Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI"— Sunum transkripti:

1 ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI VE OKS (Orta Öğretim Kurumları Yerleştirme sınavı)

2 ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI
1-Sınavla girilen okullar 2-Yetenek sınavı ile girilen okullar 3-Diploma notuna göre girilen okullar 4-Doğrudan Başvuru ile girilebilecek okullar

3 SINAVLA GİRİLEBİLEN OKULLAR
Orta Öğretim Kurumları seçme Sınavı(OKS) Askeri Liseler ve Bando Astsubay Hazırlama okulunda öğrenim görecek öğrencileri seçme sınavı(ALS) Özel Okullar Sınavı(ÖOS)

4 Orta Öğretim Kurumları Seçme Sınavı(OKS)
OKS sınavı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan,İlköğretim sonrası gidilecek üst eğitim kurumların öğrenci seçen bir sınavdır.

5 OKS ye göre gidilebilecek OKULLAR
Resmi ve özel Fen Liseleri Sosyal Bilimler Lisesi Anadolu Liseleri Anadolu Öğretmen liseleri Anadolu Meslek-Teknik Liseler Anadolu İmam Hatip Liseleri Sağlık Meslek Liseleri

6 AYRICA OKS sınavı ile; Polis koleji için başvuran öğrencilerden aday tespiti yapılmaktadır. Polis Koleji Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Olarak Kurulmuştur Parasız Yatılı ve resmi üniformalı bir okuldur.. Emniyet teşkilatına orta ve üst kademe amir yetiştirir veya emniyet teşkilatının ihtiyaç duyduğu alanlarda yüksek öğrenime gönderir.

7 Polis Koleji Sınavı 2 aşamalı bir sınavdır.
1-OKS sınavında aday öğrenci tespiti 2-Polis Koleji giriş sınavı -Mülakat -Beden Eğitimi Sınavı -Yazılı sınav

8 Askeri Liseler Sınavı(ALS)
Yalnız erkek öğrencilerin tercih edebileceği bir sınav olan ALS Nisan ayı içersinde yapılır. Adaylar Kara.Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlığı için ayrı ayrı belirlenir. *K.K.K.adına belirlenen adaylar bu komutanlığa bağlı askeri liselere, sonrada Kara harp Okuluna devam etmektedirler.

9 ALS SINAVLARI; 2 aşamalı sınavdır. 1.aşama Yazılı sınav
2.aşama sınavları Ön sağlık muayenesi -Bedeni yetenek sınavı -Psiko teknik sınav(H.K.K. İçin) -Mülakat -Sağlık Muayenesi

10 Özel Okullar Sınavı (Ö.O.S.)
Bu sınav M.E.B Eğitim teknolojileri Bölüm başkalığı tarafından uygulanan bir sınavdır.Bu sınavda en fazla 10 olul tercihi yapabilmektedirler. * Başvurular ilde bulunan özel okullardan alınan başvuru formları ile ocak-şubat ayları içersine o okullara yapılır. * Özel Okullar Sınavı ile öğrenci almayan diğer özel okullarda öğrenim görmek için O okulların müdürlüklerine başvuruda bulunulabilir.

11 Yetenek sınavı ile girilen okullar
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim,Müzik vb.alanlarda eğitim verir.

12 DİPLOMA NOTUNA GÖRE GİRİLEN OKULLAR
Meslek Liseleri Teknik Liseler Sağlık bakanlığına bağlı meslek liseleri (Diploma notu:Öğrencinin okumakta olduğu ilköğretimin son 5 yılının yıl sonu itibari ile ağırlıklı not ortalaması alınarak hesaplanır.)

13 Meslek Liseleri Öğretim süresi 4 yıl olan ve bir mesleğe yönelik teknik eleman yetiştiren okullardır. Çeşitli meslek alanlarına yönelik 22 alanda eğitim vermektedir. Okul sonrası ÖSS ye girerek veya sınavsız geçişle yüksek öğrenimlerine devam edebilirler. Okul sonrası kendi alanlarındaki işlerde kolaylıkla iş bulma ve çalışma imkanına sahiptirler.

14

15

16 TEKNİK LİSELER Öğrenim süresi 4 yıldır ve bazı dersler yabancı dille yapılır. Öğrenciler genel bilgi dersleri yanı sıra endütriyel teknik alanlarda formasyon verilmesini amaçlarve teknisyen ünvanı ile mezun eder. Mezun olan öğrenciler kendi alanlerında teknisyen olarak çalışabildikleri gibi ÖSS ye girerek veya sınavsız geçiş imkanını kullanarak Yüksek öğrenimlerine devam edebilirler.

17 SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
Hemşirelik Ebelik Laborantlık İlk yardım ve Acil Yardım teknisyenliği Tıbbi Sekreterlik gibi alt alanlarda öğretim yapar.

18 DOĞRUDAN BAŞVURU İLE GİRİLEBİLECEK LİSELER
1-GENEL LİSELER İkamet ettikleri mahalleye göre göre belirlenen liseler ön koşulsuz olarak kayıt hakkı vardır.Öğrenim süresi 4 yıldır ve 9.sınıftan sonra ders başarı ortalamalarına göre ve yetenekleri doğrultusunda alanlara ayrılırlar.Hayata ve yüksek öğrenime öğrenci hazırlayan okullardır. ÖZEL LİSELER Genel liselerle aynı özelliklere sahip ancak ücretli okullardır.

19 ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI
OKS ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI

20 TERCİH EDİLECEK OKULLAR
Resmi ve Özel Fen Liseleri Sosyal Bilimler Lisesi Anadolu Liseleri Anadolu teknik Ve Anadolu Meslek Liseleri Anadolu Öğretmen Liseleri Anadolu İmamhatip Liseleri Diğer Bakanlıklara Bağlı Meslek Liseleri Adalet Meslek Lisesi Anadolu Tapu Ve kadostro Meslek Lisesi Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi

21 Resmi Fen Liseleri OKS sınavı sonucuna göre Matematik-fen (MF) puanına göre öğrenci alan liselerdir. AMACI:Fen ve Matematik alanlarında yetenekleri yüksek olan öğrencileri; *Düzenli çalışan, *Sürekli olarak gelişen ve yenileşen, *En az bir yabancı dili çok iyi bilen, *Yeni teknolojileri kullanan, *Yeni bilgiler üreten ve yeni projeler hazırlayan, *Dünya ile yarışan, *Bilim adamı ve akademisyen yetiştiren yüksek öğretim programlarına hazırlanan bireyler yetiştirmektir.

22 ÖZEL FEN LİSELERİ OKS sınav sonucuna göre MF puanına göre öğrenci alan liselerdir.ÖĞRETİM ÜCRETLİDİR. Amaç ve ve ders programı resmi fen liseleri ile pareleldir. Bu okullarda öğrenim görmek isteyen öğrencilerin mutlaka tercihlerinde belirtmeleri gerekmektedir.

23 SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
OKS Sınav sonuçlarına göre Türkçe-matematik(TM) puanına göre öğrenci alan okullardır AMACI:Türkçe ve matematik alanlarında yetenekleri yüksek olan öğrencileri; -Sürekli olarak gelişen ve yenileşen en az 1 yabancı dili çok iyi bilen,dünya ile yarışan ve akademisyen yetiştiren yüksek öğrenci kurumlarına aday olabilecek şekilde yetiştirmektir.

24 Anadolu Liseleri ve Yabancı Dil ağırlıklı Liseler
OKS sonuçların göre Türkçe-Matematik puanı ile öğrenci alan okullardır. Öğrenciler 9.sınıf sonunda ders başarı ve ilgi,yeteneklerine göre diploma alanlarını seçerler. Bu okulu tercih edecek adaylar ilköğretim 8.sınıfta okuyor olmaları yeterlidir.

25 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
Genel Yüksek Öğretim Programları ile Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim programlarına öğrenci hazırlamayı amaçlar. OKS sonuçlarına göre Türkçe-matematik (TM) Puanına göre öğrenci alan okullardır Öğrencilere öğretmenlik ruhunu aşılar,öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği davranışları kazandırır ve orta öğretim düzeyinde genel bir ortak kültür verir.

26 Anadolu Öğretmen Liseleri
Sınıf mevcutları 24 'dür. ( Nakillerle 30 'u geçemez.) Her sınıf seviyesinde İkinci Yabancı Dil mecburi olarak okutulmaktadır. Eğitim Yönetimi,Eğitim Psikolojisi, Eğitim Bilimlerine Giriş ve Ölçme ve Değerlendirme gibi eğitim dersleri verilmektedir. Mezun olan öğrencilerin Eğitim Fakültelerini tercih etmeleri durumunda ek puan alırlar.

27 ANADOLU TEKNİK VE ANADOLU MESLEK LİSELERİ
ANADOLU TEKNİK LİSELERİ TM puanı ile öğrenci alan bir mesleğe dönük program uygulaya 4 yıl öğretim süresi olan okullardır. ANADOLU MESLEK LİSELERİ TM puanı ile öğrenci alan ve bir mesleğe dönük program uygulayan liselerdir. 4 yıl öğretim süresi vardır.Bu liselerde öğrencileri,hayata,iş alanlarına ve kendi meslek alanlarında yüksek öğrenime hazırlar. Anadolu melek Liseleri arasında sadece Denizcilikle ilgili olan bölümlerde özel şartlar ve ayrıca farklı sınav prosedürleri uygulanmaktadır. Ayrıca,bu okulların resim,grafik,seramik,plastik sanatlar,tekstil tasarım,iç mekan tasarımı ve restorasyon gibi bölümleri için 6 ve 7.sınıf resim dersi ortalamalının en az 4.00 olması şartı aranır.

28 ANADOLU KIZ MESLEK LİSELERİ
ANADOLU KIZ MESLEK LİSESİ Bazı derslerin yabancı dille okutulduğu öğretim süresi 4 yıl olan ve mesleğe yönelik teknik elemanların yetiştirilidiği okullardır. Çeşitli meslek alanlarına yönelik toplam 22 bölümde öğretim yapmaktadır.teknisyen ünvanı ile mezun olurlar ve isterlerse yüksek öğrenime sınavsız geçiş hakkından yararlanabilirler.

29 ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİ
Dış ticaret ve bilgi işlem alanlarında ihtiyaç duyulan yabancı dil bilen nitelikli elemanları yetiştiren,öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan 4 yıl öğretim süresi olan okullardır. 1. sınıfı başaran öğrenciler;genel bilgi dersleri,daktilografi,muhasebe teknik bilgileri, bilgisayar,ekonomi,hukuk,maliye,müteşebbislik,turizm ve insan ilişkileri dersleri almaktadırlar- .2.sınıftan itibaren alanlara ayrılırlar. 1-Dış ticaret 2-Bilgisayar bölümlerinden birine yönlenerek eğitimlerini sürdürürler. Yabancı dil bilen bilgisayar kullanma becerisi kazanan öğrenciler iş ve insan ilişkileri kurabilme davranışı kazanarak özel kuruluşlarda çok rahat iş bulabilme olanağı kazanmaktadırlar. AYRICA;Alanlarının devamı niteliğindeki bölümleri tercih ettiklerinde ek puan verilmekte ve yüksek öğretime devam etme şansları oldukça yüksektir.

30 ANADOLU DIŞ TİCARET MESLEK LİSELERİ
Yabancı ülke mallarının hiçbir gümrük işlemine tabi tutulmadan,serbestçe giriş çıkış işlemine tabi tutulduğu,serbest ticaret bölgelerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluş ve işyerleri ile ihracat ve ithalat şirketlerinde istihdam edilecek yabancı dil bilen nitelikli eleman yetiştiren,öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan 4 yıl öğretim süresi olan okullardır. Mezun olan öğrenciler kendi alanları ile ilgili alanlarda yüksek öğrenime yerleşirken ek puan alırlar. Mesleki bilgileri kendi işyerlerini açarak da değerlendirebilirler.

31 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
Turizm ve bunun temel alt yapısı olan konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilen nitelikli elemanları yetiştiren,öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan 4 yıl öğretim veren meslek liseleridir. 9. Sınıfta yoğun olarak dil öğretimim yapılan bu okulda üst sınıflarda da dil öğretimi çok önemsenmektedir 10.sınıfta öğrenciler; -resepsiyon -Servis -Kat Hizmetleri -Seyahat Acentalığı -Mutfak bölümlerinden birini seçerek mesleki eğitim almaya başlarlar. -Animasyon

32 ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ
Basın Yayın ve reklamcılık alanlarında istihdam edilecek ve öğrencilere bu mesleğe hazırlayan 4 yıl öğretim veren bir meslek okuludur. Mezunlar Basın –yayın, reklamcılık, ve halkla ilişkiler alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel sektöre bağlı kuruluşlarda iş imkanı bulabilirler yada kendi iş yerlerini kurabilirler.

33 ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ
OKS sonuçlarına göre TM puanı ile öğrenci alan ,imamlık,Kur’an Kursu öğreticiliği,hatiplik gibi alanlarda çalışacak eleman yetiştirmeyi amaçlayan, 4 yıl olan liselerdir.

34 SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
Sağlık Meslek Liselerinin tamamı Milli Eğitim Bakanlığı ‘na bağlıdır.Bu okullar OKS TM puanı ile öğrenci alır. Hemşirelik,Laborantlık,İlkyardım ve Acil yardım teknisyenliği bölümlerin de iyi eğitilmiş insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu okullardan mezun olanlar Milli Eğitime bağlı sağlık kuruluşları ile pansiyonlu okullarda ve diğer bütün sağlık kuruluşlarında çalışma imkanına sahiptirler. Öğretim süresi 4 yıldır.

35 DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI MESLEK LİSELERİ
ADALET BAKANLIĞI NA bağlı olan Adalet Meslek Lisesi OKS sonuçlarına göre,Türkçe-Matematik (TM ) puanı ile öğrenci alan meslek liseleridir. -Ankara -Gümüşhane -Afyon-Bolvadin de eğitim yapan bu liselerin amacı Adalet Bakanlığının Merkez ve Taşra teşkilatına eleman yetiştirmekle birlikte Yüksek öğretime de hazırlamaktadır.Türkçe-Sosyal ağırlıklı eğitim veren meslek liseleridir.

36 36


"ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları