Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YANLIŞ BİR TERCİH, MUTSUZ BİR İNSAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YANLIŞ BİR TERCİH, MUTSUZ BİR İNSAN"— Sunum transkripti:

1 YANLIŞ BİR TERCİH, MUTSUZ BİR İNSAN
KANDAN KORKAN DR YANLIŞ BİR TERCİH, MUTSUZ BİR İNSAN

2 YANLIŞ BİR LİSE 4 YILA YANLIŞ BİR MESLEK 40 YILA MAL OLUR
UNUTURMAYALIM !!! AMCA,DAYI,ARKADAŞ KARDEŞ VS,VS. YANLIŞ BİR LİSE 4 YILA YANLIŞ BİR MESLEK 40 YILA MAL OLUR

3 TERCİH ve YERLEŞTİRME E-KILAVUZU İNCELENECEK
BİR BİLEN TERCİH KILAVUZU MUTLAKA TERCİH ve YERLEŞTİRME E-KILAVUZU İNCELENECEK ÇOK AKILLI İNSAN BAŞKALARININ AKLINIDAN İSTİFADE EDER.

4 GİRMEK İÇİN, İYİ BİR LİSE...
İYİ BİR ÜNİVERSİTEYE GİRMEK İÇİN, İYİ BİR LİSE...

5 TERCİH ÜÇ BÖLÜMDEN OLUŞUR
1.HEDEF TERCİH % TANE 2.GERÇEK TERCİH % 50 6 TANE 3.GARANTİ TERCİH % 25 3 TANE

6 TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Fen Liselerine, * Sosyal Bilimler Liselerine, * Anadolu Liselerine, * Anadolu Teknik Liselerine, * Anadolu Meslek Liselerine, * Anadolu Öğretmen Liselerine, * Anadolu İmam‐Hatip Liselerine, * Anadolu Sağlık ve Sağlık Meslek Liselerine, * Adalet Meslek Liselerine, * Anadolu Tarım ve Tarım Meslek Liselerine, * Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesine

7 TERCİH İŞLEMLERİ Resmî Fen Liseleri, Resmî Sosyal Bilimler Liseleri, Resmî Anadolu Liseleri Bu okullarda genel başvuru şartları dışında, özel başvuru şartları bulunmamaktadır.

8 GERÇEKÇİ OLMAK GEREK Öğrencinin tercihlerinde belirteceği programlar kendi gerçeklerine uygun olmalı. Yok babam şunu istiyor, annem bunu istiyor, falanca şu LİSEDE okuyor, filanca LİSE daha popüler... vs. gerekçelerle kendi gerçeklerinden uzaklaştırılmamalı

9 II. Yerleştirme İşlemi VE Tercihinde Yükselme İşlemi
TERCİH SİSTEMİ SIRF KAZANDI DESİNLER DİYE İSTENMEYEN LİSELER YAZILMAMALIDIR ÇÜNKÜ BU DURUMDA BAŞARILI OLMA ŞANSINI YOK ETMEKTEDİR. BU YIL İLK DEFA AÇILAN LİSELERİN YÜZDELİK DİLİMLERİ VE PUANLARI BELLİ OLMADIĞI İÇİN BU LİSELERİN SIRALAMASINDA ÇOK DİKKATLİ OLUNMALIDIR. II. Yerleştirme İşlemi VE Tercihinde Yükselme İşlemi TAKİB EDİLMELİDİR

10 Sıklıkla Yapılan Tercih Hataları
Bilgi sahibi olmadan,tesadüfi tercih Ailelerin baskısı ve istemeden tercih. Arkadaşlardan etkilenerek körü körüne tercih. CİVCİV YEMLERİ UZMANI

11 TERCİHLERİNİZİ YAPARKEN...
Tercih haklarınızın tümünü kullanmaya çalışın...Asla AZ tercih yapmayın,

12 Fen Liseleri İlköğretimin 8 inci sınıfındaki isteyen her öğrenci bu okullar için müracaat edebilir. Okullara, merkezî sistemle yapılan seviye belirleme sınavlarında alınan puanlar ile öğrencinin yıl sonu başarı puanları ve davranış puanlarına göre belirlenen ortaöğretime geçiş puanı ve tercihlerine göre öğrenci alınır.

13 Sosyal Bilimler Liseleri
Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96’yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez. İlköğretimin 8 inci sınıfındaki isteyen her öğrenci bu okullar için müracaat edebilir. Okullara, merkezî sistemle yapılan seviye belirleme sınavlarında alınan puanlar ile öğrencinin yıl sonu başarı puanları ve davranış puanlarına göre belirlenen ortaöğretime geçiş puanı ve tercihlerine göre öğrenci alınır. Sınava başvuru ve kayıt-kabul, Bakanlıkça yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzunda; kontenjan, tercih ve yerleştirme ile ilgili esaslar ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilir. Sosyal bilimler liseleri, eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrencilerde öğrenim görebilirler.

14 Anadolu Liseleri İlköğretimin 8 inci sınıfındaki isteyen her öğrenci bu okullar için müracaat edebilir. Hazırlık sınıfı bulunan okullarda hazırlık sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve şube sayısı, okulun fizikî imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak her şube için 30 öğrenci olmak üzere komisyonca yapılacak inceleme sonunda tutanakla tespit edilir.

15 Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri
Anadolu güzel sanatlar liseleri, ilköğretim üzerine 4 yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma okullardır. Okulların resim ve müzik alanlarının her birine bir öğretim yılında alınacak öğrenci sayısı 24’ü geçemez. İlköğretim okulunu o yıl bitirenlerden; a) Yurt içindeki okullar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki okulların 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarına ait girecekleri alanla ilgili derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4, b) Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak sınavlara başvurunun yapıldığı öğretim yılı başında 8 inci sınıfa kaydolan öğrencilerden girecekleri alanla ilgili derslerin yalnız 8 inci sınıfa ait yıl sonu notunun en az 4, c) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayarak denkliğini yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin son beş yılına ait girecekleri alanla ilgili derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4 olduğunu belgelendirenler, yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri Anadolu güzel sanatlar lisesi müdürlüklerine başvurabilirler. Sınavı kazanan adayların, süresi içinde kayıtları yapılır.

16 Genel Liseler Genel liseler; Türk Millî Eğitiminin amaçları doğrultusunda, öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültür veren ve yüksek öğretime öğrenci hazırlayan öğretim kurumlarıdır. Bu okulların öğretim süresi ilköğretim üzerine 4 yıl olup, sınavsız öğrenci alınmaktadır. Genel liselerde öğrenciler; Fen Bilimleri, Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil Alanlarında öğrenim görebilmektedirler. Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce okutulmaktadır.

17 Spor Liseleri Spor liseleri ilköğretim üzerine 4 yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma okullardır. Bu okullar, öncelikle beden eğitimi ve sporla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı doksan altıyı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise yirmi dördü geçemez. İlköğretim okulunu o yıl bitirenlerden; a) Yurt içindeki okullar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki okulların 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarına ait Beden Eğitimi dersinin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00, b) Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak sınavlara başvurunun yapıldığı öğretim yılı başında 8 inci sınıfa kaydolan öğrencilerden Beden Eğitimi dersinin yalnız 8 inci sınıfa ait yıl sonu notunun en az 4.00, c) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayarak denkliğini yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin son beş yılına ait Beden Eğitimi dersinin yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4.00, d) Beden eğitimi ve spor yapmasına engel hâli bulunmadığını belirten, tek tabipten alınmış sağlık raporu olduğunu belgelendirenler, yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri spor lisesi müdürlüklerine başvurabilirler. Sınavı kazanan adayların, süresi içinde kayıtları yapılır.

18 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
AMACI:Okul, lise sonrası üniversite yaşamına hazırlamak ile birlikte aynı zamanda öğretmen yetiştiren yükseköğretim programlarına iyi bir alt yapı oluşturarak öğretmenlik ruhunu ve davranışlarını kazandırmayı amaçlar. BAŞVURU KOŞULU:8.Sınıf öğrencisi olması ve öğrencinin okuduğu okulun Öğretmenler Kurulu tarafından aday gösterilmesi gerekir. ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıldır. DİPLOMA ALANLARI: Sınıf Geçme Sistemi’ne göre öğrencinin 9. sınıfın sonunda seçmiş olduğu alanlara göre değişir. (Fen Bil.-Türkçe Matematik-Sosyal Bil.-Yabancı Dil- Spor-Sanat) NAKİL: Mevzuatında belirtilen nakil şartları ile birlikte, giriş puanı üstünlüğü ve açık kontenjan bulunması kaydıyla yapılabilir. ÖĞRENİM BİÇİMİ:Yatılı/Gündüzlü ve karma eğitim veren bir okuldur.

19 ANADOLU TEKNİK-ANADOLU MESLEK LİSELERİ
AMACI:Okul, öncelikle hayata, mesleğe ve yükseköğretim programlarına öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. BAŞVURU KOŞULU:Alan/Bölümlerine göre giriş koşullarında farklılıklar olabilmektedir. Aynı zamanda, bu okulların Denizcilik ile ilgili bölümleri, yazılı sınav sonrası mülakat ve beden yeterliliği sınavlarına katılırlar. ÖĞRETİM SÜRESİ: Teknik Liseler, 1 yılı hazırlık olmak üzere 5 yıllık okullardır. Meslek Liseleri 1 yılı hazırlık olmak üzere 4 yıllık okullardır. DİPLOMA ALANLARI: Mezun oldukları alan/bölüme göre değişir. NAKİL: Mevzuatında belirtilen nakil şartları ile birlikte, giriş puanı üstünlüğü ve açık kontenjan bulunması kaydıyla yapılabilir. ÖĞRENİM BİÇİMİ:Gündüzlü ve karma eğitim veren okullardır. ÖSS TERCİHLERİ: Mezun oldukları alan/bölüme göre, 2 yıllık ön lisans programları için sınavsız geçiş sisteminden yararlanabildiği gibi, 4 yıllık bazı yükseköğretim programlarını sınırlı da olsa yazabilmektedirler. Bu programlara yerleştirilirken ek puan alırlar.

20 ASKERİ LİSELER VE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU (ALS)
BAŞVURU KOŞULLARI:Sadece erkek öğrenciler Boy-Kilo oranları En fazla16 yaş Okul Bitirme Notu : Askeri liseler 3.50 Astsubay lisesi 3.00 BAŞVURU ZAMANI:Ocak ve Şubat ayları içerisinde ÖSYM Merkezine başvurabilirler. SINAV TARİHİ:Nisan ayının 3. haftası Pazar günü PUAN AĞIRLIĞI:TM ağırlıklı bir değerlendirme yapılır. SORU SAYISI:100 SINAVDA DERS DAĞILIMI:Türkçe-Matematik-Fen Bilgisi-Sosyal Bilgiler SÜRE:120 dakika SINAVI YAPAN KURUM:ÖSYM HANGİ OKULLARI TERCİH EDEBİLİRLER? İst. Kuleli Askeri Lisesi Bursa Işıklar Askeri Lisesi İzm. Maltepe Askeri Lisesi Ank. Bando Astsubay Lisesi YAZILI SINAV AŞAMASINI GEÇENLER: Temmuz ayı içerisinde İstanbul’da diğer aşamaları gerçekleştirirler. Bu aşamalar: Ön Sağlık Muayenesi-Psikoteknik Testi-Sağlık Muayenesi Bedeni Yetenek Sınavı-Mülakat

21 DOĞRUDAN BAŞVURU İLE GİRİLEBİLEN LİSELER
MESLEK LİSELERİ TEKNİK LİSELER SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK MESLEK LİSELERİ MESLEK/TEKNİK LİSELER Meslek/Teknik Liseler hayata hazırlayan ve bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerdir. (Anadolu Meslek/Teknik Liseleri’nin programına benzerdir.Hazırlık ve İngilizce dersleri bu liselerde yoktur.) ÖSS- SINAVSIZ GEÇİŞ programında öncelik hakkı olan okullardır.

22 DOĞRUDAN BAŞVURU İLE GİRİLEBİLEN LİSELER
ÖZEL LİSELER Özel Liseler, öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan bir eğitim-öğretim programı yürütülür. 9. sınıfın sonunda öğrenci, yönelmek istediği yükseköğretim programına göre alan seçimi yapar. Öğrenci, ailesinin ikamet ettikleri mahalleye göre belirlenen liselere ön koşulsuz olarak kayıt hakkını elde etmektedir. Öğrenim süresi 4 yıldır.

23 ALIN TERİYLE ELDE EDİLİR
TERCİHTE BAŞARI SADECE İSTEMEKLE DEĞİL ALIN TERİYLE ELDE EDİLİR TERCİH CİDDİ BİR ÇALIŞMA İSTER BU ÇALIŞMAYA KATKILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER


"YANLIŞ BİR TERCİH, MUTSUZ BİR İNSAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları