Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE TAM BAŞVURU FORMU PAKETİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE TAM BAŞVURU FORMU PAKETİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 PROJE TAM BAŞVURU FORMU PAKETİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ
SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ - II HİBE PROGRAMI PROJE TAM BAŞVURU FORMU PAKETİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ BAŞVURU FORMU VE DİĞER BELGELERİN HAZIRLANMASI TESLİMİ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

2 BAŞVURU İÇİN DOLDURULMASI GEREKEN DÖKÜMANLAR
04/03/13 BAŞVURU İÇİN DOLDURULMASI GEREKEN DÖKÜMANLAR Proje Ön Teklifi Aşaması: Ön teklif belgesi Başvuru sahibinin beyanı Proje ön teklifi kontrol listesi OK II. Tam Başvuru Paketi Aşaması: Hibe Başvuru Formu Kısım B Ek B-Bütçe Ek C-Mantıksal çerçeve Diğer belgeler: Ek F-İngilizce Proje Özeti Ek H-Başarı Göstergeleri Ek K-Eş-finansman ve hibe bakiyesinin geçici ödemesine ait beyan ve strateji Ek L-Kamu görevlilerinin projelerde çalışmasına ilişkin beyan (gerekli durumlarda) Ek M-Eğitim Müfredatı (gerekli durumlarda) Ek P-Dahil Olunan Diğer Projeler Beyanı

3 Hibe Başvuru Formu – Kısım B. Tam Başvuru Formu
Bölüm 2 – Proje Temel Kurallar: Başvuru formu formatında belirtilen kurallara mutlaka uyulmalıdır, A4 boyutunda, Arial 10 fontu ve 2 cm kenar boşluğu şeklinde yazılması tavsiye edilir. Anlatım açık ve net olmalıdır. Her bölüm yeterli ayrıntıyı içermelidir, Tüm bölümler boş bırakılmadan doldurulmalıdır, Format sonunda yer alan kontrol listesi mutlaka doldurulmalıdır, Başvuru Sahibinin Beyanı (Hibe Türkçe Başvuru Formu Bölüm 7) doldurulup imzalanmalıdır (ıslak imza), Ortaklık Beyannamesi (Hibe Türkçe Başvuru Formu Bölüm 4.2) her bir ortak tarafından doldurulup, imzalanmalıdır (ıslak imza), Başvuru formunda yer alan yönlendirmelere özellikle dikkat edilmelidir. El yazısı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 BAŞVURU FORMU Hibe Başvuru Formu – Kısım B. Başvuru Formu Bölüm 1 – Proje Hakkında Genel Bilgiler Teklif Çağrısı Referans Numarası EuropeAid/ /M/ACT/TR Teklif Çağrısının Başlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ II HİBE PROGRAMI Başvuru Sahibinin Adı Proje Ön Teklifi’ndekiyle aynı olmalıdır. Kurum ismi yazılmalıdır Teklif Çağrısının Numarası Teklif Çağrısının Numarası, proje ön teklifi sonuç mektubunda belirtilmiştir. Projenin Başlığı  Proje Ön Teklifi’ndekiyle aynı olmalıdır Projenin uygulandığı yer  Proje Ön Teklifi’ndekiyle aynı olmalıdır. Başvurduğunuz öncelik bölgesini belirtiniz. Projeden faydalanacak ülkeyi/ülkeleri, bölgeyi/bölgeleri belirtiniz

5 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje
2.1 Proje Bütçesi, Sözleşme Makamı’ndan Talep Edilen Tutar ve Beklenen Diğer Finansman Kaynakları Bu bölümün tam ve eksiksiz hazırlanması için Ek B- BÜTÇE’nin doldurulması gerekmektedir. ÖNEMLİ! Fayda-maliyet etkinliğinin özellikle gözetilmesine dikkat ediniz !!! ÖNEMLİ! Faaliyetlerin Bütçe’ye eksiksiz ve gerçekçi biçimde yansıtıldığından emin olunuz. Projenizin toplam süresi için Bütçe şablonunun ilk sayfasını doldurunuz. Maliyetlerin gerekçelerini faaliyetler ile ilişkilendirerek Bütçe şablonunun ikinci sayfasını doldurunuz. Projenizin toplam süresi için Sözleşme Makamı’ndan talep edilen tutarı ve diğer fon kaynaklarını Bütçe şablonunun üçüncü sayfasında belirtiniz. AVRO!!!

6 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje
2.1 Proje Bütçesi, Sözleşme Makamı’ndan Talep Edilen Tutar ve Beklenen Diğer Finansman Kaynakları Proje bütçenizin, Excel formatında (Ek B) hazırlandığından, faaliyetler alt toplamlarının ve genel toplamın doğru şekilde hesaplandığından emin olunuz. Bu hususu mutlak suretle kontrol ediniz. Toplamları kesin rakam olarak ifade ediniz. Yuvarlama yapmayınız. Örnek: ,42 € olarak yazınız, € olarak yazmayınız. Ondalık kısım 2 basamaklı olarak gösterilmelidir. Sözleşme Makamı’nın proje bütçelerinde düzeltme yapma hakkına sahiptir. Satın alınacak ekipman ve malzeme alımı ile ilgili toplam tutar, toplam doğrudan uygun maliyetlerin toplamının (bütçe kalemi 9) %15’inden fazla olamaz

7 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.1 Tanım (en fazla 14 sayfa) Proje Ön Teklifi’nde belirlemiş olduğunuz genel ve özel amaçlarınız, göstergeleriniz ve ulaşacağınız sonuçlar nelerdir? Bunlarla ilişkili olarak projenizin, Proje Ön Teklifi’nde belirlemiş olduğunuz hedef gruplarını, faydalanıcıların durumlarını ve paydaşların kapasitelerini nasıl geliştirecek ve hibe çağrısının hedeflerine ulaşmasında ne gibi katkısı olacak?

8 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.1 Tanım (en fazla 14 sayfa) Proje Ön Teklifi’nde tanımlanmış olan genel ve özel amaçlara, göstergeler ve sonuçlara atıfta bulunarak: Amaçladığınız sonuçlara ulaşmak üzere gerçekleştireceğiniz her bir faaliyetin adını ve aytıntılı açıklamasını, Bu faaliyetleri nasıl seçtiğinizi, Her bir ortağınızın (iştirakçilerin ve varsa alt yüklenicilerin) faaliyetlerinizdeki rolünü belirtiniz. Faaliyetlerinizin proje tasarımınızla uyumluluk ve tutarlılık göstermesine lütfen dikkat ediniz.

9 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.1 Tanım (en fazla 14 sayfa)- devam Göstergelerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, konu ile ilgili ve zaman bazlı olması gerektiğini lütfen dikkate alınız. Proje Ön Teklif aşamasında belirtmiş olduğunuz aşağıdaki göstergelerden hangisine katkıda bulunacağını ve ulaşılması planlanan göstergeleri rakamsal olarak belirtiniz; Genel beceri eğitimlerine katılan genç sayısı, Mesleki eğitimlere katılan genç sayısı, Girişimcilik kurslarına katılan genç sayısı, Staj / çıraklık programlarına katılan genç sayısı,

10 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje
Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanan genç sayısı, Üniversiteler ile sanayi/sektörler arasında geliştirilen işbirliği modellerinin sayısı, Üniversiteler bünyesinde kurulan/ geliştirilen kariyer merkezlerinin sayısı, Mezunların, kursiyerlerin, girişimcilerin vb. iş gücü piyasasındaki performanslarını izlemek amacıyla kurulan izleme sistemi sayısı,

11 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.1 Tanım (en fazla 14 sayfa)- devam Ek H «Proje Başarı Göstergeleri» tablosunu da faaliyetlerinizi dikkate alarak doldurunuz !!!

12 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.2 Yöntem (en fazla 4 sayfa) Projenizin uygulama yöntemlerini ve sunduğunuz yöntemleri neden seçtiğinizi belirtiniz. Projenizde yer alacak ortaklarınızın, projedeki rollerini ve katılımlarını tanımlayınız. Bu rollerin onlara veriliş nedenini açıklayınız. Projenizde yer alacak diğer yerel aktörlerin projedeki rollerini ve katılımlarını tanımlayınız. Bu rollerin onlara veriliş nedenini açıklayınız.

13 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.2 Yöntem (en fazla 4 sayfa) Projenizin uygulanması için önerdiğiniz yapı ve ekipleri tanımlayınız. Proje Koordinatörü, Rehberlik Uzmanı, Asistan, Sekreter, Eğitmenler gibi. Bu kişiler ne yapacaklar ayrı ayrı açıklanmalıdır. Kişilerin isimlerinin belirtilmesine gerek yoktur !!! ÖNEMLİ: Projelerinizde mutlaka tam zamanlı bir proje koordinatörü, proje asistanı ve muhasebeci görevlendiriniz. Projenizde ek bölge ofisi kurulacaksa, burada görev alacak tam zamanlı bir yerel personel de görevlendirilmelidir.

14 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.2 Yöntem (en fazla 4 sayfa) Projenizin uygulanması için önerdiğiniz temel araçları belirtiniz (satın alınacak/kiralanacak ekipmanlar, malzemeler, vs.). AB fonlarının ve projenizin görünürlüğünü sağlamak için planladığınız faaliyetleri belirtiniz. Örneğin, faaliyetlerde kullanılacak AB ve Türk bayrakları, posterler, broşürler, vs. Projenin sonuçlarının nasıl izleneceği ve iç/dış değerlendirmeye dair prosedürlerinizi açıklayınız (toplantılar, izleme ziyaretleri, aylık/ara/nihai raporlar, vs.)

15 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.2 Yöntem (en fazla 4 sayfa) Projeniz daha önceki başka bir projenin devamı veya daha büyük bir programın parçası ise bununla ilgili bilgi veriniz ve detaylandırınız (sf. 13deki 2.2 Yöntem bölümündeki açıklamaları dikkatlice okuyunuz). Paydaşların genel olarak projeye ve özelde faaliyetlere karşı tutumlarını tanımlayınız.

16 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.3 Projenin süresi ve uygulamayla ilgili faaliyet planı taslağı Projenin süresi 12 ay olmalıdır. Projenin başlangıcı için kesin bir tarih verilmesi gerekmemektedir. Her bir faaliyetle ilgili tahmini süre en gerçekçi şekilde tanımlanmalıdır. Faaliyet planında göstereceğiniz tüm faaliyetleriniz bölüm 2.2.1’de (Proje tanımlaması) tanımlanan faaliyetlerinizle uygun olmalıdır. Faaliyet planınız her bir faaliyetin hazırlık ve uygulamasına ait genel bir görüş verecek şekilde yeterli ayrıntıya sahip olmalıdır. Projenizde yapılacak satın almalarda ihale süreçleri varsa faaliyet planı bununla ilgili zamanlama da dikkate alınarak hazırlanmalıdır (Daha fazla bilgi için Ek IV-Satın Alma Kuralları’nı inceleyiniz).

17 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.3 Projenin süresi ve uygulamayla ilgili faaliyet planı taslağı Mutlak suretle formata uyulmalıdır. Başvuru Formu 2.2.3’de yer alan «FAALİYET PLANI TASLAĞI»nı inceleyiniz.

18 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.4 Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa) Projenizin teknik, ekonomik, sosyal ve İKG OP düzeyinde beklenen etkilerini sayısal veri kullanarak tanımlayınız. Örnek: Projeniz mevzuatın, yürütmenin, gidişatın, yöntemlerin geliştirilmesine ne şekilde katkı sağlayacak? Örneğin, X ilinde sektörel yatırım alanlarında genç istihdamının artırılması için Y üniversitesi, V ve Z eğitim kurumları, X ili Belediyesi, P,R, Q STK’ları, X ili Ticaret ve Sanayi Odası ve X ili Sürekli Eğitim Merkezi (SAM) arasındaki X sektörü arasındaki işbirliği modelinin geliştirilmesi amacıyla 1 adet protokol imzalandı, söz konusu paydaşlar arasında “işsiz gençlerin istihdamı konusunda 1 adet izleme mekanizması oluşturularak eğitim yılı için pilot uygulamanın yapılması sağlandı....

19 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.4 Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa) Proje faaliyetlerinin ve çıktılarının yaygınlaştırılmasına dair planınızı açıklayınız. Yaygınlaştırma faaliyeti için hangi kanalları seçtiğinizi belirtiniz. Projenizin risk analizini yapınız. Buna uygun acil önlem planınızı (B planı) tanımlayınızı. Bu tanımlama yapılırken her faaliyetinizle ilgili riskler ve bunların çözümüne yönelik önlemlerinizi sıralayınız: ÖNEMLİ!!! İyi bir risk analizi fiziksel, çevresel, siyasal, ekonomik ve sosyal riskleri içerir.

20 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.4 Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa) Projenizin uygulama döneminde ve sonrasında ön koşulları mevcut mu? (Ön koşullar: Projenin başlamasını engelleyecek türde risklerdir, projenizi hazırlarken lütfen bu tür risklere özellikle dikkat ediniz) Uygulama esnasında risklerden kaynaklı varsayımlar nelerdir? (Varsayımlar: Faaliyetlerin gerçekleşmesinde sorun yaratacak veya faaliyetlerin gerçekleşmesini engelleyecek türde risklerdir. Bunları olumlu ifade ettiğimizde varsayımları elde ederiz). Burada yapılan risk analizini baz alınız. Her bir faaliyet için ayrı ayrı açıklama yapınız. Mantıksal Çerçeve Tablosu’nu göz önünde bulundurunuz !

21 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.4 Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa) Projeniz sona erdikten sonra faaliyetlerinizin nasıl sürdürülebilirlik kazanacağını açıklayınız. Bu açıklamayı yaparken lütfen aşağıdaki unsurları dikkate alınız: Projede yer alan gerekli önlemler ve stratejileri, İzleme faaliyetleri, Hedef grupların projeyi sahiplenmesi vb.

22 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.4 Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa) Projenizin sürdürülebilirliğini aşağıda belirtilen boyutlarla ayrı ayrı ele alınız: Mali sürdürülebilirlik: Proje sonrasında devam edecek faaliyetlerin finansmanı ne şekilde gerçekleşecek? Gelecekte işletme maliyetlerini karşılayacak gelir kaynakları vb. Kurumsal sürdürülebilirlik: Proje sonrasında devam edecek faaliyetlerin ve proje çıktılarının sürdürülmesine olanak verecek, kapasite artırımı ve yerel düzeyde sahiplenmeye katkı sağlayacak yapılanma.

23 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.4 Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa) İKG OP düzeyinde sürdürülebilirlik: Proje sonunda mevzuat geliştirilmesi, mevcut anlaşmalarla tutarlılık, yöntemler, gidişat vs. Çevresel sürdürülebilirlik: Projenin çevreye ne tür etkileri olacak? Olası olumsuz etkilerin bertarafına yönelik önlemler mevcut mudur?

24 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje 2.2 Projenin Tanımlanması
2.2.5 Mantıksal Çerçeve Ek C kullanılarak Başvuru Formu hazırlanmadan önce tamamlanmasında fayda vardır. Projeniz, Başvuru Formu’nda detaylandırıldıktan sonra, gerekirse Mantıksal Çerçeve’de güncelleme / değişiklik yapılabilir.

25 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje
2.3 Başvuru Sahibi’nin benzer proje tecrübesi Her bir projeniz için en fazla bir sayfa doldurunuz. Son 3 yılda kurum/kuruluşunuz tarafından yürütülen projeleriniz hakkında ayrıntılı bilgi veriniz. Bu bölümde vereceğiniz bilgiler kurum/kuruluşunuzun hibe konusunda yeterli deneyime sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılacaktır.

26 BAŞVURU FORMU Bölüm 2 – Proje
2.3 Başvuru Sahibi’nin benzer proje tecrübesi Başvuru Sahibi’nin benzer tüm projeleri burada detaylı olarak yazılmalıdır. Benzer AB projeleri Farklı fonlarla yapılmış benzer projeler (UNDP, WB, Kalkınma Ajansları, vs.) Kurum içi yürütülmüş diğer benzer proje olarak nitelendirilebilecek faaliyet grupları Benzer proje: bütçesel benzerlik, benzer amaçları olan, benzer hedef gruplara yönelik, benzer faaliyet tipleri olabilir Bu bilgileri, Bölüm 2.3’de yer alan tabloyu doldurarak/çoğaltarak veriniz.

27 Başvuru Formu Bölüm 3 – Başvuru Sahibi
Bu bölümde Başvuru Sahibi olarak kurumunuza ait kimlik bilgileri, faaliyet alanları, hedef grupları, kaynaklar vb. gibi detay bilgiler verilmelidir. Kategori, sektör, hedef gruplar eksiksiz bir biçimde Başvuru Sahibi’nin kimliğine uygun olarak doldurulacaktır.

28 BAŞVURU FORMU Bölüm 3 – Başvuru Sahibi
Başvuru Sahibi’nin, proje yönetme ve uygulama kapasitesini ölçmek için, aşağıda belirtilen bölümler Başvuru Sahibi kurum tarafından eksiksiz olarak doldurulacaktır: Sektöre göre deneyim Coğrafi konuma göre deneyim Sektörlere ve coğrafi konumlara göre karşılıklı deneyim tablosu Mali bilgiler Finansman kaynakları Personel sayısı (tam zamanlı) Kuruluşun yönetim kurulu üyelerinin listesi

29 Bölüm 4 – Başvuru Sahibi’nin Projeye Katılan Ortakları
BAŞVURU FORMU Bölüm 4 – Başvuru Sahibi’nin Projeye Katılan Ortakları Projenize ortak olan her kuruluş için ayrı ayrı doldurulmalıdır: Projenin her ortağı ortaklık beyannamesini imzalamalıdır. İmza ıslak imza olmalıdır (mavi kalem). Kimlik bilgileri, kaynakları, benzer proje deneyimi ve projenizdeki uygulamaya ilişkin rolü, Başvuru Sahibi ile işbirliği geçmişine ait detaylar verilmelidir.

30 Bölüm 5 – Başvuru Sahibi’nin Projeye Katılan İştirakçileri
BAŞVURU FORMU Bölüm 5 – Başvuru Sahibi’nin Projeye Katılan İştirakçileri Projenizde iştirakçi olan her kuruluş için ayrı ayrı doldurulmalıdır: Projenize katılan her iştirakçi kuruluş için kimlik bilgileri, kaynaklar, benzer proje deneyimi, Başvuru Sahibi ile işbirliği geçmişi, projenizin hazırlanmasındaki rolü ve katılımı ve en son olarak projenizin uygulanmasındaki rolü ve katılımına ilişkin detaylar verilmelidir.

31 BAŞVURU FORMU Bölüm 6 – Başvuru Formu Kontrol Listesi
Kontrol listesi 2 sayfadan oluşur. İlk sayfada idari bilgiler mevcuttur. Başvuru Sahibi tarafından doldurulacaktır. İkinci sayfa proje teklifinizi göndermeden önce başvurunuza ait temel noktaların kontrolü için kullanılmalıdır. Kontrol listesi mutlak suretle doldurulmalıdır. Bölüm 7 – Başvuru Sahibi’nin Beyanı Mutlak suretle imzalanmalıdır. Başvuru Sahibi’nin yetkilisi tarafından imzalanmalıdır. Islak imzalı olmalıdır (mavi kalem). İçeriği hiçbir suretle değiştirilemez.

32 6 BAŞVURU FORMU KONTROL LİSTESİ <EuropeAid/ /M/ACT/TR + SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ (PYEII) OPERASYONU İDARİ BİLGİLER Başvuru sahibi tarafından doldurulacak Başvuru sahibinin adı EuropeAid numarası Kayıtlı bulunduğu ülke ve kayıt tarihi Tüzel Kişilik dosya numarası Yasal statü 1. Ortak İsim/EuropeAid numarası: Tabiiyeti/Kayıtlı bulunduğu ülke: Yasal statü: 2. Ortak Not: Ortak sayısı kadar satır ekleyiniz.

33 Başvuru Sahibi Tarafından doldurulacaktır
KONTROL LİSTESİ PROJE TEKLİFİNİZİ GÖNDERMEDEN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ MADDELERİN HER BİRİNİN TAMAMLANDIĞINI VE BAŞVURUNUZUN AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE UYGUN OLDUĞUNU KONTROL EDİNİZ: Başvuru Sahibi Tarafından doldurulacaktır Projenin Adı: < başlığı belirtiniz > Evet Hayır BÖLÜM 1 (İDARİ UYGUNLUK) 1. Bu Teklif Çağrısı için yayınlanan doğru Hibe Başvuru Formu kullanılmıştır. 2. Başvuru Sahibinin Beyanı doldurulmuş ve yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmıştır. 3. Proje, bilgisayarda ve İngilizce veya Türkçe olarak yazılmıştır. Birden fazla dilde yazılması uygudur, projenin uygulanacağı ülkede hedef nüfusun kullandığı ortak dilde yazılmıştır. 4. Proje 1 asıl ve 2 suret olarak sunulmuştur. 5. Proje Teklifi elektronik formatta (CD-ROM) sunulmuştur. 6. Her bir ortak ortaklık beyannamesini doldurup imzalamış ve bu beyannameler Başvuru Formuna eklenmiştir. 7. Bütçe istenen formatta ve Avro cinsinden hazırlanarak Başvuru Formuna eklenmiştir. 8. Mantıksal Çerçeve doldurulmuş ve Başvuru Formuna eklenmiştir. BÖLÜM 2 (UYGUNLUK) 9. Proje süresi 12 aydır. 10. Talep edilen hibe tutarı AVRO ile AVRO EURO (izin verilen en asgari ve azami tutar) arasındadır. 11. Talep edilen hibe tutarı projenin toplam uygun maliyetinin %80 ve % 90’ı (izin verilen asgari ve azami oran) kadardır. 12. Talep edilen hibe tutarı proje ön teklifinde talep edilen miktara oranla %20’den fazla oranda değiştirilemez. 13. Talep edilen hibe tutarı projenin toplam uygun maliyetinin % 90’ına (izin verilen azami oran) eşit veya daha azdır.

34 DİĞER BELGELER Belgeler Başvuru Formu (Kısım B) OK
Başvuru Formu (Kısım B) OK Bütçe, Gider Gerekçeleri, Beklenen Fon Kaynakları (Ek B) Mantıksal Çerçeve (Ek C) İngilizce Proje Özeti (Ek F) Başarı Göstergeleri (Ek H) Eş-finansman ve Nihai Ödemenin Geçici Ödemesine Ait Beyan ve Strateji (Ek K) Kamu / Diğer Görevlilerinin Projelerde Çalışmasına İlişkin Beyan (Ek L) Eğitim Müfredatı (Ek M) Dahil Olunan Diğer Projeler Beyanı (Ek P) CD-ROM Başvuru Sahibi’nin Beyanı (Kısım B - Bölüm 7) Ortaklık beyan(lar)ı (Kısım B - Bölüm 4.2) Kontrol listesi (Kısım B - Bölüm 6)

35 İNGİLİZCE PROJE ÖZETİ BAŞLIKLARI
Proje Türü Başlığı Projenin ilgili olduğu sektör/alan Projenin yeri Proje süresi (Tahmini Başlangıç, Tahmini Bitiş Tarihleri, Toplam Süre “Ay”) Toplam proje maliyeti ve hibe miktarı (yüzdeleri belirtmeyi unutmayınız) a) projenin amaçları, (b) hedef gruplar, (c) ana faaliyetler ve sonuçlar, (d) kullanılacak yöntemler ve kaynaklar hakkında 1-2 sayfa İngilizce özet bilgi verilmesi yeterlidir.

36 Projenin başarı göstergeleri
BAŞARI GÖSTERGELERİ Projenin başarı göstergeleri Faaliyetlerin tanımı Başarı göstergesi Örnek Faaliyet 1(Girişimcilik eğitimleri………..) X ilinde girişimcilik eğitimine katılan işsiz genç sayısı: 150, iş yeri açan genç girişimci sayısı: 10 Faaliyet 2:………….. Faaliyet 3:………….. Bu ekte belirtilen göstergelerin, Başvuru Formu Bölüm 2.2.1’in altında belirttiğiniz göstergelerle aynı olmasına dikkat ediniz.

37 EŞ-FİNANSMAN VE HİBE BAKİYESİNİN GEÇİCİ ÖDEMESİNE AİT BEYAN VE STRATEJİ (EK K)
Başvuru Sahibi ve ortaklarının sözleşme imzalanması halinde sağlayacakları eş finansman miktarına ve hibe bakiyesinin (%20) ne şekilde geçici olarak temin edileceğine ilişkin planı sunulur.

38 KAMU GÖREVLİLERİNİN İSTİHDAMI İÇİN BEYAN (EK L)
Projenizde kamu görevlilerinin görevlendirilmesi halinde söz konusu kişilerin istihdamına ilişkin beyannamedir. Kamu görevlileri projenizde çalışacaksa bu belgenin de başvuru paketi içerisinde imzalı halde sunulması gereklidir.

39 CD Projenizin belgelerinin elektronik kopyası CD halinde başvuru paketinizin içinde gönderilmelidir (Word ve Excel formatı). Lütfen CD’ye kayıt yapıldığını kontrol ediniz!!! CD’nin korumalı biçimde, zarar görmeyecek şekilde gönderilmesine dikkat ediniz.

40 BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI
Adı ve soyadı İmza  Pozisyonu/ görevi Tarih Mutlaka imzalanmalıdır!!!

41 Mutlaka imzalanmalıdır!!!
ORTAKLIK BEYANNAMESİ Adı ve Soyadı: Kurum/Kuruluş: Pozisyonu/Göre vi: İmza: Tarih ve Yer: Mutlaka imzalanmalıdır!!!

42 BAŞVURU PAKETİ Doküman Başvuru Formu (Kısım B) OK
Başvuru Formu (Kısım B) OK Bütçe, Gider Gerekçeleri, Beklenen Fon Kaynakları (Ek B) Mantıksal Çerçeve (Ek C) İngilizce Proje Özeti (Ek F)  OK Başarı Göstergeleri (Ek H) Eş-finansman ve Hibe Bakiyesinin Geçici Ödemesine Ait Beyan ve Strateji (Ek K) Kamu Görevlilerinin Projelerde Çalışmasına İlişkin Beyan (Ek L) Eğitim Müfredatı (Ek M) Dahil Olunan Diğer Projeler Beyanı (Ek P) CD-ROM Başvuru Sahibi’nin Beyanı (Kısım B - Bölüm 7) Ortaklık beyan(lar)ı (Kısım B - Bölüm 4.2) Kontrol listesi (Kısım B - Bölüm 6)

43 BAŞVURULARIN GÖNDERİMİ / TESLİMİ
ÖNEMLİ! Elden teslim için son başvuru tarihi saat 16:00’dır. Posta veya kargo vs. ile gönderimde son başvuru tarihi en geç olmalıdır. Başvuru paketi ıslak imzalı olarak A4 boyutunda bir orijinal ve 2 kopya halinde sunulmalıdır. Aynı zamanda Başvuru Formu, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve elektronik ortamda (CD) da sunulmalıdır. Başvuru gönderilirken dış zarfın üzerinde aşağıdakiler yer almalıdır: Referans numarası Teklif çağrısının başlığı, Başvurulan öncelik bölgesi ve numarası Başvuru Sahibi kurum/kuruluşun tam adı ve adresi «Açılış oturumundan önce açmayınız» ve «Not to be opened before the opening session » ibareleri

44 BAŞVURULARIN GÖNDERİMİ / TESLİMİ
Proje başvurunuz, kapalı (mühürlü) zarf içinde iadeli taahhütlü posta, özel kargo şirketi veya elden (elden teslim eden kişiye imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilecektir) aşağıdaki adrese gönderilmeli / teslim edilmelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Yıldız Evler Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı 713.Sokak No:4, 06550, Çankaya, Ankara Türkiye

45 ZARF ÖRNEĞİ Açılış oturumundan önce açmayınız
ABC Meslek Yüksekokulu (Ref:….) Atatürk Cad. No: 5 Van, 65600 ZARF ÖRNEĞİ SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI II Referans: EuropeAid/ /M/ACT/TR Öncelik Bölgesi 1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Yıldız Evler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 713.Sokak No:4, 06550, Çankaya, Ankara, Türkiye Açılış oturumundan önce açmayınız Not to be opened before the opening session

46 BAŞVURULARLA İLGİLİ SORULAR
Sorularınızı, tekliflerin alınması için belirlenen son başvuru tarihinin 21 gün öncesine kadar ( ), teklif çağrısının ilgi numarasını açıkça belirterek, elektronik posta ya da faks yolu ile aşağıdaki adreslere gönderebilirsiniz. E-posta adresi: Faks: Belirtilen tarihten sonra Sözleşme Makamının soruları cevaplama zorunluluğu bulunmamaktadır. Sorulara, başvuru teslim tarihinden en geç 11 gün öncesine kadar ( ) yanıt verilecektir.

47 BAŞVURU FORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlk olarak aşağıdaki hususlar değerlendirilecektir: Son teslim tarihine uyulmuş mudur? Son başvuru tarihine uyulmaması halinde, başvuru otomatik olarak reddedilecektir. Başvuru formu, Kontrol Listesindeki 1-8 nolu maddeler arasında belirtilen bütün kriterleri karşılamakta mıdır? Talep edilen bilgilerden herhangi birinin eksik veya yanlış olması halinde başvuru yalnızca bu esasa dayanarak reddedilebilir ve proje teklifi bu noktadan sonra değerlendirilmez.

48 BAŞVURU FORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuru Formu Değerlendirme Tablosu üzerinden değerlendirilir, seçim ve hibe verme kriterleri olmak üzere iki tip değerlendirme kriteri vardır: Seçim kriteri Başvuru Sahibi’nin mali ve operasyonel kapasitesini değerlendirir; Hibe verme kriteri Projenin ilgililiği, teklif çağrısı hedefleriyle uyumu, kalitesi, beklenen etkisi, sürdürülebilirlik ve maliyet etkinliği gibi hususları içerir

49 DEĞERLENDİRME TABLOSU
Bölüm 1’den en az 12 puan alınmalıdır. 12 puan altında kalan projeler elenir. A Azami puan Türkçe Başvuru Formu 1. Mali ve operasyonel kapasite 20 1.1 Başvuru sahibi ve, eğer varsa, ortakları proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi? 5 Bölüm 2.3/ / 4.1 1.2 Başvuru sahibi ve, eğer varsa, ortakları yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? (Ele alınacak konular hakkında yeterli bilgileri var mı?) Bölüm 3.2/ /3.3.2/ 4.1/3.2.1 1.3 Başvuru sahibi ve, eğer varsa, ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip mi? (personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dahil olmak üzere) Bölüm / 3.4/ 4.1/ 2.2.2 1.4 Başvuru Sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi? Bölüm 3.3/ Ek B-sf. 3 2. Projenin İlgililiği 30 Proje ön teklifi değerlendirmesinden elde edilen puan aktarılacaktır

50 DEĞERLENDİRME TABLOSU
3. Projenin etkililiği ve yapılabilirliği 20 Türkçe Başvuru Formu 3.1 Teklif edilen faaliyetler uygun mu, uygulanabilir mi ve hedeflerle beklenen sonuçlarla tutarlı mı ? (Not: 6 puan, yalnızca hedef gruplara yönelik ilgili sektörlerde staj ve/veya istihdam yönelimli kurslar öngörülmesi durumunda verilecektir) 6 Bölüm / / MÇ 3.2 Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi? 4 Bölüm 3.3 Teklif projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir göstergeler içeriyor mu? Bir değerlendirme öngörülmüş mü? Bölüm / MÇ 3.4 Ortakların projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli mi? (Not: 6 puan, yalnızca Öncelik Bölgesi I ve Öncelik Bölgesi II arasında ortaklık içeren projelere verilecektir.) Bölüm / / 3

51 DEĞERLENDİRME TABLOSU
4. Projenin Sürdürülebilirliği 15 Türkçe Başvuru Formu 4.1 Projenin hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu? 5 Bölüm 4.2 Projenin çarpan etkileri olacak mı? (proje sonuçlarının tekrar edilmesi ve daha geniş alanları etkilemesi ile bilginin duyurulması dahil olmak üzere) Bölüm 4.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi? - mali açıdan (finansman sona erdikten sonra faaliyetler nasıl finanse edilecek?) -kurumsal açıdan (faaliyetlerin devam ettirilmesine imkan tanıyan yapılar proje sonunda da devam edecek mi? Projenin sonuçları yerel olarak sahiplenilecek mi?) -politika düzeyinde (eğer varsa) (projenin yapısal etkisi ne olacaktır - örneğin mevzuatta, gidişatta, yöntemlerde vb. bir iyileşme sağlayacak mı?) -çevresel düzeyde (eğer varsa) (projenin çevreye olumlu/olumsuz etkileri var mı?)

52 DEĞERLENDİRME TABLOSU
Fayda-maliyet etkinliği göz önünde bulundurulur. 5. Projenin Bütçesi ve Maliyet Etkinliği 15 Türkçe Başvuru Formu 5.1 Faaliyetler bütçede uygun olarak yansıtılıyor mu? 5x2* Ek B/ Bölüm 5.2 Tahmini maliyetler ve beklenen sonuçlar arasındaki oran memnuniyet verici mi? 5 Bölüm / Ek B/ MÇ

53 DEĞERLENDİRME Şartlı Kabul: Uygunluk Teyidi (Son aşama):
Değerlendirmeyi takiben; mevcut öncelik bölgesi göz önünde bulundurularak; proje teklifleri, aldıkları puanlara göre sıralı olarak listelenecektir. Ayrıca, yedek liste de oluşturulacaktır. Asgari 65 puan alan projeler, fonun mevcut durumuna ve uygunluk kontrolüne bağlı olarak hibe verilmeye uygun projeler olarak seçilecektir. Uygunluk Teyidi (Son aşama): Şartlı kabul edilen Başvuru Sahipleri’nden destekleyici belgeleristenecektir (Başvuru rehberi sf. 28). Bu belgeler kontrol edilerek Başvuru Sahibi ve ortakların uygunluğu teyit edilecektir. Uygunluğu teyit edilen Başvuru Sahipleri ile Hibe Sözleşmesi imzalanacaktır.

54 ÖNEMLİ Talep edilen hibe tutarı ile ilgili kurallara dair hesaplamalar yapılırken hesap hataları ve yuvarlamalar sınırların aşılmasına sebep olmaktadır. Hesaplamalarda dikkatli davranılmalı, yuvarlama yapılmamalı, mümkün olduğunca hesaplama sınırda yapılmamalıdır. (iki aşama arasında talep edilen hibe tutarını %20 yerine %19 değiştirmek gibi). Örneğin iki aşama arasında %20,5 değişim oranı projenin elenmesine sebep olmaktadır. Proje Ön teklif aşamasında dikkat edilen uygunluk kurallarına Tam Başvuru Aşaması’nda da dikkat edilmelidir.

55 ÖNEMLİ Projenin arka planına ilişkin önermeler mümkün olduğunca sayısal veriler ile desteklenmelidir. Proje kapsamında yapılacak hizmet alımı çok fazla olmamalı, ana faaliyetler hizmet alımı ile yapılmamalıdır. Projede yer alan faaliyetler Bütçe, Mantıksal Çerçeve ve Başvuru Formu belgeleri arasında tutarlı olmalı, özellikle faaliyetler ve göstergeler kontrol edilmelidir.

56 ÖNEMLİ Faaliyet planı gerçekçi hazırlanmalı özellikle ihale yapılmasını gerektiren faaliyetler projenin başlangıcına konulmamalıdır. Bütçede gereksiz harcama kalemlerinden kaçınılmalıdır, örneğin proje yöneticisine özel araç almak istemek puanlamada fayda- maliyet etkinliği açısından olumsuz bir durum yaratabilir. Bütçe gerekçeleri ayrıntılı bir şekilde doldurulmalıdır. Özellikle yüksek maliyetler gerektiren faaliyetlerde bu kısım önem taşımaktadır.

57 HİBE DOKÜMANLARINA ULAŞMAK İÇİN
adresinde, “ihaleler” penceresinde, kapalı hibe seçeneği işaretlenerek SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ II HİBE PROGRAMI belgelerine ulaşılabilir.

58

59 BAŞARILAR Bu sunumla Hibe Başvuru Rehberi arasında uyumsuzluk olması halinde Başvuru Rehberi’nin İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.


"PROJE TAM BAŞVURU FORMU PAKETİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları