Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV …Egitimhane.com…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV …Egitimhane.com…"— Sunum transkripti:

1 T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV …Egitimhane.com…

2 SORU-1 I. Dünya Savaş’ını kaybeden Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamış ve antlaşmadan sonra Anadolu işgal edilmiştir. Anadolu’da işgale tepki olarak yararlı cemiyetler kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetler arasında gösterebilir? A- Mavri Mira B- Pontus Rum C- Kilikyalılar D-İngiliz Muhipleri …Egitimhane.com…

3 Osmanlı yönetiminin kabul ettiği Sevr Antlaşması ülkeyi parçalayan bir antlaşmadır. Bu antlaşma hiçbir şekilde TBMM tarafından kabul edilmeyeceğini belirten Mustafa Kemal bu antlaşmayı imzalayanları vatan haini saymıştır. A- Ulusal bağımsızlık B- Ulusal egemenlik C- Ulusal birlik ve beraberlik D- Akılcılık ve bilimsellik …Egitimhane.com…

4 SORU-4 TBMM Hükümeti, I. İnönü Savaşı’ndan sonra toplanan Londra Konferansı’na İstanbul Hükümeti’nin yanında dolaylı olarak çağrılmıştı. Ancak TBMM, doğrudan çağrılmadıkça konferansa katılmayacağını belirtmiştir. TBMM’nin bu tutumunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A- Bağımsızlığı savaş yoluyla halletmek istediğine B- İtilaf Devletleri’nin Yunanlıları desteklediklerine C-Anadolu’da asıl gücün kendisi olduğunu kanıtlamak istediğine D- İtilaf Devletleri’ne güvenilmemesi gerektiğine …Egitimhane.com…

5 Kurtuluş Savaşımızın Batı cephesinde aşağıdaki savaşlardan hangisini ordumuz kaybetmiştir? A. KÜTAHYA –ESKİŞEHİR B- II. İNÖNÜ C- I. İNÖNÜ D- SAKARYA …Egitimhane.com…

6 Başkomutanlık Meydan Savaşı-TAARRUZII. İnönü - TAARRUZI. İnönü Savaşı- SAVUNMASakarya- SAVUNMA Yukarıda Kurtuluş Savaşı’nın Batı Cephesi’nde yaşanan savaşlar ve savaş taktikleri verilmiştir. Bu savaşlarından hangisi yanlış verilmiştir? A- I. İNÖNÜ – SAVUNMA B- BAŞKOMUTANLIK- TAARRUZ C- SAKARYA- SAVUNMA D- II. İNÖNÜ - TAARRUZ …Egitimhane.com…

7 SORU- 6 GÜMRÜ ANTLAŞMASI MOSKOVA ANTLAŞMASI KARS ANTLAŞMASI Yukarıdaki antlaşmaların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A- Silahlı mücadeleyi tamamen sona erdirmeleri. B- Türkiye’nin Doğu sınırı ile ilgili maddeler içermeleri. C- İtilaf Devletlerinin tamamının TBMM’yi resmen tanımasını sağlamaları. D- Yunanlıların savunma durumuna geçmelerine neden olmaları …Egitimhane.com…

8 Haritada işaretlenmiş alanlarda yaşanan gelişmelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A- 1.numaralı bölge gerçekleşen Yunan işgali Büyük Taarruz ile son bulmuştur. B- 2.numaralı alanda Fransız ordusu,Kuvayımilliye direnişiyle karşılanmıştır. C- TBMM’nin kurduğu düzenli ordu, üç bölgeyi de düşmandan temizlemiştir. D- 3. numaralı bölgedeki mücadeleler Gümrü Antlaşması’yla birlikte son bulmuştur. 3 2 1 Yandaki haritada Kurtuluş Savaşı yılların da mücadele edilen Bazı alanlar gösterilmiştir …Egitimhane.com…

9 S ORU -8 Mustafa Kemal Sakarya Savaşı’nda « Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh da bütün vatandır. Vatandır her karış toprağı vatandaşın kanı ile sulanmadıkça bırakılamaz…» Büyük Taarruz da ise «Ordular ilk hedefimiz Akdeniz’dir. İleri» demiştir. Mustafa Kemal’in sözleri ile ilgili; I. İki savaşta da başarı sağlamada M. Kemal’in büyük rol oynamıştır. II. İstanbul Hükümeti’ne destek olmak amaçlanmıştır. III. Düşmanın yurttan atılması hedeflenmiştir. gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A- Yalnız I B- I ve II C-I ve III D- II ve III …Egitimhane.com…

10  Halkın elindeki savaşta lüzumlu silah ve cephane orduya teslim edilecek.  Her aile birer kat çamaşır, çorap hazırlayıp komisyona teslim edecek. Mustafa Kemal Başkomutanlık yetkisi ile Tekalif-i Milliye Emirlerini çıkarmıştır. Aşağıda verilerden hangisi Tekalif-i Milliye Emirleri’nin çıkartılmasının amaçlarından biri değildir? A- Ordunun gücünü artırmak. B- İtilaf Devletlerini anlaşmaya zorlamak. C-Ordu-millet dayanışmasını sağlamak. D-Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak. …Egitimhane.com…

11  Kurtuluş Savaşı süresince yapılan tek taarruzla kesin ve etkili sonuç alınmıştır.  Bu savaşı bizzat Mustafa Kemal yönettiği için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adı verilmiştir.  Sömürgeci devletlerin Anadolu’ya yönelik beklentileri sona ermiştir.  Askeri zaferi tamamlayan diplomatik zaferdir. Yukarıda Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? A- 1 B- 2 C- 3 D- 4 …Egitimhane.com…

12  Büyük Taarruz’un ardından imzalanmıştır.  Askeri zaferleri tamamlayan diplomatik bir zaferdir.  Doğu Trakya,İstanbul ve Boğazlar savaş yapılmadan bu antlaşma ile kazanılmıştır.  Osmanlı Devleti, hukuken sona ermiştir. Yukarıda özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A- Mondros Ateşkes Antlaşması B- Sevr Antlaşması C-Moskova Antlaşması D- Mudanya Ateşkes Antlaşması …Egitimhane.com…


"T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV …Egitimhane.com…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları