Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZANIMLAR 14.Atatürkçü düşünce sisteminden yola çıkarak Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları belirler. 15.Atatürk ilkelerinin modern.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZANIMLAR 14.Atatürkçü düşünce sisteminden yola çıkarak Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları belirler. 15.Atatürk ilkelerinin modern."— Sunum transkripti:

1 KAZANIMLAR 14.Atatürkçü düşünce sisteminden yola çıkarak Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları belirler. 15.Atatürk ilkelerinin modern Türkiye'nin kuruluşu ve gelişmesindeki yerine ve önemine inanır.

2 Atatürk İlkeleri neden Atatürk İnkılaplarının temel dayanağıdır?
İnkılapların Temel Dayanağı Atatürk İlkeleri neden Atatürk İnkılaplarının temel dayanağıdır?

3 Milli Bağımsızlık ve Özgürlük
Yurdumuzun işgal edilmesi üzerine M. Kemal Anadolu’ya geçerek kurtuluş savaşını başlatmıştır. Halkın milli mücadeleye desteği ile yurt düşmanlardan temizlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur Tam bağımsızlık tabii ki siyasal, mali, ekonomik, adli, askeri kültürel ve her alanda tam istiklal ve tam serbestiyet demektir “Milli sınırlar içinde tam bağımsız yaşamaktan başka bir şey istemiyoruz” M. Kemal Atatürk Buna göre Atatürkçülüğün hangi özelliği anlatılmıştır? Atatürk’ün tam bağımsızlık düşüncesinden neler anlıyorsunuz?

4 Milletin Egemenliği Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin, devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak ve ancak milli egemenliğin kurulmuş olmasına bağlıdır. Bu nedenle hürriyetin de eşitliğinde adaletinde dayanak noktası milli egemenliktir. Milli egemenlik için hangi yenilikler yapılmıştır? Atatürk ilkelerinin hangi temel dayanağı vurgulanmıştır?

5 Milli Birlik ve Beraberlik
Kurtuluş Savaşı'nın zaferle neticelenmesinin temelinde, savaş boyunca Türk Milleti'nin tarihte eşine az rastlanır bir birlik ve beraberlik içinde hareket etmiş olması vardır. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar demeden tüm Türk Milleti bağımsızlık için düşmana karşı tek nefer olmuştur. Milli birlik ve beraberlik hangi Atatürk ilkesinin bir özelliğidir? Devletlerin ve milletlerin devamında birlik ve beraberlik neden önemlidir? Atatürk ilkelerinin hangi temel dayanağı anlatılmıştır?

6 Milli Kültürümüzün Korunması ve Geliştirilmesi
Aydınlarımız belki bütün dünyayı, bütün diğer milletleri tanır. Lakin kendimizi bilmeyiz. Aydınlarımız "milletimizi en mesut millet yapayım" der. "Başka milletler nasıl olmuşsa onu da aynı öyle yapalım" der. Lakin düşünmeliyiz ki, öyle bir teori hiçbir devirde başarı kazanabilmiş değildir Millete gideceği yolu gösterirken, dünyanın her türlü biliminden, keşfinden faydalanalım, lakin unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmalıyız. Kendi kültürel değerlerine saygılı olmayan milletleri, başka milletler de saymaz. Böyleleri, diğer milletlerin avı olmaya mahkumdur Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli Türk kahramanlığı ve Türk kültürüdür Yapılan yeniliklerin taklit edilerek aynen kabul edilmediğine örnek veriniz? Atatürk ilkelerinin dayandığı hangi özellik vurgulanmıştır?

7 Milli Tarih Bilinci Milli Tarih Bilinci Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Atatürk neden milli bir tarih bilincinin olmasını istemiştir? Bu durum M. Kemal’deki hangi bilinci göstermektedir? M. Kemal bu sözlere uygun olarak hangi kurumu kurmuştu?

8 Atatürk ilkelerinin temel esaslarından diğerlerini söyleyiniz?
Milli Dil Vatan ve millet sevgisi Milli birlik ve beraberlik Benim ilkelerimin temel esaslarından birisi de Milli kültürümüzün de gerçekleşmesine yardımcı olan Milli Dil’dir. Milli dilimizi geliştirmek için hangi inkılabı yapmıştım? Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma Akıl ve bilimsellik Atatürk ilkelerinin temel esaslarından diğerlerini söyleyiniz?

9 Modern Türkiye oluşturulurken dıştan alınan
yeniliklerde nelere dikkat edilmiştir? Atatürk’ün inkılapları yapmasındaki amaç nedir? Yurt düşmanlardan temizlendikten sonra neler yapılmış? Mustafa Kemal’e göre, inkılaplar nasıl bir ortamda gerçekleştirilmiştir?

10 I. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
Atatürk'ün, I. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. II. Milletin girişimlerinin önüne geçebilecek hiçbir kuvvet yoktur. III. İnsanlığın ve milletin hayatı tehlikeyle karşılaşmıyorsa savaş cinayettir. sözleri ilkeleri ile ilişkisi bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştır? Yurtta ve Akılcılık ve Ulusal Dünyada Barış Bilimsellik Egemenlik A) III II I B) II III I C) I II III D) III I II

11 İnkılap bir toplumun önemli kurumlarını kısa sürede değiştirip kendini yenilemesidir. Yenileşme ve çağdaşlaşmaya açık bir ilkedir. Temel hedefi her yönüyle çağdaş bir toplum oluşturmadır. Buna göre İnkılapçılık ilkesi hangisi ile doğrudan ilişkilidir? A) Özgürlük ve bağımsızlık B) Milli birlik ve beraberlik C) Milli egemenlik D) Çağdaşlık ve batıcılık

12 Kurtuluş savaşı sırasında M
Kurtuluş savaşı sırasında M. Kemal Saltanat ve halifeye direk karşı gelmemiş ancak zafer sağlandıktan sonra zamanı gelince kaldırmıştır M. Kemal savaş sırasında kaldırmamakla hangisini gerçekleştirmeye çalışmıştır? A) Yurtta barış cihanda barış B) Ulusal birlik ve beraberlik C) İnsan ve insanlık sevgisi D) Akılcılık ve bilimsellik

13 Çağdaş Uygarlıklar milliyetçilik Halkçılık birlik beraberlik Millete
Atatürk ilkeleri amacı ülkeyi ………………………………… seviyesine çıkarmaktır Milli Tarih, Milli Dil, Milli Kültür, Vatan ve millet sevgisi gibi temel esaslar ……………………… ilkesi ile bağlantılıdır milliyetçilik Atatürkçülüğün temel esaslarından, Milli egemenlik hem Cumhuriyetçilik ilkesine hem de………………………. İlkesine girer Halkçılık Kurtuluş savaşının kazanılmasında Atatütürk ilkelerinin temel esaslarından olan Milli …………… ve …………………….etkili olmuştur birlik beraberlik Atatürk ilkelerine göre egemenlik………………………….aittir Millete Modern Türkiye’nin oluşturulması için siyasal, ekonomik, toplumsal, eğitim ve kültür alanlarında …………………….. yapılmıştır İnkılaplar

14 ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış
Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kurulması Milli kültürümüzü geliştirmeye yöneliktir Yayılmacı politika izlemek Atatürkçülüğün temel esaslarından biridir İnkılapların yapılması ihtiyaç ve zorunluluktan kaynaklanmıştır “Millet ve biz yok, birlik halinde millet var” sözü milli kültüre bir örnek sayılır. Milletler cemiyetine üye olma ve çeşitli dostluk anlaşmaları dünya barışına katkı için yapılmıştır


"KAZANIMLAR 14.Atatürkçü düşünce sisteminden yola çıkarak Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları belirler. 15.Atatürk ilkelerinin modern." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları