Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE BAŞLANGICI Doç.Dr. Şirin Karadeniz. Sorular: 5N 1K Kim? (Kimin için? Kiminle birlikte?) Ne?Neden?Nerede?Ne zaman?Nasıl? Kapsam Amaç Zaman Ekip.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE BAŞLANGICI Doç.Dr. Şirin Karadeniz. Sorular: 5N 1K Kim? (Kimin için? Kiminle birlikte?) Ne?Neden?Nerede?Ne zaman?Nasıl? Kapsam Amaç Zaman Ekip."— Sunum transkripti:

1 PROJE BAŞLANGICI Doç.Dr. Şirin Karadeniz

2 Sorular: 5N 1K Kim? (Kimin için? Kiminle birlikte?) Ne?Neden?Nerede?Ne zaman?Nasıl? Kapsam Amaç Zaman Ekip

3 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve Proje Döngüsü Fikir belirlemeFikrin analizi Ön değerlendirme FinansmanUygulamaDeğerlendirme Planlama (proje planı) Başlangıç Kontrol ve Değerlendirme Yürütme

4 Fikir belirleme ve analiz Mevcut durum analizi Paydaş analizi Problem analizi Hedef analizi Stratejik analiz

5 Mevcut durum analizi Var olan durumun betimlenmesi Değiştirmek istediğimiz mevcut durum nedir? Bu durumun özellikleri, ilgilileri vb. nelerdir?

6 Paydaş Analizi İlgili tüm paydaşların tanımlanması Özellikleri Paydaşların sınıflandırılması Yararlanıcılar Hedef kitle Nihai yararlanıcılar Proje ortakları Paydaş analiz tablosu Önceliklerin belirlenmesi ve olası eylemler İlgi, etki, güç

7 Paydaş analiz tablosu Paydaş türü (Hedef kitle, Nihai yararlanıcı, Proje ortağı vb.) Özellikler (Sosyo ekonomik, cinsiyet, organizas yon statüsü Paydaşın proje/duru m ile ilişkisi Paydaşın projeden etkilenm e derecesi (+, -, 0) Paydaşın zayıf ve güçlü yönleri Paydaşın projeye etkisi (yok:1- kritik:5) Paydaşa yönelik olası eylemler 1.Pay daş 2.Pay daş 3.Pay daş

8 Problem analizi: Problem ağacı Etki2Etki1 Ana sorun Neden1 Alt neden1 Alt neden 2 Neden2 Alt neden1 Alt neden 2 Sonuç Neden

9 Hedef analizi Problem ağacındaki; olumsuz durumların, arzu edilen olumlu durumlar şeklinde ifade edilmesi. Neden-sonuç ilişiklerinin, araçlar-hedefler olarak değiştirilmesi. Hedeflerin ifadesinde: SMART (Spesific: Özgül, Measurable: Ölçülebilir, Achievable: Erişebilir, Realistic: Gerçekci, Timed: Zamanlı). Genel hedef Proje amacı Alt hedef 1 Alt hedef 2 Alt hedef 1 Alt hedef 2 ProblemHedef

10 Stratejik analiz Hedeflerin elenmesi ve seçimi Olası alternatif stratejilerin belirlenmesi Bir veya birden fazla strateji seçme Kriterlere (maliyet, politik durum, beklenti, kaynaklar vb.) göre bir stratejiye karar verme Projenin genel amacı, hedeflerini ifade etme

11 Mantıksal çerçeve yaklaşımı ve matris hazırlama Projenin Kapsamı Objektif Olarak Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları ve AraçlarıVarsayımlar/Riskler Genel Hedef Projenin katkı yapacağı, daha geniş ana amaç nedir? Genel hedef ile ilgili başlıca göstergeler nelerdir? Bu göstergelere ilişkin bilgi kaynakları nelerdir? Proje Amacı Proje ile ulaşılacak özel hedef nedir? Projenin özel hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığı ve ne dereceye kadar ulaşıldığını gösteren niteliksel ve niceliksel göstergeler nelerdir? Mevcut veya toplanabilecek bilgi kaynakları nelerdir? Bu bilgileri elde etmek için gerekli yöntemler nelerdir? Doğrudan proje kontrolü kapsamında olmayan, genel hedeflere ulaşmak için gereken etken ve koşullar nelerdir? Ne gibi riskler dikkate alınmak zorundadır? Beklenen Sonuçlar /Çıktılar Özel hedeflere ulaşmak için öngörülen somut çıktılar nelerdir? Projeden elde edilecek hizmet veya ürünler nelerdir? Proje ile öngörülen sonuç ve etkilere ulaşıp ulaşmadığı ve ne dereceye kadar ulaşıldığını ölçmek için kullanılan göstergeler nelerdir? Bu göstergelere ilişkin bilgi kaynakları nelerdir? Plandaki beklenen çıktı ve sonuçların elde edilmesi için ne gibi dış etken ve koşullar gerçekleştirilmelidir? Faaliyetler Beklenen sonuçları elde etmek için gerçekleştirilecek başlıca faaliyetler nelerdir ve bunlar hangi sırayla gerçekleştirilecektir? Araçlar Bu faaliyetleri uygulamak için gerekli araçlar nelerdir, örneğin; personel, ekipman, eğitim, çalışmalar, malzemeler, işletim olanakları vb. MALİYET/BÜTÇEPlanlanan faaliyetlerin uygulanması için projenin doğrudan kontrolü dışında ne gibi koşulların hazır bulunması zorunludur? Kaynaklar Faaliyetlerin yapılması için girdiler nelerdir? Ön koşullar Proje başlamadan önce ne gibi ön koşullar gereklidir?


"PROJE BAŞLANGICI Doç.Dr. Şirin Karadeniz. Sorular: 5N 1K Kim? (Kimin için? Kiminle birlikte?) Ne?Neden?Nerede?Ne zaman?Nasıl? Kapsam Amaç Zaman Ekip." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları