Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mediastinal Lenf Nodları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mediastinal Lenf Nodları"— Sunum transkripti:

1 Mediastinal Lenf Nodları
Dr.Alper Çelikten

2 Lenfatik Drenaj Toraksta lenf, akciğerleri kaplayan visseral plevradan hilusdaki bronkopulmoner nodlara drene olur.Daha sonra trakea bifurkasyosundaki daha proksimal lenf nodları olan trakeobronşial LN na geçer.

3 Akciğerin derindeki dokuları bronşlara eşlik eden nodlarca drene olur
Akciğerin derindeki dokuları bronşlara eşlik eden nodlarca drene olur.Bunlar da daha sonra bronkopulmoner LN na akar. Her iki yandaki trakeobronşial,parasternal ve anterior mediastinal LN ları bronkosefalik ven formasyonunun giriş noktasına dökülen bronkomediastinal LN larını meydana getirir.Bu lenfatik kanallar memenin ve abdomenin lenfatikleri ile bağlantılıdır.

4 Akciğer Lenfatikleri Pulmoner LN Mediastinal LN
intrapulmoner LN anterior med. LN Bronkopulmoner LN trakeobronşial LN (hiler ve lober LN) paratrakeal LN posterior med.LN

5 İntrapulmoner LN Bu lenf nodları plevra ile yaklaşık 1cm yakınlıkta, plevraya yakın ya da interlobüler septum içerisinde yer alır

6 Bronkopulmoner LN Sayısı değişken olmakla beraber çocuklarda yetişkinlerden daha fazladır.Sağ akciğerde 13, sol akciğerde 15 tanedir.

7 Hiler LN Lobar LN’ın proksimalinde mediastinal LN’ın distalinde yer alır.

8 Lober LN Çeşitli lobar bronkus ayrım yerlerinde ve bitişik pulmoner damarlara çok yakın komşulukta bulunur.

9 Anterior mediastinal LN
Perikard ile büyük damarların üst kısımların doğru uzanan prevasküler kompartmanda yer alan lenf nodudur.

10 Trakeobronşial LN Sağ ve sol trakeobronşial LN trakea ve ana bronşlar arasındaki açıda yer alır.Distalde bu nodlar sağ superior hiler LN ile proksimalde sağ paratrakeal nodlarla bitişiktir.

11 Paratrakeal LN Bu nodlar trakeanın sağ ve sol yanında süperior trakeobronşial nodların yukarısında trakea boyunca devam ederler.

12 Posterior Mediastinal LN
Bu nodlar paraözofageal ve pulmoner ligamen çevresinde olmak üzere ikiye ayrılır.

13

14 Sağ akciğerin drenajı genellikle unilateral olup karşı akciğere drenaj seyrektir.
Sol akciğerden kontrlateral metastaz sağa göre daha sıktır. Bu metastaz özellikle de subkarinal nod aracılığıyla olmaktadır.

15 SkipMetastaz:Her iki akciğerden bronkopulmoner lenf nodunu bypass ederek mediastinal nodlara direkt lenfatik kanallarla metastaza denir. Sağ üst lob----Süperior trakeobronşial LN Sağ alt lob------Subkarinal ve inferior pulmoner LN Sol üst lob------Subkarinal ve aortik pencere Sol alt lob------Subkarinal ve inferior ligamen LN

16

17 Superior mediastenden drenaj skalen lenf bezlerine olur
Superior mediastenden drenaj skalen lenf bezlerine olur. Alt mediasten drenajı diafragma altında paraaortik LN’ına olur.

18

19 Bölgesel Lenf Bezleri NX, N0, N1, N2, N3
Mediastinal plevra içinde ise 10R ve 10L Sağ ve sol mediastinal plevra arasında ise 4R ve 4L

20 Lenfatik Metastaz Yolları
Sağ üst lob tm , 11, 10, 3 ve 4 Sağ orta lob tm , 11, 10, 7, 3 Sağ alt lob tm , 11, 10, 7, 1 ve 4 Sol üst lob tm , 11, 10, 7, 6, 5 Sol alt lob tm , 11, 10, 7, 6, 5

21 N1 sentinel LN ise 12, 11, ve 10’dur.
Sağ üst lob tm’lerinde -- 3 ve 4 Sağ orta lob tm’lerinde -- 3 ve 7 Sağ alt lob tm’lerinde -- 7 Sol üst lob tm’lerinde -- 5 ve 6 Sol alt lob tm’lerinde – 7 N1 sentinel LN ise 12, 11, ve 10’dur.


"Mediastinal Lenf Nodları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları