Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OLGU NÜKLEER TIP TÜRK TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU 2011 Dr. Fuat Dede, Marmara Üniversitesi TÜRK TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU 2011 Dr. Fuat Dede, Marmara Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OLGU NÜKLEER TIP TÜRK TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU 2011 Dr. Fuat Dede, Marmara Üniversitesi TÜRK TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU 2011 Dr. Fuat Dede, Marmara Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 OLGU NÜKLEER TIP TÜRK TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU 2011 Dr. Fuat Dede, Marmara Üniversitesi TÜRK TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU 2011 Dr. Fuat Dede, Marmara Üniversitesi

2 58 y. K Öksürük, kilo kaybı, hemoptizi FM: taşipne & taşikardi dışında N. PA AC grafisi sağ hiler belirginleşme V/P sintigrafisi: sağ alt lobda “mismatch” P defekti  antikoagülasyon Sağ hiler bulgu için MR ve PET çekilmiş 58 y. K Öksürük, kilo kaybı, hemoptizi FM: taşipne & taşikardi dışında N. PA AC grafisi sağ hiler belirginleşme V/P sintigrafisi: sağ alt lobda “mismatch” P defekti  antikoagülasyon Sağ hiler bulgu için MR ve PET çekilmiş V V P P P P V/P : A.Normal, Ancak test öncesi PE olasılığı yüksek, tedavi başlarım B.Anormal, PE ile uyumlu, antikoagülasyona başlarım, ileri incelemeye gerek yok C.Anormal, antikoagülan başlar ım ancak ileri inceleme şart D.Anormal, pnömoni, antibyoterapi başlarım, ancak ileri inceleme şart V/P : A.Normal, Ancak test öncesi PE olasılığı yüksek, tedavi başlarım B.Anormal, PE ile uyumlu, antikoagülasyona başlarım, ileri incelemeye gerek yok C.Anormal, antikoagülan başlar ım ancak ileri inceleme şart D.Anormal, pnömoni, antibyoterapi başlarım, ancak ileri inceleme şart Olgu 1

3 MR & FDG PET: A.PE ile uyumlu, yeni birşey katmadı B.Akciğerde enfeksiyon/malignite ayrımı yapılamayan fokal hipermetabolizma C.İntravasküler fokal hipermetabolizma MR & FDG PET: A.PE ile uyumlu, yeni birşey katmadı B.Akciğerde enfeksiyon/malignite ayrımı yapılamayan fokal hipermetabolizma C.İntravasküler fokal hipermetabolizma Olgu 1

4 Bulgular Perfüzyon : Sağ akciğerde - özellikle alt lobda – azalmış perfüzyon Ventilasyon: N MR: Sağ hiler alanda, sağ pulmoner arter bifurkasyonda, dolum defektine neden olan kötü sınırlı kitle, periferal embolik hastalık YOK PET: kitlede hipermetabolizma Ayırıcı Tanı V/P “mismatch” en sık nedeni PE, ancak Pulmoner Arter de obstrüksiyona neden olan herhangi bir şey de buna neden olabilir – Bronkojenik Ca, Lenfoma, Metastatik Hast. Sarkomlar, Anevrizma, Sarkoid, Granülomatöz Hast. Ancak: sağ hiler kitlenin hipermetabolik tabiatı PE’ için tipik değildir Tanı : Sağ torakotomi + sağ pnömonektomi  Pulm. Art. Sarkomu Bulgular Perfüzyon : Sağ akciğerde - özellikle alt lobda – azalmış perfüzyon Ventilasyon: N MR: Sağ hiler alanda, sağ pulmoner arter bifurkasyonda, dolum defektine neden olan kötü sınırlı kitle, periferal embolik hastalık YOK PET: kitlede hipermetabolizma Ayırıcı Tanı V/P “mismatch” en sık nedeni PE, ancak Pulmoner Arter de obstrüksiyona neden olan herhangi bir şey de buna neden olabilir – Bronkojenik Ca, Lenfoma, Metastatik Hast. Sarkomlar, Anevrizma, Sarkoid, Granülomatöz Hast. Ancak: sağ hiler kitlenin hipermetabolik tabiatı PE’ için tipik değildir Tanı : Sağ torakotomi + sağ pnömonektomi  Pulm. Art. Sarkomu V V P P Olgu 1

5 74 y E (sigara +) Hemoptizi Postobstrüktif pnömoni + KHDAK tanısı alıyor Sırt ağrısı + İlk evreleme amaçlı PET/BT isteniyor 74 y E (sigara +) Hemoptizi Postobstrüktif pnömoni + KHDAK tanısı alıyor Sırt ağrısı + İlk evreleme amaçlı PET/BT isteniyor Olgu 2

6 FDG PET/BT görüntülerine göre, iskelet bulgularını en iyi açıklayan hangisidir. A.Multiple travmatik kırık B.Multiple metabolik olarak aktif kemik metastazları C.Karakterize edilemez ama muhtemelen dejeneratif değişiklikler D.Kemik iliği sitimülasyonu A.Multiple travmatik kırık B.Multiple metabolik olarak aktif kemik metastazları C.Karakterize edilemez ama muhtemelen dejeneratif değişiklikler D.Kemik iliği sitimülasyonu Olgu 2

7 Devam..... Kemik ağrıları dayanılmaz: Plan: Stronsiyum 89 ile tedavi 1 Hft. sonra Kemik Sintigrafisi Kemik ağrıları dayanılmaz: Plan: Stronsiyum 89 ile tedavi 1 Hft. sonra Kemik Sintigrafisi Olgu 2

8 PET ve Kemik Sint. görüntülerine göre, iskelet bulgularını en iyi açıklayan hangisidir. A.Kemik Sint. görünümü beklenen bir sonuçtur çünkü; FDG-PET osteoblastik kemik met. saptamada çok daha hassastır. B.PET ile Kemik Sint. arasındaki bu uyumsuzluk, öncelikle benign hadiseleri akla getirmektedir C.FDG-PET, henüz kemik yanıtın oluşmadığı, metabolik olarak aktif erken dönem kemik iliği metastazlarını gösterir. D.Kemik Sint., akciğer kanserinin kemik metastazını göstermede çoğunlukla hassas değildir A.Kemik Sint. görünümü beklenen bir sonuçtur çünkü; FDG-PET osteoblastik kemik met. saptamada çok daha hassastır. B.PET ile Kemik Sint. arasındaki bu uyumsuzluk, öncelikle benign hadiseleri akla getirmektedir C.FDG-PET, henüz kemik yanıtın oluşmadığı, metabolik olarak aktif erken dönem kemik iliği metastazlarını gösterir. D.Kemik Sint., akciğer kanserinin kemik metastazını göstermede çoğunlukla hassas değildir Olgu 2

9 Kemik Met  Kemik Sint? PET? Sens. /Spes.  FDG-PET/BT > Kemik Sint. Fark: farklı tutulum mekanizmaları osteoblastik vs osteolitik (sklerotik vs litik) FDG PET/BT  ↑ glukoz metabolisması Erken kemik hastalığını gösterebilmesi Litik ve mikst met.‘de iyi Kemik Sint.  ↑ met çevresindeki “remodeling” (daha geç oluşur) Sklerotik met.’de daha iyi Sens. /Spes.  FDG-PET/BT > Kemik Sint. Fark: farklı tutulum mekanizmaları osteoblastik vs osteolitik (sklerotik vs litik) FDG PET/BT  ↑ glukoz metabolisması Erken kemik hastalığını gösterebilmesi Litik ve mikst met.‘de iyi Kemik Sint.  ↑ met çevresindeki “remodeling” (daha geç oluşur) Sklerotik met.’de daha iyi PET en iyi yöntem Ek inceleme gereksiz PET en iyi yöntem Ek inceleme gereksiz

10 21 y E, Rekürren bronşit PA AC grafisi : Sol supra hiler, mediastinal kitle? MR: 4 X 4.5 X 3.5 cm kitle PET: kitlede hafif-orta derecede hipermetabolizma (SUVmaks: 2.9) 21 y E, Rekürren bronşit PA AC grafisi : Sol supra hiler, mediastinal kitle? MR: 4 X 4.5 X 3.5 cm kitle PET: kitlede hafif-orta derecede hipermetabolizma (SUVmaks: 2.9) Olgu 3

11 PET’e göre: kitlenin malignite olasılığı nedir? A.Büyük olasılıkla malign B.Muhtemelen malign C.Belirsiz D.Muhtemelen benign E.Büyük olasılıkla benign A.Büyük olasılıkla malign B.Muhtemelen malign C.Belirsiz D.Muhtemelen benign E.Büyük olasılıkla benign Olgu 3

12 Mediastinal kitle cerrahi olarak çıkartıldı: Patoloji: A.Düşük-grade lenfoma B.Teratom C.Anjiofoliküler lenf nodu hiperplazisi D.Myelom E.Schwanoma A.Düşük-grade lenfoma B.Teratom C.Anjiofoliküler lenf nodu hiperplazisi D.Myelom E.Schwanoma Olgu 3

13 SONUÇ: Anjiofoliküler lenf nodu hiperplazisi (Castleman's disease) Nadir ancak benign lenfoproliferatif hastalık Etyo? Genellikle Torasik yerleşimli FDG afinitesi değişken Anjiofoliküler lenf nodu hiperplazisi (Castleman's disease) Nadir ancak benign lenfoproliferatif hastalık Etyo? Genellikle Torasik yerleşimli FDG afinitesi değişken Olgu 3

14 70 y E Prostat Ca, guatr (TFT normal), mediastende, zamanla büyüyen, tiroid glandından ayrı, 57 x 31 mm kitle, PET/BT: metabolik karakterizasyon ve Bx’e klavuzluk amacıyla yapıldı 70 y E Prostat Ca, guatr (TFT normal), mediastende, zamanla büyüyen, tiroid glandından ayrı, 57 x 31 mm kitle, PET/BT: metabolik karakterizasyon ve Bx’e klavuzluk amacıyla yapıldı Olgu 4

15

16 A.Toksik MNG B.Graves hastalığı, tiroid sintigrafisi önerilir C.Tiroiddeki fokal FDG tutulumu düşük dansiteli alanlar ile uyumlu, ileri değerlendirme önerilir D.Tiroiddeki tutulumlar prostat Ca. met ile uyumlu A.Toksik MNG B.Graves hastalığı, tiroid sintigrafisi önerilir C.Tiroiddeki fokal FDG tutulumu düşük dansiteli alanlar ile uyumlu, ileri değerlendirme önerilir D.Tiroiddeki tutulumlar prostat Ca. met ile uyumlu Tiroid bulgusu için en uygun yorum hangisidir ? Olgu 4

17

18 Tiroidde fokal FDG tutulumu  %30 malign Sağ lobdan İİAB Papiller tiroid ca Tiroidde fokal FDG tutulumu  %30 malign Sağ lobdan İİAB Papiller tiroid ca Olgu 4

19 Tiroid Sint. ve PET’e göre mediastinal kitle için en doğru olan hangisidir ? A.Timik karsinom B.Ektopik tiroid C.KD-Tiroid Ca met D.Struma ovarii A.Timik karsinom B.Ektopik tiroid C.KD-Tiroid Ca met D.Struma ovarii Olgu 4

20 Hikaye Primer hiperparatiroidi li olguda servikal girişimle PT adenom şüphesi ile 1 tane PT glandı çıkartıldı. Postop yüksek Ca düzeyi sebat ediyor Tc-99m MIBI (Sestamibi): Boyunda: erken ve geç dönemde bulgu YOK Mediastende: ektopik adenom ile uyumlu fokal tutulum: CT: süperior mediastenin anterior kısmında 1 cm nodül Cerrahi: PT adenomu Hikaye Primer hiperparatiroidi li olguda servikal girişimle PT adenom şüphesi ile 1 tane PT glandı çıkartıldı. Postop yüksek Ca düzeyi sebat ediyor Tc-99m MIBI (Sestamibi): Boyunda: erken ve geç dönemde bulgu YOK Mediastende: ektopik adenom ile uyumlu fokal tutulum: CT: süperior mediastenin anterior kısmında 1 cm nodül Cerrahi: PT adenomu Olgu 5 ERKEN GEÇ

21 34 y E: dispne ve göğüs ağrısı Hikaye: çocukluk döneminde geçirilmiş multiple ASYE “Match” V/P defekti A; eski grafi B ve C; yeni görüntülemeler A; eski grafi B ve C; yeni görüntülemeler Swyer-James Mcleod Sendromu Olgu 6

22 32 y K, 31 yıldır tırnak ve dudak siyanoz, ARA, 22 y beyin abse drenajı ↓O 2 satürasyonu, polisitemi MAA tüm vücut tarama Pulmoner Anjio: Sol AC üst lob 2 AVM Olgu 7


"OLGU NÜKLEER TIP TÜRK TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU 2011 Dr. Fuat Dede, Marmara Üniversitesi TÜRK TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU 2011 Dr. Fuat Dede, Marmara Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları