Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLECEK ADIMLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLECEK ADIMLAR"— Sunum transkripti:

1 PROJE HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLECEK ADIMLAR

2 Bir projede bulunması gereken temel özellikler şunlardır:
Proje, bir ihtiyaçtan doğmalı ve ihtiyacın kaynağı olan sorunu çözmek için kurgulanmalıdır. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda açıkça belirtilmiş hedefleri olmalıdır. Belirli bir zaman diliminde gerçekleşmelidir.

3 İlgili tarafları net bir şekilde belirlenmiş olmalıdır (İlgili taraflar; projenin içinde bulunduğu cevre, urunun/hizmetin sunulduğu kitle, projede görev alanlar, finansman kuruluşlar…vb.). Projenin uygulanacağı yer (kapsayacağı bölge ve/veya mekanlar) belirli olmalıdır.

4 Belirli bir bütçesi olmalıdır.
Belirli kaynakları tüketmeli ve sonucunda belirli çıktıları sağlamalıdır. Proje öğeleri anlamında özgün ve tek olmalıdır. Hedeflere ulaşmak için yapılması gereken her faaliyet ve bu faaliyetlerin nasıl bir sıralama ile gerçekleştirileceğinin ayrıntıları belirlenmiş olmalıdır.

5 Sürdürülebilirliğin (proje tamamlandıktan sonra çıktıların devamlılığı) nasıl sağlanacağı açıklanmış olmalıdır. Uygulama aşamasında projeyi etkileyebilecek varsayımları net ve kabul edilebilir olmalıdır

6 “Altı dürüst adam çalıştırıyorum; Bildiğim her şeyi bana onlar öğretti.
İsimleri: Ne, Neden, Ne Zaman, Nasıl , Nerede ve Kim”. RUDYARD KİPLİNG

7 Proje Önerisi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
Proje önerisi; belirli bir sorunun çözümünü hedefleyen bir dizi etkinliğin ayrıntılı anlatımıdır. Öneri aşağıdaki konularda ayrıntılı açıklamalar getirmelidir: Projenin gerekçesi, Projenin faaliyetleri ve uygulama takvimi, Metodoloji Gerek duyulan insan kaynakları, ayni ve parasal kaynaklar

8 Örneğin, bir program aşağıdaki özelliklere sahip olabilir:
Bir sektörün tamamını kapsayabilir (eğitim sektörü), Eğitim sektörünün bir kısmına odaklanabilir ( ilköğretim, okul öncesi, vb.), Ortak bir odaklanma ile bir projeler ‘paketi’ olabilir (ASYA-AB üniversite bağlantıları programı), Bir dizi farklı bileşenle sadece büyük bir projenin esas itibarıyla ne olduğunu tanımlayabilir.

9 Projenin mali kaynağı veren kurum yada kuruluş tarafından kabul edilmesinde doğrudan etkili olan ölçütler vardır ve genel olarak bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir Kalkınma planları, Kamu Kurumları Stratejik Planları ve ilgili sektör programlarıyla uyum içerisinde olmalıdır.

10 Deneyimlerden çıkarılan dersler ile birlikte devam eden/planlanmış olan diğer projeler/programlar değerlendirilmeli ve strateji seçimine dahil edilmelidir. Sektörde ya da benzer cevrede uygulanan projeler/programlardan çıkarılan derslere başvurulmalıdır (inceleme ve değerlendirme raporlarından).

11 Yapılacak projenin devam eden ya da planlanmış projelerle bütünlük içinde olmasına dikkat edilmelidir. Kilit paydaşlar ve hedef grupları açıkça tanımlanmalı, öz varlık ve kurumsal kapasite konuları analiz edilmeli ve projeye yerel sahiplenme sağlanmalıdır

12 Hedef gruplara yönelik sosyo-ekonomik duruma ve cinsiyete göre veri sağlanmalıdır (sağlık, eğitim, gelir, insan kaynakları vb.) Özellikle projenin uygulamasından sorumlu olan kurum(lar)un yapısı, kapasitesi ve idari durum değerlendirmesi hazırlanmalıdır (güçlü ve zayıf tarafları). Projenin çözmek istediği sorunlar analiz edilmeli (Sorun analizi neden-sonuç ilişkisinin değerlendirmesini içerir ve hedef grupları etkileyen sorunları tanımlar.) ve projenin değinmeyi amaçladığı sorunlar ve/veya fırsatlar tanımlanmalıdır.

13 Hedefler acık olmalı ve net bir şekilde tanımlanmış olan ihtiyaçları karşılamalıdır.
Projenin “genel hedefi” ile, ilgili politika, program veya “sektör hedefi” arasında net bağlantı kurulmalı ve bu sayede projenin uzun vadedeki kalkınma hedefine nasıl katkıda bulunacağı ifade edilmelidir. Proje amacı; projenin uygulanmasıyla hedef grupların elde edecekleri doğrudan faydayı/faydaları açıkça belirtmeli ve hedef grubun/grupların karşılaştıkları sorunların analizi ile uyum içerisinde olmalıdır.

14 Kaynak ve maliyet uygulamaları net olmalı, on tahmini maliyet analizleri gerçekleştirilmelidir.
Projenin cevre, teknik ve sosyal acılardan kabul edilir ve sürdürülebilir olması gerektiği bilinci ile hazırlık yapılmalıdır. Proje teknik acıdan gerçekleştirilebilir olmalı, proje hedefleri içerisinde varsa ilgili endüstri standartlarını karşılamalı ve hedef grubun ihtiyaçlarına/kaynaklarına uygun teknolojiyi uygulayabilmeli ve kullanabilmelidir.

15 Projenin kabul edilebilirliğine artı katkı sağlayan dezavantajlı ve hassas gruplar (yoksullar, kadınlar, cocuklar, ozurlu kimseler, yaşlılar ya da hastalar) icin projenin bir stratejisi bulunmalıdır.


"PROJE HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLECEK ADIMLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları