Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Okul Seçimi Okul seçiminin ve çocuğun başarısının kriteri aileden aileye farklılık gösterse de, her aile doğal olarak çocuğunun en iyi okul imkânlarından.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Okul Seçimi Okul seçiminin ve çocuğun başarısının kriteri aileden aileye farklılık gösterse de, her aile doğal olarak çocuğunun en iyi okul imkânlarından."— Sunum transkripti:

1 Okul Seçimi Okul seçiminin ve çocuğun başarısının kriteri aileden aileye farklılık gösterse de, her aile doğal olarak çocuğunun en iyi okul imkânlarından yararlanmasını ister. Çocuğunuzu ister bir devlet okulunda ister bir özel okulda okutmak isteyin, çocuğunuzun yetenek ve ilgi alanlarına uygun pek çok farklı okul arasından seçim yapmanız mümkün. Çocuğunuz yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda ne kadar erken yönlendirilebilirse o kadar iyi. Bunun için hem çocuğunuzu hem de okulları tanımanız gerekir İsterseniz önce okulları tanıma ile başlayalım….

2

3 SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR,ÖZELLİKLERİ VE İSTİHDAM OLANAKLARI
1.BÖLÜM SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR,ÖZELLİKLERİ VE İSTİHDAM OLANAKLARI

4 FEN LİSELERİ Fen Liseleri'nin Özellikleri:
Zekâ düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlar.  Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.  Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlar. 

5 Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirir.  Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlar. Birinci yabancı dili İngilizce olan Fen Liseleri'nde öğrenim süresi 4 (dört) yıldır. Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS’yi kazanmaları halinde alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.

6 SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
Sosyal Bilimler Liseleri'nin Özellikleri: Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.  Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlar.  Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar.  Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlar. 

7 Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirir.  Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar. Birinci yabancı dili İngilizce olan sosyal bilimler liselerinde öğrenim süresi “hazırlık 4” yıldır. Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS’yi kazanmaları halinde alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.

8 ANADOLU LİSELERİ Anadolu Liseleri'nin Özellikleri:
Öğrencileri ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlar. Öğrencilerin yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlar. Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS’yi kazanmaları halinde alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir. Anadolu liselerinde öğrenim süresi 4 (dört) yıldır. Ancak; öğretim süresi hazırlık 4 yıl olan okullar mevcuttur.

9 ANADOLU TEKNİK LİSELERİ
Anadolu Teknik Liseleri'nin Özellikleri: İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren ve öğretim süresi dört yıl olan okullardır. Anadolu Teknik Liseleri'nde Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yolları aramak, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında katkıda bulunma bilinci ve gücünü kazandırma amacına yönelik olarak, teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran, yüksek öğretime, mesleğe ve hayata hazırlayan, aynı zamanda bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, fen bilimleri ağırlıklı programlar uygulanmaktadır.

10 Bu okullardan mezun olanlar alanları ile ilgili işyerlerinde çalışabilecekleri gibi, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız “İşyeri Açma Belgesi” verildiğinden, bağımsız işyeri de açabilirler. Anadolu Teknik Liseleri, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

11 ANADOLU MESLEK LİSELERİ
İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren ve öğretim süresi dört yıl olan okullardır. Anadolu meslek liselerinde Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yolları aramak, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında katkıda bulunma bilinci ve gücünü kazandırma amacına yönelik, meslekî ve teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran, öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan, aynı zamanda bir yabancı dilin öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmaktadır.

12 Bu okullardan mezun olanlar alanları ile ilgili işyerlerinde çalışabilecekleri gibi, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız “İşyeri Açma Belgesi” verildiğinden, bağımsız işyeri de açabilirler.

13 Anadolu Meslek Liseleri, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu okullardan bazıları uygulanan programlarla birlikte adlandırılmıştır (Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi, Anadolu Süs Bitkileri Meslek Lisesi, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Anadolu İletişim Meslek Lisesi, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi vb. gibi).

14 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
Anadolu Öğretmen Liseleri'nin amaçları şunlardır: a. Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak b. Öğrencilerine; Öğretmenlik mesleğini sevdirmek, Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak,  Ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek,  Ülke kalkınmasına sosyal, kültürel ve ekonomik yönden katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, 

15 Dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak, 
Öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi, her bireyin farklı ve ayrı bir değer olduğu, ekip çalışmasıyla ortak başarının elde edilmesinde önemli katkı sağlayacağı inancının verilmesine yönelik çağdaş bir eğitim ortamı oluşturmaktır.

16 Anadolu Öğretmen Liseleri normal öğretim yapılır ve yabancı dil ağırlıklı program uygulanır. Bu liseler ayrıca, gündüzlü ve öğrencinin cinsiyetine uygun pansiyonunun bulunması kaydıyla, bakanlıkça belirlenecek kontenjan nispetinde, paralı-parasız yatılı öğrenime imkân veren ortaöğretim kurumlarıdır. Anadolu Öğretmen Liseleri'nin öğretim süresi 4 yıldır. Anadolu öğretmen liselerinin yabancı dili İngilizcedir.

17 Mezunlarına Sağlanan Haklar:
1-Bakanlıkça kontenjan ayrılan öğretmen yetiştiren yüksek öğretim programlarını; ilk beş tercihinde kazanan öğrencilere kontenjan nispetinde karşılıksız burs verilmektedir. Bu programlara ilk beş tercihinde yerleşen Anadolu Öğretmen Lisesi mezunlarının tamamına, kontenjana bakılmaksızın burs verilmektedir. 

18 2-Anadolu Öğretmen Liseleri, bir mesleğe yönelik program uygulamakla birlikte mezunları, memuriyete girişte ve mezuniyet alanlarıyla ilgili öğretmenlik dışı yüksek öğretim programlarına geçişte “genel lise” mezunları gibi işleme tâbi tutulmaktadır. Ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45/a maddesi gereğince, alanlarıyla ilgili öğretmenlik programlarını tercih etmeleri halinde ise, Anadolu Öğretmen Lisesi mezunlarının Y-ÖSS puanlarına, ilgili Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanının (AOBP) 0,24 ile çarpılmasından elde edilen bir puan daha eklenmektedir. 

19 3- Öğretmenleri, merkezî sistemle yapılan sınav ve mülâkat sonuçlarına göre atanmaktadır. 
4- Her şube için öğrenci mevcudu; tüm sınıflarda 30 olarak standarda bağlanmıştır. Bununla birlikte özel giriş sınavı sonuçlarına göre öğrenci alındığından, bilgi ve yetenekleri bakımından aynı seviyedeki öğrencilerden oluşan sınıflarda, sınıf içi grup dinamiği yüksektir

20 ANADOLU İMAM-HATİP LİSELERİ
Anadolu İmam- Hatip Liseleri öğrenim süresi 4 (dört) yıl olan okullardır. Ayrıca, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 32’nci maddesi hükmü gereği, imamlık, hatiplik ve Kur’an kursu öğreticiliği konularında görevli elemanları yetiştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca açılan ortaöğretim sistemi içinde yer alan, hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan ortaöğretim kurumlarıdır.

21 ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren ve öğrenim süresi dört yıl olan, Acil Tıp Teknisyenliği ve Laboratuar Teknisyenliği Bölümlerinde öğrenim veren okullardır. Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine, sağlık eğitiminin özel amaçlarına uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür vermek, sağlık alanı ile ilgili temel bilgi ve her bölüm için özel mesleki bilgi ve beceri kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yüksek öğrenime hazırlayan aynı zamanda bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmaktadır.

22 Bu okullardan mezun olanlar özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında Acil Tıp Teknisyeni ve Laboratuar Teknisyeni unvanı ile çalışabilirler. Bu okullarla ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

23 SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
Sağlık Meslek Liseleri, öğrenim süresi dört yıl olan ve Acil Tıp Teknisyenliği, Anestezi Teknisyenliği, Çevre Sağlığı Teknisyenliği, Diş Protez Teknisyenliği, Laboratuar Teknisyenliği, Ortopedi Teknisyenliği, Radyoloji Teknisyenliği ile Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinde öğrenim veren okullardır.

24 Sağlık Meslek Liseleri'nde sağlık alanı ile ilgili temel bilgi ve her bölüm için özel mesleki bilgi ve beceri kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yüksek öğrenime hazırlayan, yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmaktadır.

25 Bu okullardan mezun olanlar, özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında Acil Tıp Teknisyeni, Anestezi Teknisyeni, Çevre Sağlığı Teknisyeni, Diş Protez Teknisyeni, Laboratuar Teknisyeni, Ortopedi Teknisyeni, Radyoloji Teknisyeni ve Tıbbi Sekreter ünvanı ile çalışabilirler.

26 ADALET MESLEK LİSELERİ
Adalet Meslek Liseleri, öğretim süresi dört yıl olan okullardır. Bu liselerde, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari olarak bir genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yollarını aramak, yurdun ekonomik, soysal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda adalet alanında istihdam edilecek orta kademedeki nitelikli insan gücünün yetiştirildiği meslek liseleridir.

27 Bu okullarda meslek dersleri ağırlıklı olup, ortak dersler ile desteklenmiş öğretim adalet alanı programı uygulanmaktadır. Adalet Meslek Liseleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler

28 ANADOLU TAPU VE KADASTRO MESLEK LİSESİ
Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Liseleri, öğretim süresi dört yıl olan okullardır. Bu liselerde, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari olarak bir genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yollarını aramak, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda tapu, kadastro ve harita programları ile yabancı dil bilen, ara kademede meslekî ve teknik eleman yetiştirmektir.

29 Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Liseleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

30 ANADOLU TARIM MESLEK VE TARIM MESLEK LİSELERİ
Tarım Meslek ve Tarım Meslek Liseleri öğretim süresi dört yıl olan okullardır. Bu liselerde, Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yolları aramak, yurdun ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasında katkıda bulunma bilinci ve gücünü kazandırmak, ülke ekonomisine, tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, tarımsal işletme ve

31 kuruluşlarda başarı ile çalışabilecek hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, su ürünleri, tarım alet ve makine kullanma, gıda analiz ve kontrol ile ileri tarım tekniklerini başarı ile uygulayabilecek ve yapabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceri kazandıran aynı zamanda bir yabancı dilin öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmaktadır.

32 ASKERİ LİSELER Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK)’ya bağlı Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda öğrenim görecekleri seçmek amacıyla sınav yapılacaktır. Durumları kılavuzda belirtilen maddelere uyanlar Yazılı Sınav için başvurabilirler.

33 SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR ÖZELLİKLERİ VE İSTİHDAM OLANAKLARI
2.BÖLÜM SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR ÖZELLİKLERİ VE İSTİHDAM OLANAKLARI

34 Ticaret Meslek Liseleri
Ticaret Meslek Liseleri, ekonomik ve sektörel gelişmelere paralel olarak ülkemizin ticaret, maliye, pazarlama, muhasebecilik, büro hizmetleri, bankacılık, kooperatifçilik, sigortacılık, borsa hizmetleri, sekreterlik, gibi alanlarda kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alacak veya kendi başına iş yapacak vasıflı, nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak ve isteklilerin yüksek öğrenime devam edebilme olanağı bulacağı, İlköğretimden sonra 4 yıl süreli meslek liseleridir.

35 Ticaret Meslek Liselerinin dokuzuncu sınıflarında okulun derslik, atölye ve laboratuarlarında liselerde okutulan genel kültür derslerine ek ve ağırlıklı olarak, muhasebe, bilgisayar, daktilografi dersleri verilir, ikinci sınıftan itibaren genel kültür derslerinde azalma olur ve mesleki dersler ağırlık kazanır, bunlar Muhasebe Teknikleri, Bilgisayar, Daktilografi, Ekonomi, Hukuk, Girişimcilik, Maliye, İnsan İlişkileri, ve Turizm derslerine ilave olarak seçmeli meslek dersleridir, öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre almış oldukları derslerle mesleğe geçiş ve mesleğe yönlendirme eğitimini tamamlamış olurlar

36 Yine 11. sınıfta öğrenciler seçtikleri bölümlerde, 3308 Sayılı Yasa hükümleri doğrultusunda uygulamalı eğitim gördükleri iş ve hizmet alanlarına göre; haftada iki gün okulda teorik eğitim, üç gün iş yerlerinde beceri eğitimi görmekte ve öğrenci iken iş hayatı ve iş ortamı ile tanışmaktadırlar.

37 İş yerlerinde beceri eğitimi gören öğrenciler asgari ücretin en az %30'u oranında beceri eğitimi yaptıkları işletmelerden ücret alırlar ve Milli Eğitim Bakanlı tarafından sigorta işlemleri yapılarak primleri ödenir, SSK Hastanelerinden ücretsiz olarak istifade ederler.

38 BÖLÜMLER Ticaret Meslek Liselerinde, 10. sınıftan 11
BÖLÜMLER Ticaret Meslek Liselerinde, 10. sınıftan 11. sınıfa geçen öğrenciler aşağıdaki bölümlerden birini seçerek o bölümle ilgili alan derslerini ağırlıklı olarak alır, bölümü ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmış Meslek Elemanı olarak mezun olurlar, bu bölümler: Muhasebe Bölümü Bankacılık Bölümü Büro Hizmetleri Bölümü Kooperatifçilik Bölümü Dış Ticaret Bölümü Borsa Hizmetleri Bölümü Sigortacılık Bölümü Emlak Komisyonculuğu Bölümlerinden oluşur

39 MEZUNLAR Mezun öğrenciler aldıkları teorik ve pratik eğitimle bilgisayar ve daktilo kullanabilen, iş alanında karşılaşılan problemleri çözümleyip nitelikli ve insan ilişkileri kurabilen meslek elemanı olarak yetiştirildiğinden özel ve kamu kurumlarında geniş iş imkanlarına sahip oldukları gibi kendi iş yerlerini de kurup çalışabilirler.

40 3568 Sayılı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu" ile muhasebecilik mesleğini icra edebilmek için asgari Ticaret Meslek Lisesi mezunu olma şartı getirilmiştir. Bu okullardan mezun olan gençlere yapacakları staj sonrasında kendi iş yerini açma hakkı verilmiştir.

41 YÜKSEK ÖĞRENİME SINAVSIZ KAYDOLMA HAKKI
Ticaret Meslek Liselerinden mezun olan öğrenciler istekleri halinde Yüksek Öğrenime SINAVSIZ devam etme hakları vardır. Tüm ticari kuruluşların Maliye ve SSK ile ilişkili olduklarını düşünürsek, Ticaret Meslek Lisesi Mezunları her türlü kuruluşta rahat çalışma imkanı elde ederler.

42 Endüstri Meslek Liseleri
Endüstri Meslek Liseleri, İlköğretim okulu üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan ve öğrencilere; ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültür ve uygar bir dünya görüşü sağlanması yanında, çeşitli meslek alanlarında endüstrinin ihtiyaç duyduğu mesleki formasyon verilmek suretiyle öğrencileri iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programların uygulandığı endüstriyel teknik öğretim okullarıdır.

43 Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri; 9'uncu ve 10'uncu sınıfın eğitim ve öğretim çalışmalarının tamamını okulda, 11'inci sınıflarda ise genel bilgi ve teknik teorik derslerini, haftanın iki günü okulda, uygulamalı meslek derslerini ise, haftanın üç gününde, alanları ile ilgili işletmelerin makine, araç-gereç ve mesleğinde uzmanlaşmış personel imkanlarından faydalanarak işyerlerinde yapmaktadır.

44 Ayrıca bu süre içerisinde yaşlarına uygun asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere ücret alırlar. Öğrenciler hastalık, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler. SSK primleri bakanlığımızca ödenir. Eğitim süresince muayene ve tedavi giderleri SSK tarafından karşılanır.

45 ENDÜSTRi MESLEK LiSELERiNDE UYGULANAN PROGRAM TÜRLERi
1. Alt Yapı 2. Ayakkabıcılık 3. Bilgisayar (Yazılım) 4. Bilgisayar (Donanım) 5. Baskı (Tipo-Ofset) 6. Bilgisayarlı Nümerik Kontrol ( Cnc) 7. Boya-Apre 8. Boya Teknolojisi 9. Cilt Ve Serigrafi 10. Çay Teknolojisi 11. Çinicilik Ve Seramik (Dekorlama) 12. Çinicilik Ve Seramik (Sekillendirme) 13. Dekoratif Sanatlar 14. Deri Konfeksiyon 15. Deri Teknolojisi 16. Dizgi 17. Dokuma 18. Döküm 19. Döşemecilik 20. Elektrik 21. Elektronik 22. Elektromekanik Taşıyıcılar 23. Endüstriyel Elektronik 24. Gıda Teknolojisi 25. Grafik 26. Harita Ve Kadastro 27. Hidrolik Pnomatik Teknolojisi 28. İnşaat (Üst Yapı) 29. İplik 30. İs Makineları ( Bakım Onarım) 31. İs Makineleri ( Operatörlük) 32. İzabe 33. Kalıp 34. Kimya 35. Konfeksiyon Mak. Bakım Ve Onarım

46 53. Reprodüksiyon Ve Klise 54. Restorasyon
36. Konfeksiyon 37. Kontrol Ve Enstümantasyon Tekno. 38. Kuyumculuk 39. Kütüphanecilik 40. Lastik Teknolojisi 41. Makine 42. Makine Ressamlığı 43. Matbaa 44. Mermer Teknolojisi (Süsleme Tasçılıgı) 45. Metal İsleri 46. Mikro teknik 47. Mobilya Ve Dekorasyon 48. Model 49. Motor 50. Örme Teknolojisi 51. Plastik İsleme 52. Proses 53. Reprodüksiyon Ve Klise 54. Restorasyon 55. Sanayi Boya. Uygulama Tekno. 56. Soğutma Ve İklimlendirme 57. Su Ürünleri 58. Telekomünikasyon 59. Tesisat Teknolojisi ( Isıtma- Dogalgaz) 60. Tesisat Teknolojisi ( Isıtma-Sıhhi Tesisat 61. Tesviye 62. Tıp Elektroniği 63. Yapı

47 KIZ MESLEK LİSELERİ Bu okullarda, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmakta, meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir.

48 Bu okullarda uygulanan programlar;
Ağırlama ve Gıda Teknolojisi (*) Ayakkabı Teknolojisi (*) Bilgisayar Büro Yönetimi ve Sekreterlik (*) Cam İşlemeciliği (*) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elektronik El Sanatları ve Teknolojisi (*) Fotoğrafçılık (*) Grafik Tasarım İç Mekân Tasarım (*) Kuyumculuk Teknolojisi (*)

49 Resim Restorasyon Seyahat Acenteciliği (*) Seramik (*) Süs Bitkileri (*) Tekstil (*) Tekstil Konfeksiyon (*) Yat Kaptanlığı Yaşlı Hizmetleri

50 GENEL LİSELER Bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde, asgari ortak bir genel kültür verilir. Öğrencilere kişi ve toplum sorunları tanıtılır ve çözüm yolları aranır. Ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilinci ve gücü kazandırılır. Öğrenciler; ilgi,istek ve yetenekleri doğrultusunda yüksek öğretime hazırlanır. Öğrencilere çok yönlü, soyut, eleştirel, yaratıcı, yapıcı, bağımsız, mantıklı ve analitik düşünme becerisi kazandırılır.

51 I.sınıfta,Ortak Genel Kültür dersleri verilerek,öğrencinin yaşamında gerekli olacak temel bilgileri alması ve II. sınıfta seçeceği alana hazırlık yapması sağlanır. Genel liselerde okulun şartlarına göre açılabilecek alanlar; Fen Bilimleri Alanı Türkçe Matematik Alanı Sosyal Bilimler Alanı Yabancı Dil Alanı Spor Alanı Sanat Alanı Lise II. sınıfta ,öğrenci seçmiş olduğu alandan ileride seçebileceği meslek dalında alacağı eğitime temel oluşturacak bilgileri alır.


"Okul Seçimi Okul seçiminin ve çocuğun başarısının kriteri aileden aileye farklılık gösterse de, her aile doğal olarak çocuğunun en iyi okul imkânlarından." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları