Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞ GELDİNİZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİNE Alattin ÜŞENMEZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞ GELDİNİZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİNE Alattin ÜŞENMEZ"— Sunum transkripti:

1 HOŞ GELDİNİZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİNE Alattin ÜŞENMEZ
Mali Hizmetler Uzmanı Alattin ÜŞENMEZ

2 EKAP İdare Kullanım Menüleri
Alattin ÜŞENMEZ

3 İhtiyaç Raporu Girişi Alattin ÜŞENMEZ

4 Kısmi Teklifin Belirlenmesi
İhalenin kısmi teklife açık olup olmayacağı kararı, ihtiyaç rapor aşamasında verilmelidir. Alattin ÜŞENMEZ

5 Kısmi Teklif Özel Durum Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı)

6 Kısmi Teklif Mal 27.md; Hizmet 28.md; Tebliğ 16.4.md
Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde; 1- Her kısmın yaklaşık maliyeti ayrı ayrı belirlenecek, ancak istenecek belgeler işin tamamının yaklaşık maliyeti dikkate alınarak belirlenecektir. 2- Her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilir 3- İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır. Alattin ÜŞENMEZ

7 Kısmi Teklif Mal 27.md; Hizmet 28.md; Tebliğ 16.4.md
4- Aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. Örneğin; Üç kısım var. İdare benzer iş tanımını bütün kısımlar için geçerli olacak şekilde belirleyecektir. İsteklilerden %50 oranında iş deneyim belgesi istenildi. İstekliler teklif verilen tüm kısımlar için geçerli olmak üzere bir adet iş deneyimini gösteren belge sunacaklar. Sunulan iş deneyim belgesi teklif verilen her kısım için verilen teklif tutarının %50 sinden az olamayacaktır. Alattin ÜŞENMEZ

8 Kısmi Teklif Mal 26.md; Hizmet 28.md; Tebliğ 16.4.3 ve 16.4.4 md
5- Birden fazla kısmın aynı istekli üzerinde kalması durumunda, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır. 6- Kısmi teklife açık olan ihalelere yönelik şikayet veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamaz. Ancak başvuruya konu edilmeyen diğer kısım/kalem veya gruplara ilişkin sözleşmeler imzalanabilir. Mal ve hizmet alımlarında bir idareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılan ihale ile karşılanması durumunda ise idari şartnamenin “Kısmi teklife ilişkin açıklamalar” başlığı altında idarece bu hususun düzenlenmiş olması kaydıyla her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanabilecektir. Ayrı ayrı sözleşmeye bağlanacak her kısım için ayrı kesin teminat alınacaktır. Alattin ÜŞENMEZ

9 OKAS Branşlarının Belirlenmesi
Alattin ÜŞENMEZ

10 OKAS Branşlarının Seçilmesi
Alattin ÜŞENMEZ

11 İşçi Sayısı üzerinden Teklif alınacak İş Kalemi Durum
İşçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemi İşçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemi Alattin ÜŞENMEZ

12 İşçi Sayısı Üzerinden Teklif Alınmayacak İş Kalemi
Alattin ÜŞENMEZ

13 İşçi Sayısı Üzerinden Teklif Alınacak İş Kalemi
Alattin ÜŞENMEZ

14 Alınacak Hizmet Kalemlerinin Girişinin Yapılması
Alattin ÜŞENMEZ

15 Hizmet Kalemleri Alattin ÜŞENMEZ

16 İhale Kayıt Numarasının Alınması
Alattin ÜŞENMEZ

17 İKN Sürecinin Başlatılması
Alattin ÜŞENMEZ

18 İhale Usulünün Belirlenmesi
Alattin ÜŞENMEZ

19 Yaklaşık Maliyet ve Ödenek Bilgilerinin Girilmesi
Alattin ÜŞENMEZ

20 İşin Süresi Ne kadar İş İlk defa mı Alınacak Kısmi Teklif Durumu
Alattin ÜŞENMEZ

21 Kontrollerin Yapılarak Kayıt İşleminin Yapılması
Alattin ÜŞENMEZ

22 İKN Alımı Alattin ÜŞENMEZ

23 İKN-İhtiyaç Raporunun Seçilmesi
Alattin ÜŞENMEZ

24 İhtiyaç Raporunun Seçilmesi
Alattin ÜŞENMEZ

25 Kısmi Teklif İşlemleri (Yaklaşık Maliyetin Girilmesi)
Alattin ÜŞENMEZ

26 Kısım Maliyetlerinin Girilmesi
Alattin ÜŞENMEZ

27 Doküman Hazırlama Penceresinin Açılması
Alattin ÜŞENMEZ

28 Teknik Şartnamenin 40 MB’nin Altında Olması
Alattin ÜŞENMEZ

29 Teknik Şartnamenin Yüklenememesi
Sisteme yüklenecek dokümanların toplam boyutu 40 MB'ın altında olmalıdır. Dokümanların toplam boyutu 40 MB'ın üzerinde ise ihale dokümanı E-imza/M-imza kullanılarak indirilemeyecektir. Ayrıca 40 günlük ilan süresindeki 5 günlük süre kısaltmasından yararlanılamayacaktır. Alattin ÜŞENMEZ

30 Teknik Şartnamenin Kasıtlı Olarak Yüklenmemesi
İsteklilerin E-imza/M-imza ile ihale dokümanı almasını engellemek veya idarenin bilgisi dahilinde olanların almasına sağlamaya yönelik olarak Teknik Şartnamenin 40 MB'ın altında olmasına rağmen dokümanların EKAP’a yüklenmemesi Kanunun 5’inci maddesinde yer alan GÜVENİRLİLİK ilkesini zedelemektedir. Alattin ÜŞENMEZ

31 Teknik Şartname Yüklenir
Teknik Şartname Yüklenir. Onay işlemi yapıldıktan sonra kayıt işlemi yapılır. Alattin ÜŞENMEZ

32 Teknik Şartname İşlemi Bölümü Onaylanır
Alattin ÜŞENMEZ

33 İdari Şartname Hazırlama Menüsü Açılır.
Alattin ÜŞENMEZ

34 TEŞEKKÜRLER! Alattin ÜŞENMEZ Mali Hizmetler Uzmanı Alattin ÜŞENMEZ


"HOŞ GELDİNİZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİNE Alattin ÜŞENMEZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları