Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje BaşlaNGICI Doç.Dr. Şirin Karadeniz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje BaşlaNGICI Doç.Dr. Şirin Karadeniz."— Sunum transkripti:

1 Proje BaşlaNGICI Doç.Dr. Şirin Karadeniz

2 Kim? (Kimin için? Kiminle birlikte?)
Sorular: 5N 1K Kim? (Kimin için? Kiminle birlikte?) Ne? Neden? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Kapsam Amaç Zaman Ekip

3 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve Proje Döngüsü
Fikir belirleme Fikrin analizi Ön değerlendirme Finansman Uygulama Değerlendirme Başlangıç Kontrol ve Değerlendirme Planlama (proje planı) Yürütme

4 Fikir belirleme ve analiz
Mevcut durum analizi Paydaş analizi Problem analizi Hedef analizi Stratejik analiz

5 Mevcut durum analizi Var olan durumun betimlenmesi
Değiştirmek istediğimiz mevcut durum nedir? Bu durumun özellikleri, ilgilileri vb. nelerdir? Örnek:

6 Önceliklerin belirlenmesi
Paydaş Analizi İlgili tüm paydaşların tanımlanması Özellikleri Paydaşların sınıflandırılması Yararlanıcılar Hedef kitle Nihai yararlanıcılar Proje ortakları Paydaş analiz tablosu Önceliklerin belirlenmesi ve olası eylemler İlgi, etki, güç

7 Paydaş analiz tablosu 1.Paydaş 2.Paydaş 3.Paydaş
Paydaş türü (Hedef kitle, Nihai yararlanıcı, Proje ortağı vb.) Özellikler (Sosyo ekonomik, cinsiyet, organizasyon statüsü Paydaşın proje/durum ile ilişkisi Paydaşın projeden etkilenme derecesi (+, -, 0) Paydaşın zayıf ve güçlü yönleri Paydaşın projeye etkisi (yok:1-kritik:5) Paydaşa yönelik olası eylemler 1.Paydaş 2.Paydaş 3.Paydaş

8 Problem analizi: Problem ağacı
Etki2 Etki1 Ana sorun Neden1 Alt neden1 Alt neden 2 Neden2 Sonuç Örnek: Neden

9 Hedef analizi Problem Hedef Problem ağacındaki;
Genel hedef Proje amacı Alt hedef 1 Alt hedef 2 Problem ağacındaki; olumsuz durumların, arzu edilen olumlu durumlar şeklinde ifade edilmesi. Neden-sonuç ilişiklerinin, araçlar-hedefler olarak değiştirilmesi. Hedeflerin ifadesinde: SMART (Spesific: Özgül, Measurable: Ölçülebilir, Achievable: Erişebilir, Realistic: Gerçekci, Timed: Zamanlı).

10 Stratejik analiz Hedeflerin elenmesi ve seçimi
Olası alternatif stratejilerin belirlenmesi Bir veya birden fazla strateji seçme Kriterlere (maliyet, politik durum, beklenti, kaynaklar vb.) göre bir stratejiye karar verme Projenin genel amacı, hedeflerini ifade etme Örnek: Örnek:

11 Mantıksal çerçeve yaklaşımı ve matris hazırlama
Projenin Kapsamı Objektif Olarak Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları ve Araçları Varsayımlar/Riskler Genel Hedef Projenin katkı yapacağı, daha geniş ana amaç nedir? Genel hedef ile ilgili başlıca göstergeler nelerdir? Bu göstergelere ilişkin bilgi kaynakları nelerdir? Proje Amacı Proje ile ulaşılacak özel hedef nedir? Projenin özel hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığı ve ne dereceye kadar ulaşıldığını gösteren niteliksel ve niceliksel göstergeler nelerdir? Mevcut veya toplanabilecek bilgi kaynakları nelerdir? Bu bilgileri elde etmek için gerekli yöntemler nelerdir? Doğrudan proje kontrolü kapsamında olmayan, genel hedeflere ulaşmak için gereken etken ve koşullar nelerdir? Ne gibi riskler dikkate alınmak zorundadır? Beklenen Sonuçlar /Çıktılar Özel hedeflere ulaşmak için öngörülen somut çıktılar nelerdir? Projeden elde edilecek hizmet veya ürünler nelerdir? Proje ile öngörülen sonuç ve etkilere ulaşıp ulaşmadığı ve ne dereceye kadar ulaşıldığını ölçmek için kullanılan göstergeler nelerdir? Plandaki beklenen çıktı ve sonuçların elde edilmesi için ne gibi dış etken ve koşullar gerçekleştirilmelidir? Faaliyetler Beklenen sonuçları elde etmek için gerçekleştirilecek başlıca faaliyetler nelerdir ve bunlar hangi sırayla gerçekleştirilecektir? Araçlar Bu faaliyetleri uygulamak için gerekli araçlar nelerdir, örneğin; personel, ekipman, eğitim, çalışmalar, malzemeler, işletim olanakları vb. MALİYET/BÜTÇE Planlanan faaliyetlerin uygulanması için projenin doğrudan kontrolü dışında ne gibi koşulların hazır bulunması zorunludur? Kaynaklar Faaliyetlerin yapılması için girdiler nelerdir? Ön koşullar Proje başlamadan önce ne gibi ön koşullar gereklidir? Örnek: Örnek:


"Proje BaşlaNGICI Doç.Dr. Şirin Karadeniz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları