Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YÖNETMELİK TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI Burcu KARAPINAR Sanayi ve Teknoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YÖNETMELİK TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI Burcu KARAPINAR Sanayi ve Teknoloji."— Sunum transkripti:

1 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YÖNETMELİK TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI Burcu KARAPINAR Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1

2 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 5746 Sayılı Kanun Kapsamı:  Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerine yönelik, teminatsız ve geri ödemesiz bir hibe destek programıdır. Programın Amacı:  Yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin önünü açmaktır. Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 2

3 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 3 Programın Bitiş Süresi: 2023 Programın Bütçesi:  2009-2010 10 milyon TL  2011-2023 50 milyon TL

4 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 Hedef Kitle 4 Örgün öğretim veren üniversitelerin;  Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,  Yüksek lisans veya doktora öğrencisi, Ya da;  Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birinden ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce mezun olmuş kişiler.

5 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 İş fikri desteklenmeye hak kazananlara; • Bir defaya mahsus olmak üzere • Teminat alınmaksızın • En fazla 100.000 TL geri ödemesiz • Desteğin süresi 12 aydır. Destek Miktarı ve Süresi 5

6 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 • Gelir vergisi stopajı teşviki : Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için %90’ı, diğerleri için %80’i gelir vergisinden müstesnadır. • Sigorta Prim Desteği: Çalışan Ar-Ge personeli ile destek personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. • Damga Vergisi İstisnası Destek Süresince Faydalanılan Vergisel İndirimler 6

7 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 Bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak, bilimsel ve teknik içerik taşıyan, çıktıları özgün, katma değeri yüksek çevreye uyumlu; • Yeni Süreç • Yeni Sistem • Yeni Uygulama • Yeni Ürün ya da yöntem tasarımı ve yazılım faaliyetleri Yenilikçi İş Fikirleri 7

8 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 •Pazarlama faaliyetleri ve pazar araştırmaları, •Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, •Kalite kontrol faaliyetleri, •Maden arama ve sondaj faaliyetleri, •Web sitesi veya tasarımları, •Yazılımlarda teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen tekrarlanan faaliyetler, Yenilikçi Sayılmayan İş Fikirleri 8

9 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 •Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırmalar, •Çıktısı reklama yönelik olan fikirler, •Yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan teknoloji transferi, •Yatırım, ticari üretim veya seri üretim Yenilikçi Sayılmayan İş Fikirleri 9

10 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK Süreç 10 ÖN BAŞVURU SÜRECİ İŞ PLANI Bakanlık İncelemesi  Elendi (Gizli Arşive) Ö n Başvuru Dosyası http://biltek.sanayi.gov.tr (Bakanlık)  Uygulama Usul ve Esasları  Ö n Başvuru Dosyası ile İş Planı Dosyası Hazırlama Kılavuzu  Ö n Başvuru Dosyası www.sanayi.gov.tr GİRİŞİMCİ (Bu Sizsiniz)

11 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK Süreç İŞ PLANI VE SÖZLEŞME SÜRECİ ARTIK İŞ ADAMISINIZ (İş Hayatına Merhaba) S ö zleşme İşletmeni Kur GEL KAZANDINIZ Değerlendirme Komisyonu  Elendi (Gizli Arşive) Bakanlık İncelemesi  Elendi (Gizli Arşive) İŞ PLANI İŞ PLANI 11

12 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 12 Süreç NİSANMAYIS HAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKOCAKŞUBATMART I. Faaliyet Dönemi III. Faaliyet Dönemi II. Faaliyet Dönemi 1.Rapor Teslimi 2.Rapor TeslimiSonuç Rapor Teslimi Bakanlık İncelemesi I. Ödeme Bakanlık İncelemesi II. Ödeme III. Ödeme Sözleşme

13 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 13 DOKÜMANLAR sagm.sanayi.gov.tr

14 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 14 DOKÜMANLAR

15 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 15 DOKÜMANLAR

16 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 ÖN BAŞVURU DOSYASI  Girişimciyle ilgili bilgiler  Kişisel Bilgiler,  Eğitim Durumu,  İletişim Bilgileri 16

17 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 17

18 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 ÖN BAŞVURU DOSYASI Teknolojik Alan/Alt Alan 18

19 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012  İş fikriyle ilgili bilgiler  İş fikri özeti,  İş fikri amacı,  Hedefi,  Literatür özeti,  Teknolojik gelişmeye katkısı…  İş fikri sonucuna yönelik pazar araştırması ve pazardan beklentiler,  İş fikri çıktısının mevcut teknolojilere olan farkı, üstünlükleri ÖN BAŞVURU DOSYASI 19

20 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 ÖN BAŞVURU DOSYASI İş Fikri Bütçesi Bütçe KalemleriMiktarı/Sayısı Talep Edilen (KDV Dahil) Makine-Donanım-Yazılım-Yayın Sarf Malzemesi Hizmet Alımı ve Danışmanlık Personel Giderleri Genel İşletme Giderleri TOPLAM 20

21 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 • Makine-Donanım-Yazılım-Yayın • Seri üretime yönelik makine/donanım alımı yapılamaz. • Sarf Malzemesi • Kırtasiye giderleri karşılanmaz. • Hizmet Alımı ve Danışmanlık • Hizmet Alımı ve Danışmanlık toplam bütçenin %20’sini geçemez. • Tanıtım, pazarlama, reklam gibi hizmet alımları karşılanmaz. ÖN BAŞVURU DOSYASI 21

22 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 ÖN BAŞVURU DOSYASI • Personel Giderleri • En fazla 3 personel çalışabilir. • Personel giderlerinin toplamı 55.000 TL’yi geçemez. • Genel İşletme Giderleri • Elektrik, Su, Aidat, Muhasebe, Seyahat, Nakliye, Telefon/internet, Firma/şirket kuruluş giderleri, Demirbaş karşılanır. • Kira giderleri karşılanmaz! 22

23 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 2009-2012 DÖNEM ANALİZİ 23

24 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK 2009-2012 DÖNEM ANALİZİ 24

25 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 2009-2012 DÖNEM ANALİZİ 25 ÜNİVERSİTELERE GÖRE DAĞILIM Üniversite Adı 2009201020112012Şehir Selçuk Üniversitesi 65145 Konya (30) GENEL TOPLAM 78 102272 288 740 İŞLETME SAYISI İL2009201020112012Toplam Konya 63188 35

26 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı başvuru tarihleri 01 Ekim - 01 Kasım Başvuru adresi biltek.sanayi.gov.tr TGSD PROGRAMI BAŞVURU DÖNEMİ 26

27 TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 Teşekkürler Tel: (0312) 201 52 46 burcu.karapinar@sanayi.gov.trİLETİŞİM 27


"TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI 26 Aralık 2012 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YÖNETMELİK TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI Burcu KARAPINAR Sanayi ve Teknoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları