Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu."— Sunum transkripti:

1 Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Sektör Programı Kırsal Kalkınma Sektör Programı Rekabet Gücünü, Çeşitlendirmeyi Ve Sürdürülebilirliği Artırmak Hibe Programı Başvuru Hazırlama Eğitimi Şubat-Mart 2012 Kıbrıs

2 Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Sektör Programı 2 Yönetim Yapısı: Avrupa Birliği Kıbrıs Türk Toplumu İçin Çalışma Grubu (Sözleşme Makamı) • Kırsal Kalkınma Sektör Programı: • Kırsal Kalkınma Destek Ekibi(RDST) • Program Yönetim Birimi (PMU) • Bitkisel Üretim Teknik Destek Ekibi(CHTAT) • Hayvansal Üretim Teknik Destek Ekibi (AHTAT)

3 Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Sektör Programı 3 Hibe Sözleşmesi ve Ekleri: Standart Hibe Sözleşmesi (Özel Koşullar) Ekler: EK I: Projenin Tanımı EK II:Genel Şartlar EK III: Proje Bütçesi EK IV:İhale (satın alma) prosedürleri EK V:Standart ödeme talebi, tüzel kişilik formu ve mali kimlik formu EK VI:Ara rapor EK VII: Nihai teknik rapor ve mali rapor

4 Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Sektör Programı Eylemin başlangıç tarihi: Projeniz uygulama süreci, hibe sözleşmenizin taraflarca imzalanmasının ertesi günü başlayacaktır. Minimum süre: 12 ay Maksimum süre: 24 ay UYARI: Projenizin başlangıç tarihinden önceki harcamalar uygun değildir.

5 Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Sektör Programı Kıbrıs’ın kuzeyindeki hibe projesi uygulamalarında pratik tecrübe temel alındığında faaliyet planı hazırlanırken dikkat edilecek önemli hususlar • Süre - (Proje uygulamasında maksimum ve minimum süre) • Satın alma prosedürleri - ihtiyaç duyulan zaman da dikkate alınarak • Raporlama - ara ve nihai raporlar (teknik ve mali) • Diğer hususlar - (yerel şartlar ve zorunluluklar, ön gereklilikler) 5

6 Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Sektör Programı Ödeme prosedürleri ve zaman çizelgesi Ön ödeme Sözleşmeden doğan yükümlülükler kapsamında hibe miktarının %60’ı, toplam proje bütçesinin en az %60’ı (mal, hizmet, inşaat satın almaları) sözleşmeye bağlandıktan sonra, ara rapor ile ön ödeme olarak talep edilebilecektir. a)Sözleşme Makamı b) Hibe Faydalanıcısı Tahmini nihai ödeme Hibe miktarının kalan %40’ı nihai rapor ile talep edilecektir.

7 Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Sektör Programı 7 Ödeme Planı : Ön ödeme: Hibe miktarının uygun maliyetlerinin %60’ı (Ara raporun onayını takip eden 45 gün içerisinde) Tahmini nihai ödeme: Hibe miktarının uygun maliyetlerinin %40’ı (Nihai raporun onayını takip eden 45 gün içerisinde) !!! Bu ödemelerin yapılması onay süreçleri ve prosedürlerinden dolayı daha uzun sürebilir Toplam bütçe%100100.000 € AB katkısı% 5555.000 € Hibe Faydalanıcısının eş finansmanı%4545.000 € Ön ödeme%6033.000 € Nihai ödeme%4022.000 € Toplam55.000 €

8 Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Sektör Programı 8 Ödeme Planı : LÜTFEN AŞAĞIDAKİLERE DİKKAT EDİNİZ!!!! AB ön ödemesi (AB katkısının %60’ı) dışında, Proje bütçenizin tüm doğrudan uygun maliyetleri, hibe sözleşmeniz sona ermeden SİZİN tarafınızdan finanse edilmelidir. Örnek: Hibe faydalanıcısının eş finansmanı45.000 € AB Katkısı (Nihai Ödeme)22.000 € Proje süresince sizin karşılayacağınız tutar67.000 €

9 Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Sektör Programı Satın Alma Prosedürleri • Ek IV’ün içeriği • Olası tedarikçilere karşı şeffaflık ve eşit rekabet ilkeleri çerçevesinde • Tabiiyet kuralı • Menşe kuralı (ekipmanların) 9

10 Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Sektör Programı Satın alma prosedürleri AB Pratik Rehberi’nde tanımlandığı şekliyle, her türlü çıkar ilişkisinden kaçınılmalıdır: “Çıkar çatışması” olası tedarikçilerle aile, özel hayat, siyasi ve milli bağlılık, maddi çıkar veya herhangi başka bir ortak çıkar sebebiyle projenin eşitlik, şeffaflık, bağımsızlık ve tarafsızlık prensiplerine uyulmadığı durumlarda yaşanır. 10

11 Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Sektör Programı Hizmet SözleşmeleriMal Alım SözleşmeleriYapım Sözleşmeleri 150.000 Avro veya üzerindeki sözleşmeler Uluslararası açık ihale usulü 60.000 Avro ile 150.000 Avro arasındaki sözleşmeler Yerel açık ihale usulü 200.000 Avro altında ancak 10.000 Avro’dan fazla sözleşmeler Pazarlık usulü (Faydalanıcı en az 3 tedarikçiye başvurur) 60.000 Avro altında ancak 10.000 Avro’dan fazla sözleşmeler Pazarlık usulü (Faydalanıcı en az 3 tedarikçiye başvurur) 300.000 Avro altında ancak 10.000 Avro’dan fazla sözleşmeler Pazarlık usulü (Faydalanıcı en az 3 tedarikçiye başvurur) 10.000 Avro veya daha düşük tutarlı sözleşmeler Tek teklif 10.000 Avro veya daha düşük tutarlı sözleşmeler Tek teklif 10.000 Avro veya daha düşük tutarlı sözleşmeler Tek teklif 11

12 Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Sektör Programı Proje süresince zeyilname ile yapılabilecek değişiklikler • Ekleri de dahil, hibe sözleşmesine yapılacak tüm değişiklikler yazılı bir zeyilname halinde Sözleşme Makamı’na bildirilmelidir. • Zeyilname ancak Sözleşme Makamı ve Hibe Faydalancısı tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girer • Zeyilname örneği 12

13 Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Sektör Programı Proje Uygulaması Sırasında Küçük Değişiklikler Hibe Faydalanıcısı, bütçeyi ve sözleşmenin amacını etkilemeyen küçük değişiklikleri anlatan bir küçük değişiklik mektubunu Sözleşme Makamına gönderir. • Örnek • Banka Hesabı / adres değişiklikleri 13

14 Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Sektör Programı Raporlama • Ara rapor Hibe Sözleşmesinin Ek 6’sında bir modeli yer alan ara rapor ile satın alma süreci (kullanılan prosedürler, seçim kriterleri, vb.) detaylı anlatılmalıdır. • Nihai Rapor Teknik ve mali bölümlerden oluşan nihai rapor da tüm eylemi bir bütün olarak anlatmalıdır. 14

15 Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Sektör Programı Bu bölüm, hibe projesinin detaylı toplam bütçesini ve mali kaynaklarını içerir. Hibenin toplam miktarı artırılamaz. Uygun olmayan maliyetler bütçeye dahil edilmemelidir. (Örnekler) Faydalanıcı bütçe harcamalarını, maliyet etkin bir şekilde, teknik olarak uygun olan ve ekonomik olarak en avantajlı seçeneklerle yapmalıdır. Ek 3 Hibe Bütçesi :

16 Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Sektör Programı Bütçeyi hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar: • Pazar araştırması (proforma fatura vs..) • Fiyatlandırma • KDV ve vergiler • Geriye dönük harcamalar uygun değildir. • Bütçedeki ekipman tanımlarında herhangi bir markaya özel teknik özellikler kullanılmamalıdır. 16

17 Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Sektör Programı Bütçe hazırlanırken dikkat edilecek genel hususlar • Hibe Başvuru Rehberi’nin A2.1.3 ve B.2.1.4 bölümlerinde bulunan uygun ve uygun olmayan maliyetlerin tanımlarını dikkatlice okuyunuz. 17

18 Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Sektör Programı Bütçe hazırlanırken dikkat edilecek genel hususlar • Bütçe, sadece Sözleşme Makamının katkısını değil, Eylemin tüm uygun maliyetlerini içermelidir. • Kalemlerin tanımları yeterli düzeyde detaylandırılmalı ve tüm kalemler ana öğelerine ayrılmalıdır. • Her öğe için birim sayısı ve birim fiyatı belirtilmelidir. • Maliyetler ve birim fiyatları en yakın Euro sent’e yuvarlanır. • Sadece birinci el kalemlerin giderleri uygundur; ikinci el ekipmanlar uygun değildir. • Götürü giderler uygun değildir. 18

19 Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Sektör Programı Önlem A’daki Bütçe Kalemlerinin Açıklamaları 1 Hizmetler 1.1 Eğitim ve danışmanlık hizmetleri 1.2 Bir üretim sektörünü güçlendirmek için çalışmalar, işletme stratejileri, vb. 1.3 Sertifikasyon hizmetleri 1.4 Görünürlük faaliyetleri 1.5 Diğer hizmetler (Lütfen belirtiniz) 2 Ekipman ve Malzemeler 2.1 Tarla ve sera makinaları 2.2 Sulama sistemleri 2.3 Yenilenebilir enerji sistemleri 2.4 Seralar 2.5 Hasat sonrası ekipmanları 2.6 Diğer (Lütfen belirtiniz) 3. Diğer 3.1 Finansal hizmetler (banka transfer maliyetleri vb.) 3.2 İhalelerin duyurusu 3.3 Raporların tercümesi 19

20 Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Sektör Programı Önlem B’deki Bütçe Kalemlerinin Açıklamaları 1.Hizmetler 1.1 Eğitim ve danışmanlık hizmetleri 1.2 Kırsal/eko turizmi güçlendirmek için çalışmalar, işletme stratejileri, tanıtım 1.3 Sertifikasyon hizmetleri 1.4 Görünürlük faaliyetleri 1.5 Diğer hizmetler (Lütfen belirtiniz) 2.Ekipman ve Malzeme 2.1 Kırsal konaklama ve yiyecek-içecek için ekipman 2.2 Kırsal turizm yan faaliyetleri için ekipman 2.3 Geliştirilmiş turizm hizmetleri ile ilgili ekipman 2.4 Diğer (lütfen belirtiniz) 3.Diğer hizmetler 3.1 Finansal hizmetler (banka transfer maliyetleri vb.) 3.2 İhalelerin duyurusu 3.3 Raporların tercümesi 4. Diğer 4.1 Renovasyon ve donatım 4.2 Muhtelif harcamalar 20

21 Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Sektör Programı Bütçe hazırlanırken dikkat edilecek genel hususlar • İletişim ve görünürlük faaliyetleri dikkatli bir şekilde planlanmalı ve bütçelendirilmelidir. AB’nin Dış Faaliyetleri İçin İletişim ve Görünürlük Rehberi’ni aşağıdaki websitesinden edinebilirsiniz: • http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm) http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm • ÖNEMLİ NOT: Bu tablolardaki mali bilgilerin doğruluğundan yalnızca Başvuru Sahibi sorumludur. 21

22 Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Sektör Programı KOLAY GELSİN!!!!! Program Yönetim Birimi (PMU) 22


"Bu proje, AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı tarafından finanse edilmekte ve WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları