Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ"— Sunum transkripti:

1 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
Turizm ve bunun temel alt yapısını oluşturan konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren okullardır. Öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda; Resepsiyon, Servis, Mutfak, Kat Hizmetleri, Seyahat Acenteciliği bölümleri bulunmaktadır.

2 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler her yıl Ekim-Mart ayları arasında teorik ve uygulamalı eğitimlerini okulda; Nisan-Eylül ayları arasında uygulamalı eğitimlerini bu alanda faaliyet gösteren otellerde veya diğer turistik tesislerde yapmaktadırlar. Mezunlar sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okul programlarına girebileceklerdir. Bilgisayar ve yabancı dil bilen nitelikli meslek elemanı olarak yetişen öğrenciler, geniş iş imkanına sahiptirler.

3 ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, yetenekli olan öğrencilerin yaratıcı, yapıcı ve yorum yeteneklerini geliştirmek, öğrencileri yetenekleri doğrultusunda araştırıcı ve geliştirici çalışmalara yöneltmektir. Sınıflardaki öğrenci sayısı kesinlikle 24 kişinin üzerine çıkamaz.

4 ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ
Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Fonetik (Müzik), Plastik Sanatlar (Resim,Heykel), Drama (Sahne ve Görüntü) sanatları bölümleri vardır. 2005 verilerine göre Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin üniversite yerleştirme sınavlarında kazanma oranı %92,0‘dır. Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

5 SINAV  BAŞVURUSU Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi özel yetenek sınavlarına katılmak isteyenlerin, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen tarihler arasında öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir

6 SINAVIN İÇERİĞİ  a) Yetenek sınavı, okul müdürünün başkanlığında ilgili alan şefi ile alan dersleri öğretmenlerinden en az üç üyeden oluşan komisyonca yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan biri ya da bir kaçı ile yapılır. b) Sınavlar; müzik, resim ve spor alanlarında, alanın özelliğine uygun olarak komisyonca belirlenen ve okul müdürünce onaylanan esas ve ölçütlere göre 100 puan üzerinden değerlendirilir.  c) Değerlendirme sonunda en yüksek puandan başlanmak üzere adayların sıralaması yapılarak kontenjan kadar asıl ve yedek listeler hazırlanır ve okulda ilan edilir. d) Sınavı kazanan adayların, süresi içinde kayıtları yapılır. Kontenjanın dolmaması durumunda ders yılının ilk haftasının son iş günü çalışma saati bitimine kadar sıralamaya göre yedek listeden kayıtlara devam edilir. e) Başvurular, öğrenci seçimi ve kayıt-kabulle ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça belirlenen takvime göre yürütülür.   

7 YETENEK SINAVI RESİM BÖLÜMÜ 1. Aşama Konu: Canlı Model Desen/Kara Kalem Obje Çalışması Teknik Kara Kalem Boyut: 35x50 Resim kâğıdı Kâğıtlar Okul Tarafından Verilecektir. Gerekli Malzeme Öğrenci Tarafından Getirilecektir. 2. Aşama Konu: İmgesel Çalışma Amaç: Adayın Yaratıcılığını ve Özgünlüğünü Görsel Olarak Kağıda Aktarmasıdır.

8 MÜZİK BÖLÜMÜ 1. Aşama Çift Ses Duyma Ritim Tekrarı Ezgi Tekrarı 2. Aşama Piyano Tek Ses Piyano İki Ses Piyano Üç Ses SPOR BÖLÜMÜ 1. Beden eğitimi ve spor yapmasına engel hali bulunmadığını belirten tek tabipten alınmış sağlık raporu 2. Öğrencilerin spor alanında yetenekli olup olmadığını tespit etmek amacıyla adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana çıkaracak uygulamalar yaptırılır.

9 MEZUNİYET SONRASI GİDEBİLECEKLERİ ÜST EĞİTİM KURUMLARI
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi mezunlarına, öğrenim gördükleri alanlarla ilgili güzel sanatlar fakültelerini tercih ettiklerinde ek puan verilmektedir.

10 Sınavsız Öğrenci Alan Liseler
Teknik ve Meslek Liseleri Çok Programlı Liseler

11 DİĞER ALTERNATİFLER Meslek edindirme Açık Öğretim

12 TİCARET MESLEK LİSELERİ
İlköğretim üzerine dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir. Bu okullarımızda, kamu ve özel sektörün muhasebe ve finansman, büro yönetimi ve sekreterlik, pazarlama, sigortacılık ve risk yönetimi ile bilgisayar alanlarında görev alacak, bilgi ve iletişim teknolojisini en iyi şekilde kullanabilen, girişimcilik eğitimi almış, kendi başına iş yapabilecek nitelikte insan gücü yetiştirilmektedir.

13 TİCARET MESLEK LİSELERİ
Mezunları, alanları ile ilgili işyerlerinde çalışabilecekleri gibi, kendi iş yerlerini açabilirler, yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler, sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler. Mezun olan öğrenciler özel ve kamu sektöründe çalışabildikleri gibi kendi işyerlerini kurabilirler veya yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler.

14 MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI
·          Muhasebe Dalı ·          Bilgisayarlı Muhasebe Dalı ·          Bankacılık Dalı ·          Dış Ticaret Dalı ·          Borsa Hizmetleri Dalı ·          Kooperatifçilik Dalı SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ ALANI ·          Sigortacılık Dalı ·          Sigorta Satış Temsilciliği Dalı PAZARLAMA ALANI ·          Satış Yönetimi Dalı ·          Reklâmcılık ve Halkla İlişkiler Dalı ·          Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi Dalı ·          Emlâk Komisyonculuğu Dalı BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI ·          Yönetim ve Ticaret Sekreterliği Dalı ·          Hukuk Sekreterliği Dalı ·          Tıp Sekreterliği Dalı ·          Yönetici Sekreterliği Dalı ·          Büro Hizmetleri Dalı ·          Mahalli İdareler Dalı BİLGİSAYAR ALANI ·          Bilgisayar Programcılığı Dalı ·          Bilgisayar Donanımı Dalı ·          Masaüstü Yayıncılık Dalı                    Toplam 5 Alan, 21 Dal

15 Kız Meslek Liseleri Öğretim süresi 4 yıl olan bu okullarda öğrencilere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda seçecekleri bir alanda verilen meslek eğitimi ile birlikte genel lisedeki ortak genel bilgi dersleri aynen okutulmaktadır. Bu okullardan teknisyen unvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, isterlerse yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler.

16 ÇOK PROGRAMLI LİSELER Çok Programlı Liseler; ilköğretim üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan ve öğrencilere, çeşitli meslek alanlarında endüstrinin ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu mesleki formasyon verilmek suretiyle öğrencileri iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programların uygulandığı mesleki ve teknik okullarıdır. Bu okullardan mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, kendi iş yerlerini açabilirler, yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler.  

17 ÇOK PROGRAMLI LİSELER Mezun olan öğrencilere eğitimini gördükleri program türüne ait diploma verilmekte ve alanlarının devamı niteliğindeki yüksek öğretim kurumlarını tercih etmelerinde halinde de ek puan verilmektedir. Çok Programlı Liselerden mezun olanlar, sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler.

18 “Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgardan hayır gelmez.”

19 Doğru Tercih İyi Bir Yaşamın Başlangıcıdır.

20 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER….


"ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları