Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ REHBERLİK SEMİNERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ REHBERLİK SEMİNERİ"— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ REHBERLİK SEMİNERİ
/ Eğitime dair ne varsa…

2 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (TEOG) ile;
Resmi Fen Liselerine, Özel Fen Liselerine, Anadolu Liselerine, Sosyal Bilimler Liselerine, Anadolu Öğretmen Liselerine, Anadolu Teknik Liselerine, Anadolu Meslek Liselerine, Anadolu İmam-Hatip Liselerine, Anadolu Sağlık Meslek Lisesine, Sağlık Meslek Liselerine, Adalet Meslek Liselerine, Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesine, Tarım Meslek Liselerine, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesine, öğrenci seçme ve yerleştirme işlemleri yapılır. / eğitime dair ne varsa…

3 Yaşamın ilk önemli yol ayrımı; Lise Seçimi
Kendimiz için her zaman en iyiyi, en doğruyu, en güzeli isteriz. Doğru kararlar vermek bizleri hedeflerimize yaklaştırır. Karar verme sürecinde seçim yapmak zorunda kalacağımız bir çok seçenekle karşılaşırız.

4 FEN LİSELERİ Okulun amaçları; zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri bu alanda yüksek öğrenime hazırlamak ve yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmektir. Fen liselerine her yıl 96 öğrenci alınır. Bir sınıfta en çok 24 öğrenci bulunur. Fen liselerinde matematik ve fen derslerinin ağırlığı %60’dan az olamaz, alan/bölüm olarak sadece “Fen Bilimleri” vardır. ÖSS’de başarısızlık söz konusu değildir. Mezunların sınavı kazanamamak gibi endişeleri yoktur. Mezun olan 96 öğrencinin %10’u Temel Bilimlere(matematik, fizik, kimya, biyoloji..) %10’u Tıp, %80’i de Mühendislik öğrenimine giderler.

5 ANADOLU LİSELERİ Okulun amaçları; öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır. Öğrenim süreleri 4 yıldır. Okulun amaçlarında da belirtildiği gibi Anadolu Liseleri öğrencileri yüksek öğretim programlarına hazırlayan okullardır. Mezunların Üniversitelere yerleşme oranı Fen liselerinden sonra ikinci sıradadır. 2005 verilerine göre Anadolu liselerinin üniversiteye yerleştirme sınavını (ÖSS) kazanma oranı %98,8”dir. ÖSS”de en az bir puan türünden 185 barajını geçme oranı ise %95.0”dır. ( -Avcılar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi -Ali Kul Anadolu Lisesi -Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi )

6 SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca amaçlarından biri de siyaset ve bürokrasiye kültürlü; devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik kazandıracak elemanları yetiştirmektir. Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96’yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez. Bu okullarda öğretim süresi 1 yılı hazırlık olmak üzere 5 yıldır. Sosyal Bilimler Liseleri henüz mezun vermediklerinden üniversite yerleştirme sınavları konusunda istatistikleri bulunmamaktadır. Fakat ÖSS başarılarının en az Anadolu liselerinki kadar olması beklenmektedir. (-Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi)

7 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
Okulun amaçları;öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak; öğrencilerine, öğretmenlik mesleğini sevdirmek, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmaktır. Anadolu öğretmen liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. Anadolu öğretmen lisesi mezunlarının 2005 verilerine göre üniversite yerleştirme (ÖSS) sınavlarını kazanma oranları % 97,1 en az bir puan türünden 185 puan barajını geçme oranları ise %92,8”dir. Anadolu öğretmen lisesi mezunları üniversitelerin eğitim fakültesi programlarını tercih ettiklerinde (öğretmenlik tercihi yaptıklarında) ek puan alırlar. Bu nedenle üniversitelerin eğitim fakülteleri öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu Anadolu Öğretmen Lisesi mezunudur.

8 ANADOLU TEKNİK LİSELERİ
Bu okullarda öğrencilere, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini ve en az bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğrencileri hem hayata, hem de yüksek öğrenime hazırlayan, programlar uygulanmaktadır. İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu teknik liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. Anadolu teknik liselerinde Almanca, Fransızca, İngilizce yabancı dillerinin öğretimi yapılmaktadır. Mezunları sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu programlarına girebilmektedirler. Bu okulu bitiren öğrencilere ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarına sahip İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verilir, ayrıca TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler. (Avcılar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi)

9 ANADOLU MESLEK LİSELERİ
İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu meslek liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. Anadolu meslek liselerinde İngilizce ve Almanca yabancı dillerinin öğretimi yapılmaktadır. Mezunları sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu programlarına girebilmektedirler. Bu okulu bitiren öğrencilere ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarına sahip İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verilir, ayrıca TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler. - Borusan Asım Kocabıyık Anadolu Meslek Lisesi -Avcılar Mehmet Emin Horoz Anadolu Lojistik Meslek Lisesi -Haydar Akın Anadolu Meslek Lisesi (Bilgisayar,Elektronik ve Konfeksiyon) -Küçükçekmece Atatürk Anadolu Meslek Lisesi (Bilgisayar,Gıda, Tekstil)

10 ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİ
Kamu ve özel sektörün muhasebe ve finansman, pazarlama ve perakende, büro yönetimi ve sekreterlik, bilişim teknolojileri alanlarında  ihtiyaç duyduğu, yabancı dil bilir, nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan ilköğretim okulu  üzerine dört yıl eğitim  süreli  meslek liseleridir. Anadolu Ticaret Meslek Liselerinde yoğun olarak yabancı dil öğretimi yapılmaktadır. Öğrenciler; 1- Dış Ticaret,  2- Bilgisayar, 3-Mahalli İdareler,  4-Sekreterlik, 5-Turizm alanlarından birine yönlendirilerek eğitimlerini sürdürürler. Mezunları sınavsız olarak alanlarında meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler. (-Avcılar Zaide Zorlu Anadolu Ticaret Meslek Lisesi -Kumburgaz Mehmet Erçağ Ticaret Meslek Lisesi )

11 ANADOLU KIZ MESLEK LİSELERİ
İlköğretim okulu üzerine, bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan, öğretim yılı bir yıl hazırlık sınıfından sonra dört yıl olan ve mesleğe yönelik teknik elemanların yetiştirildiği okullardır. Çeşitli meslek alanlarına yönelik 21 alan/bölümde faaliyet göstermektedir. Eğitim İngilizce ve Almanca dillerinden biriyle yapılmaktadır. Bu okullardan teknisyen ünvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, isterlerse yükseköğretim kurumlarına da devam edebilirler.

12 ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
Mesleki bölümlerinde Radyoloji, Anestezi, Laboratuar, Ortopedik Cihaz ve protez, Diş Protez, İlk yardım ve Acil Bakım, Çevre Sağlığı Teknisyenliği ile Tıbbi ve Acil alanlarında mesleki yeterlilik kazandırmayı amaçlar. İş alanlarına, mesleğe ve yüksek öğretim programlarına hazırlar. Öğretim süresi 4 yıldır. Mezunları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşları ile pansiyonlu okullarda görev alabileceği gibi bütün sağlık kuruluşlarında çalışabilme imkanına sahiptirler. İstanbul Validebağ Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

13 ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSELERİ
Toplumların gelişmesi ülkeler arası ilişkilerin yoğunlaşması ve iletişimin ön plana çıkması sonucu önem kazanan iletişim alanında istihdam edilecek yabancı dil bilir nitelikli insan gücünü yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan okullardır. Öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda; Gazetecilik, Radyo-Televizyon, Halkla İlişkiler Tanıtım alanları bulunmaktadır. Mezunlar, Gazetecilik, Radyo-Televizyon, Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarında faaliyette bulunan, kamu ve özel sektöre bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alabilecekleri gibi, kendi işyerlerini de kurup çalıştırabilirler.

14 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
Turizm ve bunun temel alt yapısını oluşturan konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren okullardır. Öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda; Resepsiyon, Servis, Mutfak, Kat Hizmetleri, Seyahat Acenteciliği bölümleri bulunmaktadır. Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler her yıl Ekim-Mart ayları arasında teorik ve uygulamalı eğitimlerini okulda; Nisan-Eylül ayları arasında uygulamalı (beceri) eğitimlerini bu alanda faaliyet gösteren otellerde veya diğer turistik tesislerde yapmaktadırlar. Mezunlar sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okul programlarına girebileceklerdir. Bilgisayar ve yabancı dil bilen nitelikli meslek elemanı olarak yetişen öğrenciler, geniş iş imkanına sahiptirler. (Büyükçekmece Kumburgaz Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi)

15 ANADOLU TARIM MESLEK LİSELERİ
Okulun amacı; ülke ekonomisine, tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, tarımsal işletme ve kuruluşlarda başarı ile çalışabilecek hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, su ürünleri, tarım alet ve makine kullanma, gıda analiz ve kontrol ile ileri tarım tekniklerini başarı ile uygulayabilecek ve yapabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceriye sahip teknisyen yetiştirmektir. Bu okullarda; Veteriner Sağlık, Makine (Tarım Makineleri), Tarım Teknolojisi, Laborant, Genel Ziraat gibi alanlarda yatılı ve gündüzlü eğitim-öğretim yapılmaktadır. Okuldan mezun öğrenciler, alanlarıyla ilgili özel tarımsal işletme ve kuruluşlarında çalışabilmekte, mesleklerini serbestçe yapabilme imkanlarına sahip olmaktadırlar. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyuldukça sınavla işe girmektedirler.

16 ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ
Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin amacı, yetenekli olan öğrencilerin yaratıcı, yapıcı ve yorum yeteneklerini geliştirmek, öğrencileri yetenekleri doğrultusunda araştırıcı ve geliştirici çalışmalara yöneltmektir. Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Sınıflardaki öğrenci sayısı kesinlikle 24 kişinin üzerine çıkamaz. Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Fonetik(Müzik), Plastik Sanatlar(Resim,Heykel), Drama(Sahne ve Görüntü) sanatları bölümleri vardır. 2005 verilerine göre Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin üniversite yerleştirme sınavlarında (ÖSS) kazanma oranı %92,0 en az bir puan türünden 185 barajını geçme oranı ise %73,9”dur. 2006 verilerine göre ülkemizde 53 tane Güzel Sanatlar Lisesi bulunmaktadır.

17 SPOR LİSELERİ Spor liseleri, beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu, spor lisesi programlarının uygulanabileceği kapalı spor salonu, futbol sahası ve benzeri spor alanları ile yeterli spor araç-gereci bulunan, fizikî alt yapısı uygun olan yerlerde açılır. Bu okullar, yatılı, gündüzlü ve karma eğitim yapan liselerdir verilerine göre ülkemizde 7 adet spor lisesi bulunmaktadır. Okula bir öğretim yılında alınacak öğrenci sayısı 48’i, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez. Yüksek Öğrenim Kurumları (kendi alanlarında), seçecekleri Fakültelere girişlerde spor liselerinin ilgili bölümlerinden mezun öğrencilere ek başarı puanı vermektedir. (İstanbul Maltepe Spor Lisesi)

18 Sınavsız Öğrenci Alan Liseler
Teknik ve Meslek Liseleri Çok Programlı Liseler Genel Liseler

19 TİCARET MESLEK LİSELERİ
İlköğretim üzerine dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir. Bu okullarımızda, kamu ve özel sektörün muhasebe ve finansman, büro yönetimi ve sekreterlik, pazarlama, sigortacılık ve risk yönetimi ile bilgisayar alanlarında görev alacak, bilgi ve iletişim teknolojisini en iyi şekilde kullanabilen, girişimcilik eğitimi almış, kendi başına iş yapabilecek nitelikte insan gücü yetiştirilmektedir. Mezunları, alanları ile ilgili işyerlerinde çalışabilecekleri gibi, kendi iş yerlerini açabilirler, yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler, sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler. Mezun olan öğrenciler özel ve kamu sektöründe çalışabildikleri gibi kendi işyerlerini kurabilirler veya yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler. -Avcılar Ticaret Meslek Lisesi -Zaide Zorlu Ticaret Meslek Lisesi

20 MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI
·          Muhasebe Dalı ·          Bilgisayarlı Muhasebe Dalı ·          Bankacılık Dalı ·          Dış Ticaret Dalı ·          Borsa Hizmetleri Dalı ·          Kooperatifçilik Dalı SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ ALANI ·          Sigortacılık Dalı ·          Sigorta Satış Temsilciliği Dalı PAZARLAMA ALANI ·          Satış Yönetimi Dalı ·          Reklâmcılık ve Halkla İlişkiler Dalı ·          Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi Dalı ·          Emlâk Komisyonculuğu Dalı BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI ·          Yönetim ve Ticaret Sekreterliği Dalı ·          Hukuk Sekreterliği Dalı ·          Tıp Sekreterliği Dalı ·          Yönetici Sekreterliği Dalı ·          Büro Hizmetleri Dalı ·          Mahalli İdareler Dalı BİLGİSAYAR ALANI ·          Bilgisayar Programcılığı Dalı ·          Bilgisayar Donanımı Dalı ·          Masaüstü Yayıncılık Dalı                     Toplam 5 Alan, 21 Dal

21 TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
Bu okullarda öğrencilere, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini ve en az bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğrencileri hem hayata, hem de yüksek öğrenime hazırlayan, programlar uygulanmaktadır. Mezunları sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu programlarına girebilmektedirler. Bu okulu bitiren öğrencilere ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarına sahip İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verilir, ayrıca TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler. Gürpınar IMKB Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Kıraç IMKB Endüstri Meslek Lisesi

22 Kız Meslek Liseleri Öğretim süresi 4 yıl olan bu okullarda öğrencilere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda seçecekleri bir alanda verilen meslek eğitimi ile birlikte genel lisedeki ortak genel bilgi dersleri aynen okutulmaktadır. Bu okullardan teknisyen unvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, isterlerse yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler. -Küçükçekmece Atatürk Kız Meslek Lisesi Bakırköy Kız Meslek Lisesi -İHKİB Avcılar Hazır Giyim ve Konfeksiyon Meslek Lisesi

23 ÇOK PROGRAMLI LİSELER Çok Programlı Liseler; ilköğretim üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan ve öğrencilere, çeşitli meslek alanlarında endüstrinin ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu mesleki formasyon verilmek suretiyle öğrencileri iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programların uygulandığı mesleki ve teknik okullarıdır. Nüfusu az ve dağınık olan küçük yerleşim birimlerinde meslek lisesi ile lise programlarının bir yönetim altında uygulandığı mesleki ve teknik orta öğretim okullarıdır.   Bu okullardan mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, kendi iş yerlerini açabilirler, yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler.   Mezun olan öğrencilere eğitimini gördükleri program türüne ait diploma verilmekte ve alanlarının devamı niteliğindeki yüksek öğretim kurumlarını tercih etmelerinde halinde de ek puan verilmektedir. Çok Programlı Liselerden mezun olanlar, sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler. - Avcılar Ali Kul Çok Programlı Lisesi - Avcılar Halil Akkanat Çok Programlı Lisesi

24 GENEL LİSELER Üniversite düzeyinde kazanılacak mesleklere ilişkin dersleri öğrenebilmek ve izleyebilmek için nitelikli bir meslek eğitimine hazırlayan bilimsel gerçeklere, problemlere ve yöntemlere ait bilgileri öğretmeyi ve sosyal yaşam yeterliliklerini kazandırmayı amaçlar. Öğrenim süresi 4 yıldır. Öğrenciler dokuzuncu sınıfta okutulan derslerdeki başarı durumlarına göre; fen bilimleri, sosyal bilimler, Türkçe-matematik, yabancı dil, sanat (resim- müzik) ve spor alanlarına yönelirler. Üniversite giriş sınavı kazanıldığı taktirde istenilen alanda yüksek öğretim yapılabilir. -75.yıl cumhuriyet Lisesi -Cahit Zarif Lisesi -Gürpınar 80. Yıl Lisesi - Galip Balkar Lisesi Lisesi

25 “Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgardan hayır gelmez.”

26 Doğru Tercih İyi Bir Yaşamın Başlangıcıdır.


"MESLEKİ REHBERLİK SEMİNERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları