Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENELGELER VE KONGRELER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENELGELER VE KONGRELER"— Sunum transkripti:

1 GENELGELER VE KONGRELER
2012, 2011, 2010, 2009 GENELGELER VE KONGRELER SORULARI

2 2012 KPSS Mustafa Kemal Paşa ve Temsilciler Kurulunun, Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükûmetine karşı kazandığı ilk siyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Amasya Genelgesi’nin yayımlanması B) Amasya Görüşmelerinin yapılması C) Mebusan Meclisinin açılması D) Misakımillî’nin ilan edilmesi E) Saltanat Şûrasının toplanması

3 2012 KPSS Kuvayı milliye birlikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bazı yerel isyanların bastırılmasında etkili olduğu B) İşgallere karşı halkın tepkisi sonucu oluştuğu C) Düşman ilerleyişini yavaşlattığı D) Doğu cephesinde etkin rol oynadığı E) Bölgesel mahiyette olduğu

4 2012 KPSS Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi’nin toplanmasının
nedenlerinden biri değildir? A) İstanbul’un, Anlaşma Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi B) Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesi olasılığı C) Pontus Rum Devleti kurulması amacıyla girişilen faaliyetler D) Anlaşma Devletlerinin Osmanlı Devleti’nin kimi bölgelerini işgal etmesi E) Erzurum ve Trabzon’da kurulan cemiyetlerin birleştirilmek istenmesi

5 2011 KPSS İstanbul’un Anlaşma Devletleri tarafından işgal edilmesi ve Mebuslar Meclisinin dağılmasına aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulabilir? A) İstanbul Hükûmetiyle Temsilciler Kurulunun görüşme yapması B) Ali Fuat Paşa’nın Kuvayı milliye Komutanlığına atanması C) Hükûmet üyelerinin Meclis dışından seçilmesi D) Misakı Milli’nin ilan edilmesi E) Erzurum’da kongre toplanması

6 2011 KPSS Aşağıdakilerden hangisi Wilson ilkelerinden biri değildir?
A) Devletler arasındaki anlaşmazlıkları barış yoluyla çözecek bir teşkilat kurulması B) Yenen devletlerin, yenilen devletlerden toprak almaması C) Yenilen devletlerin, yenen devletlere savaş tazminatı ödemesi D) Boğazların her devletin ticaret gemilerine açık olması E) Devletler arasında gizli anlaşmalar yapılmaması

7 2011 KPSS I. İslam Teâli Cemiyeti II. İngiliz Muhipleri Cemiyeti
III. Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası Yukarıdakilerden hangileri ulusal mücadeleye karşı çıkmıştır? A) I, II ve III B) II ve III C) I ve II D) Yalnız III E) Yalnız I

8 2010 KPSS Aşağıdakilerden hangisi Misakımillî’de yer alan konulardan biridir? A) Batı cephesinin açılması B) Düzenli ordunun kurulması gereği C) Batı Trakya’nın geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi D) Temsilciler Kurulunun seçilmesi E) Anadolu ve Trakya’daki Müdafaai Hukuk Cemiyetlerinin birleştirilmesi

9 2010 KPSS Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum ve Sivas Kongresi’nin
ortak kararlarından biri değildir? A) Mustafa Kemal’in kongre başkanlığına getirilmesi B) Millî kuvvetlerin etken, millî iradenin hâkim kılınması C) Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunun dile getirilmesi D) Temsilciler Kurulunun doğu illerinin tamamını temsil ettiğinin kabul edilmesi E) Azınlıklara, siyasi egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak imtiyazlar verilmesine karşı çıkılması

10 2010 KPSS I. Anadolu Ajansı II. İrade-i Milliye gazetesi
III. Hâkimiyet-i Milliye gazetesi IV. Peyam-ı Sabah gazetesi Yukarıdakilerden hangileri, Kurtuluş Savaşı’nda millî birliği tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara karşı milleti uyarma görevini yapmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV D) III ve IV E) I, II ve III

11 2009 KPSS Kurtuluş Savaşı’nda, TBMM Hükûmetinin yarı resmî yayın organı hâline gelen gazete aşağıdakilerden hangisidir? A) Hakimiyet-i Milliye B) Peyam-ı Sabah C) İrade-i Milliye D) Yenigün E) İkdam

12 2009 KPSS Kurtuluş Savaşı’nın bütün şiddetiyle devam ettiği bir ortamda ara seçimlere gidilerek TBMM’nin çalışmalarını sürdürmesi sağlanmıştır. Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Halk egemenliğinin sürekliliğine önem verildiğine B) TBMM Hükûmetiyle İstanbul Hükûmeti arasında görüş ayrılığı olduğuna C) TBMM’ye Mebuslar Meclisinden katılım olduğuna D) Ulusal güçlerin birleştirilmek istendiğine E) Mecliste görüş ayrılıklarının olduğuna


"GENELGELER VE KONGRELER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları