Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Ali VERAL Ege ÜTF Patoloji AD

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Ali VERAL Ege ÜTF Patoloji AD"— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Ali VERAL Ege ÜTF Patoloji AD
Tanı ve intraoperatif değerlendirmede; klinisyen-cerrah-patolog işbirliği Doç. Dr. Ali VERAL Ege ÜTF Patoloji AD

2 Patoloji Hastalıklara yol açan nedenleri, bunların doku ve organları etkileme biçimlerini, hastalıklı doku ve organların özellikle morfolojik (biçimsel, görüntüsel) özelliklerini inceler

3 Patoloji Klinik bir dal olmamasına rağmen, patoloji, çoğu kez klinik çalışmaların ya içinde yer alır veya çalışmalarından elde ettiği verilerle hastaların tanı ve tedavilerine doğrudan katkılarda bulunur

4

5 Morfoloji Doku/hücre kalitesi Tespit (Fiksasyon)
Doku/hücrenin alındığı andaki özellik ve görünümünü korumak Doku: Formaldehit (en az 10 katı) Hücre (Sitolojik materyal): Etil alkol

6 Aspirasyon, Ponksiyon 1/1 %70 etil alkol ile tespit
Buzdolabında bekletme Hızlı ulaşım Buz (BAL)

7 İİAB, Fırçalama Yayma kalitesi, ince tabaka Hızlı tespit (Alkol,sprey)

8

9 Makroskopi Tanımlama İnceleme Örnekleme (Kasetleme) Fotoğraf

10 Örnekleme (Cerrahi Mat.)
Tümör (1 örnek/cm.) Tümör dışı dokular (normal,patolojik) Plevra Cerrahi sınır (bronş, damar) Lenf nodları

11 Takip (Doku İşleme) Otomatik makineler
Dokunun suyunun uzaklaştırılması (dehidratasyon): Alkol Parafinizasyon Sertleşme

12 Parafine Gömme (Bloklama)

13 Kesit Alma Mikrotom

14 Boyama (Preparasyon) Hematoksilen-eosin
Özel boyalar (Mukus,basil,mantar..)

15 Mikroskopik Değerlendirme
Işık mikroskopi Floresan mikroskop Polarize mikroskop Elektron mikroskobu Histokimya İmmunohistokimya Doku kültürü İn situ hibridizasyon DNA sitometrisi Digital görüntü analizi

16 İmmunohistokimya İmmunolojik yöntem: Antijen-antikor
Hücre belirleyicileri (Sitokeratin alt tipleri, TTF-1) Hormon reseptörleri (ER, PR) Proliferatif belirleyiciler (Ki-67, p53)

17

18 Frozen Section (İntraoperatif değerlendirme)
Normal takip saat Benign-malign ayırımı Cerrahi sınır değerlendirmesi Doku yeterliliği Sitolojik Materyal

19 Frozen Section Kriyostat -40 0C de dondurarak sertleştirme Kesit alma
Boyama (H.E.) 10-15 dk.

20 Frozen Section Kesit kalitesi düşük, değerlendirme güç
İstek operasyondan önce olmalı İstek?? Doğru endikasyon Yeterli klinik bilgi Sağlıklı iletişim

21

22 Sağlıklı Değerlendirme
Öykü Klinik bulgular Radyolojik bulgular Diğer laboratuvar bulguları Bronkoskopik bulgular Önceki tanı/tanılar İLETİŞİM

23

24

25

26

27

28 Sınıflama (WHO 2004 – 1) Skuamöz Hücreli Ca. Küçük Hücreli Ca
Papiller Berrak hücreli Küçük hücreli Bazaloid Küçük Hücreli Ca Kombine KHK Adenokarsinom Mikst Asiner Papiller Bronkoalveoler Karsinom Nonmüsinöz Müsinöz Mikst-İntermediyer Mukus üreten solid adenokarsinom Fötal adenokarsinom Kolloid karsinom Müsinöz kistadenokarsinom Taşlı yüzük hücreli karsinom Berrak hücreli adenokarsinom

29 Sınıflama (WHO 2004 – 2) Büyük Hücreli Ca Tükrük bezi tümörleri
BHNEK Bazaloid karsinom Lenfoepitelyoma benzeri Ca Berrak hücreli Ca Rabdoid fenotipli BHK Adenoskuamöz karsinom Karsinoid Tümör Tipik Atipik Tükrük bezi tümörleri Mukoepidermoid karsinom Adenoid kistik Karsinom Epitelyal-myoepitelyal karsinom Preinvaziv Lezyonlar Skuamöz CIS Atipik Adenomatöz hiperplazi Diffüz idiopatik pulmoner nöroendokrin hc hiperplazisi

30 Sınıflama WHO 1999 Pleomorfik, sarkomatiod ya da sarkomatöz elemanlar içeren tm. Pleomorfik karsinom İğ hücreli karsinom Dev hücreli karsinom Karsinosarkom Pulmoner blastom 2004 Sarkomatoid karsinom Pleomorfik karsinom İğ hücreli karsinom Dev hücreli karsinom Karsinosarkom Pulmoner blastom

31


"Doç. Dr. Ali VERAL Ege ÜTF Patoloji AD" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları