Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Açık Akciğer Biopsisine Yaklaşım Patern Analizi Prof.Dr.Leyla MEMİŞ Gazi Ün.Tıp Fak.Tıbbi Patoloji ABD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Açık Akciğer Biopsisine Yaklaşım Patern Analizi Prof.Dr.Leyla MEMİŞ Gazi Ün.Tıp Fak.Tıbbi Patoloji ABD."— Sunum transkripti:

1 1 Açık Akciğer Biopsisine Yaklaşım Patern Analizi Prof.Dr.Leyla MEMİŞ Gazi Ün.Tıp Fak.Tıbbi Patoloji ABD

2 2 İnterstisyel akciğer hastalıkları akciğerin, interstisyel inflamasyon,granülomatöz inflamasyon veya fibrozis kombinasyonu ile değiştiği yaklaşık 200 antiteyi içerir. Trawis WD,Colby MN,Koss MN et all: Atlas of nontumor pathology:Non-neoplastic disorders of the lower respiratory tract.2002

3 3 İdiopatik interstisyel pnömonili hastaların yönlendirilmesinde en önemli nokta doğru tanıdır. Kevin R. Flaherty, Talmadge E. King, Jr., Ganesh Raghu, Joseph P. Lynch, III, Thomas V. Colby, William D. Travis, Barry H. Gross, Ella A. Kazerooni, Galen B. Toews, Qi Long, Susan Murray, Vibha N. Lama, Steven E. Gay and Fernando J. Martinez Idiopathic Interstitial Pneumonia What Is the Effect of a Multidisciplinary Approach to Diagnosis?

4 4 Tanısal Yaklaşım Klinik bulgular, Yüksek rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi (HRCT) Açık akciğer biopsisi Bu yöntemlerin tümü tanıda rol üstlenir.

5 5 Kronik İnterstisyel Pnömoniler Kroniktir. Tipik semptomlar 3-6 aydan daha uzun sürelidir Ve sıklıkla yıllardır bulunmaktadır.

6 6 Tanısal Yaklaşım İdiopatik intertisyel pnömonili hastaların bir kısmında klinisyen ve torasik radyoloğun doğruluğundan emin bir tanıda anlaşması ile açık akciğer biopsisine gerek duyulmaz. Diğer olgularda kesin tanıyı koymak için mümkünse açık akciğer biopsisi uygulanmalıdır. Kevin R. Flaherty, Talmadge E. King, Jr., Ganesh Raghu, Joseph P. Lynch, III, Thomas V. Colby, William D. Travis, Barry H. Gross, Ella A. Kazerooni, Galen B. Toews, Qi Long, Susan Murray, Vibha N. Lama, Steven E. Gay and Fernando J. Martinez Idiopathic Interstitial Pneumonia What Is the Effect of a Multidisciplinary Approach to Diagnosis?

7 7 Akciğer grafisinde bilateral retikülonodüler infiltrasyon izlenmelidir. ‘Lines and dots’ patern Buzlu cam görünümü Yüksek rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi (HRCT )

8 8 bilateral retikülonoduler infiltrasyon. ‘Lines and dots’ patern ;inflamasyon ve fokal parankimal skar birlikteliğini gösterir.

9 9 Buzlu cam görünümü; aktif interstisyel hastalığı ve alveoler alanlarda makrofaj toplulukları ile fibromikzoid bağ dokusunun varlığını gösterir.

10 10 Tanısal cerrahi patoloji açısından en faydalı yol olan histolojik patern tanımlaması küçük biopsilerde bile uygulanabilir. Trawis WD,Colby MN,Koss MN et all: Atlas of nontumor pathology:Non-neoplastic disorders of the lower respiratory tract.2002

11 11 Diffüz interstisyel akciğer hastalıklarının çoğunun tanısında transbronşial biopsinin rolü sınırlıdır.

12 12 Transbronşial biopsinin yararlı olduğu hastalıklar: Sarkoidozis İnfeksiyon Tümör Lenfanjioleiomyomatozis Alveoler proteinozis Amiloidozis Eozinofilik pnömoni

13 13 Açık Akciğer Biopsisi Lingula ve sağ orta lob önerilmez Tanımsal olmayan fibrotik alanlar seçilmez Biopsi büyük boyutlu ve derin olmalıdır ( büyük çapı en az 5 cm ) Mümkünse birden fazla lob örneklenmeli.

14 14 histolojik patern tanımlama!! patolog

15 15 Kronik İnterstisyel Hastalıklar

16 16 Patern Analizi I Diffüz:İnflamatuvar reaksiyon akciğer parankiminin tüm bölümlerini tutar. Patchy (yama tarzı): İnflamatuvar reaksiyon akciğer parankiminin sadece seçilmiş bazı alanlarını tutar.

17 17 Patern Analizi I Açık Akciğer Biopsisi Morfolojik Değişiklikler Diffüz DIP NSIP LIP Yama tarzı UIP GIP COP RBILD

18 18 Patern Analizi II Anatomik Dağılım Plevral/Subplevral Bronkosentrik/bronkiolosentrik Anjiosentrik Lenfatik dağılım Periferal asiner Septal değişiklikler ( kronik passiv konjesyona eşlik eden vasküler değişiklikler) Hava alanlarının konsolidasyonu Diffüz interstisyel infiltrasyon Colby,Lombard,Yousem,Kitaichi:Atlas of pulmonary surgical pathology.1991.

19 19 Akciğer biopsisinin Şematik anatomik resmi Colby,Lombard,Yousem,Kitaichi Patern Analizi II – Anatomik Dağılım

20 20 Subplevral/ Periferal asiner patern Erken dönem Subplevral/ Periferal asiner patern Geç dönem

21 21 UIP

22 22 UIP

23 23 Bronkosentrik Mikst patern Bronkosentrik patern Luminal değişiklikler

24 24 Bronkosentrik/bronkiolosentrik Respiratuvar bronşiolitis Hipersensitivite pnömonisi Dev hücreli interstisyel pnömoni Bronşiektazi COP/BOOP Küçük hava yolları hastalığı

25 25

26 26 Diffüz interstisyel infiltrasyon

27 27 Alveoler septal Nonspesifik interstisyel pnömoni Deskuamativ interstisyel pnömoni Diffüz alveoler zedelenme, geç dönem Lenfositik interstisyel pnömoni

28 28 Lenfatik dağılım Lösemi Lenfatik dağılım Sarkoidozis-Lenfoma

29 29 Lenfanjitik Lenfanjitik karsinoma Sarkoidozis Lenfanjioleiomyomatozis Low grade lenfoma (MALT type)

30 30 Sarkoidozis

31 31 Patern Analizi III (İnterstisyel zedelenme paterni) Temporal homojenite Aynı yaşta fibrozis Temporal heterojenite Farklı yaşlarda fibrozis

32 32 UIP

33 33 Patern Analizi III Diffüz hastalıklar Temporal homojenite DIP NSIP LIP Temporal heterojenite

34 34 Patern Analizi III Yama tarzı Hastalıklar Temporal homojenite COPRBIP Temporal heterojenite UIPGIP

35 35 Patern Analizi IV Distal akciğer parankiminin Reaksiyon Paternleri

36 36 Distal akciğer parankiminin Reaksiyon Paternleri Diffüz alveoler zedelenme Diffüz alveoler kanama Organize pnömoni paterni Sellüler interstisyel infiltrasyon Deskuamativ interstisyel pnömoni-benzeri patern İnterstisyel fibrozis Granülomatöz interstisyel pnömoni Lenfositik interstisyel pnömoni / diffüz lenfoid hiperplazi Bronşiolar zedelenme

37 37 Diffüz alveoler zedelenme Diffüz alveoler kanama

38 38 COP

39 39 DIP

40 40 NSIP LIP

41 41 UIP

42 42 UIP

43 43 UIP tablosunun UIP dışı diğer hastalıklardan ayırımı en kritik noktadır.

44 44 Kronik İnterstisyel Pnömonilerin Ayırıcı Tanısı ( Ana başlıklar ) Akut interstisyel pnömoni Granülomatöz interstisyel pnömoniler Sarkoidozis Hipersensitivite pnömonisi Langerhans’ hücreli histiositozis


"1 Açık Akciğer Biopsisine Yaklaşım Patern Analizi Prof.Dr.Leyla MEMİŞ Gazi Ün.Tıp Fak.Tıbbi Patoloji ABD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları