Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mustafa Kemal Paşa ve Temsilciler Kurulunun, Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükûmetine karşı kazandığı ilk siyasi başarı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mustafa Kemal Paşa ve Temsilciler Kurulunun, Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükûmetine karşı kazandığı ilk siyasi başarı."— Sunum transkripti:

1 http://www.rehberlik.biz.tr

2 Mustafa Kemal Paşa ve Temsilciler Kurulunun, Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükûmetine karşı kazandığı ilk siyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Amasya Genelgesi’nin yayımlanması B) Amasya Görüşmelerinin yapılması C) Mebusan Meclisinin açılması D) Misakımillî’nin ilan edilmesi E) Saltanat Şûrasının toplanması

3 Kuvayı milliye birlikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bazı yerel isyanların bastırılmasında etkili olduğu B) İşgallere karşı halkın tepkisi sonucu oluştuğu C) Düşman ilerleyişini yavaşlattığı D) Doğu cephesinde etkin rol oynadığı E) Bölgesel mahiyette olduğu

4 Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi’nin toplanmasının nedenlerinden biri değildir? A) İstanbul’un, Anlaşma Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi B) Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesi olasılığı C) Pontus Rum Devleti kurulması amacıyla girişilen faaliyetler D) Anlaşma Devletlerinin Osmanlı Devleti’nin kimi bölgelerini işgal etmesi E) Erzurum ve Trabzon’da kurulan cemiyetlerin birleştirilmek istenmesi

5 İstanbul’un Anlaşma Devletleri tarafından işgal edilmesi ve Mebuslar Meclisinin dağılmasına aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulabilir? A) İstanbul Hükûmetiyle Temsilciler Kurulunun görüşme yapması B) Ali Fuat Paşa’nın Kuvayı milliye Komutanlığına atanması C) Hükûmet üyelerinin Meclis dışından seçilmesi D) Misakı Milli’nin ilan edilmesi E) Erzurum’da kongre toplanması

6 Aşağıdakilerden hangisi Wilson ilkelerinden biri değildir? A) Devletler arasındaki anlaşmazlıkları barış yoluyla çözecek bir teşkilat kurulması B) Yenen devletlerin, yenilen devletlerden toprak almaması C) Yenilen devletlerin, yenen devletlere savaş tazminatı ödemesi D) Boğazların her devletin ticaret gemilerine açık olması E) Devletler arasında gizli anlaşmalar yapılmaması

7 I. İslam Teâli Cemiyeti II. İngiliz Muhipleri Cemiyeti III. Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası Yukarıdakilerden hangileri ulusal mücadeleye karşı çıkmıştır? A) I, II ve III B) II ve III C) I ve II D) Yalnız III E) Yalnız I

8 Aşağıdakilerden hangisi Misakımillî’de yer alan konulardan biridir? A) Batı cephesinin açılması B) Düzenli ordunun kurulması gereği C) Batı Trakya’nın geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi D) Temsilciler Kurulunun seçilmesi E) Anadolu ve Trakya’daki Müdafaai Hukuk Cemiyetlerinin birleştirilmesi

9 Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum ve Sivas Kongresi’nin ortak kararlarından biri değildir? A) Mustafa Kemal’in kongre başkanlığına getirilmesi B) Millî kuvvetlerin etken, millî iradenin hâkim kılınması C) Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunun dile getirilmesi D) Temsilciler Kurulunun doğu illerinin tamamını temsil ettiğinin kabul edilmesi E) Azınlıklara, siyasi egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak imtiyazlar verilmesine karşı çıkılması

10 I. Anadolu Ajansı II. İrade-i Milliye gazetesi III. Hâkimiyet-i Milliye gazetesi IV. Peyam-ı Sabah gazetesi Yukarıdakilerden hangileri, Kurtuluş Savaşı’nda millî birliği tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara karşı milleti uyarma görevini yapmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV D) III ve IV E) I, II ve III

11 Kurtuluş Savaşı’nda, TBMM Hükûmetinin yarı resmî yayın organı hâline gelen gazete aşağıdakilerden hangisidir? A) Hakimiyet-i Milliye B) Peyam-ı Sabah C) İrade-i Milliye D) Yenigün E) İkdam

12 Kurtuluş Savaşı’nın bütün şiddetiyle devam ettiği bir ortamda ara seçimlere gidilerek TBMM’nin çalışmalarını sürdürmesi sağlanmıştır. Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Halk egemenliğinin sürekliliğine önem verildiğine B) TBMM Hükûmetiyle İstanbul Hükûmeti arasında görüş ayrılığı olduğuna C) TBMM’ye Mebuslar Meclisinden katılım olduğuna D) Ulusal güçlerin birleştirilmek istendiğine E) Mecliste görüş ayrılıklarının olduğuna


"Mustafa Kemal Paşa ve Temsilciler Kurulunun, Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükûmetine karşı kazandığı ilk siyasi başarı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları