Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞGELDİNİZ Aydın İl Yenilik Platformu Proje Destekleri Tanıtım Toplantıları 14 Ocak 2013, AYDIN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞGELDİNİZ Aydın İl Yenilik Platformu Proje Destekleri Tanıtım Toplantıları 14 Ocak 2013, AYDIN."— Sunum transkripti:

1 HOŞGELDİNİZ Aydın İl Yenilik Platformu Proje Destekleri Tanıtım Toplantıları 14 Ocak 2013, AYDIN

2 SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ (PYE II) HİBE PROGRAMI

3 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

4

5

6 “ Genç istihdamını destekleyerek ve genç işsizlik oranını azaltarak daha çok kişinin istihdam edilmesi ve istihdamda kalmalarının sağlanmasıdır”. 1. TEKLİF ÇAĞRISININ GENEL HEDEFİ

7 1.1. Teklif Çağrısının Özel Hedefleri: Gençlerin istihdam edilebilirliliğini ve girişimcilik becerilerini arttırma, İş gücü talep ve arz tarafları arasında işbirliğini geliştirme, Okuldan işe geçişi kolaylaştırmak, Üniversite-Sanayi iş birliğini güçlendirmek, Genç istihdamını destekleyici profil çıkarma, oryantasyon, eğitim, danışmanlık, iş deneyimi ve eşleştirme hizmetlerini içeren bütüncül hizmetler sağlamaktır.

8 2. TEKLİF ÇAĞRISININ TEMEL HEDEF GRUPLARI Üniversite mezunu işsiz gençler, Lise mezunu işsiz gençler, Daha düşük öğrenim düzeyine sahip işsiz gençler, Okulu terk edenler, Eğitime devam eden gençler, Engelli gençler vb.

9 Önemli nokta! Önemli nokta! Temel hedef grubu 15–29 yaşları arasındaki gençlerden olmalıdır. Dolayısıyla projenin faaliyetleri bu grubu temel alarak planlanmalıdır. Temel hedef grubu 15–29 yaşları arasındaki gençlerden olmalıdır. Dolayısıyla projenin faaliyetleri bu grubu temel alarak planlanmalıdır.

10 3.HİBE MİKTARLARI Program Toplam Bütçesi: 24.000.000 Avro Program Toplam Bütçesi: 24.000.000 Avro 12 NUTS II Bölgesine ayrılan bütçe: 16.800.000 Avro 12 NUTS II Bölgesine ayrılan bütçe: 16.800.000 Avro 14 NUTS II Bölgesine ayrılan bütçe: 7.200.000 Avro 14 NUTS II Bölgesine ayrılan bütçe: 7.200.000 Avro Projelere dağıtılacak hibe miktarı: Projelere dağıtılacak hibe miktarı: Asgari tutar: 200.000 Avro (projenin tahmin edilen toplam uygun maliyetlerin %80’i) Asgari tutar: 200.000 Avro (projenin tahmin edilen toplam uygun maliyetlerin %80’i) Azami tutar: 400.000 Avro (projenin toplam uygun maliyetlerinin %90’ı) Azami tutar: 400.000 Avro (projenin toplam uygun maliyetlerinin %90’ı) 3.1. Planlanan proje süresi: 3.1. Planlanan proje süresi: 12 ay

11 Önemli Nokta! Önemli Nokta! Kalan tutar, başvuru sahibinin veya ortaklarının kendi kaynaklarından veya Avrupa Birliği bütçesi ile Avrupa Kalkınma Fonu dışında kalan başka kaynaklardan finanse edilmelidir.

12 AYDIN: AYDIN: 14 NUTS II Bölgesini oluşturan 38 il arasında yer almaktadır. Bu bölge için ayrılmış fon miktarı indikatif olarak 7.200.000 Avro’yu göstermektedir. (Toplam fonun %30’u) 14 NUTS II Bölgesini oluşturan 38 il arasında yer almaktadır. Bu bölge için ayrılmış fon miktarı indikatif olarak 7.200.000 Avro’yu göstermektedir. (Toplam fonun %30’u)

13 4. KİME PARA VERİYOR? Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, MYO, Fakülteler, SEM, halk eğitim merkezleri, meslek okulları, teknik okullar, Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (sanayi veya ticaret odaları), kamu çalışan/işveren/işçi sendikaları&konfederasyonları, OSB’ler, KOBİ temsilcisi kuruluşlar, Yerel yönetimler (belediye, özel idare, köy hizmetleri, bölgesel kalkınma ajansları), Kar amacı gütmeyen kooperatifler veya Avrupa Komisyonu Mali Tüzüğü Uygulama Kurallarının 43’uncü maddesi ile tanımlanan Uluslar arası kuruluşlar.

14 Özetle; Özetle; STK’lar, Üniversiteler, MYO ve SEM’leri, Belediyeler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kalkınma Ajansları, KOBİ ve OSB’ler fon alabilecek kuruluş türleri arasındadır. STK’lar, Üniversiteler, MYO ve SEM’leri, Belediyeler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kalkınma Ajansları, KOBİ ve OSB’ler fon alabilecek kuruluş türleri arasındadır.

15 5. KİMLERLE ÇALIŞACAĞIZ? (ORTAKLAR) Bölüm 4.’te belirtilen, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, yerel yönetimler, STK’lar, sektör temsilcisi kuruluşlar, işveren ve işçi temsilcisi kuruluşlar vb. tüm uygun kuruluşlar arasında ortaklık zorunludur. Bölüm 4.’te belirtilen, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, yerel yönetimler, STK’lar, sektör temsilcisi kuruluşlar, işveren ve işçi temsilcisi kuruluşlar vb. tüm uygun kuruluşlar arasında ortaklık zorunludur.

16 12 NUTS II Bölgesi ve Türkiye’nin diğer bölgeleri arasında işbirliği ve bilgi paylaşımı teşvik edilmektedir. Bu nedenle, bu bölgeler arasında ortaklık artı değer olarak değerlendirilecektir. 12 NUTS II Bölgesi ve Türkiye’nin diğer bölgeleri arasında işbirliği ve bilgi paylaşımı teşvik edilmektedir. Bu nedenle, bu bölgeler arasında ortaklık artı değer olarak değerlendirilecektir. Ortak sayısı en az 1, en çok 3 olmalıdır. Ortak sayısı en az 1, en çok 3 olmalıdır. Proje kapsamında her bir ortağın rolü açıkça tamamlanacak şekilde ortaklık tanımı yapılmasına dikkat edilmelidir. Proje kapsamında her bir ortağın rolü açıkça tamamlanacak şekilde ortaklık tanımı yapılmasına dikkat edilmelidir.

17 Ortaklar proje tasarımı ve uygulamasına katılırlar. Ortakların giderleri de hibe yararlanıcısının giderleri gibi uygun gider olarak değerlendirilir. Dolayısıyla, ortaklar başvuru sahibi ile aynı uygunluk koşullarını taşımalıdır. Ortaklar proje tasarımı ve uygulamasına katılırlar. Ortakların giderleri de hibe yararlanıcısının giderleri gibi uygun gider olarak değerlendirilir. Dolayısıyla, ortaklar başvuru sahibi ile aynı uygunluk koşullarını taşımalıdır. Diğer kuruluşlar projede iştirakçi olarak yer alabilir. Projede gerçek bir rol üstlenirler ancak günlük harcırahlar ve seyahat giderleri haricinde hibeden yararlanamazlar. Diğer kuruluşlar projede iştirakçi olarak yer alabilir. Projede gerçek bir rol üstlenirler ancak günlük harcırahlar ve seyahat giderleri haricinde hibeden yararlanamazlar.

18 Önemli Nokta! Önemli Nokta! Teklif edilen projenin etkinliğini arttırmak ve projenin işgücü talep tarafını güçlendirmek amacıyla, iştirakçi olarak ilgili alanda bir özel sektör ile teklif çağrısına başvuruda bulunmak zorunludur. Teklif edilen projenin etkinliğini arttırmak ve projenin işgücü talep tarafını güçlendirmek amacıyla, iştirakçi olarak ilgili alanda bir özel sektör ile teklif çağrısına başvuruda bulunmak zorunludur.

19 6. SEKTÖRLER ve KONULAR Teklifler aşağıda belirtilen sektörlerden en az biri üzerine odaklanmak zorundadır. Turizm (otel ve rezervasyon hizmetleri, restoran hizmetleri vb.) İnşaat (Mimarlık, restorasyon vb.) Çevre (Geri dönüşüm, atık arıtımı vb.) Enerji /yenilenebilir enerji Telekominikasyon

20 Ulaşım ve Lojistik (Tren yolu, Karayolu, kentsel ulaşım vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri Otomotiv (Üretim, onarım ve bakım vb.) Tekstil Sivil Havacılık

21 Endüstriyel Tasarım Endüstriyel Tasarım Orman ürünleri endüstrisi (Mobilya, ahşap ürünler vb.) Orman ürünleri endüstrisi (Mobilya, ahşap ürünler vb.) Temel metal endüstrisi Temel metal endüstrisi Kimyasal endüstri (Temel eczacılık, kauçuk ve plastik üretimleri vb.) Kimyasal endüstri (Temel eczacılık, kauçuk ve plastik üretimleri vb.) Seracılık (Bitki üretimi hariç) Seracılık (Bitki üretimi hariç)

22 Depoculuk Depoculuk Denizcilik (Gemicilik, denizcilik eğitimleri vb.) Denizcilik (Gemicilik, denizcilik eğitimleri vb.) Sağlık Sağlık Onarım ve bakım (Taşıt, bilgisayar bakımı vb.) Onarım ve bakım (Taşıt, bilgisayar bakımı vb.)

23 Önemli nokta! Önemli nokta! Fonlar projenin uygulama yeri esas alınarak dağıtılacaktır. Başvuru formunda uygulama yeri belirtilmelidir. Fonlar projenin uygulama yeri esas alınarak dağıtılacaktır. Başvuru formunda uygulama yeri belirtilmelidir. Projeler Türkiye’de belirtilen 12 NUTS II ve 14 NUTS II bölgelerinden birinde ya da daha fazlasında gerçekleştirilebilir. Projeler Türkiye’de belirtilen 12 NUTS II ve 14 NUTS II bölgelerinden birinde ya da daha fazlasında gerçekleştirilebilir.

24 7. DİKKATE ALINMASI GEREKEN KİLİT KONULAR Bütünsel yaklaşım: Bütünsel yaklaşım: Temel amaç genç istihdamını teşvik etmek olduğu için mesleki eğitimlere ilave olarak, rehberlik hizmetleri ve genel beceri eğitimleri de verilmelidir. Temel amaç genç istihdamını teşvik etmek olduğu için mesleki eğitimlere ilave olarak, rehberlik hizmetleri ve genel beceri eğitimleri de verilmelidir. Girişimcilik: Girişimcilik: Girişimciliğe odaklanan projelerin uygulama faaliyetlerinin KOSGEB tarafından yönetilen girişimcilik destek programına paralel şekilde yürütülmelidir. Girişimciliğe odaklanan projelerin uygulama faaliyetlerinin KOSGEB tarafından yönetilen girişimcilik destek programına paralel şekilde yürütülmelidir.

25 İştirakçilik ve Ortaklık: İştirakçilik ve Ortaklık: Eğitimlerin staj/işbaşı eğitimleriyle desteklenmesi tavsiye edildiği için, özel sektör kuruluşlarının “iştirakçi” olarak katılımı proje başvurularında zorunlu olacaktır. Eğitimlerin staj/işbaşı eğitimleriyle desteklenmesi tavsiye edildiği için, özel sektör kuruluşlarının “iştirakçi” olarak katılımı proje başvurularında zorunlu olacaktır. Başarı Göstergeleri: Başarı Göstergeleri: Her bir başvuruda, hibe rehberinde tanımlanan hedef gruplarda kapasite oluşturma ve hedef grupların istihdamına ilişkin çıktı ve sonuç göstergelerini içeren “SMART” göstergelere sahip olmalı, faaliyetlerle desteklenmelidir. Her bir başvuruda, hibe rehberinde tanımlanan hedef gruplarda kapasite oluşturma ve hedef grupların istihdamına ilişkin çıktı ve sonuç göstergelerini içeren “SMART” göstergelere sahip olmalı, faaliyetlerle desteklenmelidir.

26 “SMART” Gösterge: “SMART” Gösterge: Sürdürülebilir, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, süresi belli olan göstergeler. Sürdürülebilir, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, süresi belli olan göstergeler.

27 Hedef Grubu Belirleme: Hedef Grubu Belirleme: Hedef gruba ulaşma, hedef grubu belirleme süreci ve eğitimlerin arkasındaki ihtiyaç açıkça belirtilmeli. Hedef gruba ulaşma, hedef grubu belirleme süreci ve eğitimlerin arkasındaki ihtiyaç açıkça belirtilmeli. Proje gençlerin ihtiyacına özel çözüm sağlamalı. Proje gençlerin ihtiyacına özel çözüm sağlamalı. Gerekirse eğitim ve desteğin etkisini en üst düzeye çıkarmak adına hedef grup alt gruplara bölünmeli. (örn: gençlerin eğitim düzeyine göre.) Gerekirse eğitim ve desteğin etkisini en üst düzeye çıkarmak adına hedef grup alt gruplara bölünmeli. (örn: gençlerin eğitim düzeyine göre.)

28 Hedef gruplar faaliyetlere katılmaya istekli olmalı. Hedef gruplar faaliyetlere katılmaya istekli olmalı. Yöntem ve desteklenen grupların nitelikleri arasında net bir bağlantı olmalı. Yöntem ve desteklenen grupların nitelikleri arasında net bir bağlantı olmalı. Hedef grubu oluşturacak gençleri belirlerken İŞKUR yerel birimleri, belediyeler, valilikler ve/veya okullarla çalışmak şiddetle tavsiye edilmektedir. Hedef grubu oluşturacak gençleri belirlerken İŞKUR yerel birimleri, belediyeler, valilikler ve/veya okullarla çalışmak şiddetle tavsiye edilmektedir. Cinsiyet eşitliği göz önünde bulundurulmalıdır. Cinsiyet eşitliği göz önünde bulundurulmalıdır.

29 Belirlenen bireyler aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır: Belirlenen bireyler aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır: İŞKUR’a kayıtlı olmak (değillerse kayıt olmaya yön.) İŞKUR’a kayıtlı olmak (değillerse kayıt olmaya yön.) Tercihen uzun süreli işsiz olmak Tercihen uzun süreli işsiz olmak Tercihen yoksulluk riski altında olmak Tercihen yoksulluk riski altında olmak İstihdam edilme potansiyeline sahip olmak İstihdam edilme potansiyeline sahip olmak

30 7. BAŞVURU ŞEKLİ ve YAPILACAK İŞLEMLER 7.1. Proje Ön Teklif İçeriği: Başvurular Hibe Başvuru Formu’nun Proje Ön Teklifinde yer alan talimatlar doğrultusunda hazırlanarak teslim edilmelidir. (Başvuru Rehberi, Ek:A) Başvurular Hibe Başvuru Formu’nun Proje Ön Teklifinde yer alan talimatlar doğrultusunda hazırlanarak teslim edilmelidir. (Başvuru Rehberi, Ek:A) Başvuru sahipleri yalnızca Sözleşme Makamı’ndan talep edilen tahmini katkı miktarını belirtmek zorundadır. İkinci aşamada başvuru formunu sunmaya davet edilen başvuru sahiplerinden ayrıntılı bir bütçe sunmaları istenecektir. Başvuru sahipleri yalnızca Sözleşme Makamı’ndan talep edilen tahmini katkı miktarını belirtmek zorundadır. İkinci aşamada başvuru formunu sunmaya davet edilen başvuru sahiplerinden ayrıntılı bir bütçe sunmaları istenecektir.

31 El yazısı ile hazırlanmış başvurular kabul edilmeyecektir. El yazısı ile hazırlanmış başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru sahipleri başvurularını İngilizce veya Türkçe sunmalıdır. Başvuru sahipleri başvurularını İngilizce veya Türkçe sunmalıdır. Başvuru sahibi bu teklif çağrısı kapsamında birden fazla teklif sunabilir. (farklı dosyalarda olmalı) Başvuru sahibi bu teklif çağrısı kapsamında birden fazla teklif sunabilir. (farklı dosyalarda olmalı) Proje Ön Teklifi’nde istenilen belgelerden başka bir ek gönderilmemelidir. Proje Ön Teklifi’nde istenilen belgelerden başka bir ek gönderilmemelidir.

32 7.2. Proje Ön Teklifi Nereye ve Nasıl Gönderilecektir? Kontrol Listesi ile beraber Proje Ön Teklifi (Hibe Başvuru Formu Kısım A, Bölüm 2) ve Proje Ön Teklifi için Proje Başvuru sahibinin Beyanı (Hibe Başvuru Formu Kısım A, Bölüm 3) her biri A4 boyutunda, bir orijinal ve iki kopya olarak sunulmalıdır. Kontrol Listesi ile beraber Proje Ön Teklifi (Hibe Başvuru Formu Kısım A, Bölüm 2) ve Proje Ön Teklifi için Proje Başvuru sahibinin Beyanı (Hibe Başvuru Formu Kısım A, Bölüm 3) her biri A4 boyutunda, bir orijinal ve iki kopya olarak sunulmalıdır. Proje Ön Teklifi elektronik formatta da (CD-ROM) sunulmalıdır. Proje Ön Teklifi elektronik formatta da (CD-ROM) sunulmalıdır. Başvuru sahibi birden fazla Proje Ön Teklifi sunacaksa, her bir teklif ayrı ayrı teslim edilmelidir. Başvuru sahibi birden fazla Proje Ön Teklifi sunacaksa, her bir teklif ayrı ayrı teslim edilmelidir.

33 Dış zarfın üzerinde Teklif Çağrısının; Dış zarfın üzerinde Teklif Çağrısının; Referans numarası, Referans numarası, “Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesi” başlığı il öncelik bölgesi numarası, “Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesi” başlığı il öncelik bölgesi numarası, Proje teklifinin adı, Proje teklifinin adı, Proje sahibi kurum/kuruluşun tam adı ve adresi, Proje sahibi kurum/kuruluşun tam adı ve adresi, “Not to be opened before the openning session” (açılış oturumundan önce açmayınız) ibareleri yer almalıdır. “Not to be opened before the openning session” (açılış oturumundan önce açmayınız) ibareleri yer almalıdır.

34 Proje Ön Teklifleri kapalı zarf içinde iadeli taahhütlü posta, özel kargo şirketi veya elden (elden teslim eden kişiye imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilecektir) aşağıdaki adrese gönderilmelidir. Proje Ön Teklifleri kapalı zarf içinde iadeli taahhütlü posta, özel kargo şirketi veya elden (elden teslim eden kişiye imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilecektir) aşağıdaki adrese gönderilmelidir. Posta Adresi: Posta Adresi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı- Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Yıldız Evler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 713. Sokak No:4, 06550, Çankaya, Ankara, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı- Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Yıldız Evler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 713. Sokak No:4, 06550, Çankaya, Ankara, Türkiye

35 7.3 Proje Ön Tekliflerinin Son Teslim Tarihi: Son başvuru: 08.02.2013 (Son başvuru tarihinin teyidi için yollama tarihi, damga pulu ve tediye tarihi esas alınır.) Son başvuru: 08.02.2013 (Son başvuru tarihinin teyidi için yollama tarihi, damga pulu ve tediye tarihi esas alınır.) Elden yapılan başvurular yerel saat ile 16:00’ya kadar kabul edilecektir. Elden yapılan başvurular yerel saat ile 16:00’ya kadar kabul edilecektir.

36 Önemli Nokta! Önemli Nokta! Proje Ön Teklifinin değerlendirilmesini takiben başvuru formunu sunmak üzere davet edilen başvuru sahipleri hibe rehberinin eki olan başvuru formunun (Ek A) B bölümünü doldurmalıdır. Proje Ön Teklifinin değerlendirilmesini takiben başvuru formunu sunmak üzere davet edilen başvuru sahipleri hibe rehberinin eki olan başvuru formunun (Ek A) B bölümünü doldurmalıdır. Başvuru formunun son teslim tarihi ön elemeyi geçen başvuru sahiplerine gönderilecek mektupta belirtilecektir. Başvuru formunun son teslim tarihi ön elemeyi geçen başvuru sahiplerine gönderilecek mektupta belirtilecektir.

37 8. ÖRNEK FAALİYET TÜRLERİ Faaliyet Başlığı “okuldan iş hayatına geçiş”: Faaliyet Başlığı “okuldan iş hayatına geçiş”: Üniversitelerde kariyer merkezleri oluşturulması Üniversitelerde kariyer merkezleri oluşturulması İş arama/kariye hedefleri konusunda rehberlik hizmetleri, İş arama/kariye hedefleri konusunda rehberlik hizmetleri, Staj/İş başı eğitim, Staj/İş başı eğitim, Pilot üniversite-sanayi işbirliği mekanizmaları kurulması, Pilot üniversite-sanayi işbirliği mekanizmaları kurulması, Mezunları izleme sistemlerinin oluşturulması. Mezunları izleme sistemlerinin oluşturulması. Faaliyet Başlığı “rehberlik ve danışmanlık”: Faaliyet Başlığı “rehberlik ve danışmanlık”: İŞKUR hizmetleri hakkında bilgi, İŞKUR hizmetleri hakkında bilgi, Birebir danışmanlık hizmetleri, Birebir danışmanlık hizmetleri, Finansal kuruluşlarla ortaklık geliştirme vb. Finansal kuruluşlarla ortaklık geliştirme vb.

38 En Önemli 2 Nokta! En Önemli 2 Nokta! Hibe Rehberini mutlaka okuyunuz… Hibe Rehberini mutlaka okuyunuz… Hibe Ek’lerini mutlaka inceleyiniz ve eksiksiz doldurunuz… Hibe Ek’lerini mutlaka inceleyiniz ve eksiksiz doldurunuz…

39 PLATFORM YÖNETİMİ VE EKİBİ ADINA


"HOŞGELDİNİZ Aydın İl Yenilik Platformu Proje Destekleri Tanıtım Toplantıları 14 Ocak 2013, AYDIN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları