Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OLGU SUNUMU 1 B. Gemicioğlu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OLGU SUNUMU 1 B. Gemicioğlu"— Sunum transkripti:

1 OLGU SUNUMU 1 B. Gemicioğlu

2 33 yaşında bayan hasta Ani başlayan nefes darlığı, öksürük ve göğüs ağrısı şikayetleri ile acil polikliniğe başvuruyor. Çekilen akciğer grafisinde sağ parakardiak infiltrasyon izleniyor.

3

4 Tanınız nedir? Atipik pnömoni Akut bronşit Astım atağı Postobstrüktif pnömoni

5 Atipik pnömoni ve astım atağı düşünülerek hastaya nonspesifik antibiotik , yüksek doz inhale kortikosteroid ve uzun etkili β2 agonist başlanıyor.

6 Hastanın şikayetleri ilaçlarını kullanmasına rağmen haftada iki , üç gece şiddetleniyor ve acil servise gitmek zorunda kalıyor. Bunun üzerine tedaviye dirençli astım düşünülerek hastanemize sevk ediliyor.

7 Hastanın başvurusu sırasında çekilen akciğer grafisinde sağ parakardiak infiltrasyon gerilemişti. Fizik muayenesinde her iki hemitoraksta yaygın wheezing mevcuttu. Solunum sayısı 22/dk idi. Sedimantasyon hızı 60mm/saat

8

9

10 FEV1 : 2.02 L( %60) FVC : 4.21 L( %110) PEF : 4.97 L (%68 ) FEF25-75 : 1.34 L/s (%39) FEF25: 1.76 L/s (%28) FEF50: 1.52 L/s (%34) FEF75: 1.30 L/s (%63)

11 Akım volüm halkasının ekspiryum bölümünde, değişken toraks içi üst hava yolu obstrüksiyonu ile uyumlu patoloji tespit edildi.

12

13 Çekilen akciğer tomografisinde trakea’da yaklaşık olarak karina seviyesinin 1 cm üstünde, lümene posteriordan protrüde olan ortalama 1 cm çapında, yuvarlak formasyonda kitle saptandı.

14

15 Yapılan FOB tetkikde, karinanın 1,1
Yapılan FOB tetkikde, karinanın 1,1.5 cm üzerinde lümenin 2/5’ini tıkayan, mobil, düzgün yüzeyli, yuvarlak 1 cm çaplı kitle saptandı.

16

17 Alınan parçanın histopatolojisi papillomatöz yapıda inflamatuar psödotümör olarak geldi.

18

19 Hastaya trakeotomi yapılması planlandı
Hastaya trakeotomi yapılması planlandı.Posterior trakeanın membranöz kısmından kaynaklanan kitle eksize edildi.Mediastinal plevra trakea üzerinden flep şeklinde kapatıldı.

20

21

22 İntratrakeal tutulumun görülme oranı %2.7’dir.
Oldukça nadir bir lezyon olan akciğerin inflamatuar psödotümörü ilk kez 1939 yılında tanımlanmıştır. Farklı organlarda lokalize olabilir. Tüm akciğer tümörlerinin %1’inden azını oluşturur. İntratrakeal tutulumun görülme oranı %2.7’dir. Copin MC et all. Plasma cell granuloma of the lung:Difficulties in Diagnosis and Prognosis. Ann. Thorac. Surg.1996;61:

23 Etiyolojisi tam bilinmemekle beraber lokalize inflamatuar lezyonun neden olduğu injuriye artmış cevapla gelişebileceği bildirilmektedir. Vakaların 1/3’ünde üst solunum yolu enfeksiyonu veya pnömoni gelişmektedir. İntratrakeal yerleşimlilerde en sık bulgu dispne olup, astım atağı tanısı konabilmektedir. Bumber Z.İnflammatory pseudotumor of the trachea. J pediatr. Surg 2001 Apr;36(4):631_4

24 Prognozu iyi olup, rekürrens oldukça nadirdir
Prognozu iyi olup, rekürrens oldukça nadirdir.Önerilen tedavi lezyonun tamamen çıkarılmasıdır. Rossi SE. A 63 year old woman with a 2 month history of dispnea. Chest. 2000; 117:

25


"OLGU SUNUMU 1 B. Gemicioğlu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları