Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YRD. DOÇ. DR. KORHAN SOYLU KARDİYOLOJİ ANABİLİMDALI ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE (DOLAŞIM) DÖNEM 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YRD. DOÇ. DR. KORHAN SOYLU KARDİYOLOJİ ANABİLİMDALI ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE (DOLAŞIM) DÖNEM 2."— Sunum transkripti:

1 YRD. DOÇ. DR. KORHAN SOYLU KARDİYOLOJİ ANABİLİMDALI ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE (DOLAŞIM) DÖNEM 2

2 1. Hasta ile iletişim Merhaba, Geçmiş olsun, ben Dr. ………

3 Anamnez Alırken Hastayla konuşurken ismiyle hitap edin Hastanın ne söylediğini dikkatlice dinlerseniz yanlış yapma ihtimaliniz azalır. Hastanın söylediklerini anladığımız gibi değil söylediği gibi kaydetmemiz önemlidir.

4 2. Şikayetin sorulması Hastanın size başvurmasından sorumlu şikayet asıl şikayetidir Nefes darlığı (dispne) Anjina (göğüs ağrısı) Bayılma Morarma Çarpıntı Çabuk yorulma Ayaklarda ve karında şişme

5 3. Hikayenin alınması Şikayetin detaylarının ortaya konulmaya çalışılmasıdır OPQRST O→ Onset: Problem başlangıcının sorgulanması P→Provacation: Problemi iyi yada kötü yapan nedir? Q→Quality: Hasta problem yada ağrıyı nasıl tanımlıyor? R→Radiation: Ağrının yayılımı yada eşlik eden problem var mı? S→Severity: Ağrının şiddeti nedir? 1-10 arası puan verin. T→Time: Ağrı ne kadar önce başladı?

6 O→ Onset: Problem ani mi-yavaş mı başladı? Problem başladığında hasta ne yapıyordu? Çalışıyor muydu? Egzersiz yapıyor muydu? Dinleniyor muydu? Uyuyor muydu? Yemek yeme ya da alkol alımı var mı?

7 P→Provacation: Arttıran ya da azaltan faktörlerdir. Bu faktörler hareket ettirme, basınç, katı ya da sıvı alınımı ve dinlenme yada uyumayı içerir. Hastanın pozisyonu belirleyici bir faktör olabilir. Hastaya hangi pozisyondayken nefes olmada zorlandığını sorun. Efor ile ilişkisi Yatınca artan nefes darlığı olması Anginalı hastalarda derin solunumla ağrı değişmezken plöretik veya kosta fraktürlü hastalar derin nefes alamazlar. Solunumla ağrısı olan bütün hastalar sığ ama sık nefes alacaklardır.

8 Q→Quality: Hastanın ağrıyı veya rahatsızlığını nasıl algıladığının sorgulanmasıdır. Hastaya ağrıyı dikkatlice dinlemesini ve sonra nasıl hissettiğini ifade etmesini isteyin. Ağrı sıkıştırıcı, yırtıcı, baskıcı, kemirici, kramp, keskin, künt … tarzda mı? Belirleyin ve hastanın ifade ettiği gibi kaydedin.

9 R→Radiation: Ağrının lokalizasyonun ve b ö lgesinin tanımlanmasıdır. Hastanın ağrısı nerede; hastanın eli strenumun ü zerinde mi? İki eliyle karnını tutup iki b ü kl ü m olmuş mu? İnlemesi var mı? Araştırılmalıdır. Eğer hasta herhangi bir şey yapmıyorsa ağrısının nerede olduğu g ö stermesi istenmelidir. Ağrının lokalizasyonu ve sınırları sorgulanmalıdır. Hassasiyetten ziyade tam ağrının yeri belirlenmelidir. Bununla beraber ağrının yayılımı yada hareketi belirlenmelidir. Yayılan ağrının başlangı ç yeri ve ilerlemesi değerlendirilmelidir.

10 R→Radiation: Yayılan ağrının en çok görüldüğü alan kalp ve diyaframdır. MI ve angina gibi kalp kökenli ağrılar sıklıkla çene, sol omuz, sırt ve epigastrik bölgeye yayılım gösterirler. Diyaframın irritasyonuna ilişkin ağrılarda genellikle klavikular bölgeye yayıldığı görülür.

11 S→Severity: Hastanın hissettiği ağrı ya da rahatsızlığın yoğunluğunun belirlenmesidir. Hastaya hissettiği ağrının derecesini sorun ve sonra daha önce yaşadığı ağrılarla karşılaştırmasını isteyin. Ağrısızlık 0 (sıfır) en çok ağrıda 10 ise hastanın ağrısının hangi değere denk geldiğinin hasta tarafından ifade etmesini isteyin.

12 T→Time: Ağrı ne kadar süredir devam ediyor. Birkaç gün, saat, dakika, saniyedir devam ediyor. Önceki ağrı ne kadar önce görülmüştü?

13 4. Tıbbi geçmişi: Hastanın geçmiş tıbbi hikayesini almak için kullanılan hatırlaması kolay bir kısaltma vardır “AMPLE” bu kısaltma sayesinde hastanın geçmiş tıbbi hikayesini kolayca alabilirsiniz.

14 A→A llergies(Alerjiler ): Hastanın herhangi bir ila ç, yemek ve diğer maddelere karşı alerjisi var mı? M→M edications (İla ç lar): Herhangi bir ila ç kullanıyormusunuz? Kullanıyorsanız ne i ç in kullanıyorsunuz? En son ne zaman aldınız? P→P ast Medikal Problems (Ge ç miş tıbbi hikaye): Ciddi bir cerrahi operasyon ge ç irdi mi veya bir medikal problemden dolayı tedavi g ö rd ü m ü ? L→L ast oral intake (En son ne yedi): Son 24 saat i ç erisinde zararlı olabilecek yiyecek veya i ç ecek aldı mı? E→E vents preceding the emergncy (Aciliyetin sebebi) : Kazaya ne sebep oldu? Semptomlar başlamadan hemen ö nce ne yapıyordunuz?

15

16 FİZİK MUAYENE

17 Vital değerlendirme Vital değerlendirme Genel görünüm, Genel görünüm, Bilinç, oryantasyon ve kooperasyon Bilinç, oryantasyon ve kooperasyon Baş boyun Baş boyun Solunum Solunum Kardiyovasküler sistem Kardiyovasküler sistem Ekstremite Ekstremite Algoritma

18 1. Vital değerlendirme A- Ateş N- Nabız Ta- Tansiyon S- Solunum

19 2. Genel görünüm Hastanın sistem muayenelerine geçmeden evvel genel görünümü hakkında edindiğiniz değerlendirmedir Bilinç durumu Oryantasyon Kooperasyon

20 3. Baş Boyun Saç saçlı deri inspeksiyon ve plpasyonu Göz ve kaş muayenesi Sklera, konjunktiva Burun Kulak Dudaklar Ağız ve dişler

21

22 Trakea pozisyonu Troid muayenesi LAP muyenesi Karotis nabız muayenesi Boyun venöz dalgaları Juguer venöz basınç Rutin muayeneden çok ayırıcı tanı amacıyla

23

24 Nabız muayenesi

25 Venöz pulsasyon değerlendirilmesi için 30 derecede boyun kasları gevşemiş halde muayene yapılır. Arteryel pulsasyonda ayırım için: Venöz pulsasyon değerlendirilmesi için 30 derecede boyun kasları gevşemiş halde muayene yapılır. Arteryel pulsasyonda ayırım için: Venöz basınç pulsasyonu çift tepelidir Venöz basınç pulsasyonu çift tepelidir İnspeksiyonu kolay palpasyonu zordur İnspeksiyonu kolay palpasyonu zordur Karna uygulanan basınç venöz pulsasyonu arttırır Karna uygulanan basınç venöz pulsasyonu arttırır

26 4. Solunum sistemi İnspeksiyon Anomali Göğüs ön-arka çapı Yara yada operasyon izi İnterkostal çekilmeler Palpasyon ve torakal vibrasyon Perkusyon Oskültasyon

27

28 5. Kardiyovasküler muayene Göğüs inspeksiyonu Palpasyon Trill: tüm kalp odakları palpe edilerek trill araştırılır Kalp tepe atımı: MCH ile 5. interkostal aralık bileşiminde sol ventrikül pulsasyonu alınabilir oskültasyon

29 Palpasyon Apikal vuru genellikle 5. interkostal aralıkta MCH birleşimi noktasındadır. Vuru çapı 3 cm altındadır Apikal vuru genellikle 5. interkostal aralıkta MCH birleşimi noktasındadır. Vuru çapı 3 cm altındadır Apikal vuru LV volüm yüklenmeleri durumunda hiperdinamiktir Apikal vuru LV volüm yüklenmeleri durumunda hiperdinamiktir Apeks LV genişlemesi durumunda laterale ve aşağıya yer değiştirir Apeks LV genişlemesi durumunda laterale ve aşağıya yer değiştirir LV basınç yüklenmesi durumunda kalp normal yerinde ancak daha kuvvetlidir. LV basınç yüklenmesi durumunda kalp normal yerinde ancak daha kuvvetlidir. Normalde sağ ventrikül aktivitesi palpe edilmez. Sağ ventriküler anormalliklerde sol parasternal alanda palpe edilebilir Normalde sağ ventrikül aktivitesi palpe edilmez. Sağ ventriküler anormalliklerde sol parasternal alanda palpe edilebilir

30 oskültasyon Diyafram kısmı ile yüksek frekenslı sesler ve üfürümler (S2, AR diyastolik üfürümü) Diyafram kısmı ile yüksek frekenslı sesler ve üfürümler (S2, AR diyastolik üfürümü) Çan kısmı ile düşük perdeli S3 ve S4 daha rahat duyulur Çan kısmı ile düşük perdeli S3 ve S4 daha rahat duyulur Oskültasyon, oskültasyon bölgeleri ile sınırlı olmamalıdır Oskültasyon, oskültasyon bölgeleri ile sınırlı olmamalıdır S1 ve S2 ayırdedebilmek için karotid palpasyonu yapılabilir S1 ve S2 ayırdedebilmek için karotid palpasyonu yapılabilir

31 Oskültasyon odakları

32 Fizyolojik sesler 1. kalp sesi (S1): mitral ve triküsbit kapak kapanması 2. kalp sesi (S2): aort ve pulmoner kapak kapanması

33

34 Sistolde duyulan ek sesler Ejeksiyon sesleri: aort ve pulmoner kapak darlıklarında duyulan açılma sesleridir Ejeksiyon sesleri: aort ve pulmoner kapak darlıklarında duyulan açılma sesleridir Midsistolik klik: MVP yada TVP da sistol sırasında kapağın gerilmesiyle ortaya çıkar Midsistolik klik: MVP yada TVP da sistol sırasında kapağın gerilmesiyle ortaya çıkar Frotman: perikardiyal sürtünme sesidir. Diyastolik ve atriyal komponenti de olabilir. Frotman: perikardiyal sürtünme sesidir. Diyastolik ve atriyal komponenti de olabilir.

35 Diyastolik sesler S3: erken diyastolik sestir. Hızlı ventriküler doluş fazında LV basıncının artışı ile duyulur. S3: erken diyastolik sestir. Hızlı ventriküler doluş fazında LV basıncının artışı ile duyulur. S3 en iyi sol dekübit pozisyonda kalbin apeksinde, steteskobun çan kısmı ile duyulur S3 en iyi sol dekübit pozisyonda kalbin apeksinde, steteskobun çan kısmı ile duyulur S4: atriyal kasılma sonrası diyastolün geç safhasında işitilir. Juguler a dalgası ile aynı anda görülür (her zaman patolojiktir) S4: atriyal kasılma sonrası diyastolün geç safhasında işitilir. Juguler a dalgası ile aynı anda görülür (her zaman patolojiktir) Gallop ritmi taşikardi esnasında S3 yada S4 varlığı ile oluşan üçlü ritimdir Gallop ritmi taşikardi esnasında S3 yada S4 varlığı ile oluşan üçlü ritimdir Sumasyon gallopu (quadripl ritm) taşikardi esnasında S3 ve S4’ün süperpoze olmasıyla karakterize dir Sumasyon gallopu (quadripl ritm) taşikardi esnasında S3 ve S4’ün süperpoze olmasıyla karakterize dir Mitral açılma sesi (OS): MD belirginleşen açılma sesidir. Mitral açılma sesi (OS): MD belirginleşen açılma sesidir. Perikardiyal knock: konstriktif perikarditte Perikardiyal knock: konstriktif perikarditte

36

37 Üfürümler Derecelendirme Derecelendirme 1/6: ancak dikkatlice dinlendiğinde duyulur 1/6: ancak dikkatlice dinlendiğinde duyulur 2/6: kolayca duyulabiliyor 2/6: kolayca duyulabiliyor 3/6: belirgin ancak şiddetli değil 3/6: belirgin ancak şiddetli değil 4/6: şiddetli ve trill eşlik eder 4/6: şiddetli ve trill eşlik eder 5/6: steteskop tam temas etmeden duyuluyor 5/6: steteskop tam temas etmeden duyuluyor 6/6: steteskop daha deriye dokunmadan duyuluyor. 6/6: steteskop daha deriye dokunmadan duyuluyor.

38

39 6. Ekstremite muayenesi

40 A: splinter hemoraji A: splinter hemoraji B: konjuktival kanama B: konjuktival kanama C: osler nodülleri C: osler nodülleri D:Janevey lezyonları D:Janevey lezyonları

41 SON


"YRD. DOÇ. DR. KORHAN SOYLU KARDİYOLOJİ ANABİLİMDALI ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE (DOLAŞIM) DÖNEM 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları