Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAÖĞRETİM KURUMLARI"— Sunum transkripti:

1 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

2 SINAVLA GİRİLEN SINAVSIZ GİRİLEN
LİSELER LİSELER LİSELER

3 SINAVLA GİRİLEN OKULLAR
Fen Liseleri Sosyal Bilimler Liseleri  Anadolu Liseleri Anadolu Öğretmen Liseleri Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri  Anadolu İmam Hatip Liseleri  Anadolu Sağlık Meslek Liseleri  Anadolu Ticaret Meslek Liseleri  Anadolu Kız Meslek Liseleri  Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri

4 SINAVSIZ GİRİLEN OKULLAR
Genel Liseler Ticaret Meslek Liseleri  Kız Meslek Liseleri YETENEK SINAVI İLE GİRİLEN OKULLAR  Spor Lisesi Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

5 FEN LİSESİ Zekâ düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlar. Öğretim süresi 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır . Türkiye’de 115 tanesi devlet, 11 tanesi özel olmak üzere toplam 126 tane Fen Lisesi vardır.

6 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlayan liselerdir. öğrenim süresi dört yıl olan paralı-parasız yatılı ve gündüzlü ortaöğretim kurumlarıdır. Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun olan bir öğrenciye, LYS’de öğretmenlikle ilgili herhangi bir bölümü tercih ettiği takdirde ek puan verilmektedir. Ayrıca kendi alanının devamı niteliğinde, eğitim fakültesi dışında bir bölüm tercih edilse bile puan kırılmamaktadır

7 ANADOLU LİSELERİ Öğrencilerin İlgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını amaçlayan lisedir. Bu okullardan mezun olan öğrenciler, YGS-LYS’yi kazanmaları halinde alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir. Türkiye’de toplam Anadolu Lisesi bulunmaktadır.

8 SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında eğitim veren lisedir. Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar. Türkiye’de toplam 27 Sosyal Bilimler Lisesi bulunmaktadır.

9 ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİ
Ticaret Meslek Liselerinde, 10. sınıftan 11. sınıfa geçen öğrenciler aşağıdaki bölümlerden birini seçerek o bölümle ilgili alan derslerini ağırlıklı olarak alır, bölümü ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmış Meslek Elemanı olarak mezun olurlar. *Havza Ticaret Meslek Lisesi Bölümleri: -Muhasebe ve Finansman Alanı -Bilişim Teknolojileri Alanı *Mezun öğrenciler aldıkları teorik ve pratik eğitimle bilgisayar ve daktilo kullanabilen, iş alanında karşılaşılan problemleri çözümleyip nitelikli ve insan ilişkileri kurabilen meslek elemanı olarak yetiştirildiğinden özel ve kamu kurumlarında geniş iş imkanlarına sahip oldukları gibi kendi iş yerlerini de kurup çalışabilirler. *Mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için YGS-LYS’ye katılma hakkına sahiptirler veya sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler.

10 ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
Bu okullardan mezun olanlar alanları ile ilgili işyerlerinde çalışabilecekleri gibi, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız “İşyeri Açma Belgesi” verildiğinden, bağımsız işyeri de açabilirler. Alanıyla ilgili MYO ‘larına sınavsız geçiş yapılır. Ayrıca, iki yıllık ön lisans programlarını tamamlayanlar istemeleri halinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanmaları durumunda alanlarındaki lisans programlarına devam edebilirler. Havza Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bölümler: -Bilişim Teknolojileri (Sınava girmek gerekiyor.) -Elektrik ve Elektronik Teknolojileri (Diploma notuyla alıyor.) -Ahşap Teknolojileri (Diploma notuyla alıyor.) -Makine Teknolojileri (Diploma notuyla alıyor.)

11 ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
Bu okullardan mezun olanlar, özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında Acil Tıp Teknisyeni, Anestezi Teknisyeni, Çevre Sağlığı Teknisyeni, Diş Protez Teknisyeni, Laboratuar Teknisyeni, Ortopedi Teknisyeni, Radyoloji Teknisyeni ve Tıbbi Sekreter ünvanı ile çalışabilirler. -Sağlık meslek yüksekokullarına sınavsız olarak da devam edebilirler. -Ayrıca, iki yıllık ön lisans programlarını tamamlayanlar istemeleri halinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanmaları durumunda alanlarındaki lisans programlarına devam edebilirler . -Üniversite sınavına girerek kendi alanlarının lisans programını tamamlayabilirler. *Havza Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Bölümleri: -Hemşirelik Acil Tıp Teknisyenliği

12 ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ
İmam ve hatiplik ile ilgili temel mesleki yeterlikleri kazandırır. Mezun oldukları alan/kol/bölümün devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak da devam edebilirler. Ayrıca, iki yıllık ön lisans programlarını tamamlayanlar istemeleri halinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanmaları durumunda alanlarındaki lisans programlarına devam edebilirler.

13 ADALET MESLEK LİSELERİ
Adalet alanında istihdam edilecek orta kademedeki nitelikli insan gücünün yetiştirildiği meslek liseleridir. Mezunları, Öğrenci Seçme Sınavına (YGS) katılma hakkına sahiptirler. Sınavsız olarak Adalet Meslek Yüksekokullarına geçebilmektedirler.

14 Bu okullarda meslek dersleri ağırlıklı olup, ortak dersler ile desteklenmiş Adalet Alanı Zabıt Kâtipliği Programı uygulanmaktadır. Adalet Meslek Lisesi mezunları özellikle Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatına eleman yetiştirmek üzere kurulmuşlardır. Adalet Bakanlığı personel alım sınavında tercih edilen mezunlar arasında yer almakta olup, bu sınavları kazananlar Adalet Bakanlığına Zabıt Kâtibi olarak atanmaktadırlar.

15 STAJ Uygulamalı eğitimlerini gerçek iş ve hizmet ortamlarında yapmaktadırlar. Bu eğitim, son sınıfta haftada iki gün okulda teorik eğitim, üç gün işletmelerde uygulamalı eğitim olarak gerçekleştirilmektedir. % 30′u oranında ücret ödenmekte ve Bakanlığımızın imkânlarıyla sigortaları yapılmaktadır.

16 ANADOLU TARIM MESLEK LİSELERİ
Ülke ekonomisine, tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, tarımsal işletme ve kuruluşlarda başarı ile çalışabilecek hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, su ürünleri, tarım alet ve makine kullanma, gıda analiz ve kontrol ile ileri tarım tekniklerini başarı ile uygulayabilecek ve yapabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceri kazandıran aynı zamanda bir yabancı dilin öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmaktadır.

17 OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
Yiyecek İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Eğlence Hizmetleri, Gıda Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri ve Denizcilik alanlarında sektörde görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek nitelikli elemanları yetiştiren, ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren okullardır.

18 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10
9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime başlar. Üniversiteye girebilmek için YGS-LYS’ye katılma hakkına sahip oldukları gibi meslek yüksekokullarına sınavsız olarak da devam edebilirler. Ayrıca, iki yıllık ön lisans programlarını tamamlayanlar istemeleri halinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanmaları durumunda alanlarındaki lisans programlarına yerleşebilirler.

19 DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ, DENİZCİLİK ANADOLU TEKNİK LİSESİ
Mezun olan öğrenciler yüksek öğrenim yapmadan sektörde çalışmak isterlerse kurumdan staj defteri alarak kendi bulacakları gemilerde açık deniz stajına çıkarlar. Stajları uygun bulunursa stajlarını tamamladıklarına dair yazı kurum tarafından verilir. Daha sonra idarenin açacağı sınavlara müracaat ederler. Bu sınavlar sonunda başarılı oldukları takdirde yeterlik belgesini alarak hayata atılmaktadırlar. -Meslekleri ile ilgili yüksek öğrenime devam etmek isteyenler de ön lisans seviyesinde Meslek Yüksek Okullarına sınavsız, alanlarının devamı niteliğindeki Lisans seviyesindeki Yüksek Okullara da YGS-LYS sınavları ile girerek öğrenimlerine devam edebilmektedirler. Ancak lisans seviyesinde fakültelere girişte ÖSYM tarafından ek puan verilmemektedir. TEKKEKÖY -N.SERAP ULUSOY DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ Bölümleri: -Gemi Yapımı Alanı: Çelik Gemi Yapımı -Denizcilik Alanı: Makine Zabitliği Güverte Gemi Yönetimi

20 SINAVSIZ GİRİLEBİLEN LİSELER

21 GENEL LİSELER Bu okulların öğretim süresi ilköğretim üzerine 4 yıl olup, sınavsız öğrenci alınmaktadır . Genel liselerde öğrenciler; Fen Bilimleri, Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil Alanlarında öğrenim görebilmektedirler.

22 KIZ MESLEK LİSELERİ Bu okullarda, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmakta, meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir. *Havza Kız Meslek Lisesi Bölümleri -Bilişim Teknolojileri Ağ İşletmenliği Dalı (Sınava girmek gerekiyor.) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (Sınava girmek gerekiyor.) -Yiyecek İçecek Hizmetleri El Sanatları Teknolojisi -Giyim Üretim Teknolojisi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

23 TİCARET MESLEK LİSELERİ
Kamu ve özel sektörün muhasebe ve finansman, pazarlama ve perakende, büro yönetimi ve sekreterlik, bilişim teknolojileri alanların da ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan okullardır

24 BÖLÜMLER Bankacılık, Bilgisayar, Borsa Hizmetleri Büro Hizmetleri
Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Kooperatifçilik, Muhasebe, Muhasebe (Bilgisayarlı) Pazarlama, Sigortacılık

25 Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim Kurumları
Üniversiteye girebilmek için YGS-LYS’ye katılma hakkına sahip oldukları gibi Mezun oldukları alan/kol/bölümün devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak da devam edebilirler Ayrıca, iki yıllık ön lisans programlarını tamamlayanlar istemeleri halinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanmaları durumunda alanlarındaki lisans programlarına devam edebilirler

26 TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
İlköğretim okulu mezunu öğrenciler, endüstri meslek liselerinin istedikleri bölümüne doğrudan başvurabilirler. Ancak seçtikleri bölüme okul kontenjanından fazla başvuru olduğu takdirde öğrencinin, ilköğretim okul diplomasındaki başarı notu dikkate alınır. Başarılı öğrencilerden başlanarak kayıt yapılır.

27 Mezunları Teknisyen unvanını kullanırlar.
Alanıyla ilgili MYO’lara sınavsız geçiş yapılır. Mezunlar işyeri açmak için şart koşulan “Ustalık Belgesini” alabilmek için mesleki eğitim merkezlerinde ustalık sınavına girmelidirler. Bu sınavda başarılı oldukları takdirde ustalık belgesini almaya hak kazanırlar.

28 Spor Lisesi Spor liseleri ilköğretim üzerine 4 yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma okullardır. Bu okullar, öncelikle beden eğitimi ve sporla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. Beden eğitimi ve spor yapmasına engel hâli bulunmadığını belirten, tek tabipten alınmış sağlık raporu olduğunu belgelen direnler, yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri spor lisesi müdürlüklerine başvurabilirler. Sınavı kazanan adayların, süresi içinde kayıtları yapılır.

29 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Anadolu güzel sanatlar liseleri, ilköğretim üzerine 4 yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma okullardır. Okulların resim ve müzik alanlarının her birine bir öğretim yılında alınacak öğrenci sayısı 24’ü geçemez. Yurt içindeki okullar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki okulların 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarına ait girecekleri alanla ilgili derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4 olması gerekir.

30 ASKERİ LİSELER Askerlik mesleğiyle ilgili yükseköğretim kurumlarına hazırlar. -Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istediği alanda yükseköğretim yapabilir. -Öğrenim hayatı yatılıdır. -Askeri okullara avantajlı olarak girebilir. - Giriş şartları; *İlgili askeri okul türüne göre ( hava, deniz, kara, jandarma, astsubay vb.) giriş şartlarını taşımak.( sağlık, fiziksel özellikler, not ortalaması, temiz sicil vb.) *Başvuru sınavını kazanmış olmak ve mülakatta başarılı olmak. !Kız öğrenciler, lise öğreniminden sonra ÖSYM puanı ile Harp Akademisine girebilmektedir.     

31 POLİS KOLEJİ Polislik mesleğiyle ilgili yükseköğretim programlarına hazırlar. Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istediği alanda yükseköğretim yapabilir. Polis akademilerine avantajlı olarak girebilir. Öğrenim hayatı yatılıdır. Öğrencilik süresince tüm masraf devlet tarafından karşılanır. Giriş şartları ; Giriş için gerekli özel şartları taşımak. ( sağlık, fiziksel özellikler, not ortalaması, temiz sicil vb.)


"ORTAÖĞRETİM KURUMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları