Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1Alattin ÜŞENMEZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ HOŞ GELDİNİZ Alattin ÜŞENMEZ Mali Hizmetler Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1Alattin ÜŞENMEZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ HOŞ GELDİNİZ Alattin ÜŞENMEZ Mali Hizmetler Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 1Alattin ÜŞENMEZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ HOŞ GELDİNİZ Alattin ÜŞENMEZ Mali Hizmetler Uzmanı

2 2Alattin ÜŞENMEZ EKAP İdare Kullanım Menüleri

3 3Alattin ÜŞENMEZ İhtiyaç Raporu Girişi İhtiyaç Raporu Girişi

4 4Alattin ÜŞENMEZ Kısmi Teklifin Belirlenmesi İhalenin kısmi teklife açık olup olmayacağı kararı, İhalenin kısmi teklife açık olup olmayacağı kararı, ihtiyaç rapor aşamasında verilmelidir. ihtiyaç rapor aşamasında verilmelidir.

5 5 Kısmi Teklif Özel Durum Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı) Alattin ÜŞENMEZ

6 6 Kısmi Teklif Mal 27.md; Hizmet 28.md; Tebliğ 16.4.md  Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde;  1- Her kısmın yaklaşık maliyeti ayrı ayrı belirlenecek, ancak istenecek belgeler işin tamamının yaklaşık maliyeti dikkate alınarak belirlenecektir.  2- Her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilir  3- İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır. Alattin ÜŞENMEZ

7 7 Kısmi Teklif Mal 27.md; Hizmet 28.md; Tebliğ 16.4.md  4- Aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. Örneğin; Üç kısım var. İdare benzer iş tanımını bütün kısımlar için geçerli olacak şekilde belirleyecektir.  İsteklilerden %50 oranında iş deneyim belgesi istenildi.  İstekliler teklif verilen tüm kısımlar için geçerli olmak üzere bir adet iş deneyimini gösteren belge sunacaklar.  Sunulan iş deneyim belgesi teklif verilen her kısım için verilen teklif tutarının %50 sinden az olamayacaktır. Alattin ÜŞENMEZ

8 8 Kısmi Teklif Mal 26.md; Hizmet 28.md; Tebliğ 16.4.3 ve 16.4.4 md  5- Birden fazla kısmın aynı istekli üzerinde kalması durumunda, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır.  6- Kısmi teklife açık olan ihalelere yönelik şikayet veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamaz. Ancak başvuruya konu edilmeyen diğer kısım/kalem veya gruplara ilişkin sözleşmeler imzalanabilir. Alattin ÜŞENMEZ

9 9 OKAS Branşlarının Belirlenmesi

10 10Alattin ÜŞENMEZ OKAS Branşlarının Seçilmesi

11 11Alattin ÜŞENMEZ İşçi Sayısı üzerinden Teklif alınacak İş Kalemi Durum İşçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemi İşçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemi İşçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemi İşçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemi

12 12Alattin ÜŞENMEZ İşçi Sayısı Üzerinden Teklif Alınmayacak İş Kalemi

13 13Alattin ÜŞENMEZ İşçi Sayısı Üzerinden Teklif Alınacak İş Kalemi

14 14Alattin ÜŞENMEZ Alınacak Hizmet Kalemlerinin Girişinin Yapılması

15 15Alattin ÜŞENMEZ Hizmet Kalemleri

16 16 Alattin ÜŞENMEZ İhale Kayıt Numarasının Alınması

17 17Alattin ÜŞENMEZ İKN Sürecinin Başlatılması

18 18Alattin ÜŞENMEZ İhale Usulünün Belirlenmesi

19 19Alattin ÜŞENMEZ Yaklaşık Maliyet ve Ödenek Bilgilerinin Girilmesi

20 20Alattin ÜŞENMEZ İşin Süresi Ne kadar İş İlk defa mı Alınacak Kısmi Teklif Durumu

21 21Alattin ÜŞENMEZ Kontrollerin Yapılarak Kayıt İşleminin Yapılması

22 22Alattin ÜŞENMEZ İKN Alımı

23 23Alattin ÜŞENMEZ İKN-İhtiyaç Raporunun Seçilmesi

24 24Alattin ÜŞENMEZ İhtiyaç Raporunun Seçilmesi

25 Kısmi Teklif İşlemleri (Yaklaşık Maliyetin Girilmesi) 25Alattin ÜŞENMEZ

26 Kısım Maliyetlerinin Girilmesi 26Alattin ÜŞENMEZ

27 27Alattin ÜŞENMEZ Doküman Hazırlama Penceresinin Açılması

28 Teknik Şartnamenin 40 MB’nin Altında Olması 28Alattin ÜŞENMEZ

29 29Alattin ÜŞENMEZ Teknik Şartnamenin Yüklenememesi Sisteme yüklenecek dokümanların toplam boyutu Sisteme yüklenecek dokümanların toplam boyutu 40 MB'ın altında olmalıdır. Dokümanların toplam boyutu 40 MB'ın üzerinde ise ihale dokümanı E-imza/M-imza kullanılarak indirilemeyecektir. Dokümanların toplam boyutu 40 MB'ın üzerinde ise ihale dokümanı E-imza/M-imza kullanılarak indirilemeyecektir. Ayrıca 40 günlük ilan süresindeki Ayrıca 40 günlük ilan süresindeki 5 günlük süre kısaltmasından yararlanılamayacaktır.

30 30Alattin ÜŞENMEZ Teknik Şartnamenin Kasıtlı Olarak Yüklenmemesi İsteklilerin E-imza/M-imza ile ihale dokümanı almasını engellemek İsteklilerin E-imza/M-imza ile ihale dokümanı almasını engellemek veya veya idarenin bilgisi dahilinde olanların almasına sağlamaya yönelik olarak idarenin bilgisi dahilinde olanların almasına sağlamaya yönelik olarak Teknik Şartnamenin 40 MB'ın altında olmasına rağmen dokümanların EKAP’a yüklenmemesi Teknik Şartnamenin 40 MB'ın altında olmasına rağmen dokümanların EKAP’a yüklenmemesi Kanunun 5’inci maddesinde Kanunun 5’inci maddesinde yer alan GÜVENİRLİLİK ilkesini zedelemektedir.

31 Teknik Şartname Yüklenir. Onay işlemi yapıldıktan sonra kayıt işlemi yapılır. 31Alattin ÜŞENMEZ

32 Teknik Şartname İşlemi Bölümü Onaylanır 32Alattin ÜŞENMEZ

33 İdari Şartname Hazırlama Menüsü Açılır. 33Alattin ÜŞENMEZ

34 34Alattin ÜŞENMEZ TEŞEKKÜRLER! Mali Hizmetler Uzmanı


"1Alattin ÜŞENMEZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ HOŞ GELDİNİZ Alattin ÜŞENMEZ Mali Hizmetler Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları