Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hipertansiyon Doğrular ve Yanlışlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hipertansiyon Doğrular ve Yanlışlar"— Sunum transkripti:

1 Hipertansiyon Doğrular ve Yanlışlar
Prof. Dr. Rıdvan Yalçın Gazi ÜTF Kardiyoloji AD 2011

2

3 TÜRK ERİŞKİNLERİNDE HİPERTANSİYON PREVALANSI
3

4 HİPERTANSİYON Erken hastalık ve ölüm RİSKİ!
İnme (iskemik / hemorajik), kognitif bozukluklar LVH, kalp yetmezliği Koroner arter hastalığı Atrial fibrilasyon Periferik arter hastalığı/ anevrizma / diseksiyon Böbrek yetmezliği Gözde vaskülopati/ kanama

5 Hangi Kan Basıncı Normaldir?

6 Kan Basıncı Evrelendirmesi ( 18 y üstü)
JNC 7 JNC 6 SKB DKB (mmHg) NORMAL OPTİMAL <120 ve <80 PREHİPERTANSİYON 120 –139 veya 80-89 NORMAL <130 ve <85 YÜKSEK-NORMAL veya 85-89 HİPERTANSİYON: STAGE 1 STAGE veya 90-99 STAGE 2 STAGE 2  veya  100 STAGE 3  180 veya  110

7 HİPERTANSİF HASTAYA YAKLAŞIM
Kan basıncı gerçekten yüksek mi ? Sekonder hipertansiyon var mı ? Hedef organ hasarı var mı ? Aterosklerozun diğer risk faktörleri var mı? Hastanın başka hastalıkları var mı ?

8 KAN BASINCININ DOĞRU ÖLÇÜMÜ
Hastanın özellikleri Ortamın özellikleri Sfigmomanometrenin özellikleri Ölçüm Tekniği / oskültasyon açığı Beyaz Gömlek HT (İzole klinik HT) Yalancı HT (Mönkeberg’in medial sklerozu) Maskeli HT

9 Hipertansiyon tanısının doğrulanması !
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) London [new 2011] indicates that the evidence has been reviewed and therecommendation has been updated or added. Hipertansiyon tanısının doğrulanması ! Ambulatuar Kan Basıncı Takibi Evde Kan Basıncı Takibi

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 38 yaşında erkek hasta Baş ağrısı, ayakta baş dönmesi 150/95 110/dk
Patolojik bulgu yok. Evre1 HT + anksiyete Metoprolol 100mg Tanı doğru mu? Tedavi doğru mu?

20

21 38 yaşında erkek hasta Tanı doğru mu? Tedavi doğru mu?
Baş ağrısı, ayakta baş dönmesi 150/ /dk Patolojik bulgu yok. Evre1 HT + anksiyete Metoprolol 100mg Akşam dispne ve çarpıntı ile acilde KB :180/ /dk Akciğerde skapula altına kadar raller+. Kalp taşikardik Tanı doğru mu? Tedavi doğru mu?

22 Hangi Hastalarda Sekonder HT Düşünelim?
30-40 yaşından önce, 55-60 yaşından sonra ani başlayan HT Ağır hipertansiyon (180/110) Aniden regülasyonu bozulan HT Tedaviye dirençli HT Hedef organ hasarı olan HT ACE/ARB sonrası kreatinin yükselmesi B-blokür verilince kan basıncı krizinin tetiklenmesi

23 Klinik olarak sekonder HT olabilecek hastalar
Renal hastalık öyküsü , böbrek fonk. Boz. Abdominal üfürüm, PAH (renal arter stenozu) Açıklanamayan akciğer ödemi (feokromositoma, renal arter stz) Paroksismal HT veya ortostatik ve adrenerjik yakınmalar (feokromositoma) Endokrinopati (Cushingoid görünüm, hiper-hipotiroidi, MEN vb.) Baş ağrısı, alt extremitede kladikasyo (aort koarktasyonu) Hipokalemi- kas krampları,zayıflık,poliürü ( Hiperaldosteronizm) OSAS bulguları

24 60 yaşında kadın Sersemlik hissi, çarpıntı 165/100 85/dk S4 + LVH+
PA Akc: Aort topuzu KMG+ ACE inh.=öksürük Nifedipin GİTS 2x30 mg= ödem ARB+ Diüretik 12,5

25 HT Takip Evre 2 HT Birkaç haftalık kısa monoterapi (kontr regülasyon, 9.1/5.5, max 20-30) Kombine tedavi (x5,HOH,DM,KBH, KAH, risk↑) (J eğrisi!) (Uyumsuz kombinasyon) (Yan etkiler)

26 TEDAVİYE DİRENÇLİ HİPERTANSİYON NEDENLERİ
Yalancı hipertansiyon, beyaz gömlek HT YTD,Rx uyumsuzluk (kilo artışı, alkol, tuz) İlaç yan etkisi (su ve tuz tutulumu) İlaç etkileşimi (NSAİ, sempatomimetik, hormon vs) Hiperaldosteronizm Diabetes Mellitus, KBY Obezite Sekonder HT varlığı

27

28 ]

29 82 yaşında kadın Semptomların değeri? Kan basıncı ölçümü?
Yakınma:Burun kanaması KB 150/90 Nb:50/dk BMI=25 Apikal 2/6 sistolik üfürüm Sağ karotiste üfürüm AKŞ: 120, Kre1.5 BUN 30 Na 136, K 3, ÜA 9, TSH 5 T Kol 260, HDL 35, Trg 250, LDL 175, EKG, Tele, EKO Atenolol 100 +klortalidon 25 mg, ASA, NSAI, burun damlası Tuz ! Sarımsak,Limon, greyfurt ? Semptomların değeri? Kan basıncı ölçümü? Hedef kan basıncı? Sadece HT kontrolü mü? Tetkikler yeterli mi? Sadece ilaç tedavisi mi? Yaş, cins, ilave hastalıklar, yan etkiler değişiklik yapar mı?

30 Uzman doktora hangi hastayı gönderelim?
40 yaş altı HT Sekonder HT şüphesi olanlar. IKH,DM,KBH, KVH, HOH, risk skoru %20 Tedaviye dirençli (3-4’lü ilaç tedavisine rağmen kontrol altına alınamayan) Spesifik hastalıkları olan (İKH, KBY, İnme) Acil HT/akselere/feo , papil ödemi ve retinal kanama (hemen sevk)

31 Uzman doktora hangi hastayı göndermeyelim?
Prehipertansiyon (DM,KBY,İKH olmayan) Evre1 (40 yaş üstü) ve/veya HOH/KVH yok Konsülte edilmiş evre 2 Tedavi ile asemptomatik hastalar Dirençli HT’da basit nedenleri olanlar

32 Özet İlk tanı = 4-7 gün takip
<140/90 , sağlıklı = 5 yılda bir kontrol 140/90≥ AKBT normal = yıllık takip 140/90 ≥ AKBT 135/85 üstü= Rx+YTD (evre1) yıllık 160/100 ≥ AKBT 150/95 üstü= Rx+YTD (evre2) yıllık < 40 yaş evre1= uzman dr = tedavi yok =yıllık takip Kontrolsüz HT = aylık-üç aylık takipler 80 yaş ≥ hedef <150/90 altı < 80 yaş hedef <140/90, ev ölçümünde hedef <135/85 DM,BY, proteinüri hedef <130/80

33


"Hipertansiyon Doğrular ve Yanlışlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları