Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖBREK NAKLİ DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ACIBADEM SAĞLIK GRUBU INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖBREK NAKLİ DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ACIBADEM SAĞLIK GRUBU INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ."— Sunum transkripti:

1 BÖBREK NAKLİ DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ACIBADEM SAĞLIK GRUBU INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ

2 Plan  Kronik böbrek hastalığı nedir?  Neden böbrek nakli?  Kim aday?  Zamanlama?  Tipi?  Öncesi değerlendirme?  Sonrası izlem?  Prognoz?

3 Kronik Böbrek Hastalığı (KBH) Nedir? o Böbreklerdeki geri dönüşsüz hasar o Glomerüler filtrasyon hızı (GFR) azalabilir veya azalmayabilir. o 3 aydan uzun sürer. o Yapısal ve/veya işlevsel bozukluklarla gider. o İdrar, kan ya da görüntüleme yöntemleri ile saptanır.

4 KBH-Evreleme EvreTanımGFR (mL/dk/1.73 m 2 ) 1Böbrek hasarı 90 2Hafif GFR azalması60-89 3Orta düzeyde GFR azalması30-59 4Ağır GFR azalması15-29 5Son Dönem Böbrek Yetmezliği (SDBY)<15

5 KBH-Yaklaşım EvreGFR (mL/dk/1.73 m 2 )Yaklaşım 1 90 Tanı/Progresyonu yavaşlatma KVH risk azaltımı 260-89Progresyonu saptama 330-59Komplikasyonların saptanması/tedavisi 415-29Renal replasman tedavisine hazırlık 5<15Renal replasman tedavisi

6 Renal Replasman Tedavileri (RRT)  Hemodiyaliz  Aralıklı  Periton Diyalizi  Sürekli ayaktan  Aletli  Böbrek Nakli  Canlı verici  Beyin ölümü gerçekleşmiş (Kadavra) verici

7 Türk Nefroloji Derneği (TND) CREDIT Çalışması 2009  23 il, 10750 erişkin taraması  KBH tanısı % 15.7  Tüm ülkede yaklaşık 7.5 milyon KBH hastası  Her 6-7 kişiden biri KBH hastası  Risk faktörleri  HT  DM * 2002:%7.2, 2009:%12  KVS hastalıkları  Aile Öyküsü  İleri yaş, sigara, obesite, taş, enfeksiyon

8 Türk Nefroloji Derneği (TND) CREDIT Çalışması 2009  SDBY hasta sayısı yaklaşık 60000  2016 da > 100000  Sağlık bütçesinin % 20’ si  3 milyar dolar

9 Neden Böbrek Nakli?  Hasta sağkalımı açısından avantaj  Üremik komplikasyonlardan korunma  Yaşam kalitesini iyileştirme  Yıllık maliyet açısından avantaj

10 RRT-Mortalite  Diyaliz: %6.3/yıl  Kadavradan böbrek nakli: %3.8/yıl  Canlıdan böbrek nakli: %2/yıl

11 -Hemodiyaliz 22 644 -Periton diyalizi 22 350 -Transplantasyon 23 393 1. yıl -Transplantasyon 10 028 2. yıl Türkiye’de Tedavilerin Maliyeti (USD/ yıl) * *Erek E et al. NDT, 2002.

12 Dünyada İlk Böbrek Nakli Prof. Dr. Joseph E. Murray1954 Nobel Tıp Ödülü (1990)

13  1975 Canlıdan böbrek nakli  1978 Kadavradan böbrek nakli Türkiye’ de İlk Böbrek Nakli Prof. Dr. Mehmet Haberal

14 1979 yılında " 2238 SAYILI ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN" çıkarılmış ve bu yasa 1982 yılında yeniden düzenlenmiştir. Türkiye’ de Organ Naklinin Yasalaşması

15 Türkiye’ de Böbrek Nakli Sayıları TND-2009

16 Kim Aday?  SDBY tanısı almış hastaların hepsi öncelikle böbrek nakli olabilirlikleri yönünden değerlendirilmelidir.

17 Böbrek Nakli Kontrendikasyonları (?) Cerrahi girişime engel durumlar  Hepatik yetmezlik* * Karaciğer-böbrek birlikte nakli

18 İmmünsupresif tedaviye engel durumlar  İnfeksiyon  Malignensi*  HIV*  Madde bağımlılığı  Yetersiz sosyal destek  Yetersiz finansal destek *Tam remisyon, izlem süreleri *HIV böbrek nakli Böbrek Nakli Kontrendikasyonları (?)

19  Çok küçük veya yaşlı olmak*  En küçük alıcı  En yaşlı verici *Yaş engel değil Böbrek Nakli Kontrendikasyonları (?)

20 Zamanlama?  SDBY tanısı almış hastalar ne kadar erken nakil olurlarsa sağkalım süreleri o kadar çok artar.

21 Diyalize Başlamadan (Preemptif) Böbrek Nakli  Greft ve hasta sağkalımları üzerinde olumlu etkisinin belirgin olduğu bildirilmiştir.  ABD’de preemptif nakil (erişkinde)  Canlıdan böbrek nakillerinin %25’i  Kadavradan böbrek nakillerinin %7-8’i  Türkiye’ de preemptif nakil % 12

22  Canlı  Akraba  Akraba dışı  Çapraz  Kadavra (Beyin ölümü gerçekleşmiş)  Kalp atımı (+)  Kalp atımı (-) Tipi?

23  Hedef toplum ve sağlık çalışanlarının bilinçlenmesini sağlayarak kadavra verici sayısını arttırmak  Beyin ölümü tanısının konulması, vericinin yoğun bakım izlemi  Organ nakli koordinatörünün işlevi  Transplant nefroloğunun alıcı adaylarını belirlemesi, izlemlerini yapması  Transplant cerrahının vericinin ve alıcının operasyonlarını gerçekleştirmesi  Hastane desteği (klinik, laboratuar, ulaşım)  Zamana karşı yarış Kadavra Vericili Böbrek Nakli

24 Kadavra Verici Sayısının Arttırılması Marjinal Donörler  Kalp atımı olmayan vericiler  >60 yaş  >50 yaş  HT öyküsü  DM öyküsü  >1.5 mg/dl kreatinin

25 Canlı Vericili Böbrek Nakli  Bekleme listeleri hızla artıyor  Kadavra vericinin bu ihtiyacı tek başına karşılaması olanaksız  Akraba, akraba dışı ve çapraz nakil

26 Canlı Vericili Böbrek Naklinin Avantajları  Operasyonun zamanlamasının yapılması  Alıcı ve vericinin optimum hazırlanması  Kısa iskemi süresi  Düşük oranda primer nonfonksiyon  Daha iyi kısa dönem sonuçları  (Greft yaşam oranı: % 95’e karşın % 90)  Daha iyi uzun dönem sonuçları  (Greft yarı ömrü: 12-20 yıla karşın 10-12 yıl)  Böbreğin daha erken fonksiyon görmesi ve hastanın daha kolay manipulasyonu

27 Böbrek Nakli Öncesi Değerlendirme  Potansiyel kontrendikasyonlar  Temel immünolojik çalışmalar  Olası nakil sonrası başarı

28 Böbrek Nakli Hazırlığı-I  Organ nakli koordinatörü tarafından yasal evrakların incelenmesi  Nefroloji yönünden değerlendirme  Cerrahi yönünden değerlendirme  İmmunolojik testler  Temel immünolojik çalışmalar  Olası nakil sonrası başarı

29 Böbrek Nakli Hazırlığı-II  Laboratuar testleri  Görüntüleme yöntemleri  Konsültasyonlar

30 Böbrek Nakli Hazırlığı-III  Bekleme listesi için değerlendirme ve kayıt  Canlı vericisi olan bireylerin  Verici adayı ile yasal, immunolojik yönden değerlendirilmeleri  Konseyde operasyon ve immunsupresyonun belirlenmesi

31 Böbrek Nakli Sonrası İzlem  Erken dönem  Yatışta  Ayaktan poliklinik kontrolleri  Geç dönem

32 Prognoz Bir yıllık graft yaşam süreleri %80-95  Doku uyumu mutlak gerekli değil  6MM canlı vericili böbrek nakli, 0 MM kadavra böbrekten daha iyi

33 Excerts from the USRDS, Am J Kid Dis 42 (6) 2003 Beklenen Yaşam Süresi

34 Böbrek Nakli  Son dönem böbrek yetmezliğinde seçkin tedavi şeklidir.

35 ASG INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİNDEKİ İLK BÖBREK NAKLİ 11/10/2010 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.

36 ORGAN NAKLİ İLE İLGİLİ HERKES ADINA İLGİNİZ VE DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"BÖBREK NAKLİ DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ACIBADEM SAĞLIK GRUBU INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları