Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kaynak Geliştirme ve STK’lara Yönelik Hibe Programları (AB ve KA Tecrübeleri) Tayyar Doğan Planlama Uzmanı Kalkınma Bakanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kaynak Geliştirme ve STK’lara Yönelik Hibe Programları (AB ve KA Tecrübeleri) Tayyar Doğan Planlama Uzmanı Kalkınma Bakanlığı."— Sunum transkripti:

1 Kaynak Geliştirme ve STK’lara Yönelik Hibe Programları (AB ve KA Tecrübeleri) Tayyar Doğan Planlama Uzmanı Kalkınma Bakanlığı

2 i) Genel Olarak Kaynak Geliştirme ii) Hibe Programlarından Yararlanma İÇERİK

3 Genel Olarak Kaynak Geliştirme

4 Gelir Kaynakları:  Üye Aidatları  Bağışlar  Kamu  Diğer KAYNAK GELİŞTİRME

5 Gelir Kaynaklarının İdeal Kompozisyonu Kaynakların Çeşitlendirilmesi = İstikrarlı Gelir KAYNAK GELİŞTİRME

6 Yeni Kaynaklara Erişme : Bağış İsteme Yüz Yüze Görüşme Telefon Görüşmesi Resmi Yazılı Teklif Mektupla Teklif Küçük Grup Brifingi Hediye Gönderme KAYNAK GELİŞTİRME

7  Önemin Vurgulanması  Somutluk  Spesifik Talep  Şeffaflık BAĞIŞ İSTEMEDE TEMEL İLKELER

8 Mevcut Kaynakları Koruma: Şeffaflık Hesap Verebilirlik Katılımcılık Görünürlük KAYNAK GELİŞTİRME

9 Ne tip kaynağa ihtiyaç var? Nakdi Kaynak: Doğrudan parasal kaynaktır. Ayni Kaynak: Her türlü nakdi olmayan kaynaktır. Bir ekipman, konferans salonu, işgücü. KAYNAK İHTİYACI

10 Hibe Programlarından Yararlanma (AB ve Kalkınma Ajansları)

11 Proje başvuru paketinde neler yer alır?  Başvuru Formu  Bütçe  Mantıksal Çerçeve  Uzman Özgeçmişleri BAŞVURU PAKETİ

12 1- Başvuru Formu Genel Bilgiler Yöntem Amaç Süre Beklenen Sonuçlar Proje Ortaklarına İlişkin Bilgiler BAŞVURU PAKETİ

13 Başvuru Formu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:  Sade ve açık bir dil kullanılmalı  İstenen tüm bilgiler mutlaka sağlanmalı  Gereksiz detaylardan sakınılınmalı  Öngörülen süre ve bütçe tutarlı olmalı BAŞVURU PAKETİ

14 Giderler BirimMiktarBirim MaliyetToplam Maliyet 1. İnsan Kaynakları Maaş Gündelikler …. 2. Ekipman ve Malzeme Alımı Makine, teçhizat Araç kiralanması … 3. Ofis Maliyetleri Ofis kirası Ofis gereçleri Uygun Doğrudan Maliyetler İdari Maliyetler Toplam Proje Maliyeti 2- Bütçe

15 BÜTÇE Gelirler TutarToplamın Yüzdesi Başvuru Sahibinin Mali Katkısı Başvuruda Talep Edilen Mali Destek Miktarı Diğer Kurumlarca Yapılan Katkılar - Ortak 1 - Ortak 2 Genel Toplam

16 Kaynak ihtiyacı: - gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetleri yansıtmalı ve projede yer almayacak harcamaları içermemeli, - götürü giderleri değil harcamaların gerçek maliyetini esas almalı. KAYNAK İHTİYACININ BELİRLENMESİ

17 3- Mantıksal Çerçeve BAŞVURU PAKETİ Proje Mantığı Objektif Olarak Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları ve Araçları Varsayımlar Genel Amaç Özel Amaç(lar) Beklenen Sonuçlar Faaliyetler

18 Mantıksal Çerçeve Matrisi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:  Genel Amaç- Özel Amaç ilişkisi güçlü olmalı  Beklenen sonuçlar, planlanan faaliyetlerle uyumlu olmalı  Başarı göstergeleri (spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman boyutunu dikkate alır şekilde belirlenmeli) BAŞVURU PAKETİ

19 Mantıksal Çerçeve Matrisi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:  Doğrulama Kaynakları somut ve erişilebilir olmalı  Varsayımlar mümkün olduğunca geniş bir perspektifle ele alınmalıdır BAŞVURU PAKETİ

20 4- Uzman Özgeçmişleri Projede yer alacak kilit uzman personelin özgeçmişleri, görevlendirilecekleri faaliyetlerle ilişkilendirilerek sunulmalıdır. Gereğinden fazla ya da ihtiyaçtan az sayıda uzman önerilmesi projenin reddine ya da proje bütçesinin haksız revizyonuna yol açabilir. BAŞVURU PAKETİ

21 Proje Başvurusu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:  Dışarıdan danışmanlık alınsa dahi, projenin içeriğine tam anlamıyla hakim olunması gerekir.  Proje bütçesinden danışman firmalara ödeme yapılabilmesi mümkün değildir. Bu harcamalar başvuru sahibinin öz kaynaklarından yapılır.

22 Proje Başvurusu Sunulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:  İstenen evrakların eksik ya da hatalı sunulmamasına özen gösteriniz. Eksik veya hatalı belge sunumu, değerlendirme sürecini uzatabilir ya da başvurunun reddine yol açabilir.

23 Proje Başvurusu Sunulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:  Başvurunun öngörülen tarih/saatten 1dk dahi sonra sunulması reddedilmesine yol açar! Başvuruyu sunma saatinizi belirlerken ihtiyatlı davranınız.  Postadaki gecikmeler bir çok program kapsamında başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

24 Hangi Hibe Programlarından Yararlanabilirim?  www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr  www.ab.gov.tr www.ab.gov.tr  www.mfib.gov.tr www.mfib.gov.tr  WWW.csgb.gov.tr WWW.csgb.gov.tr

25 Teşekkür ederim.


"Kaynak Geliştirme ve STK’lara Yönelik Hibe Programları (AB ve KA Tecrübeleri) Tayyar Doğan Planlama Uzmanı Kalkınma Bakanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları