Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE TAM BAŞVURU FORMU PAKETİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE TAM BAŞVURU FORMU PAKETİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 PROJE TAM BAŞVURU FORMU PAKETİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ
TÜRKİYE’DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI HİBE PROGRAMI PROJE TAM BAŞVURU FORMU PAKETİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ BAŞVURU FORMU VE DİĞER DOKÜMANLARIN HAZIRLANMASI TESLİMİ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

2 BAŞVURU İÇİN DOLDURULMASI GEREKEN DÖKÜMANLAR
04/03/13 BAŞVURU İÇİN DOLDURULMASI GEREKEN DÖKÜMANLAR II. Aşama: Hibe Başvuru Formu Kısım B Ek B- Bütçe Ek C- Mantıksal çerçeve Diğer dokümanlar: Ek F-Proje Özeti Ek H-Başarı Göstergeleri Ek K-Eş-finansman ve hibe bakiyesinin geçici ödemesine ait beyan ve strateji Ek L-Kamu görevlilerinin projelerde çalışmasına ilişkin beyan Ek M- AB formatında kilit personel CVsi I. Aşama: Yalnızca “Proje ön teklifi” OK

3 BAŞVURU FORMU Hibe Başvuru Formu – Kısım B. Başvuru Formu
Bölüm 1 – Proje Hakkında Genel Bilgiler Teklif Çağrısı Referans Numarası EuropeAid/133086/M/ACT/TR Teklif Çağrısının Başlığı Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Başvuru Sahibinin Adı Proje Ön Teklifi’ndekiyle aynı olmalıdır. Kurum ismi yazılmalıdır Referans Numarası Referans Numarası proje ön teklifi sonuç mektubunda belirtilmiştir. Projenin Başlığı  Proje Ön Teklifi’ndekiyle aynı olmalıdır Projenin uygulandığı yer -Projeden faydalanacak ülkeyi/ülkeleri, bölgeyi/bölgeleri belirtiniz  Proje Ön Teklifi’ndekiyle aynı olmalıdır. Başvurduğunuz LOT’u belirtiniz.

4 Hibe Başvuru Formu – Kısım B. Başvuru Formu
Bölüm 2 – Proje Temel Kurallar: Başvuru formu formatında belirtilen kurallara uymalısınız, A4 boyutunda, Arial 10 fontu ve 2 cm kenar boşluğu şeklinde yazılması tavsiye edilir. Anlatım açık ve net olmalı. Her bölüm yeterli ayrıntıyı içermeli, Lütfen tüm bölümleri boş bırakmadan doldurunuz, Format sonunda yer alan kontrol listesi mutlaka doldurulmalı, Başvuru sahibinin beyanı (Hibe Türkçe Başvuru Formu Bölüm 7) doldurulup ıslak imzalı hali iletilmeli, Ortaklık Beyannamesi (Hibe Türkçe Başvuru Formu Bölüm 4.2) her bir ortak tarafından doldurulup, ıslak imzalı olarak iletilmeli, Başvuru formunda yer alan yönlendirmelere özellikle dikkat edilmeli.

5 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje
2.1 Proje Bütçesi, Sözleşme Makamı’ndan Talep Edilen Tutar ve Beklenen Diğer Finansman Kaynakları Bu bölümün tam ve eksiksiz hazırlanması için Ek B- BÜTÇE’nin doldurulması gerekmektedir. ÖNEMLİ! Fayda-maliyet etkinliğinin özellikle gözetilmesine dikkat ediniz. ÖNEMLİ! Faaliyetlerin Bütçe’ye eksiksiz ve gerçekçi biçimde yansıtıldığından emin olunuz. Projenizin toplam süresi için Bütçe şablonunun ilk sayfasını doldurunuz. Maliyetlerin gerekçelerini faaliyetler ile ilişkilendirerek Bütçe şablonunun ikinci sayfasını doldurunuz. Projenizin toplam süresi için Sözleşme Makamı’ndan talep edilen tutarı ve diğer fon kaynaklarını Bütçe şablonunun üçüncü sayfasında belirtiniz. AVRO!!!

6 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje
2.1 Proje Bütçesi, Sözleşme Makamı’ndan Talep Edilen Tutar ve Beklenen Diğer Finansman Kaynakları Proje bütçenizin Excel formatında alt toplamlar ve genel toplam olarak doğru şekilde hesaplandığından emin olunuz. Bu hususu mutlak suretle kontrol ediniz. Toplamları kesin rakam olarak ifade ediniz. Yuvarlama yapmayınız. Örnek: ,42 € olarak yazınız, € olarak yazmayınız. Ondalık kısım 2 basamaklı olarak gösterilmelidir.

7 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.1 Tanım (en fazla 14 sayfa) Proje ön teklifinde belirlemiş olduğunuz genel ve özel hedefleriniz, göstergeleriniz ve ulaşacağınız sonuçlar nelerdir? Bunlarla ilişkili olarak projeniz, proje ön teklifinde belirlemiş olduğunuz hedef grupların, faydalanıcıların durumlarını ve paydaşların kapasitelerini nasıl geliştirecek ve hibe çağrısının hedeflerine ulaşmasında ne gibi katkıları olacak?

8 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.1 Tanım (en fazla 14 sayfa) Projenizin ön teklifinde tanımlanmış olan genel ve özel hedeflere, göstergeler ve sonuçlara atıfta bulunarak: Amaçladığınız sonuçlara ulaşmak üzere gerçekleştireceğiniz her bir faaliyetin adını ve detaylı açıklamasını, Bu faaliyetleri nasıl seçtiğinizi, Her bir ortağınızın (iştirakçilerin ve varsa alt yüklenicilerin) faaliyetlerinizdeki rolünü belirtiniz. Faaliyetlerinizin proje tasarımınızla uyumluluk ve tutarlılık göstermesine lütfen dikkat ediniz.

9 Başvuru Formu Bölüm 2 – Proje 2.2.1 Tanım (en fazla 14 sayfa)- devam
2.2 Projenin Tanımlanması 2.2.1 Tanım (en fazla 14 sayfa)- devam Göstergelerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, konu ile ilgili ve zaman bazlı olması gerektiğini lütfen dikkate alınız. Ek H «Proje Başarı Göstergeleri» tablosunu da faaliyetlerinizi dikkate alarak doldurunuz.

10 Başvuru Formu Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.2 Yöntem (en fazla 4 sayfa) Projenizin uygulama yöntemlerini ve sunduğunuz yöntemleri neden seçtiğinizi belirtiniz. Projenizde yer alacak ortaklarınızın, projedeki rollerini ve katılımlarını tanımlayınız. Bu rollerin onlara veriliş nedenini açıklayınız. Projenizde yer alacak diğer yerel aktörlerin projedeki rollerini ve katılımlarını tanımlayınız. Bu rollerin onlara veriliş nedenini açıklayınız. Projenizin uygulanması için önerdiğiniz yapı ve ekipleri tanımlayınız. Proje Koordinatörü, Rehberlik Uzmanı, Asistan, Sekreter, Eğitmenler gibi. Bu kişiler ne yapacaklar ayrı ayrı açıklanmalıdır. ÖNEMLİ: Projelerinizde mutlaka tam zamanlı bir proje koordinatörü, proje asistanı ve muhasebeci görevlendiriniz. Projenizde ek bölge ofisi kurulacaksa, burada görev alacak tam zamanlı bir yerel personel de görevlendirilmelidir.

11 Başvuru Formu Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.2 Yöntem (en fazla 4 sayfa) Projenizin uygulanması için önerdiğiniz temel araçları belirtiniz (satın alınacak/kiralanacak ekipmanlar, malzemeler, vs.). AB fonlarının ve projenizin görünürlüğünü sağlamak için planladığınız faaliyetleri belirtiniz. Örneğin, faaliyetlerde kullanılacak AB ve Türk bayrakları, posterler, broşürler, vs Projenin sonuçlarının nasıl izleneceği ve iç/dış değerlendirmeye dair prosedürlerinizi açıklayınız (toplantılar, izleme ziyaretleri, aylık/ara/nihai raporlar, vs.) Projeniz daha önceki başka bir projenin devamı veya daha büyük bir programın parçası ise bununla ilgili bilgi veriniz ve detaylandırınız (sf. 13deki 2.2 Yöntem bölümündeki açıklamaları dikkatlice okuyunuz).

12 Başvuru Formu Bölüm 2 – Proje
2.2 Projenin Tanımlanması 2.2.3 Projenin süresi ve uygulamayla ilgili faaliyet planı taslağı Kural olarak süre ay arasında olmalıdır. Projenin başlangıcı için kesin bir tarih verilmesi gerekmemektedir. Her bir faaliyetle ilgili tahmini süre en gerçekçi şekilde tanımlanmalıdır. Faaliyet planında göstereceğiniz tüm faaliyetleriniz bölüm 2.2.1’de (Proje tanımlaması) tanımlanan faaliyetlerinizle uygun olmalıdır. Faaliyet planınız her bir faaliyetin hazırlık ve uygulamasına ait genel bir görüş verecek şekilde yeterli ayrıntıya sahip olmalıdır. Projenizde yapılacak satın almalarda ihale süreçleri varsa faaliyet planı bununla ilgili zamanlama da dikkate alınarak hazırlanmalıdır (Daha fazla bilgi için Ek 4-Satın Alma Kuralları’nı inceleyiniz).

13 Başvuru Formu Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.3 Projenin süresi ve uygulamayla ilgili faaliyet planı taslağı Mutlak suretle formata uyulmalıdır. Başvuru Formu 2.2.3’de yer alan «FAALİYET PLANI TASLAĞI»nı inceleyiniz.

14 Başvuru Formu Bölüm 2 – Proje
2.2 Projenin Tanımlanması 2.2.4 Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa) Projenizin teknik, ekonomik, sosyal ve İKG OP düzeyinde beklenen etkilerini sayısal veri kullanarak tanımlayınız. Örnek: Projeniz mevzuatın, yürütmenin, gidişatın, yöntemlerin geliştirilmesine ne şekilde katkı sağlayacak? Örneğin, kaynakçılık alanında 3 meslek standardı oluşturularak, Mesleki Yeterlilik Çerçevesine katkı sağlandı, bu alanda teknik yenilikler bu standartlara entegre edildi…

15 Başvuru Formu Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.4 Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa) Proje faaliyetlerinin ve çıktılarının yaygınlaştırılmasına dair planınızı açıklayınız. Yaygınlaştırma faaliyeti için hangi kanalları seçtiğinizi belirtiniz. Örneğin, kaynakçılık alanında oluşturulan 3 meslek standardı hangi başka standartların geliştirilmesine katkı sağlayacak ve hangi kanallar vasıtasıyla, belirtiniz. Projenizin risk analizini yapınız. Buna uygun acil önlem planınızı (B planı) tanımlayınızı. Bu tanımlama yapılırken her faaliyetinizle ilgili riskler ve bunların çözümüne yönelik önlemlerinizi sıralayınız: ÖNEMLİ!!! İyi bir risk analizi fiziksel, çevresel, siyasal, ekonomik ve sosyal riskleri içerir.

16 Başvuru Formu Bölüm 2 – Proje
2.2 Projenin Tanımlanması 2.2.4 Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa) Projenizin uygulama döneminde ve sonrasında ön koşulları mevcut mu? (Ön koşullar: Projenin başlamasını engelleyecek türde risklerdir, projenizi hazırlarken lütfen bu tür risklere özellikle dikkat ediniz) Uygulama esnasında risklerden kaynaklı varsayımlar nelerdir? (Varsayımlar: Faaliyetlerin gerçekleşmesinde sorun yaratacak veya faaliyetlerin gerçekleşmesini engelleyecek türde risklerdir. Bunları olumlu ifade ettiğimizde varsayımları elde ederiz). Burada yapılan risk analizini baz alınız. Her bir faaliyet için ayrı ayrı açıklama yapınız.

17 Başvuru Formu Bölüm 2 – Proje
2.2 Projenin Tanımlanması 2.2.4 Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa) Projeniz sona erdikten sonra faaliyetlerinizin nasıl sürdürülebilirlik kazanacağını açıklayınız. Bu açıklamayı yaparken lütfen aşağıdaki unsurları dikkate alınız: Projede yer alan gerekli önlemler ve stratejileri, İzleme faaliyetleri, Hedef grupların projeyi sahiplenmesi vb.

18 Başvuru Formu Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.4 Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa) Projenizin sürdürülebilirliğini aşağıda belirtilen boyutlarla ayrı ayrı ele alınız: Mali sürdürülebilirlik: Proje sonrasında devam edecek faaliyetlerin finansmanı ne şekilde gerçekleşecek? Gelecekte işletme maliyetlerini karşılayacak gelir kaynakları vb. Kurumsal sürdürülebilirlik: Proje sonrasında devam edecek faaliyetlerin ve proje çıktılarının sürdürülmesine olanak verecek, kapasite artırımı ve yerel düzeyde sahiplenmeye katkı sağlayacak yapılanma. İKG OP düzeyinde sürdürülebilirlik (varsa): Proje sonunda mevzuat geliştirilmesi, mevcut anlaşmalarla tutarlılık, yöntemler, gidişat vs. Çevresel sürdürülebilirlik: Projenin çevreye ne tür etkileri olacak? Olası olumsuz etkilerin bertarafına yönelik önlemler mevcut mudur?

19 Başvuru Formu Bölüm 2 – Proje
2.2 Projenin Tanımlanması 2.2.5 Mantıksal Çerçeve Ek C kullanılarak başvuru formu hazırlanmadan önce tamamlanmasında fayda vardır. Projeniz, başvuru formunda detaylandırıldıktan sonra, gerekirse Mantıksal Çerçeve’de güncelleme / değişiklik yapılabilir.

20 Başvuru Formu Bölüm 2 – Proje
2.3 Başvuru sahibinin benzer proje tecrübesi Her bir projeniz için en fazla bir sayfa doldurunuz. Son 3 yılda kurum/kuruluşunuz tarafından yürütülen projeleriniz hakkında ayrıntılı bilgi veriniz. Bu bölümde vereceğiniz bilgiler kurum/kuruluşunuzun hibe konusunda yeterli deneyime sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılacaktır. Başvuru sahibinin benzer tüm projeleri burada detaylı olarak yazılmalıdır. Benzer AB projeleri Benzer farklı fonlarla yapılmış projeler (UNDP, WB, Kalkınma Ajansları, vs.) Diğer benzer kurum içi yürütülmüş proje olarak nitelendirilebilecek faaliyet grupları Benzer derken: benzer fon, benzer hedefleri olan, benzer hedef gruplara yönelik, benzer faaliyet tipleri olabilir Bu bilgileri, Bölüm 2.3’de yer alan tabloyu doldurarak/çoğaltarak veriniz.

21 Başvuru Formu Bölüm 3 – Başvuru Sahibi
Bu bölümde başvuru sahibi olarak kurumunuza ait kimlik bilgileri, profili, faaliyet alanları, hedef grupları, kaynaklar vb. gibi detay bilgiler verilmelidir. Profil, kategori, sektör, hedef gruplar eksiksiz bir biçimde başvuru sahibinin kimliğine uygun olarak doldurulacaktır.

22 Başvuru Formu Bölüm 3 – Başvuru Sahibi
Başvuru sahibinin, proje yönetme ve uygulama kapasitesini ölçmek için, aşağıda belirtilen bölümler başvuru sahibi kurum tarafından eksiksiz olarak doldurulacaktır: Sektöre göre deneyim Coğrafi konuma göre deneyim Sektörlere ve coğrafi konumlara göre karşılıklı deneyim tablosu Mali bilgiler Finansman kaynakları Personel sayısı (tam zamanlı) Kuruluşun yönetim kurulu üyelerinin listesi

23 Bölüm 4 – Başvuru Sahibinin Projeye Katılan Ortakları
Başvuru Formu Bölüm 4 – Başvuru Sahibinin Projeye Katılan Ortakları Projenize ortak olan her kuruluş için ayrı ayrı doldurulmalıdır: Projenin her ortağı ortaklık beyannamesini imzalamalıdır. İmza ıslak imza olmalıdır (mavi kalem). Kimlik bilgileri, kaynakları, benzer proje deneyimi ve projenizdeki uygulamaya ilişkin rolü, başvuru sahibi ile işbirliği geçmişine ait detaylar verilmelidir.

24 Bölüm 5 – Başvuru Sahibinin Projeye Katılan İştirakçileri
Başvuru Formu Bölüm 5 – Başvuru Sahibinin Projeye Katılan İştirakçileri Projenizde iştirakçi olan her kuruluş için ayrı ayrı doldurulmalıdır: Projenize katılan her iştirakçi kuruluş için kimlik bilgileri, kaynaklar, benzer proje deneyimi, başvuru sahibi ile işbirliği geçmişi, projenizin hazırlanmasındaki rolü ve katılımı ve en son olarak projenizin uygulanmasındaki rolü ve katılımına ilişkin detaylar verilmelidir.

25 Başvuru Formu Bölüm 6 – Başvuru Formu Kontrol Listesi
Kontrol listesi 2 sayfadan oluşur. İlk sayfada idari bilgiler mevcuttur. Başvuru sahibi tarafından doldurulacaktır. İkinci sayfa proje teklifinizi göndermeden önce başvurunuza ait temel noktaların kontrolü için kullanılmalıdır. Kontrol listesi mutlak suretle doldurulmalıdır. Bölüm 7 – Başvuru Sahibinin Beyanı Mutlak suretle imzalanmalıdır. Başvuru sahibinin yetkilisi tarafından imzalanmalıdır. Islak imzalı olmalıdır (mavi kalem). İçeriği hiçbir suretle değiştirilemez.

26 Kontrol Listesi İDARİ BİLGİLER Başvuru sahibi tarafından doldurulacak
Başvuru sahibinin adı EuropeAid numarası Kayıtlı bulunduğu ülke ve kayıt tarihi Tüzel Kişilik dosya numarası Yasal statü 1. Ortak İsim/EuropeAid numarası: Tabiiyeti/Kayıtlı bulunduğu ülke: Yasal statü: 2. Ortak Not: Ortak sayısı kadar satır ekleyiniz.

27 Başvuru sahibince doldurulacaktır
Kontrol Listesi pROJE TEKLİFİNİZİ GÖNDERMEDEN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ MADDELERİN HER BİRİNİN TAMAMLANDIĞINI VE BAŞVURUNUZUN AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE UYGUN OLDUĞUNU KONTROL EDİNİZ: Başvuru sahibince doldurulacaktır Projenin Adı: < başlığı belirtiniz > Evet Hayır BÖLÜM 1 (İDARİ UYGUNLUK) 1. Bu Teklif Çağrısı için yayınlanan doğru Hibe Başvuru Formu kullanılmıştır. 2. Başvuru Sahibinin Beyanı doldurulmuş ve yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmıştır. 3. Proje, bilgisayarda ve İngilizce veya Türkçe olarak yazılmıştır. Birden fazla dilde yazılması uygudur, projenin uygulanacağı ülkede hedef nüfusun kullandığı ortak dilde yazılmıştır. 4. Proje 1 asıl ve 2 suret olarak sunulmuştur. 5. Proje teklifi elektronik formatta (CD-ROM) sunulmuştur. 6. Her bir ortak ortaklık beyannamesini doldurup imzalamış ve bu beyannameler Başvuru Formuna eklenmiştir. 7. Bütçe istenen formatta ve Avro cinsinden hazırlanarak Başvuru Formuna eklenmiştir. 8. Mantıksal Çerçeve doldurulmuş ve Başvuru Formuna eklenmiştir. BÖLÜM 2 (UYGUNLUK) 9. Proje süresi 10 ay ile 12 ay (izin verilen en az ve en fazla süre) arasındadır. 10. Talep edilen hibe tutarı AVRO ile AVRO EURO (izin verilen en asgari ve azami tutar) arasındadır. 11. Talep edilen hibe tutarı projenin toplam uygun maliyetinin %80 ve % 90’ı (izin verilen asgari ve azami oran) kadardır. 12. Talep edilen hibe tutarı proje ön teklifinde talep edilen miktara oranla %20’den fazla oranda değiştirilemez. 13. Talep edilen hibe tutarı projenin toplam uygun maliyetinin % 90’ına (izin verilen azami oran) eşit veya daha azdır.

28 Diğer dokümanlar Doküman Başvuru Formu (Kısım B) OK
Bütçe, gider gerekçeleri, beklenen fon kaynakları (Ek B) Mantıksal Çerçeve (EK C) İngilizce proje özeti (Ek F) Başarı göstergeleri (Ek H) Eş-finansman ve hibe bakiyesinin geçici ödemesine ait beyan ve strateji (Ek K) Kamu görevlilerinin projelerde çalışmasına ilişkin beyan (Ek L) Kilit personel özgeçmişi (Ek M) CD-ROM Başvuru sahibinin beyanı (Kısım B - Bölüm 7) Ortaklık beyan(lar)ı (Kısım B - Bölüm 4.2) Kontrol listesi (Kısım B - Bölüm 6)

29 İngilizce Proje Özeti Başlıkları
Proje Türü Başlığı Projenin ilgili olduğu sektör/alan Projenin yeri Proje süresi Toplam proje maliyeti ve hibe miktarı (yüzdeleri belirtmeyi unutmayınız) a) projenin hedefleri, (b) hedef gruplar, (c) ana faaliyetler ve sonuçlar, (d) kullanılacak yöntemler ve kaynaklar hakkında 1-2 sayfa İngilizce özet bilgi verilmesi yeterlidir.

30 Kilit Personel Özgeçmişi Başlıkları
Kişisel bilgiler Eğitim Kilit yetkinlikler / beceriler Tecrübe

31 Projenin başarı göstergeleri
Faaliyetlerin tanımı Başarı göstergesi Örnek Faaliyet 1( kaynakçılık meslek standardı geliştirilmesi………..) Geliştirilen meslek standardı sayısı: 5 Faaliyet 2:………….. Faaliyet 3:………….. Bu ekte belirtilen göstergelerin, başvuru formu Bölüm 2.2.1’in altında belirttiğiniz göstergelerle aynı olmasına dikkat ediniz.

32 Eş-finansman ve hibe bakiyesinin geçici ödemesine ait beyan ve strateji
Başvuru sahibi ve ortaklarının sözleşme imzalanması halinde sağlayacakları eş finansman miktarına ve hibe bakiyesinin (%20) ne şekilde geçici olarak temin edileceğine ilişkin planı sunulur.

33 Kamu görevlilerinin projelerde çalışmasına ilişkin beyan
Projelerinizde kamu görevlilerinin görevlendirilmesi halinde söz konusu kişilerin istihdamına ilişkin beyannamedir. Kamu görevlileri projenizde çalışacaksa bu belgenin de başvuru paketi içerisinde imzalı halde sunulması gereklidir.

34 CD Projenizin belgelerinin elektronik kopyası CD halinde başvuru paketinizin içinde gönderilmelidir (Word ve Excel formatı). Lütfen CD’ye kayıt yapıldığını kontrol ediniz!!! CD’nin korumalı biçimde, zarar görmeyecek şekilde gönderilmesine dikkat ediniz.

35 Başvuru Sahibinin Beyanı
Adı ve soyadı İmza  Pozisyonu/ görevi Tarih Mutlaka imzalanmalıdır!!!

36 Mutlaka imzalanmalıdır!!!
Ortaklık Beyannamesi Adı ve Soyadı: Kurum/Kuruluş: Pozisyonu/Görevi: İmza: Tarih ve Yer: Mutlaka imzalanmalıdır!!!

37 Başvuru Paketi Doküman Başvuru Formu (Kısım B) OK
Bütçe, gider gerekçeleri, beklenen fon kaynakları (Ek B) Mantıksal Çerçeve (EK C) İngilizce proje özeti (Ek F) Başarı göstergeleri (Ek H) Eş-finansman ve hibe bakiyesinin geçici ödemesine ait beyan ve strateji (Ek K) Kamu görevlilerinin projelerde çalışmasına ilişkin beyan (Ek L) Kilit personel özgeçmişi (Ek M) CD-ROM Başvuru sahibinin beyanı (Kısım B - Bölüm 7) Ortaklık beyan(lar)ı (Kısım B - Bölüm 4.2) Kontrol listesi (Kısım B - Bölüm 6)

38 Başvuruların Gönderimi / Teslimi
ÖNEMLİ! Elden teslim için son başvuru tarihi 27 Mayıs 2013 saat 16:00’dır. Posta veya kargo vs. ile gönderimde son başvuru tarihi en geç 27 Mayıs olmalıdır. Başvuru paketi ıslak imzalı olarak A4 boyutunda bir orijinal ve 2 kopya halinde sunulmalıdır. Aynı zamanda Başvuru Formu, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve elektronik ortamda (CD) da sunulmalıdır. Başvuru gönderilirken dış zarfın üzerinde aşağıdakiler yer almalıdır: Referans numarası Teklif çağrısının başlığı, Başvurulan lot başlığı ve numarası Başvuru sahibi kurum/kuruluşun tam adı ve adresi «Açılış oturumundan önce açmayınız» ve «Not to be opened before the opening session » ibareleri

39 Başvuruların Gönderimi / Teslimi
Proje başvurunuz, kapalı (mühürlü) zarf içinde iadeli taahhütlü posta, özel kargo şirketi veya elden (elden teslim eden kişiye imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilecektir) aşağıdaki adrese gönderilmeli / teslim edilmelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Yıldız Evler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 713.Sokak No:4, 06550, Çankaya, Ankara Türkiye

40 ZARF ÖRNEĞİ Açılış oturumundan önce açmayınız
ABC İlkokulu (Ref:….) Atatürk Cad. No: 5 Ankara, 06500 ZARF ÖRNEĞİ Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı Referans: EuropeAid/ /M/ACT/TR LOT 2 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Yıldız Evler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 713.Sokak No:4, 06550, Çankaya, Ankara, Türkiye Açılış oturumundan önce açmayınız Not to be opened before the opening session

41 Başvurularla İlgili Sorular
Sorularınızı, tekliflerin alınması için belirlenen son başvuru tarihinin 21 gün öncesine kadar (6 Mayıs 2013), teklif çağrısının ilgi numarasını açıkça belirterek, elektronik posta ya da faks yolu ile aşağıdaki adreslere gönderebilirsiniz. E-posta adresi: Faks: Belirtilen tarihten sonra Sözleşme Makamının soruları cevaplama zorunluluğu bulunmamaktadır. Sorulara, başvuru teslim tarihinden en geç 11 gün öncesine kadar (16 Mayıs 2013) yanıt verilecektir.

42 Başvuru Formunun Değerlendirilmesi
İlk olarak aşağıdaki hususlar değerlendirilecektir: Son teslim tarihine uyulmuş mudur? Son başvuru tarihine uyulmaması halinde, başvuru otomatik olarak reddedilecektir. Başvuru formu, Kontrol Listesindeki 1-8 nolu maddeler arasında belirtilen bütün kriterleri karşılamakta mıdır? Talep edilen bilgilerden herhangi birinin eksik veya yanlış olması halinde başvuru yalnızca bu esasa dayanarak reddedilebilir ve proje teklifi bu noktadan sonra değerlendirilmez.

43 Başvuru Formunun Değerlendirilmesi
Başvuru formu değerlendirme tablosu üzerinden değerlendirilir, seçim ve hibe verme kriterleri olmak üzere iki tip değerlendirme kriteri vardır: Seçim kriteri başvuru sahibinin mali ve operasyonel kapasitesini değerlendirir; Hibe verme kriteri Projenin ilgililiği, teklif çağrısı hedefleriyle uyumu, kalitesi, beklenen etkisi, sürdürülebilirlik ve maliyet etkinliği gibi hususları içerir

44 Değerlendirme Tablosu
Bölüm 1’den en az 12 puan alınmalıdır. 12 puan altında kalan projeler elenir. Bölüm Azami puan Türkçe Başvuru Formu 1. Mali ve operasyonel kapasite 20 1.1 Başvuru sahibi ve, eğer varsa, ortakları proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi? 5 Bölüm 2.3/ / 4.1 1.2 Başvuru sahibi ve, eğer varsa, ortakları yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? (Ele alınacak konular hakkında yeterli bilgileri var mı?) Bölüm 3.2/ /3.3.2/ 4.1/3.2.1 1.3 Başvuru sahibi ve, eğer varsa, ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip mi? (personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dahil olmak üzere) Bölüm 3.3.3/ 3.4/ 4.1/ 1.4 Başvuru Sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi? Bölüm 3.3/ Ek B-sf. 3 2. Projenin İlgililiği 30 Proje ön teklifi değerlendirmesinden elde edilen puan aktarılacaktır

45 Değerlendirme Tablosu
3. Projenin etkililiği ve yapılabilirliği 20 Türkçe Başvuru Formu 3.1 Teklif edilen faaliyetler uygun mu, uygulanabilir mi ve hedeflerle beklenen sonuçlarla tutarlı mı? 5 Bölüm / / MÇ 3.2 Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi? Bölüm 3.3 Teklif projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir göstergeler içeriyor mu? Bir değerlendirme öngörülmüş mü? Bölüm / MÇ 3.4 Ortakların projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli mi? Bölüm / / 3

46 Değerlendirme Tablosu
4. Projenin Sürdürülebilirliği 15 Türkçe Başvuru Formu 4.1 Projenin hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu? 5 Bölüm 4.2 Projenin çarpan etkileri olacak mı? (proje sonuçlarının tekrar edilmesi ve daha geniş alanları etkilemesi ile bilginin duyurulması dahil olmak üzere) Bölüm 4.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi? - mali açıdan (finansman sona erdikten sonra faaliyetler nasıl finanse edilecek?) -kurumsal açıdan (faaliyetlerin devam ettirilmesine imkan tanıyan yapılar proje sonunda da devam edecek mi? Projenin sonuçları yerel olarak sahiplenilecek mi?) -politika düzeyinde (eğer varsa) (projenin yapısal etkisi ne olacaktır - örneğin mevzuatta, gidişatta, yöntemlerde vb. bir iyileşme sağlayacak mı?) -çevresel düzeyde (eğer varsa) (projenin çevreye olumlu/olumsuz etkileri var mı?)

47 Değerlendirme Tablosu
Fayda-maliyet etkinliği göz önünde bulundurulur. 5. Projenin Bütçesi ve Maliyet Etkinliği 15 Türkçe Başvuru Formu 5.1 Faaliyetler bütçede uygun olarak yansıtılıyor mu? 5x2* Ek B/ Bölüm 5.2 Tahmini maliyetler ve beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli mi? 5 Bölüm / Ek B/ MÇ

48 Değerlendirme Şartlı Kabul:
Değerlendirmeyi takiben; mevcut lot göz önünde bulundurularak; proje teklifleri, aldıkları puanlara göre sıralı olarak listelenecektir. Ayrıca, yedek liste de oluşturulacaktır. Uygunluk Teyidi (Son aşama): Şartlı kabul edilen başvuru sahiplerinden destekleyici dokümanları istenecektir (Başvuru rehberi sf. 28). Bu dokümanlar kontrol edilerek başvuru sahibi ve ortakların uygunluğu teyit edilecektir. Uygunluğu teyit edilen başvuru sahipleriyle Hibe Sözleşmesi imzalanacaktır.

49 Hibe dokümanlarına ulaşmak için
adresinde, “ihaleler” penceresinde, kapalı hibe seçeneği işaretlenerek IQVET Hibe Programı dokümanlarına ulaşılabilir.

50 Hibe dokümanlarına ulaşmak için
adresinde, ihaleler penceresinde, kapalı hibe seçeneği işaretlenerek IQVET Hibe Programı dokümanlarına ulaşılabilir.

51 BAŞARILAR!!! Bu sunumla Hibe Başvuru Rehberi arasında uyumsuzluk olması halinde Başvuru Rehberi’nin İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.


"PROJE TAM BAŞVURU FORMU PAKETİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları