Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ"— Sunum transkripti:

1 İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

2 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ 2’YE AYRILIR
1 )ÖRGÜN EĞİTİM 2 ) YAYGIN EĞİTİM

3 1 ) ÖRGÜN EĞİTİM OKUL ÖNCESİ İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM YÜKSEK ÖĞRETİM
Kurumlarından oluşur.

4 2 ) YAYGIN EĞİTİM TEMEL AMAÇ:Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış vatandaşlara kısa süreli ve aşamalı eğitim uygulayarak uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı eğitim imkanları hazırlamaktır. ( Okuma-yazma kursları,arıcılık, dokumacılık, tesisatçılık, el sanatları vb. )

5 YAYGIN EĞİTİM Çıraklık eğitim (Mesleki Eğitim Merkezi)
Mesleki yaygın eğitim şeklinde yapılmaktadır.

6 ÇIRAKLIK EĞİTİM (Mesleki Eğitim Merkezi)
İlköğretimini tamamlamış, yaş arasındaki bireylere, mesleğin türüne göre 3 ya da 4 yıl eğitim uygulanır. 130 meslek alanında eğitim verir. Giresun Mesleki Eğitim Merkezi 40 bölümde eğitim vermektedir.

7 ÇIRAKLIK EĞİTİM (Mesleki Eğitim Merkezi)
Çıraklık eğitimde çıraklar, haftada bir gün çıraklık eğitim merkezinde ders görür, 5 günde beceri eğitimi gördükleri iş yerlerinde çalışarak uygulama yaparlar. İlköğretimi tamamlamış çıraklar, isterlerse Açık Öğretim Lisesine kaydolarak eğitimlerini devam ettirebilirler. Çıraklık eğitim süresi sonunda, sınavla kalfalık belgesi, devamında ustalık sınavına girilerek ustalık belgesi alınır.

8 ÇIRAKLIK EĞİTİM (Mesleki Eğitim Merkezi)
Kalfalık eğitimi almadan da endüstri de 5 yıl çalıştıktan sonra ustalık sınavına girebilirler. Ustalık belgesi alanlar, usta olarak birinin yanında çalışabilirler ya da iş yeri açıp kendi işinde çalışabilir.

9 MESLEKİ YAYGIN EĞİTİM Meslek kursları, çıraklık, örgün mesleki eğitim sürecine katılamayan gençlerle, bu dönemlerini geçirmiş ve istihdam için gerekli becerilere sahip olmayan yetişkinleri birer meslek sahibi yapmayı hedef alır.(Halk Eğitim Merkezi çalışmaları gibi)

10 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Mecburi eğitim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar TEMEL AMAÇ: Çocukları ilköğretime hazırlamaktır.

11 İLKÖĞRETİM 8. yıllık kesintisiz eğitim yapılır.
6-14 yaşındaki kız ve erkek öğrencileri kapsar.Mecburidir. TEMEL AMAÇ: Hayata ve üst öğretime hazırlamaktır.

12 ORTAÖĞRETİM En az 3 yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarını kapsar. TEMEL AMAÇ:İlgi ve yetenekleri doğrultusunda yüksek öğretime, mesleğe, hayata ve iş alanına hazırlamaktır.

13 YÜKSEK ÖĞRETİM En az 2 yıllık yükseköğretim veren ve bir mesleğe hazırlayan eğitim kurumlarını kapsar.

14 YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
FEN LİSESİ ANADOLU LİSESİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ GENEL LİSE AÇIKÖĞRETİM LİSESİ ASKERİ LİSE POLİS KOLEJİ

15 FEN LİSESİ Fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamak, Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek, OKS ile öğrenci almaktadır öğretim yılından itibaren hazırlık sınıflarının kaldırılarak, öğrenim sürelerinin 4 yıla göre yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.

16 FEN LİSESİ ( DEVAM ) Giriş şartları;
6, 7, 8. sınıflarda sınıf tekrarı etmemiş olmak, 6. ve 7. sınıf matematik, fen, türkçe derslerinin yıl sonu notlarının ortalaması en az 4 olması gerekmektedir.

17 ANADOLU LİSESİ OKS ile öğrenci alır. Eğitim süresi dört yıldır.
Bir yabancı dili iyi bir şekilde öğretir. Ders programları; fen bilimleri, sosyal bilimler, türkçe-matematik, yabancı dil, sanat(resim, müzik), spor alanlarına ayrılır.

18 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
AMACI: Öğretmenlik mesleğine aday yetiştirmektir. Yabancı dil ve öğretmenlik mesleği ile ilgili dersleri fazladır. Alanlar; fen bilimleri,sosyal bilimler, türkçe-matematik, yabancı dil, sanat(resim, müzik), spor alanlarına ayrılır. Öğretmenlik haricinde yapılan tercihler için puan kesilmez. Üniversitede öğretmenlik seçenlere ek puan verilir. OKS ile öğrenci almaktadır.(2009 yılıyla beraber OKS ile almaya devam edecektir.) GİRİŞ ŞARTLARI: 6. 7. ve 8. sınıfta sınıf tekrar etmemiş olma, Bulundukları ilköğretim okulunun öğretmenler kurulunca aday gösterilmiş olmak

19 ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ
Yüksek öğretim programlarına hazırlar. İlgili sanat alanında sanatçı adayı yetiştirir. Bir yabancı dili iyi bir şekilde öğretir. Resim ve müzik alanlarında eğitim verir. Giriş Şartları: Diploma notunun en az 3 olması Girecekleri alanla ilgili dersin 4 üncü, 5 inci, 6 nci ve 7 inci ve 8 inci sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4.00 olması gerekir. Ayrıca öğrencinin, şube öğretmenler kurulu tarafından aday gösterilmesi gerekir. Özel yetenek giriş sınavını kazanmış olmak

20 GENEL LİSE Yüksek öğretim programlarına öğrenci hazırlar.
Öğretim programlarında; Sosyal bilimler, fen bilimleri, yabancı dil, türkçe-matematik, sanat (resim, müzik,), spor gibi alanlar vardır.

21 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ Bu lise ilköğretimden sonra örgün öğretime devam edemeyenlere, hangi yaşta olursa olsun lise bitirme fırsatı vermektedir. Üniversite sınavını kazandığı takdirde istenilen alanda yüksek öğretim yapabilir. Meslek liselerinin açık lise bölümleri; ilgili okullarda akşam saatlerinde eğitim yapar.Sadece mesleki derslere devam edilir.

22 ASKERİ LİSELER Askerlik mesleğiyle ilgili yükseköğretim kurumlarına hazırlar. Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istediği alanda yükseköğretim yapabilir. Askeri okullara avantajlı olarak girebilir. Öğrenim hayatı yatılıdır. Öğrencilik süresince her türlü masraf devlet tarafından karşılanır.

23 ASKERİ LİSELER ( DEVAM )
Giriş şartları; İlgili askeri okul türüne göre ( hava, deniz, kara, jandarma, astsubay vb.) giriş şartlarını taşımak.( sağlık, fiziksel özellikler, not ortalaması, temiz sicil vb.) Başvuru sınavını kazanmış olmak ve mülakatta başarılı olmak.

24 POLİS OKULLARI Polislik mesleğiyle ilgili yükseköğretim programlarına hazırlar. Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istediği alanda yükseköğretim yapabilir. Polis akademilerine avantajlı olarak girebilir. Öğrenim hayatı yatılıdır. Öğrencilik süresince her türlü masraf devlet tarafından karşılanır.

25 POLİS OKULLARI ( devam )
Giriş şartları ; Giriş için gerekli özel şartları taşımak . ( sağlık, fiziksel özellikler, not ortalaması, temiz sicil vb.) OKS’yle birlikte başvuru yapılır. Sınav sonucuna göre diğer işlemler yapılır.

26 İŞ ALANLARINA, MESLEĞE, HAYATA VE YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

27 Meslek lisesi Anadolu Meslek Lisesi Teknik Lise Anadolu Teknik Lisesi

28 Meslek Lisesi Kapsamında Açılmış Okullar
Endüstri Meslek Lisesi Kız Meslek Lisesi Ticaret Meslek Lisesi Sağlık Meslek Lisesi Maliye Meslek Lisesi Adalet Meslek Lisesi Ziraat Meslek Lisesi vb.

29 Anadolu Meslek Lisesi Kapsamında Açılmış Okullar
Anadolu Kız Meslek Lisesi Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi Anadolu İletişim Meslek Lisesi Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi

30 Teknik Lise Kapsamında Açılmış Okullar
Kız Teknik Lisesi Ziraat Teknik Lisesi NOT : Teknik Lise Mezunları doğrudan işyeri açma belgesi alırlar.

31 Anadolu Teknik Lise Kapsamında Açılmış Okullar
Anadolu Teknik Lisesi Anadolu Kız Teknik Lisesi NOT: Teknik Liseden Tek farkı yabancı dil eğitimi vermesidir.

32 Bünyesinde İş alanlarına,Mesleğe ve Yükseköğretime Hazırlayan Programların bulunduğu Ortaöğretim Kurumları Çok Programlı Lise Astsubay Hazırlama Okulu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Sağlık Meslek Lisesi Laborant Meslek Lisesi Adalet Meslek Lisesi

33 Çok Programlı Lise Mesleki Bölümlerin kazandırdıkları Meslek Liseleriyle aynıdır. Lise bölümlerinin kazandırdıkları da liselerinkiyle aynıdır. Hem meslek lisesini hem genel liseyi bünyesinde barındırır. Giriş ve mezuniyet şartları da aynı şekildedir.

34 Astsubay Hazırlama Okulu
Askerliğe ve yükseköğretime hazırlar.Lise dengi meslek okuludur. Devam zorunludur ve yatılıdır. Mezunlar astsubay olarak göreve başlar. Merkezi giriş sınavını kazanmış olmak, gerekli özel şartları taşımak

35 İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
İmam ve Hatiplik ile ilgili temel mesleki yeterlilikleri kazandırır. Hazırlık sınıfından sonra 4 yıldır. Kazanıldığı takdirde istenilen alanda eğitim yapılabilir. Anadolu kısmına OKS ile girilir ve fazladan yabancı dil eğitimi vardır.

36 Sağlık Meslek Lisesi Lise dengi meslek okuludur.
Mesleki bölümlerinde; Radyoloji, Diş Protez ve Protez, Ortopedik Cihaz, Anestezi, Laboratuar, Acil Tıp Teknisyenliği, Çevre Sağlığı Teknisyenliği, Tıbbi Sekreterlik, Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu gibi alanlarında mesleki yeterlilik kazandırır.

37 Sağlık Meslek Lisesi ( devam )
Eğitim süresi 4 yıldır ve sınavla girilir. Kazanıldığı takdirde istenilen alanda yüksek öğretim yapılabilir. Mezun olanlar Kamu ve Özel Sağlık Kurumlarında kolaylıkla iş bulabilirler. Kendi laboratuarlarını kurabilirler.

38 Adalet Meslek Lisesi Adalet Bakanlığı, Merkez ve Taşra Teşkilatındaki adli hizmetlere ve yükseköğretim programlarına hazırlar. OKS ile yerleştirme yapılır. Adalet Bakanlığı ve Taşra Teşkilatında iş bulunabilir.

39 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
Teknik Lise Anadolu Teknik Lisesi Endüstri Meslek Lisesi

40 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
Teknik Lise Giriş Şartları: 9. sınıflarda okuyan not ortalaması en az 3 olan ve hiç zayıfı olmayan öğrencilerden seçilir.Mezun olanlar iş yeri açma belgesi alırlar.Kazanıldığı takdirde yüksek öğrenimlerine devam edebilirler.

41 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
Anadolu Teknik Lisesi; OKS ile öğrenci alır. Öğrenim süresi 5 yıldır. Mezun olduktan sonra iş yeri açma belgesi alır. Teknik liseden farkı yabancı dil ağırlıklı olması ve oks ile öğrenci almasıdır. Kazanıldığı takdirde yüksek öğrenime devam edebilirler.

42 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
Liselerin 9. sınıfını bitirenlerden not ortalamalarına göre öğrenci alır. Her endüstri meslek lisesi çevrenin ihtiyaçlarına göre farklı bölümler açabilir. Kazanıldığı takdirde yüksek öğrenimlerine devam edebilirler.

43 TİCARET MESLEK VE ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİ
Ticaret Meslek Lisesi: Giresun’da sadece Bilgisayarlı Muhasebe Bölümü bulunmaktadır. Normal başvuru ile öğrenci almaktadır. Anadolu Ticaret Meslek Lisesi: Giresun’da sadece Bilgisayar Programcılığı Bölümü bulunmaktadır. OKS ile öğrenci almaktadır. Ancak boş kontenjan olursa diploma notuna göre öğrenci almaktadır. Her okul ihtiyaç duyduğu farklı bölümler açabilir. Kazanıldığı takdirde yüksek öğrenimlerine devam edebilirler.

44 ANADOLU MESLEK VE KIZ MESLEK LİSESİ
Anadolu meslek lisesi; OKS ile öğrenci alır. Kız Meslek Lisesi: Liselerin 9. sınıfını bitirenlerden not ortalamalarına göre öğrenci alır. Her okul ihtiyaç duyduğu farklı bölümler açabilir. (Çocuk Gelişimi, Bilgisayar, Kuaförlük ve Cilt Bakımı, El Sanatları vb.) Kazanıldığı takdirde yüksek öğrenimlerine devam edebilirler.

45 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
OKS ile öğrenci alır. Boş kontenjan kalması halinde diploma notu ile öğrenci alır. Her okul ihtiyaç duyduğu farklı bölümler açabilir. ( Mutfak, Servis, Resepsiyon vb.) Mezun olduktan sonra turizm alanında işe girebilir. Kazanıldığı takdirde yüksek öğrenimlerine devam edebilirler.


"İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları