Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ REHBERLİK SEMİNERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ REHBERLİK SEMİNERİ."— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ REHBERLİK SEMİNERİ

2 Hangi Liselere Gidebilirim?

3 Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ile;
Resmi Fen Liselerine, Özel Fen Liselerine, Anadolu Liselerine, Sosyal Bilimler Liselerine, Anadolu Öğretmen Liselerine, Anadolu Teknik Liselerine, Anadolu Meslek Liselerine, Anadolu İmam-Hatip Liselerine, Anadolu Sağlık Meslek Lisesine, Sağlık Meslek Liselerine, Adalet Meslek Liselerine, Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesine, Tarım Meslek Liselerine, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesine, öğrenci seçme ve yerleştirme işlemleri yapılır.

4 FEN LİSELERİ Okulun amaçları; zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri bu alanda yüksek öğrenime hazırlamak ve yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmektir. Fen liselerinde bir sınıfta en çok 24 öğrenci bulunur.

5 FEN LİSELERİ Fen liselerinde matematik ve fen derslerinin ağırlığı %60’dan az olamaz, alan/bölüm olarak sadece “Fen Bilimleri” vardır. ÖSS’de başarısızlık sözkonusu değildir.Mezunların üniversite sınavını kazanamamak gibi endişeleri yoktur. Mezun olan 96 öğrencinin %10’u Temel Bilimlere(matematik, fizik, kimya, biyoloji..) %10’u Tıp, %80’i de Mühendislik öğrenimine giderler.

6 SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
Okulun amaçları;Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan nitelikli bilim adamlarını yetiştirmek, zekâ düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanda yükseköğretime hazırlamak yer almaktadır. Ayrıca amaçlarından biri de siyaset ve bürokrasiye kültürlü; devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik kazandıracak elemanları yetiştirmektir.

7 SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
Bir sınıftaki öğrenci sayısı ile 24’ü geçemez. Bu okullarda öğretim süresi 1 yılı hazırlık olmak üzere 5 yıldır. Sosyal Bilimler Liseleri henüz mezun vermediklerinden üniversite yerleştirme sınavları konusunda istatistikleri bulunmamaktadır. Fakat ÖSS başarılarının en az Anadolu liselerinki kadar olması beklenmektedir.

8 ANADOLU LİSELERİ Okulun amaçları; öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır. Öğrenim süreleri 4 yıldır.

9 ANADOLU LİSELERİ Mezunların Üniversitelere yerleşme oranı Fen liselerinden sonra ikinci sıradadır. 2005 verilerine göre Anadolu liselerinin üniversiteye yerleştirme sınavını (ÖSS) kazanma oranı %98,8”dir. ÖSS”de en az bir puan türünden 185 barajını geçme oranı ise %95.0”dır.

10 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
Okulun amaçları;öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak; öğrencilerine, öğretmenlik mesleğini sevdirmek, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak yer alır. Anadolu öğretmen liselerinin öğretim süresi 4 yıldır.

11 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
Anadolu öğretmen lisesi mezunlarının 2005 verilerine göre üniversite yerleştirme (ÖSS) sınavlarını kazanma oranları % 97,1 en az bir puan türünden 185 puan barajını geçme oranları ise %92,8”dir. Anadolu öğretmen lisesi mezunları üniversitelerin eğitim fakültesi programlarını tercih ettiklerinde (öğretmenlik tercihi yaptıklarında) ek puan alırlar. Bu nedenle üniversitelerin eğitim fakülteleri öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu Anadolu öğretmen lisesi mezunudur.

12 ANADOLU TEKNİK ve MESLEK LİSELERİ
Bu okullarda öğrencilere, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini ve en az bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğrencileri hem hayata, hem de yüksek öğrenime hazırlayan, programlar uygulanmaktadır. Anadolu teknik meslek liselerinin öğretim süresi 4 yıldır.

13 ANADOLU TEKNİK ve MESLEK LİSELERİ
Anadolu teknik ve meslek liselerinde Almanca, Fransızca, İngilizce yabancı dillerinin öğretimi yapılmaktadır. Mezunları sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu programlarına girebilmektedirler. Bu okulu bitiren öğrencilere ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarına sahip İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verilir, ayrıca TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler.

14 ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİ
Kamu ve özel sektörün muhasebe ve finansman, pazarlama ve perakende, büro yönetimi ve sekreterlik, bilişim teknolojileri alanlarında  ihtiyaç duyduğu, yabancı dil bilir, nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan ilköğretim okulu  üzerine dört yıl eğitim  süreli  meslek liseleridir. Anadolu Ticaret Meslek Liselerinde yoğun olarak yabancı dil öğretimi yapılmaktadır.

15 ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİ
Öğrenciler; 1- Dış Ticaret,  2- Bilgisayar, 3- Mahalli İdareler,  4- Sekreterlik, 5- Turizm alanlarından birine yönlendirilerek eğitimlerini sürdürürler. Mezunları sınavsız olarak alanlarında meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler.

16 ANADOLU KIZ MESLEK LİSELERİ
İlköğretim okulu üzerine, bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan, öğretim yılı bir yıl hazırlık sınıfından sonra dört yıl olan ve mesleğe yönelik teknik elemanların yetiştirildiği okullardır. Çeşitli meslek alanlarına yönelik 21 alan/bölümde faaliyet göstermektedir. Eğitim İngilizce ve Almanca dillerinden biriyle yapılmaktadır. Bu okullardan teknisyen ünvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, isterlerse yükseköğretim kurumlarına da devam edebilirler.

17 ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
Okulun amaçları; hemşire, sağlık memuru, laborant,ilkyardım ve acil bakım teknisyenleri yetiştirmektir. Öğretim süresi 4 yıldır. Mezunları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşları ile pansiyonlu okullarda görev alabileceği gibi bütün sağlık kuruluşlarında çalışabilme imkanına sahiptirler.

18 ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ
İmam Hatip Liseleri ülkemizdeki din hizmetlerinin görülebilmesi için açılmıştır. Öğrenim süresi 4 yıldır. İHL mezunları camilerde, resmi kuran kurslarında din görevlisi olarak iş bulabilmektedirler.

19 ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSELERİ
Toplumların gelişmesi ülkeler arası ilişkilerin yoğunlaşması ve iletişimin ön plana çıkması sonucu önem kazanan iletişim alanında istihdam edilecek yabancı dil bilir nitelikli insan gücünü yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan okullardır. Öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda; Gazetecilik, Radyo-Televizyon, Halkla İlişkiler Tanıtım alanları bulunmaktadır.

20 ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSELERİ
Mezunlar, Gazetecilik, Radyo-Televizyon, Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarında faaliyette bulunan, kamu ve özel sektöre bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alabilecekleri gibi, kendi işyerlerini de kurup çalıştırabilirler.

21 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
Turizm ve bunun temel alt yapısını oluşturan konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren okullardır. Öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda; Resepsiyon, Servis, Mutfak, Kat Hizmetleri, Seyahat Acenteciliği bölümleri bulunmaktadır.

22 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler her yıl Ekim-Mart ayları arasında teorik ve uygulamalı eğitimlerini okulda; Nisan-Eylül ayları arasında uygulamalı eğitimlerini bu alanda faaliyet gösteren otellerde veya diğer turistik tesislerde yapmaktadırlar. Mezunlar sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okul programlarına girebileceklerdir. Bilgisayar ve yabancı dil bilen nitelikli meslek elemanı olarak yetişen öğrenciler, geniş iş imkanına sahiptirler.

23 ANADOLU TARIM MESLEK LİSELERİ
Okulun amacı; ülke ekonomisine, tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, tarımsal işletme ve kuruluşlarda başarı ile çalışabilecek hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, su ürünleri, tarım alet ve makine kullanma, gıda analiz ve kontrol ile ileri tarım tekniklerini başarı ile uygulayabilecek ve yapabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceriye sahip teknisyen yetiştirmektir.

24 ANADOLU TARIM MESLEK LİSELERİ
Bu okullarda; Veteriner Sağlık, Makine (Tarım Makineleri), Tarım Teknolojisi, Laborant, Genel Ziraat gibi alanlarda yatılı ve gündüzlü eğitim-öğretim yapılmaktadır. Okuldan mezun öğrenciler, alanlarıyla ilgili özel tarımsal işletme ve kuruluşlarında çalışabilmekte, mesleklerini serbestçe yapabilme imkanlarına sahip olmaktadırlar. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyuldukça sınavla işe girmektedirler.

25 ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, yetenekli olan öğrencilerin yaratıcı, yapıcı ve yorum yeteneklerini geliştirmek, öğrencileri yetenekleri doğrultusunda araştırıcı ve geliştirici çalışmalara yöneltmektir. Sınıflardaki öğrenci sayısı kesinlikle 24 kişinin üzerine çıkamaz.

26 ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ
Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Fonetik (Müzik), Plastik Sanatlar (Resim,Heykel), Drama (Sahne ve Görüntü) sanatları bölümleri vardır. 2005 verilerine göre Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin üniversite yerleştirme sınavlarında (ÖSS) kazanma oranı %92,0‘dır. Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

27 SPOR LİSELERİ Spor liseleri; beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu; spor lisesi programlarının uygulanabileceği kapalı spor salonu, futbol sahası ve benzeri spor alanları ile yeterli spor araç-gereci bulunan, fizikî alt yapısı uygun olan okullardır. Bu okullar, yatılı, gündüzlü ve karma eğitim yapan liselerdir. Bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez.

28 SPOR LİSELERİ Yüksek Öğrenim Kurumları (kendi alanlarında), seçecekleri Fakültelere girişlerde spor liselerinin ilgili bölümlerinden mezun öğrencilere ek başarı puanı vermektedir. Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

29 POLİS KOLEJİ Polis Kolejleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu Liselerinin Fen Bilimleri öğretim programlarına uygun olarak lise derecesinde eğitim ve öğretim yapan Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş, parasız yatılı ve resmi üniformalı okullar olup Ankara ve Bursa illerimizde bulunmaktadır. Polis Koleji Mezunları; Emniyet Teşkilatına orta ve üst kademe amir yetiştiren Polis Akademisinden mezun olduktan sonra Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında çalışmaya başlamaktadırlar.

30 POLİS KOLEJİ SBS ile birlikte yapılacak olan Polis Koleji Aday Tespit Sınavı sonucuna göre en yüksek puandan en düşük puana doğru Kolejlere alınacak; 242 erkek öğrenci için (bunun 20 katı kadar aday başarılı sayılacaktır) 4840 erkek aday, 8 kız öğrenci için (bununda 20 katı kadar aday başarılı sayılacaktır) 160 kız olmak üzere toplam 5000 öğrenci Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde yapılacak olan Polis Kolejine Giriş Sınavına katılmaya hak kazanmış olacaktır.

31 POLİS KOLEJİ Polis Kolejlerine 2008–2009 eğitim-öğretim yılı için; Ankara Polis Kolejine 167 erkek 8 kız olmak üzere 175 öğrenci, Bursa Polis Kolejine de 75 erkek öğrenci olmak üzere Kolejlere toplam 250 öğrenci alınacaktır. Polis Kolejine Giriş Sınavı Mülakat, Beden Eğitimi Sınavı ve Yazılı Sınav (test) aşamalarından oluşmaktadır.

32 Sınavsız Öğrenci Alan Liseler
Teknik ve Meslek Liseleri Çok Programlı Liseler Genel Liseler

33 TİCARET MESLEK LİSELERİ
İlköğretim üzerine dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir. Bu okullarımızda, kamu ve özel sektörün muhasebe ve finansman, büro yönetimi ve sekreterlik, pazarlama, sigortacılık ve risk yönetimi ile bilgisayar alanlarında görev alacak, bilgi ve iletişim teknolojisini en iyi şekilde kullanabilen, girişimcilik eğitimi almış, kendi başına iş yapabilecek nitelikte insan gücü yetiştirilmektedir.

34 TİCARET MESLEK LİSELERİ
Mezunları, alanları ile ilgili işyerlerinde çalışabilecekleri gibi, kendi iş yerlerini açabilirler, yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler, sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler. Mezun olan öğrenciler özel ve kamu sektöründe çalışabildikleri gibi kendi işyerlerini kurabilirler veya yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler.

35 MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI
·          Muhasebe Dalı ·          Bilgisayarlı Muhasebe Dalı ·          Bankacılık Dalı ·          Dış Ticaret Dalı ·          Borsa Hizmetleri Dalı ·          Kooperatifçilik Dalı SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ ALANI ·          Sigortacılık Dalı ·          Sigorta Satış Temsilciliği Dalı PAZARLAMA ALANI ·          Satış Yönetimi Dalı ·          Reklâmcılık ve Halkla İlişkiler Dalı ·          Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi Dalı ·          Emlâk Komisyonculuğu Dalı BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI ·          Yönetim ve Ticaret Sekreterliği Dalı ·          Hukuk Sekreterliği Dalı ·          Tıp Sekreterliği Dalı ·          Yönetici Sekreterliği Dalı ·          Büro Hizmetleri Dalı ·          Mahalli İdareler Dalı BİLGİSAYAR ALANI ·          Bilgisayar Programcılığı Dalı ·          Bilgisayar Donanımı Dalı ·          Masaüstü Yayıncılık Dalı                    Toplam 5 Alan, 21 Dal

36 Kız Meslek Liseleri Öğretim süresi 4 yıl olan bu okullarda öğrencilere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda seçecekleri bir alanda verilen meslek eğitimi ile birlikte genel lisedeki ortak genel bilgi dersleri aynen okutulmaktadır. Bu okullardan teknisyen unvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, isterlerse yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler.

37 ÇOK PROGRAMLI LİSELER Çok Programlı Liseler; ilköğretim üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan ve öğrencilere, çeşitli meslek alanlarında endüstrinin ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu mesleki formasyon verilmek suretiyle öğrencileri iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programların uygulandığı mesleki ve teknik okullarıdır. Bu okullardan mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, kendi iş yerlerini açabilirler, yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler.  

38 ÇOK PROGRAMLI LİSELER Mezun olan öğrencilere eğitimini gördükleri program türüne ait diploma verilmekte ve alanlarının devamı niteliğindeki yüksek öğretim kurumlarını tercih etmelerinde halinde de ek puan verilmektedir. Çok Programlı Liselerden mezun olanlar, sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler.

39 GENEL LİSELER Genel liseler; Türk Millî Eğitiminin amaçları doğrultusunda, öğrencileri ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültüre sahip, toplumun sorunlarını tanıyan, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan insanlar olarak yetiştiren ve yüksek öğretime öğrenci hazırlayan öğretim kurumlarıdır. Öğrenim süresi 4 yıldır.

40 “Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgardan hayır gelmez.”

41 Doğru Tercih İyi Bir Yaşamın Başlangıcıdır.


"MESLEKİ REHBERLİK SEMİNERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları