Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atriyal Fibrilasyon/Atriyal Flatter Antikoagülasyon Dr. Can Hasdemir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atriyal Fibrilasyon/Atriyal Flatter Antikoagülasyon Dr. Can Hasdemir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 Atriyal Fibrilasyon/Atriyal Flatter Antikoagülasyon Dr. Can Hasdemir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Yeni Risk Skorlamaları (İnme)—»CHA 2 DS 2 VASc Kanama Riskinin Belirlenmesi—»HAS-BLED Antikoagülasyon - ASA - Klopidogrel - Warfarin - Dabigatran/Rivaroxaban/Apixaban

3 Atriyal Fibrilasyon (AF) ve İnme 1.5-2Genel popülasyonda AF sıklığı %1.5-2. 75-85AF hastalarının ortalama yaşı 75-85. 4-5AF hastalarında inme riski 4-5 kat artmıştır. %15AF tüm inmelerin %15’inden sorumludur. ~%65Vitamin-K antagonistleri (Warfarin) ile inme riski ~%65 azalır. %35-50’iWarfarin alması gereken olguların %35-50’i almamaktadır.

4

5 CHADS 2 C = Kalp yetmezliği/LVEF H = Hipertansiyon A = Yaş ≥ 75 D = DM S = İnme/GİA Skor = 0 Yıllık inme riski <% 1-2 Skor = 1 Yıllık inme riski % 2-4 Skor ≥ 2 Yıllık inme riski % 6-8 ASA Warfarin/ASA Warfarin

6 CHADS 2 CHA 2 DS 2 VASc C = Kalp yetmezliği/LVEF H = Hipertansiyon A = Yaş ≥ 75 D = DM S = İnme/GİA C = Kalp yetmezliği/LVEF H = Hipertansiyon A = Yaş ≥ 75 D = DM S = İnme/GİA V = Vasküler hastalık A = Yaş 65-74 Sc = Cinsiyet (Kadın) ≥ 1 = Antikoagülasyon Lip G ve ark. Euro Heart Survey on Atrial Fibrillation. Chest 2010;137:263-72.

7 ATRIA HEMORR 2 HAGES - Anemi - Böbrek Yetmezliği - Yaş - Kanama Öyküsü - Hipertansiyon H = KC veya Böbrek Hastalığı E = Alkol Alımı M = Kanser O = Yaş R = Azalmış Trombosit Sayısı R = Yeniden Kanama H = Hipertansiyon A = Anemi G = Genetik Faktörler E = Yüksek Düşme Riski S = İnme Apostolakis S ve ark. Performance of the Bleeding Risk-Prediction Scores in Patients with Atrial Fibrillation Undergoing Anticoagulation. JACC 2012;60:861-7. HAS-BLED H = Hipertansiyon A 2 = Anormal KC/Böbrek Fonksiyonları S = İnme B = Kanama Öyküsü ve Anemi L = Labil INR E = Yaş > 65 D 2 = İlaç/Alkol Alımı

8 HAS-BLED H = Hipertansiyon (>160 mmHg) A 2 = Anormal KC/Böbrek Fonksiyonları S = İnme B = Kanama Öyküsü ve Anemi L = Labil INR (TTR<%60) E = Yaş > 65 D 2 = İlaç/Alkol Alımı (ASA/Klopidogrel/NSAI) Pisters R ve ark. Euro Heart Survey on Atrial Fibrillation. Chest 2010. ≥ 3 = Yüksek Risk - Kronik KC Hastalığı (Siroz) - Serum Bilirubin >2-3 kat - Serum SGOT/SGPT/AF>3kat - Kronik Diyaliz - Böbrek Transplantasyonu - Serum Cr ≥ 200 mmol/l

9 HAS-BLED HAS-BLED skorlamasının kendisi antikoagülasyona engel olucu olarak kullanılmamalıdır!

10 Amaç İnme ve Sistemik Embolinin Önlenmesi Kanama Riskinin Azaltılması Major Kanama: - Hastaneye yatış gerektiren kanama - Serum Hemoglobin düzeyinde >2gr/L düşüş - Hemorajik inme olmadan kan transfüzyonu ihtiyacı İntrakranial Kanama Ekstrakranial Kanama

11 Yeni Risk Skorlamaları (İnme)—»CHA 2 DS 2 VASc Kanama Riskinin Belirlenmesi—»HAS-BLED Antikoagülasyon - Warfarin - Dabigatran/Rivaroxaban/Apixaban

12 Warfarin Warfarin Genetiği (CYP2C9/VKORC1) Warfarin Bilgisi Warfarin Tabletleri (5-10 mgr) INR Bakımı INR Takiplerinin Zorluğu (TTR)

13 Warfarin Metabolizması Genotipik farklılık: CYP2C9 ve VKORC1 Klein TE ve ark. International Warfarin Pharmacogenetics Consortium. NEJM 2009;360:753-64. Vit-K Epoksit Redüktaz Komplex, Subunit 1

14 Terapötik Sınırlarda Kalma Zamanı (Time in Therapeutic Range—TTR) INR değerlerinin terapötik düzeylerde olduğu (2-3) günlerin yüzdesidir. Etkin antikoagülasyon = TTR > %60-65

15 DF/VIIa Xa IIa (Trombin) IXa X VIIa Va IX II Fibrinojen Fibrin Apixaban Rivaroxaban Ximelagatran Dabigatran

16 Yeni Antitrombotik İlaçlar Trombin İnhibitörleri (Ximelagatran ve Dabigatran) SPORTIF III/V 2003/2005 - SPORTIF III/V 2003/2005 RE-LY 2009 - RE-LY 2009 Faktör Xa İnhibitörleri (Apixaban ve Rivaroxaban) -ARISTOTLE--Apixaban -ROCKET AF--Rivaroxaban

17 RE-LY Çalışması Warfarin (INR 2-3) ve D110 2x1 ve D150 2X1 Primer Sonlanım Noktası (İnme-Sistemik Emboli): - D150 2X1 Warfarin’e göre daha iyi - D110 2X1 Warfarin’e benzer Major Kanama: - D150 2X1 ile Hemorajik İnme ve İntrakranial Kanama Warfarin’e göre daha düşük ancak GIS Kanamaları daha fazla oluşuyor. - D110 2X1 ile Major Kanamalar Warfarin’e göre daha az oluşuyor. Connolly SJ ve ark. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. NEJM 2009;361:1139-51.

18 Valvüler AF Warfarin Non-valvüler AF (CHA 2 DS 2 VASc ≥1) HAS-BLED Skoru - Warfarin (INR 2-3) - D150 2X1 - D110 2x1 - Yaş ≥80 - P-glikoprotein inhibitörü alan hastalar  Verapamil/Amiodaron/Dronaderon/Kinidin/Ketokonazol - HAS-BLED skoru ≥3 - Kreatinin klirensi 30-49 mL/dak - Rivaroxaban 20 mgr 1X1 veya 15 mgr 1X1 - Apixaban 5 mgr 2X1 veya 2.5 mgr 2X1 Atriyal Fibrilasyon—Antikoagülasyon 2012 Focused Update of the ESC Guidelines for the Management of Atrial Fibrillation. Europace August 24, 2012.

19 Dabigatran Etexilate (Pradaxa) Rivaroxaban (Xarelto)

20 Warfarin Warfarin Genetiği (CYP2C9/VKORC1) Warfarin Bilgisi Warfarin Tabletleri (5-10 mgr) INR Bakımı INR Takiplerinin Zorluğu (TTR)

21 Dabigatran Genetiği KC Esteraz (CES1) P-glikoprotein intestinal efflux transporter (ABCB1) Pare G ve ark. Genetic determinants of dabigatran plasma levels and their relation to bleeding. Circulation 2013;127:1404-12.

22 CrCL ≥ 80 mL/min—Normal CrCl 50-79 mL/min—Hafif bozuk CrCl 30-49 mL/min—Orta bozuk D/R/A CrCl 30 altında olanlarda kontendikedir!


"Atriyal Fibrilasyon/Atriyal Flatter Antikoagülasyon Dr. Can Hasdemir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları