Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013."— Sunum transkripti:

1 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013

2 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013

3 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 TÜBİTAK TEYDEB... 3 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 Firma düzeyinde katma değer oluşturanların, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını teşvik etmekte, bu çalışmalarla ortaya çıkan mali riskleri paylaşmakta, Ar-Ge yeteneğinin ve yenilik düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunarak, onları desteklemektedir.

4 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 4 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 tercih edilirlik noktasında, fark yaratacak çalışmalara katkı sağlamaktadır. Bilginin teknolojiye, teknolojinin ürüne dönüştürülmesine, iç pazar ve dış pazarlardaki konumun güçlenmesine, TÜBİTAK TEYDEB...

5 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 Ar–Ge ve yenilik projeleri firmalara; Ar–Ge altyapısı, yaratıcı düşünce, yenilikçi vizyon, işbirliği kültürü, proje ve teknoloji yönetimi ile sürdürülebilir rekabet bilinci kazandırmaktadır. 5 Ar-Ge ile Yeniliğe Bakış Açımız Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013

6 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 6 Bu doğrultuda teknolojik açıdan iyileştirilmiş ve geliştirilmiş ürünleri, hayata geçirilmesi için desteklemektedir. Dünya Yenilik Bekliyor Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 Ürünü teknik özellikleri açısından benzerleri ile karşılaştırarak, yenilik düzeyi belirlenerek:

7 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 7 Kalite ve standartları yükseltilmiş, geliştirilen teknikler ile maliyetleri düşüren, yeni ürünler ve yeni ürün teknolojileri geliştirme çalışmaları. Yenilik Süreci Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013

8 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 8 Ürünlerin geliştirilmesi süreçlerine ve faaliyetlerine destek vermektedir. Firma için… Ülke için… Dünya İçin... Fayda sağlayacak yeni ürün ve bunların geliştirilmesi süreçlerine destek veriyor. TEYDEB Hangi Ar–Ge Projelerini Destekliyor? Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013

9 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 Vizyoner firmaların alanlarında yaptığı Ar-Ge çalışmaları; sektörlerine, ülkeye, kendilerine ve dünyaya katkı sağlamaktadır. 9 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 Ar-Ge’nin Katma Değerleri

10 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 10 TEYDEB 1501 destek programı; ülkemiz sanayisine kurumsal Ar-Ge yeteneği kazandırarak, Türkiye’de yerleşik KOBİ ve büyük sanayi kuruluşlarının Ar-Ge ve yenilikçi projelerini destekler. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013

11 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 11 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 Proje bütçesinde herhangi bir sınır yoktur.

12 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 12 Yeni ürün, mevcut ürünü geliştirme, ürünü iyileştirme, ürün kalite ve standartlarını yükseltme, maliyet düşüren teknikler geliştime, yeni üretim teknolojileri için çalışmalar beklenmektedir. Projelerden Beklenti Nedir? Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013

13 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 13 Projelerin Dönemsel Destek Oranı İlave Destek Oranı Temel Destek Oranı += Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 Destek Oranları ve Süreleri Nelerdir?

14 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 14 Başvuruda bulunan tüm kuruluşlar için temel destek oranı yüzde kırk (%40)’tır.

15 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 15 Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla yüzde altmış (%60)’tır.

16 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 İlave Destek Kriterleri 1) Ortak başvuru ile %25, 2) Projelerdeki personel harcamaları için; büyük işletmelerde %60, Orta ölçekli KOBİ’lerde %75, Mikro ve küçük ölçekli KOBİ’lerde %90’dır. Doktoralı araştırmacı istihdamı ise %100 destek görür. 3) Öncelikli alanlara %25 ödeme yapılmaktadır. 16 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013

17 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 Ar-Ge alanındaki danışmanlık, test, analiz vb. hizmet alımlarındaki Üniversite, Kamu Araştırma Enstitüsü, Döner Sermaye üzerinden Üniv. Öğretim Elemanı, Teknoloji Geliştirme bölgelerindeki yerleşik şirketlerin kullanımına %100 destek sağlanmaktadır. 17 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 İlave Destek Kriterleri

18 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 18 Destek süresi proje bazında en fazla otuz altı (36) aydır.

19 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 19 Desteklenen gider kalemleri; a.personel giderleri, b.proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat, c.yazılım ve teçhizat alım giderleri, d.malzeme ve sarf giderleri, e.yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri Destek Kapsamında Neler Gider Gösterilir? Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013

20 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 20 Başvurular sadece http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki çevrimiçi (online) uygulama (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi–PRODİS) üzerinden değerlendirilmektedir. Nasıl Başvuru Yapılır? Firmanın PRODİS’e kayıt yapması ile sisteme girişi başlar. Ön kayıt formu ve ekleri TÜBİTAK’a gönderilir. TÜBİTAK TEYDEB tarafından proje ön kaydı gerçekleştirilir. Firma Proje başvurusunu yapar.

21 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 21 Başvuru Değerlendirme Süreci ve İşleyiş Teknik uzman tarafından projenin ön değerlendirilmesi yapılır. Değerlendirme sürecinde proje personelinin ve varsa teknik danışmanların, proje faaliyetlerine ilişkin, hakemlere sunum yapmaları gerekmektedir. Proje, online ortamda hakemlere gönderilir. Hakemler, kuruluşu yerinde ziyaret eder. Ardından değerlendirme raporlarını TÜBİTAK’a gönderir. Teknoloji Grubu Yürütme Komitesi Toplantısı ile Hakem raporları, TEYDEB Uzman görüşleri ve Proje Başvurusu değerlendirilir. Proje Reddedilir. Proje Destek Kararı verilir.

22 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 22 TEYDEB Hangi Kriterlere Göre Değerlendirir? Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu

23 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 23 Hakem kuruluşu ziyaret eder. İlgili sunumda; proje yürütücüsü, personeli ve proje faaliyetlerine katkı sağlayacak teknik danışmanların bulunması beklenir. Hakemler, gerek duydukları açıklamaları AGY200 raporunu hazırlamadan önce kuruluştan talep edebilirler. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 Değerlendirme Süreci ve Hakemlik

24 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 24 Hakem; Uygulama Esasları ve kendileriyle yapılan sözleşme çerçevesinde firmanın sunduğu projeyi, öneri dokümanını, değerlendirme raporu ve kılavuzuna uygun olarak inceler. Rapor PRODİS üzerindeki elektronik ortamda kılavuza uygun olarak hazırlanır. TÜBİTAK’a iletilir. Değerlendirme Süreci ve Hakemlik Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013

25 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 25 Projeler, altışar aylık dönemler halinde izleyici(ler) tarafından izlenerek desteklenir. Projenin son döneminde, kuruluş tarafından proje sonuç raporu sunulur. Projenin destek kapsamındaki mali denetimleri ve tasdikleri “Yeminli Mali Müşavir” kontrolünde sürdürülür. İzleme ve Sonuçlandırma Nasıl Olur?

26 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 TÜBİTAK TEYDEB Yapılanması 26 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013

27 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013 Teşekkür Ederiz


"Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları