Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Micromedex Doz Ayarı İçin Online Veri Tabanları 1/46.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Micromedex Doz Ayarı İçin Online Veri Tabanları 1/46."— Sunum transkripti:

1 Micromedex Doz Ayarı İçin Online Veri Tabanları 1/46

2 Micromedex Akıllı Telefon Uygulamaları 2/46

3 www.medscape.com 3/46

4 www.medscape.com 4/46

5 www.medscape.com – Akıllı Telefon Uygulamaları 5/46

6 www.drugs.com 6/46

7 www.drugs.com – Akıllı Telefon Uygulamaları 7/46

8 8/46

9 9/46

10 10/46

11 11/46

12  İncelenen 21 çalışmada (4’ü kontrollü klinik çalışma) klinik eczacıların  İlaç kaynaklı sorunları saptama ve çözme, hastalık yönetimi ve hasta eğitimi üzerine yoğunlaştıkları  Başta anemi olmak üzere eşlik eden sorunların tedavisine katkı sağladıkları  Özellikle yanlış dozlam sorunu saptayarak bunu çözdükleri  Yaptıkları önerilerin %79’unun hekimler tarafından kabul edildiği Stemer and Lemmens-Gruber BMC Nephrology 2011, 12:35 12/46

13  KBY hastalarında stres ülser proflaksisinin değerlendirildiği bir çalışmada  Klinik eczacıların nefroloji ekibine katıldıktan sonra ▪ Stres ülser profilaksisi için kullanılan ilaçların kılavuzlara uymayan kullanım oranlarını %44 oranında azalttıkları ▪ Bunun sonucunda da bu ilaçlara bağlı maliyeti %67 oranında azalttıkları görülmüştür. International Journal of Pharmacy Practice 2013, 21, pp. 263–269 13/46

14  Toplam 4743 hastanın değerlendirildiği 37 makalede  Eczacıların 1209 KBY hastasında 2683 ilaç kaynaklı sorun saptadıkları  8 kontrollü çalışma sonuçlarına göre ▪ Hastaneye yatış nedenlerini ve yatış süresini azalttıkları ▪ Diyabetik nefropatili hastalarda son evre böbrek yetmezliği veya ölüm insidansını azalttıkları ▪ KBY için tedavi hedeflerini sağladıkları ▪ Kan basıncı, lipid profili, kalsiyum-fosfor oranı vb.  Kontrollü olmayan çalışma sonuçlarına göre ise yan etki ve transplantasyon ihtiyacını azalttıkları görülmüştür. Nephrol Dial Transplant (2012) 27: 276–292 14/46

15 Renal transplantasyon kliniğinde 1 yıl boyunca klinik eczacı tarafından yürütülen ilaç destek programı sonucunda eczacıya harcanan her 1 $’a karşın, kuruma minimum 4 $ kar sağlandığı tespit edilmiştir. Clin Transplant, 14(4): 304-307, 2000. 15/46

16 16/46

17 • Hastanın Adı ve Soyadı: Hadise Nefrogiller • Yaşı: 80 • Kilo : 72kg • Cinsiyeti: Kadın • Hastalık ve İlaç Öyküsü: Bir senedir kronik böbrek yetmezliği var. 10 senedir hipertansiyon hastası. • Serum Cr: 2 mg/dL • Kolesistektomi operasyonu için Genel Cerrahi servisinde yatıyor. Örnek Olgu 17/46

18  Hyzaar 1 × 1 50/12.5 mg losartan/hydrochlorothiazide  Fragmin (5000 ü) 1 × 1  Losec (40 mg) 1 × 1 iv  Contramal 50 mg 4 × 1 tb  Duocid 3 × 1 g iv Örnek Olgu 18/46

19  GFR= [(140-yaş) X vücut ağırlığı / serum kreatinin X 72 ] X 0,85  Hasta için GFR= [(140-80) x 72 / 2 X 72] X 0,85 = Örnek Olgu 25,5 ml/dak 19/46

20  CrCl < 30 ml/dak olanlarda  Hydroklortiyazid etkili değildir, yerine furosemid kullanılabilir. Hyzaar değiştirilmelidir.  Dalteparin için Anti Xa düzeyi izlenmeli ve doz ona göre ayarlanmalıdır.  Ampisilin/sulbaktam 12 saatte bir verilmelidir. Duocid dozu 2x1 olarak ayarlanmalıdır. ▪Eğer CrCl 15< ml/dak ise doz 24 saatte bir verilmelidir.  Tramadol 50 mg 12 saatte bir verilmelidir. Contramal’in dozu 2x1 olarak ayarlanmalıdır. Örnek Olgu 20/46

21  Nefroloji ekibinde çalışacak bir klinik eczacı  İyi bir farmakokinetik bilgiye sahip olarak doz ayarlaması yapar.  İlaç etkileşimlerini kontrol eder. Gerekirse alternatif ilaç veya izlem önerir.  İlaç kaynaklı diğer sorunları saptar ve çözüm önerir.  Hasta eğitimi ve izlemi yaparak tedavi hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olur.  İlaç uzlaşısı sağlar, hasta uyuncunu değerlendirir. 21/46

22 22/46


"Micromedex Doz Ayarı İçin Online Veri Tabanları 1/46." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları