Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Açık Akciğer Biopsisine Yaklaşım Patern Analizi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Açık Akciğer Biopsisine Yaklaşım Patern Analizi"— Sunum transkripti:

1 Açık Akciğer Biopsisine Yaklaşım Patern Analizi
Prof.Dr.Leyla MEMİŞ Gazi Ün.Tıp Fak.Tıbbi Patoloji ABD

2 İnterstisyel akciğer hastalıkları akciğerin,
interstisyel inflamasyon,granülomatöz inflamasyon veya fibrozis kombinasyonu ile değiştiği yaklaşık 200 antiteyi içerir. Trawis WD,Colby MN,Koss MN et all: Atlas of nontumor pathology:Non-neoplastic disorders of the lower respiratory tract.2002

3 İdiopatik interstisyel pnömonili hastaların yönlendirilmesinde en önemli nokta doğru tanıdır.
Kevin R. Flaherty, Talmadge E. King, Jr., Ganesh Raghu, Joseph P. Lynch, III, Thomas V. Colby, William D. Travis, Barry H. Gross, Ella A. Kazerooni, Galen B. Toews, Qi Long, Susan Murray, Vibha N. Lama, Steven E. Gay and Fernando J. Martinez Idiopathic Interstitial Pneumonia What Is the Effect of a Multidisciplinary Approach to Diagnosis?

4 Tanısal Yaklaşım Klinik bulgular,
Yüksek rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi (HRCT) Açık akciğer biopsisi Bu yöntemlerin tümü tanıda rol üstlenir.

5 Kronik İnterstisyel Pnömoniler Kroniktir.
Tipik semptomlar 3-6 aydan daha uzun sürelidir Ve sıklıkla yıllardır bulunmaktadır.

6 Tanısal Yaklaşım İdiopatik intertisyel pnömonili hastaların bir kısmında klinisyen ve torasik radyoloğun doğruluğundan emin bir tanıda anlaşması ile açık akciğer biopsisine gerek duyulmaz. Diğer olgularda kesin tanıyı koymak için mümkünse açık akciğer biopsisi uygulanmalıdır. Kevin R. Flaherty, Talmadge E. King, Jr., Ganesh Raghu, Joseph P. Lynch, III, Thomas V. Colby, William D. Travis, Barry H. Gross, Ella A. Kazerooni, Galen B. Toews, Qi Long, Susan Murray, Vibha N. Lama, Steven E. Gay and Fernando J. Martinez Idiopathic Interstitial Pneumonia What Is the Effect of a Multidisciplinary Approach to Diagnosis?

7 Yüksek rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi (HRCT)
Akciğer grafisinde bilateral retikülonodüler infiltrasyon izlenmelidir. ‘Lines and dots’ patern Buzlu cam görünümü

8 bilateral retikülonoduler infiltrasyon.
‘Lines and dots’ patern ;inflamasyon ve fokal parankimal skar birlikteliğini gösterir.

9 Buzlu cam görünümü; aktif interstisyel hastalığı ve alveoler alanlarda makrofaj toplulukları ile fibromikzoid bağ dokusunun varlığını gösterir.

10 Tanısal cerrahi patoloji açısından en faydalı yol olan histolojik patern tanımlaması küçük biopsilerde bile uygulanabilir. Trawis WD,Colby MN,Koss MN et all: Atlas of nontumor pathology:Non-neoplastic disorders of the lower respiratory tract.2002

11 Diffüz interstisyel akciğer hastalıklarının çoğunun tanısında transbronşial biopsinin rolü sınırlıdır.

12 Transbronşial biopsinin yararlı olduğu hastalıklar:
Sarkoidozis İnfeksiyon Tümör Lenfanjioleiomyomatozis Alveoler proteinozis Amiloidozis Eozinofilik pnömoni

13 Açık Akciğer Biopsisi Lingula ve sağ orta lob önerilmez
Tanımsal olmayan fibrotik alanlar seçilmez Biopsi büyük boyutlu ve derin olmalıdır ( büyük çapı en az 5 cm ) Mümkünse birden fazla lob örneklenmeli.

14 histolojik patern tanımlama!!
patolog patolog

15 Kronik İnterstisyel Hastalıklar

16 Patern Analizi I Diffüz:İnflamatuvar reaksiyon akciğer parankiminin tüm bölümlerini tutar. Patchy (yama tarzı): İnflamatuvar reaksiyon akciğer parankiminin sadece seçilmiş bazı alanlarını tutar.

17 Patern Analizi I

18 Patern Analizi II Anatomik Dağılım
Plevral/Subplevral Bronkosentrik/bronkiolosentrik Anjiosentrik Lenfatik dağılım Periferal asiner Septal değişiklikler ( kronik passiv konjesyona eşlik eden vasküler değişiklikler) Hava alanlarının konsolidasyonu Diffüz interstisyel infiltrasyon Colby,Lombard,Yousem,Kitaichi:Atlas of pulmonary surgical pathology.1991.

19 Patern Analizi II – Anatomik Dağılım
Akciğer biopsisinin Şematik anatomik resmi Colby,Lombard,Yousem,Kitaichi

20 Subplevral/ Periferal asiner patern Erken dönem Subplevral/ Periferal asiner patern Geç dönem

21 UIP

22 UIP

23 Luminal değişiklikler
Bronkosentrik Mikst patern Bronkosentrik patern Luminal değişiklikler

24 Bronkosentrik/bronkiolosentrik
Respiratuvar bronşiolitis Hipersensitivite pnömonisi Dev hücreli interstisyel pnömoni Bronşiektazi COP/BOOP Küçük hava yolları hastalığı

25

26 Diffüz interstisyel infiltrasyon

27 Alveoler septal Nonspesifik interstisyel pnömoni
Deskuamativ interstisyel pnömoni Diffüz alveoler zedelenme, geç dönem Lenfositik interstisyel pnömoni

28 Lenfatik dağılım Lösemi Lenfatik dağılım Sarkoidozis-Lenfoma

29 Lenfanjitik Lenfanjitik karsinoma Sarkoidozis Lenfanjioleiomyomatozis
Low grade lenfoma (MALT type)

30 Sarkoidozis

31 Patern Analizi III (İnterstisyel zedelenme paterni)
Temporal homojenite Aynı yaşta fibrozis Temporal heterojenite Farklı yaşlarda fibrozis

32 UIP

33 Patern Analizi III

34 Patern Analizi III

35 Distal akciğer parankiminin Reaksiyon Paternleri
Patern Analizi IV Distal akciğer parankiminin Reaksiyon Paternleri

36 Distal akciğer parankiminin Reaksiyon Paternleri
Diffüz alveoler zedelenme Diffüz alveoler kanama Organize pnömoni paterni Sellüler interstisyel infiltrasyon Deskuamativ interstisyel pnömoni-benzeri patern İnterstisyel fibrozis Granülomatöz interstisyel pnömoni Lenfositik interstisyel pnömoni / diffüz lenfoid hiperplazi Bronşiolar zedelenme

37 Diffüz alveoler zedelenme
Diffüz alveoler kanama

38 COP

39 DIP

40 NSIP LIP

41 UIP

42 UIP

43 UIP tablosunun UIP dışı diğer hastalıklardan ayırımı en kritik noktadır.

44 Kronik İnterstisyel Pnömonilerin Ayırıcı Tanısı (Ana başlıklar)
Akut interstisyel pnömoni Granülomatöz interstisyel pnömoniler Sarkoidozis Hipersensitivite pnömonisi Langerhans’ hücreli histiositozis


"Açık Akciğer Biopsisine Yaklaşım Patern Analizi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları