Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Önerilen Kaynaklar. Websayfaları Enfeksiyöz Hastalıklarda Eczacının Rolü ve Sorumlulukları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Önerilen Kaynaklar. Websayfaları Enfeksiyöz Hastalıklarda Eczacının Rolü ve Sorumlulukları."— Sunum transkripti:

1 Önerilen Kaynaklar

2

3 Websayfaları

4 Enfeksiyöz Hastalıklarda Eczacının Rolü ve Sorumlulukları

5 Antibakteriyel İlaç Seçimi 1.Hastaya ait özellikler: – Yaş – Allerji öyküsü – Böbrek ve karaciğer fonksiyonları – Bağışıklık sisteminin durumu – Hastalığın derecesi – Genetik özellikler – Kadın hastalar için Gebelik Emzirme

6 Antibakteriyel İlaç Seçimi 2. Mikroorganizmaya ait özellikler: – Duyarlılık – Tek ilaç ya da bir kaç ilaç gerekliliği

7 Antibakteriyel İlaç Seçimi 3. İlaca ait özellikler: – Farmakolojik özellikler İlacın enfeksiyon bölgesine ulaşması Yeterli kan düzeyine ulaşması – Spektrum Mikroorganizmaya karşı etkinlik ve duyarlılık

8 Antibakteriyel İlaç Seçimi Daha az yan etki Etkileşim potansiyeli düşük – Siprofloksasin vs. moksifloksasin Lundberg GD. JAMA 1983; 249: 1193.

9 Uygun Dozlama Böbrek yetmezliği CrCl = (140-Yaş) x Kilo x 0.85 (bayanlar için) SCrx72 Lundberg GD. JAMA 1983; 249: 1193.

10

11 Uygun Dozlama Fizyolojik ve Diğer Değişiklikler Dağılım Bağlanma Eliminasyon toplam kan hacmi ve kalp debisindeki artış, plazma proteinlerine bağlanmada değişiklikler ve obeziteye bağlı karaciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki değişiklikler Obezite

12 Uygun Dozlama İdeal vücut ağırlığına göre dozlanan veya genel dozları kullanılabilen ilaçlar: benzodiazepinler, opioidler, propofol, florokinolonlar, digoksin, prokainamid, beta-blokörler, verapamil, lidokain, H2-antagonistleri, kortikosteoidler, nöromüsküler blokörler Ölçülen vücut ağırlığına göre dozlanan ilaçlar: düşük molekül ağırlıklı heparinler, vankomisin, Düzeltilmiş vücut ağırlığına göre dozlanan ilaçlar: propofol, heparin, aminoglikozidler, Honiden S, McArdle JR. Obesity in the intensive care unit. Clin Chest Med 2009;30:581–599.

13 Uygulama Yolu Parenteralden Oral Uygulamaya Geçiş Lundberg GD. JAMA 1983; 249: 1193. Co-trimoksazol Klindamisin Azitromisin Metronidazol Kloramfenikol Siprofloksasin Ofloksasin Levofloksasin Doksisiklin Biyoyararlanımı Yüksek Antibiyotikler (intravenöze eşdeğer)

14

15 Parenteralden Oral Uygulamaya Geçiş Adapted with permission from Itani KMF et al. Int J Antimicrob Agents. 2005;26:442-448. Days From Study Medication Start Date Vancomycin (IV only) Linezolid (PO, or IV to PO switch) 120 100 80 60 40 20 07 % of Patients Remaining in Hospital 14212835 P<.01

16 Terapötik İlaç İzlemi Örnekleme zamanının belirlenmesi – Kararlı durum (steady state) – Vadi düzeyi izlemi Verilerin değerlendirilmesi Vankomisin Aminoglikozitler – Gentamisin, tobramisin, amikasin, netilmisin Lundberg GD. JAMA 1983; 249: 1193.

17

18 Yoğun Bakım Ünitesi – 315 İlaç Kan Düzeyi

19 Sonuç 124 hasta 315 kan düzeyi 127 (40%) düzey için endikasyon yok Düzeylerin %21’i için hekimlerden farklı görüş Demirkan K, Kuhl D, Hanes S. Therapeutic drug level monitoring in intensive care unit. Georgia Soc of Health-System Pharm J 2000:5;81.

20 Kontrol Etmek Gerekenler endikasyon olmasına rağmen ilaç kullanılmaması, yanlış ilaç seçimi, subterapötik dozlama, doz aşımı, ilaç yan etkileri, ilaç etkileşimleri endikasyon olmadan ilaç kullanımı Duplikasyon İntravenözden oral doza geçiş

21 Etkileşimlerin Saptanması ve Önlenmesi – İlaç-İlaç – İlaç-Besin – İlaç-Hastalık – İlaç-Alkol – İlaç-Bitkisel Ürün – Diğer Lundberg GD. JAMA 1983; 249: 1193.

22 Hasta Eğitimi 1.İlaçların kullanımı 2.Yan etki 3.En sık etkileşen ilaçlar 4.Uygulama tekniği 5.Saklama 6.Uyunç

23 Oral Kinolonlar (siprofloksasin, levofloksasin) Süt ve süt ürünleri

24 Hacettepe Hastanelerinde Uygulamalar

25 Yoğun Bakım Ünitesinde Klinik Eczacılık Uygulamalarının Başlatılması Dr.Ecz. Kutay DEMİRKAN Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dr. Arzu TOPELİ-İSKİT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD., Yoğun Bakım Ünitesi

26

27

28 kutay@hacettepe.edu.tr İlginiz için teşekkürler


"Önerilen Kaynaklar. Websayfaları Enfeksiyöz Hastalıklarda Eczacının Rolü ve Sorumlulukları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları