Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Mesut Sancar Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Mesut Sancar Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Mesut Sancar Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

2 Klinik eczacılık, ACCP’ye göre eczacılığın icra edildiği her alanda akılcı ilaç kullanım (AİK) bilimi ve uygulamasıyla ilgilenen eczacılık alanı olarak tanımlanmaktadır. 2/46

3  DSÖ’nün ilk olarak 1985 yılında Nairobi- Kenya’da tanımladığı AİK, bireylerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; doğru ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük maliyetle ve kolayca sağlayabilmeleridir. DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü 3/46

4  İlaç kaynaklı problemleri saptar  Bunların en sık görülenleri: ▪ İlaç seçimi ve dozlam hatası, ilaç-endikasyon uyumsuzluğu ve yetersiz izlem  Bu problemlerin ortadan kaldırılması için çalışır  Önerilerde bulunur  Sorumluluk alır  İzlem yapar 4/46

5 İlaç kaynaklı problemlerin önlenmesi ve çözülmesinde, özel eğitim almış ve klinik deneyimi olan eczacıların direkt olarak hasta bakımında yer alması gerekir. Semin Dial, 15(1):45-9.,2002 5/46

6  Eş zamanlı hastalık varlığı >3  Son 12 ayda 4 veya daha fazla ilaç rejim değişikliği  İlaç tedavisinde 5 veya daha fazla ilacın yer alması  Günde 12 veya daha fazla ilaç dozunun kullanılması  Hastalarda uyunçsuzluk öyküsü  Terapötik izlem gerektiren ilaç kullanımı  Diyabet varlığı Am J Kidney Dis, 46(4):669-80, 2005 6/46

7  Güvenilir ilacın seçiminde danışmanlık yapması  Uygun ilaç dozunu ayarlaması  İlaç kaynaklı nefrotoksisiteyi önlemesi  İlaç tedavisi hakkında hasta eğitimi vermesi  Tedavi hedeflerine ulaşıldığını kontrol etmesi ve bu amaca uygun olarak hasta uyuncunu sağlaması Am J Kidney Dis, 45(6):1105-18. 2005 7/46

8  Kan basıncı hedeflerine ulaşılması  Diyabet hastalarında glisemik hedeflere ulaşılması  Proteinüri, anemi ve sekonder hiperparatiroidizm gibi komplikasyonların erken tespiti ve hastaların yönlendirilmesi  Lipid hedeflerine ulaşılması Am J Kidney Dis, 45(6):1105-18. 2005 Tedavi Hedefleri 8/46

9 Klinik eczacılar farmakokinetik, ilaç etkileşimlerinin mekanizması ve farmakodinami konularında yeterli bilgi ve deneyime sahip olduklarından doktorlara KBY hastalarında ilaçların doz ayarı için yardımcı olabilirler. Ann Acad Med Singapore 2009;38:1095-103 9/46

10  Çeşitli nedenlerle KBY hastalarında mide pH’sı yükselir.  Fosfat bağlayıcılar, antasit, H2 blokörleri, PPİ  Ketokonazol, demir sülfat, furosemid gibi ilaçların biyoyararlanımı azalır.  Birçok KBY hastası gastropareziden ve dolayısıyla gecikmiş mide boşalmasından yakınır.  Bu durum birçok ilacın absorbsiyonunu etkilemezken; kısa etkili olan sülfonilüreler için önemlidir. 10/46

11  KBY hastalarında görülen hipoalbuminemi durumunda asidik yapıdaki ilaçların serbest fraksiyonları ve dolayısıyla ilaç düzeyleri artabilir.  Fenitoin, varfarin, salisilatlar, barbituratlar, penisilinler, sefalosporinler, furosemid ve valproik asit.  KBY hastalarında alfa-1 asit glikoprotein miktarı arttığı için bazı alkali ilaçların dozunu azaltmak gerekebilir.  Propranolol, morfin, oksazepam, vankomisin 11/46

12  Böbrek hastalığında yapılacak herhangi bir doz ayarlamasında gerekli dozu hesaplamak için kreatinin klerensi kullanılabilir.  Çünkü ilacın renal klerensi, kreatinin klerensi ile doğru orantılıdır.  Glomerüler filtrasyon hızını (GFR) tahmin etmede kullanılan kreatinin klerensi Cockroft- Gault formülü ile hesaplanır. 12/46

13 (140-yaş) x ağırlık (kg) 72 x serum kreatinin (mg/dl) eGFR: x (0,85 kadınsa) Ann Acad Med Singapore 2009;38:1095-103 Obez hastalarda İdeal VA kullanılmalıdır. 13/46

14 eGFR: 186 x Sr Kreat -1.154 x Yaş -0.203 x Cinsiyet x Irk MDRD eGFR’nin hesaplanmasında yeni bir yöntemdir. Çocuklarda, hamilelerde, 70 yaş üstü hastalarda ve diğer ırklarda validasyon çalışmaları yeterli değildir. <60 ml/dak / 1.73 m2 olanlarda daha spesifik sonuçlar verir. MDRD eGFR’nin hesaplanmasında yeni bir yöntemdir. Çocuklarda, hamilelerde, 70 yaş üstü hastalarda ve diğer ırklarda validasyon çalışmaları yeterli değildir. <60 ml/dak / 1.73 m2 olanlarda daha spesifik sonuçlar verir. Cinsiyet: Kadınsa x 0,742 Irk: Siyah ırktan ise x 1,212 Cinsiyet: Kadınsa x 0,742 Irk: Siyah ırktan ise x 1,212 Ann Acad Med Singapore 2009;38:1095-103 Kidney International (2011) 80, 1122–1137 Ann Acad Med Singapore 2009;38:1095-103 Kidney International (2011) 80, 1122–1137 14/46

15 eGFR: 141 x min(Scr/κ,1) α x max(Scr/κ, 1 ) -1.209 x 0.993 Yaş x 1.018 [kadınsa] x 1.159 [siyah ırktansa] Ann Intern Med 150(9):604-12. (2009) Kidney International (2011) 80, 1122–1137 Ann Intern Med 150(9):604-12. (2009) Kidney International (2011) 80, 1122–1137 K=kadınlar için 0.7, erkekler için 0.9 a= kadınlar için -0.329, erkekler için -0.411 min=Scr/K minimumu ya da 1, max=Scr/K maksimumu ya da 1 K=kadınlar için 0.7, erkekler için 0.9 a= kadınlar için -0.329, erkekler için -0.411 min=Scr/K minimumu ya da 1, max=Scr/K maksimumu ya da 1 MDRD formülündeki sınırlama burada çözülmüştür. 15/46

16 eGFR: Schwartz GJ, Gauthier B. J Pediatr 1985 Mar;106(3):522-6 (k x Boy) Cr serum k Infant (DVA < 1 yaş)0.33 Infant (Term < 1 yaş)0.45 Çocuk veya Adolesan Kız0.55 Adolesan Erkek0.70 16/46

17 17/46

18 18/46

19 19/46

20 Doz Ayarı Dozun azaltılması Doz aralığının uzatılması 20/46

21  Dozunun %60 ve üstü böbrek tarafından elimine olan ilaçlar için Doz Ayarı GFR 30-60 ml/dak olanlarda Hafif Düzeyde Doz Ayarı GFR 15-30 ml/dak olanlarda Orta Düzeyde Doz Ayarı GFR <15 ml/dak olanlarda Önemli Düzeyde Doz Ayarı 21/46

22 American Hospital Formulary System Drug Information 22/46

23 Lexicomp 23/46


"Doç. Dr. Mesut Sancar Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları