Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nisan 17 Kırsal Kalkınma Sektör Programı Rekabet Gücünü, Çeşitlendirmeyi Ve Sürdürülebilirliği Artırmak Hibe Programı Başvuru Hazırlama Eğitimi Şubat-Mart.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nisan 17 Kırsal Kalkınma Sektör Programı Rekabet Gücünü, Çeşitlendirmeyi Ve Sürdürülebilirliği Artırmak Hibe Programı Başvuru Hazırlama Eğitimi Şubat-Mart."— Sunum transkripti:

1 Nisan 17 Kırsal Kalkınma Sektör Programı Rekabet Gücünü, Çeşitlendirmeyi Ve Sürdürülebilirliği Artırmak Hibe Programı Başvuru Hazırlama Eğitimi Şubat-Mart 2012 Kıbrıs

2 Nisan 17 Yönetim Yapısı: Avrupa Birliği Kıbrıs Türk Toplumu İçin Çalışma Grubu (Sözleşme Makamı) Kırsal Kalkınma Sektör Programı: Kırsal Kalkınma Destek Ekibi (RDST) Program Yönetim Birimi (PMU) Bitkisel Üretim Teknik Destek Ekibi (CHTAT) Hayvansal Üretim Teknik Destek Ekibi (AHTAT)

3 Hibe Sözleşmesi ve Ekleri:
Nisan 17 Hibe Sözleşmesi ve Ekleri: Standart Hibe Sözleşmesi (Özel Koşullar) Ekler: EK I: Projenin Tanımı EK II: Genel Şartlar EK III: Proje Bütçesi EK IV: İhale (satın alma) prosedürleri EK V: Standart ödeme talebi, tüzel kişilik formu ve mali kimlik formu EK VI: Ara rapor EK VII: Nihai teknik rapor ve mali rapor

4 Nisan 17 Eylemin başlangıç tarihi: Projeniz uygulama süreci, hibe sözleşmenizin taraflarca imzalanmasının ertesi günü başlayacaktır. Minimum süre: 12 ay Maksimum süre: 24 ay UYARI: Projenizin başlangıç tarihinden önceki harcamalar uygun değildir.

5 Kıbrıs’ın kuzeyindeki hibe projesi uygulamalarında pratik tecrübe temel alındığında faaliyet planı hazırlanırken dikkat edilecek önemli hususlar Süre - (Proje uygulamasında maksimum ve minimum süre) Satın alma prosedürleri - ihtiyaç duyulan zaman da dikkate alınarak Raporlama - ara ve nihai raporlar (teknik ve mali) Diğer hususlar - (yerel şartlar ve zorunluluklar, ön gereklilikler)

6 Ödeme prosedürleri ve zaman çizelgesi
Ön ödeme Sözleşmeden doğan yükümlülükler kapsamında hibe miktarının %60’ı, toplam proje bütçesinin en az %60’ı (mal, hizmet, inşaat satın almaları) sözleşmeye bağlandıktan sonra, ara rapor ile ön ödeme olarak talep edilebilecektir. Sözleşme Makamı Hibe Faydalanıcısı Tahmini nihai ödeme Hibe miktarının kalan %40’ı nihai rapor ile talep edilecektir.

7 Nisan 17 Ödeme Planı: Ön ödeme: Hibe miktarının uygun maliyetlerinin %60’ı (Ara raporun onayını takip eden 45 gün içerisinde) Tahmini nihai ödeme: Hibe miktarının uygun maliyetlerinin %40’ı (Nihai raporun onayını takip eden 45 gün içerisinde) !!! Bu ödemelerin yapılması onay süreçleri ve prosedürlerinden dolayı daha uzun sürebilir Toplam bütçe %100 AB katkısı % 55 Hibe Faydalanıcısının eş finansmanı %45 Ön ödeme %60 Nihai ödeme %40 Toplam

8 Ödeme Planı: LÜTFEN AŞAĞIDAKİLERE DİKKAT EDİNİZ!!!!
Nisan 17 Ödeme Planı: LÜTFEN AŞAĞIDAKİLERE DİKKAT EDİNİZ!!!! AB ön ödemesi (AB katkısının %60’ı) dışında, Proje bütçenizin tüm doğrudan uygun maliyetleri, hibe sözleşmeniz sona ermeden SİZİN tarafınızdan finanse edilmelidir. Örnek: Hibe faydalanıcısının eş finansmanı AB Katkısı (Nihai Ödeme) Proje süresince sizin karşılayacağınız tutar

9 Satın Alma Prosedürleri
Ek IV’ün içeriği Olası tedarikçilere karşı şeffaflık ve eşit rekabet ilkeleri çerçevesinde Tabiiyet kuralı Menşe kuralı (ekipmanların)

10 Satın alma prosedürleri
AB Pratik Rehberi’nde tanımlandığı şekliyle, her türlü çıkar ilişkisinden kaçınılmalıdır: “Çıkar çatışması” olası tedarikçilerle aile, özel hayat, siyasi ve milli bağlılık, maddi çıkar veya herhangi başka bir ortak çıkar sebebiyle projenin eşitlik, şeffaflık, bağımsızlık ve tarafsızlık prensiplerine uyulmadığı durumlarda yaşanır.

11 Hizmet Sözleşmeleri Mal Alım Sözleşmeleri Yapım Sözleşmeleri
Nisan 17 Hizmet Sözleşmeleri Mal Alım Sözleşmeleri Yapım Sözleşmeleri Avro veya üzerindeki sözleşmeler Uluslararası açık ihale usulü Avro ile Avro arasındaki sözleşmeler Yerel açık ihale usulü Avro altında ancak Avro’dan fazla sözleşmeler Pazarlık usulü (Faydalanıcı en az 3 tedarikçiye başvurur) Avro altında ancak Avro’dan fazla sözleşmeler (Faydalanıcı en az 3 tedarikçiye başvurur) Avro altında ancak Avro’dan fazla sözleşmeler Avro veya daha düşük tutarlı sözleşmeler Tek teklif

12 Proje süresince zeyilname ile yapılabilecek değişiklikler
Ekleri de dahil, hibe sözleşmesine yapılacak tüm değişiklikler yazılı bir zeyilname halinde Sözleşme Makamı’na bildirilmelidir. Zeyilname ancak Sözleşme Makamı ve Hibe Faydalancısı tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girer Zeyilname örneği

13 Proje Uygulaması Sırasında Küçük Değişiklikler
Hibe Faydalanıcısı, bütçeyi ve sözleşmenin amacını etkilemeyen küçük değişiklikleri anlatan bir küçük değişiklik mektubunu Sözleşme Makamına gönderir. Örnek Banka Hesabı / adres değişiklikleri

14 Raporlama Ara rapor Hibe Sözleşmesinin Ek 6’sında bir modeli yer alan ara rapor ile satın alma süreci (kullanılan prosedürler, seçim kriterleri, vb.) detaylı anlatılmalıdır. Nihai Rapor Teknik ve mali bölümlerden oluşan nihai rapor da tüm eylemi bir bütün olarak anlatmalıdır.

15 Nisan 17 Ek 3 Hibe Bütçesi: Bu bölüm, hibe projesinin detaylı toplam bütçesini ve mali kaynaklarını içerir. Hibenin toplam miktarı artırılamaz. Uygun olmayan maliyetler bütçeye dahil edilmemelidir. (Örnekler) Faydalanıcı bütçe harcamalarını, maliyet etkin bir şekilde, teknik olarak uygun olan ve ekonomik olarak en avantajlı seçeneklerle yapmalıdır.

16 Bütçeyi hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar:
Pazar araştırması (proforma fatura vs..) Fiyatlandırma KDV ve vergiler Geriye dönük harcamalar uygun değildir. Bütçedeki ekipman tanımlarında herhangi bir markaya özel teknik özellikler kullanılmamalıdır.

17 Bütçe hazırlanırken dikkat edilecek genel hususlar
Hibe Başvuru Rehberi’nin A2.1.3 ve B bölümlerinde bulunan uygun ve uygun olmayan maliyetlerin tanımlarını dikkatlice okuyunuz.

18 Bütçe hazırlanırken dikkat edilecek genel hususlar
Bütçe, sadece Sözleşme Makamının katkısını değil, Eylemin tüm uygun maliyetlerini içermelidir. Kalemlerin tanımları yeterli düzeyde detaylandırılmalı ve tüm kalemler ana öğelerine ayrılmalıdır. Her öğe için birim sayısı ve birim fiyatı belirtilmelidir. Maliyetler ve birim fiyatları en yakın Euro sent’e yuvarlanır. Sadece birinci el kalemlerin giderleri uygundur; ikinci el ekipmanlar uygun değildir. Götürü giderler uygun değildir.

19 Önlem A’daki Bütçe Kalemlerinin Açıklamaları
1 Hizmetler 1.1 Eğitim ve danışmanlık hizmetleri 1.2 Bir üretim sektörünü güçlendirmek için çalışmalar, işletme stratejileri, vb. 1.3 Sertifikasyon hizmetleri 1.4 Görünürlük faaliyetleri 1.5 Diğer hizmetler (Lütfen belirtiniz) Ekipman ve Malzemeler 2.1 Tarla ve sera makinaları 2.2 Sulama sistemleri 2.3 Yenilenebilir enerji sistemleri 2.4 Seralar 2.5 Hasat sonrası ekipmanları 2.6 Diğer (Lütfen belirtiniz) 3. Diğer 3.1 Finansal hizmetler (banka transfer maliyetleri vb.) 3.2 İhalelerin duyurusu 3.3 Raporların tercümesi

20 Önlem B’deki Bütçe Kalemlerinin Açıklamaları
Hizmetler 1.1 Eğitim ve danışmanlık hizmetleri 1.2 Kırsal/eko turizmi güçlendirmek için çalışmalar, işletme stratejileri, tanıtım 1.3 Sertifikasyon hizmetleri 1.4 Görünürlük faaliyetleri 1.5 Diğer hizmetler (Lütfen belirtiniz) 2. Ekipman ve Malzeme 2.1 Kırsal konaklama ve yiyecek-içecek için ekipman 2.2 Kırsal turizm yan faaliyetleri için ekipman 2.3 Geliştirilmiş turizm hizmetleri ile ilgili ekipman 2.4 Diğer (lütfen belirtiniz) 3. Diğer hizmetler 3.1 Finansal hizmetler (banka transfer maliyetleri vb.) 3.2 İhalelerin duyurusu 3.3 Raporların tercümesi Diğer 4.1 Renovasyon ve donatım 4.2 Muhtelif harcamalar

21 Bütçe hazırlanırken dikkat edilecek genel hususlar
İletişim ve görünürlük faaliyetleri dikkatli bir şekilde planlanmalı ve bütçelendirilmelidir. AB’nin Dış Faaliyetleri İçin İletişim ve Görünürlük Rehberi’ni aşağıdaki websitesinden edinebilirsiniz: ÖNEMLİ NOT: Bu tablolardaki mali bilgilerin doğruluğundan yalnızca Başvuru Sahibi sorumludur.

22 KOLAY GELSİN!!!!! Program Yönetim Birimi (PMU)
Nisan 17 KOLAY GELSİN!!!!! Program Yönetim Birimi (PMU)


"Nisan 17 Kırsal Kalkınma Sektör Programı Rekabet Gücünü, Çeşitlendirmeyi Ve Sürdürülebilirliği Artırmak Hibe Programı Başvuru Hazırlama Eğitimi Şubat-Mart." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları