Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Böbrek Yetmezliği ve Tedavisi Dr. Meltem Seziş Demirci.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Böbrek Yetmezliği ve Tedavisi Dr. Meltem Seziş Demirci."— Sunum transkripti:

1 Böbrek Yetmezliği ve Tedavisi Dr. Meltem Seziş Demirci

2 F.A. 66 y, E Şu anda klinik yakınması yok 2000 yılında rutin kontrollerde HT (160/110mmHg) ve ödem olması nedeniyle yapılan tetkiklerde; – kreat:2.4 mg/dL – Na:139 K:5.2 – alb:4.5 glob:2.7 – Htc: 34 Hb: 11.1 lökosit:5000 PLT:155000 ve – TİT: protein(+), eritrosit ve lökosit yok, – 24 saatlik idrarda protein:2.3 gr/gün

3 İleri Tetkikler Gözdibi: grade 2 aterosklerotik ve grade 1-2 hipertansif retinopati Tele: kalp normalden büyüktür. Aort topuzunda kalsifiye aterom plağı mevcut. EKG: V5’te yüksek R. Sol ventrikül hipertrofisi US: Sağ böbrek uzun aksı 76 mm, pk: 9 mm 'dir. Sol böbrek uzun aksı 85 mm, pk: 10 mm 'dir. Bilateral böbrek parankim ekojenitesi artmıştır ( Grade 1-2 ). Solda en büyüğü 3 cm olan kistler izlendi.

4 Hasta KBY tanısı almıştır GFR (Cockroft-Gault) C Cr (ml/dk) = (140-Yaş) x Ağırlık / 72 x Cr (Kadınlarda x 0.85) Bu hastanın kilo: 80 yaş:54 kreat: 2.4 CCl: 40ml/dk EvreGFR (mL/dk/1.73 m 2 )Yaklaşım  90 Tarama/Risk azaltımı 1  90 Tanı/Progresyonu yavaşlatma KVH risk azaltımı 260-89Progresyonu saptama 330-59Komplikasyonların saptanması/tedavisi 415-29RRT’ye hazırlık 5<15 (veya diyaliz)RRT (Üremi mevcutsa)

5 İzlem x1TAÜreKreatNaCCL (24 saatlik idrar) KCaPPTHHbFerritinTedavi 2002 130/901092,31404,39,111,1Zocor 10, lasix tb 2x1, enapril 5mg 2003 110/601013,81465,39,54,712,2aynı 2004 110/801023,51445,79,53,912,2Aynı + Anti-potasyum 1x1 2010 125/801463,64143254,3104,9298,511,325,22Enapril kesilmiş, Adalat crono 60 1x1, desal 3x1, anti-asidoz 3x1 Ferrosanol dued 2x1 2011 130/801293,74143204,396,1397,412,423,04Aynı+ antifosfat cc 3x1 2012 130/801584,75138164,69,5589511,214Aynı+ İV FE+ AVF’e yönlendirildi 2013 110/602025,29140124,29,64,69,1220Aynı+ EPO

6 KBH-tedavi yaklaşımı 1-Tanıya spesifik tedavi 2-Komorbid durumların tedavisi 3-Progresyonu azaltmaya yönelik tedavi 4-Kardiyovasküler hastalığın tedavisi 5-Azalmış böbrek fonksiyonuna bağlı komplikasyonların tedavisi 6-Renal replasman tedavisine hazırlık 7-Diyaliz ve transplantasyon

7 1-Progresyona yönelik önlemler  A-Etkinliği kesin kanıtlanmış olanlar Sıkı kan basıncı kontrolü ACEİ/ARB Sıkı kan şekeri kontrolü (DM)  B-Etkinliği kesin olmayanlar Diyet protein kısıtlaması Lipid düşürücü tedavi

8 A) SIKI KAN BASINCI KONTROLÜ HEDEF T.A.<130/80mmHg  Tuz kısıtlaması: Na alımı < 100 mEq (2.3 g) ve Cl alımı < 3.5 g  RAS blokajı ACE-İ ARB  Kalsiyum kanal blokerleri Amilodipin, Nifedipin Verapamil, Diltiazem  Beta blokerler Metoprolol, Carvedilol  Kan basıncının gece gündüz ritminin düzenlenmesi

9 ACEİ VE ARB  Etkin T.A. kontrolü  Kardiovasküler komplikasyonlarda azalma  GFR azalmasında yavaşlama  Non-diyabetik KBY hastalarında; ARB ACEİ ile kombine veya ACEİ yan etkileri ortaya çıktığında

10 B) SIKI KAN ŞEKERİ KONTROLÜ KBY’NİN GLUKOZ METABOLİZMASI ÜZERİNE ETKİSİ  Diyabet dışı nedenle böbrek yetmezliği gelişen bir hastada: Bozulmuş açlık kan şekeri, Bozulmuş glikoz toleransı  Diyabete bağlı böbrek yetmezliği gelişen bir hastada ise: İnsülin ihtiyacı azalır, Hipoglisemiye eğilim artar, Hiperglisemi

11 C) DİYETTE PROTEİN KISITLAMASI Düşük Proteinli Diyetin Etki Mekanizmaları: İntraglomerüler hemodinamikler üzerine etki Düşük fosfat Düşük kalori alımı Böbrekte azalmış oksijen tüketimi Azalmış proteinüri TGF- ekspresyonunun değişimi Ayrıca; İmmünolojik olayları değiştirme Lipid metabolizması üzerine etki Koagülasyon üzerine etki Hormonal sekresyon üzerine etki Serbest radikallerin hasarını azaltma Prostaglandin sentezini azaltma

12 DİYETTE PROTEİN KISITLAMASI  Diyabetik olmayan GFH < 50 mL/dakika/1.73 m 2 olan hastalar: 0.6-0.8 g/kg/gün protein  Diyabetik olmayan GFH < 20 mL/dakika/1.73 m 2 olan hastalar: 0.3-0.5 g/kg/gün(ilave ketoasid analogları, vitamin veya mineral takviyesi!!!)

13 KBY:Diyet Önerileri Su 1.5-3 litre/gün Protein 0.8-1.0 gr/kg/gün Kalori > 30 kcal/kg/gün Yağ Kalorinin % 30-40 Poliansatüre/satüre 1 / 1 Karbohidrat Kalorinin geri kalanı Toplam fiber 20-25 gr/gün

14 D) LİPİD DÜŞÜRÜCÜ TEDAVİ  Glomerüler filtrasyon hızı 50 ml/dk/1.73 m2’nin altına indiğinde lipid metabolizmasında anormallikler ortaya çıkmaya başlar.  KBH’da özellikle statinlerin kullanımıyla dislipideminin tedavisi KVH progresyonunun önlenmesinde etkili  En sık görülen anormallik: hipertrigliseridemi+düşük HDL ve LDL yüksekliği

15 LİPİD DÜŞÜRÜCÜ TEDAVİ  KBHda hedef: T.kolesterol < 200 mgr/dl T.kolesterol < 200 mgr/dl LDL <100 mgr/dl LDL <100 mgr/dl HDL>35 mgr/dl HDL>35 mgr/dl  LDL:Diyet,statinler,ezetimib,safra değiştirici reçineler  NonHDL kolesterol:Diyet,Statin,ezetimib,gemfibrozil  Hipertrigliseridemi:Gemfibrozil,omega3 yağ asitleri,nikotinik asit

16 İzlem x1TAÜreKreatNaCCL (24 saatlik idrar) KCaPPTHHbFerritinTedavi 2002 130/901092,31404,39,111,1Zocor 10, lasix tb 2x1, enapril 5mg 2003 110/601013,81465,39,54,712,2aynı 2004 110/801023,51445,79,53,912,2Aynı + Anti-potasyum 1x1 2010 125/801463,64143254,3104,9298,511,325,22Enapril kesilmiş, Adalat crono 60 1x1, desal 3x1, anti-asidoz 3x1 Ferrosanol dued 2x1 2011 130/801293,74143204,396,1397,412,423,04Aynı+ antifosfat cc 3x1 2012 130/801584,75138164,69,5589511,214Aynı+ İV FE+ AVF’e yönlendirildi 2013 110/602025,29140124,29,64,69,1220Aynı+ EPO Bu hastamızda beraberinde HT dışında kalp hastalığı bulunmadığı için tedavisinde daha çok hedef TA olan < 130/80’e ulaşmak için; – Öncellikle tuz kısıtlaması (24 saatlik idrar Na <100Eq/gün) – ACEİ (CCl>30ml/dk) – Diüretikler –Statin verilmiştir.

17 KBH-tedavi yaklaşımı-1  Tanıya spesifik tedavi  Komorbid durumların tedavisi  Progresyonu azaltmaya yönelik tedavi  Kardiyovasküler hastalığın tedavisi  Azalmış böbrek fonksiyonuna bağlı komplikasyonların tedavisi  Renal replasman tedavisine hazırlık  Diyaliz ve transplantasyon

18 Azalmış Böbrek Fonksiyonlarına Bağlı Metabolik Asidoz Elektrolit bozuklukları( hiponatremi, hiperkalemi, hiperfosfatemi, hipokalsemi, hipermagnezemi, hiperürisemi) Hipervolemi-hipertansiyon Anemi Renal osteodistrofi (hiperparatiroidi)

19 A) ANEMİNİN DÜZELTİLMESİ  GFR<30 ml/dk şiddetli anemi sıktır.  Hematokritte % 3 azalma ile mortalitede % 7 artma ile ilişkili  Kronik böbrek yetersizliği hastalarında anemi tedavisinde hedeflenen laboratuar değerleri: Hb:11-12 g/dl Hct:% 33-36 Hct:% 33-36 Ferritin:> 100 μg/dl Ferritin:> 100 μg/dl Transferrinsat. :> % 20 Hipokromik erit.:< % 10 Retikülosit:% 10-15 Ret Hb içeriği: > 26pg

20 ANEMİNİN DÜZELTİLMESİ PATOGENEZ Eritropoetin eksikliği Eritropoez baskılanması Hemoliz Kanama Demir eksikliği İnflamasyon Folik asit eksikliği Vitamin B 12 eksikliği Diğer GFH <60 ml/dk ANEMİ Normokrom normositer NEDENİ ORTADAN KALDIR, EKSİK OLANI YERİNE KOY

21  Kronik böbrek yetersizlikli hastalarda demir eksikliğinin tanımı:  Serum ferritin düzeyi: <100μg/dl  Transferrin satürasyonu: <%20 demir eksikliği  Hipokromik eritrosit oranı:>%10  Toplam demir açığı: Kgx(normal hb-hastanın hb)x2,4+500mg

22 DEMİR TEDAVİSİ  Eğer demir oral yoldan verilecekse:  Günde en az 200 mg elementel demir şeklinde (2-3 doza bölünmüş olarak) Ferröz sülfat Ferröz fumarat Ferröz glukonat  Eğer demir parenteral yoldan verilecekse:  En önemli yan etki anaflaksi Demir hidroksi sükroz Demir dekstran Demir sorbitex

23 ILACIN_ADIETKEN_MADDE_KODUETKEN_MADDENFC_KODU FERPLEX 40 MG 15 ML 10 FLK SGKEX0DEMIR SUKSINIL+PROTEIN KOMPLEKSIAğızdan sıvı FERPLEX-FOL 40/0.235 MG 15 ML 10 FLK SGKEWYDEMIR III+KALSIYUM FOLINATAğızdan sıvı FERROZINC 100 ML SURUP SGKEWQDEMIR II+FOLIK ASIT+C VITAğızdan sıvı FERRUM HAUSMANN 30 DRJ SGKEWXDEMIR III+FOLIK ASITAğızdan katı GYNOFERON DEPO 30 DRJ SGKEWRDEMIR II+FOLIK ASIT+MUKOPROTEOZAğızdan katı GYNO-FERRO SANOL 30 KAP SGKEWPDEMIR II+FOLIK ASIT+B12Ağızdan katı GYNO-TARDYFERON DEPO 30 DRJ SGKEWRDEMIR II+FOLIK ASIT+MUKOPROTEOZAğızdan katı KOMFER 15 ML 10 ORAL FLK. SGKEX0DEMIR SUKSINIL+PROTEIN KOMPLEKSIAğızdan sıvı KOMFER 15 ML 20 ORAL FLK SGKEX0DEMIR SUKSINIL+PROTEIN KOMPLEKSIAğızdan sıvı KOMFER-FOL 40/0.235 MG 15 ML 10 FLK SGKEWYDEMIR III+KALSIYUM FOLINATAğızdan sıvı KOMFER-FOL 40/0.235 MG 15 ML 20 FLK SGKEWYDEMIR III+KALSIYUM FOLINATAğızdan sıvı OLIGOFER-FOL 40/0.235 MG 15 ML 10 FLK SGKEWYDEMIR III+KALSIYUM FOLINATAğızdan sıvı OROFERON DEPO 270/80 MG 30 DRJ SGKEWSDEMIR II+MUKOPROTEOZ+ASKORBIK ASIT Ağızdan katı TARDYFERON 80/80 MG 30 DRJ SGKEWSDEMIR II+MUKOPROTEOZ+ASKORBIK ASIT Ağızdan katı VI-FER 30 KAP SGKF1NFERRO FUMARAT+KOMBINEAğızdan katı FERRO-SANOL 225 MG 50 DRJ SGKEWODEMIR II+B1+B6+RIBOFLAVIN FERRO-SANOL DUODENAL 567.7 MG 20 KAP SGKEWNDEMIR II ORAL DEMİR PREPARATLARI

24 ILACIN_ADIETKEN_MADDE_KODUETKEN_MADDENFC_KODU COSMOFER 625 MG 2 ML 5 AMP SGKEX1DEMIR-DEKSTRAN KOMPLEKSIParenteral FERIMAX 100 MG./2 ML IM 5 AMP SGKEWVDEMIR III HIDROKSID POLIMALTOZParenteral FERROVEN 100 MG/5ML IV 5 AMP SGKEWTDEMIR IIIParenteral FERRUM HAUSMANN 100 MG/ML 2 ML 5 AMP SGKEWVDEMIR III HIDROKSID POLIMALTOZParenteral INFEROSE 100 MG/5 ML 5 AMP SGKEWTDEMIR IIIParenteral SANTAFER 100 MG /2 ML 5 AMP SGKEWVDEMIR III HIDROKSID POLIMALTOZParenteral VEGAFERON 100 MG/2 IM 5 AMP SGKEWVDEMIR III HIDROKSID POLIMALTOZParenteral VENOFER 2.7 GR/5 ML 5 AMP SGKEWTDEMIR IIIParenteral PARENTERAL DEMİR PREPARATLARI

25 ERİTROPOETİN TEDAVİSİ  Hb konsantrasyonu sürekli 11 gr/dl’nin altında olan ve diğer anemi nedenleri dışlanan kronik böbrek hastalıklı bütün hastalara eritropoezi stimüle eden ajanlar verilmelidir. Eritropoetin alfa Eritorpoetin beta Darbepoetin alfa Epoetın beta (metoksi polietilen glikol)

26 EPO DOZU Başlangıç dozu:50-150İU/kg/hafta – Subkutan: 80-120İU/kg/hafta – İntravenöz:120-180İU/kg/hafta Haftada 2-3 doz şeklinde verilir. EPO dozunun 300İU/kg/haftayı geçmesi cevapta artışa yol açmaz.

27 ILACIN_ADIETKEN_MADDE_KODUETKEN_MADDENFC_KODU EPREX 10.000 IU/ML 1ML 6 FLK SGKEZEEPOETIN ALFAParenteral EPREX 2.000 IU/0.5 ML 6 KULL HAZ SIRINGA SGKEZEEPOETIN ALFAParenteral EPREX 2.000 IU/ML 6 FLK SGKEZEEPOETIN ALFAParenteral EPREX 3.000 IU/0.3 ML 6 KULL HAZ SIRINGA SGKEZEEPOETIN ALFAParenteral EPREX 4.000 IU/0.4 ML 6 KULL HAZ SIRINGA SGKEZEEPOETIN ALFAParenteral EPREX 4.000 IU/ML 6 FLK SGKEZEEPOETIN ALFAParenteral Epoetin Alfa

28 ILACIN_ADIETKEN_MADDE_KODUETKEN_MADDENFC_KODU NEORECORMON 1.000 IU 6 KUL HAZIR SIRINGA SGKEZFEPOETIN BETAParenteral NEORECORMON 1.0000 IU/0.6 ML 6 KULL HAZIR SIRINGA SGKEZFEPOETIN BETAParenteral NEORECORMON 2.000 IU 6 KULL HAZIR SIRINGA SGKEZFEPOETIN BETAParenteral NEORECORMON 3.000 IU 6 KULL HAZIR SIRINGA SGKEZFEPOETIN BETAParenteral NEORECORMON 5.000 IU 6 KULL HAZIR SIRINGA SGKEZFEPOETIN BETAParenteral Epoetin Beta

29 ILACIN_ADIETKEN_MADDE_KODUETKEN_MADDENFC_KODU EPOBEL 1000 IU/0,3 ML IV STERIL 6 KULL. HAZ. ENJ. SGKEZHEPOETIN ZETAParenteral EPOBEL 2000 IU/0,6 ML IV STERIL 6 KULL HAZ. ENJ. SGKEZHEPOETIN ZETAParenteral EPOBEL 3000 IU/0,9 ML IV STERIL 6 KULL HAZ. ENJ. SGKEZHEPOETIN ZETAParenteral EPOBEL 4000 IU/0,4 ML IV STERIL 6 KULL HAZ. ENJ. SGKEZHEPOETIN ZETAParenteral EPOBEL 5000 IU/0,5 ML IV STERIL 6 KULL HAZ. ENJ. SGKEZHEPOETIN ZETAParenteral EPOBEL 6000 IU/0,6 ML IV STERIL 6 KULL HAZ. ENJ. SGKEZHEPOETIN ZETAParenteral Epoetin Zeta

30 DARBEPOETİN Yarı ömrü EPOdan 2-3 kat daha uzun Doz: 0.45--0.75 μg/kg (haftada 1 kez SC veya İV) 200 IU EPO = 1 μg Darbepoetin ILACIN_ADI ETKEN_MADD E_KODUETKEN_MADDENFC_KODU ARANESP 10 MCG 4 KULL HAZ ENJSGKEVLDARBEPOETIN ALFAParenteral ARANESP 100 MCG 4 KULL HAZ ENJSGKEVLDARBEPOETIN ALFAParenteral ARANESP 15 MCG 4 KULL HAZ ENJSGKEVLDARBEPOETIN ALFAParenteral ARANESP 150 MCG 4 KULL HAZ ENJSGKEVLDARBEPOETIN ALFAParenteral ARANESP 20 MCG 4 KULL HAZ ENJSGKEVLDARBEPOETIN ALFAParenteral ARANESP 30 MCG 4 KULL HAZ ENJSGKEVLDARBEPOETIN ALFAParenteral ARANESP 40 MCG 4 KULL HAZ ENJSGKEVLDARBEPOETIN ALFAParenteral ARANESP 50 MCG 4 KULL HAZ ENJSGKEVLDARBEPOETIN ALFAParenteral ARANESP 60 MCG 4 KULL HAZ ENJSGKEVLDARBEPOETIN ALFAParenteral ARANESP 80 MCG 4 KULL HAZ ENJSGKEVLDARBEPOETIN ALFAParenteral

31 ILACIN_ADIETKEN_MADDE_KODUETKEN_MADDENFC_KODU MIRCERA ROCHE 100 MCG/0,3 ML SC/IV ENJ. ICIN KULL HAZ SIRINGA SGKEZGEPOETIN BETA (METOKSI POLIETILEN GLIKOL)Parenteral MIRCERA ROCHE 120 MCG/0,3 ML SC/IV ENJ. ICIN KULL HAZ SIRINGA SGKEZGEPOETIN BETA (METOKSI POLIETILEN GLIKOL)Parenteral MIRCERA ROCHE 150 MCG/0,3 ML SC/IV ENJ. ICIN KULL HAZ SIRINGA SGKEZGEPOETIN BETA (METOKSI POLIETILEN GLIKOL)Parenteral MIRCERA ROCHE 200 MCG/0,3 ML SC/IV ENJ. ICIN KULL HAZ SIRINGA SGKEZGEPOETIN BETA (METOKSI POLIETILEN GLIKOL)Parenteral MIRCERA ROCHE 30 MCG/0,3 ML SC/IV ENJ. ICIN KULL HAZ SIRINGA SGKEZGEPOETIN BETA (METOKSI POLIETILEN GLIKOL)Parenteral MIRCERA ROCHE 50 MCG/0,3 ML SC/IV ENJ. ICIN KULL HAZ SIRINGA SGKEZGEPOETIN BETA (METOKSI POLIETILEN GLIKOL)Parenteral MIRCERA ROCHE 75 MCG/0,3 ML SC/IV ENJ. ICIN KULL HAZ SIRINGA SGKEZGEPOETIN BETA (METOKSI POLIETILEN GLIKOL)Parenteral Düzeltme tedavisi: 2 haftada bir 0.4-0.94mcg/kg IV veya SC İdame tedavisi: ayda bir 0.8-1.88 mcg/kg IV veya SC Metoksiepoetin beta

32 İzlem X1TAÜreKreatNaCCL (24 saatlik idrar) KCaPPTHHbFerritinTedavi 2010 125/801463,64143254,3104,9298,5 11,325,22 Enapril kesilmiş, Adalat crono 60 1x1, desal 3x1, anti-asidoz 3x1 Ferrosanol dued 2x1 2011 130/801293,74143204,396,1397,412,423,04Aynı+ antifosfat cc 3x1 2012 130/801584,75138164,69,5589511,214Aynı+ İV FE+ AVF’e yönlendirildi 2013 110/602025,29140124,29,64,69,1220Aynı+ EPO 2002 130/901092,31404,39,111,1Zocor 10, lasix tb 2x1, enapril 5mg 2003 110/601013,81465,39,54,712,2aynı 2004 110/801023,51445,79,53,912,2Aynı + Anti-potasyum 1x1 Bu hastada zaman içinde anemi gelişmiş olup öncelikle Fe depoları yeterli olmayıp (ferritin<100) tedaviye oral Fe preparatı eklenip hedef Hb (12)’e ulaşılmaya çalışılmıştır.

33 B) SEKONDER HİPERPARATİROİDİ  KBH Evre 2’den itibaren bildirilmiş.  Evre 2’ de 1/yıl Ca, P, ALP düzeyleri  Evre 3’de 2/yıl Ca x P  Evre 4’de 4/yıl iPTH düzeyi  Evre 5’de 12/yıl 25-OH Vit D3 düzeyi

34 KEMİK METABOLİZMASINDA HEDEF KBH EVRE-3KBH EVRE-4KBH EVRE-5 P (mg/dL) 2.7-4.6 3.5-5.5 Ca (mg/dl) Normal 8.4-9.5 Ca*P<55 iPTH (pg/ml) 35-7070-110200-300

35 TEDAVİ:  Diyette fosfat kısıtlaması  Fosfor bağlayıcı ajanlar  Kalsiyum içerenler Kalsiyum asetat ve kalsiyum karbonat (anti-fosfat cc, anti-fosfat ca, phosex, phos-out)  Kalsiyum içermeyenler Sevalemer (Renagel 400-800 mg)  Metal içeren P bağlayıcılar Alüminyum içerenler (alujel) Mg tuzları Lantanum karbonat (fosrenol)

36 ILACIN_ADIETKEN_MADDE_KODUETKEN_MADDENFC_KODU ANTI-FOSFAT CA 700 MG 100 FTB SGKF7MKALSIYUM DIASETATAğızdan katı ANTI-FOSFAT CC 500 MG 100 FTB SGKF7MKALSIYUM DIASETATAğızdan katı PHOS-EX 250 MG 180 TB SGKF7LKALSIYUM ASETATAğızdan katı PHOS-OUT 667 MG 180 TB SGKF7LKALSIYUM ASETATAğızdan katı ILACIN_ADIETKEN_MADDE_KODUETKEN_MADDENFC_KODU RENAGEL 800 MG 180 FTBSGKFOMSEVELAMER HCLAğızdan katı Kalsiyum içermeyenler

37  Vitamin D analogları: Alfakalsidol (one alpha) Calsitriol (Rocalthrol) Parikalsitol (Zemplar)  Kalsimimetikler : Cinacalset (mimpara)

38 ILACIN_ADI ETKEN_ MADDE _KODUETKEN_MADDENFC_KODU OSTEO-D 0.25 MCG 100 KAP SGKF7JKALSITRIOLAğızdan katı OSTEO-D 0.25 MCG 30 KAP SGKF7JKALSITRIOLAğızdan katı OSTEO-D 0.5 MCG 100 KAP SGKF7JKALSITRIOLAğızdan katı OSTEO-D 0.5 MCG 30 KAP SGKF7JKALSITRIOLAğızdan katı ROCALTROL 0.25 MCG 100 KAP SGKF7JKALSITRIOLAğızdan katı ROCALTROL 0.25 MCG 30 KAP SGKF7JKALSITRIOLAğızdan katı ROCALTROL 0.5 MCG 100 KAP SGKF7JKALSITRIOLAğızdan katı ROCALTROL 0.5 MCG 30 KAP SGKF7JKALSITRIOLAğızdan katı ILACIN_ADIETKEN_MADDE_KODUETKEN_MADDENFC_KODU ONE ALPHA 1 MCG 100 KAPSGKEPUALFAKALSIDOLAğızdan katı ONE ALPHA 1 MCG 30 KAP SGKEPUALFAKALSIDOLAğızdan katı ONE-ALPHA 0,25 MCG 50 KAPSGKEPUALFAKALSIDOLAğızdan katı ILACIN_ADIETKEN_MADDE_KODUETKEN_MADDENFC_KODU CALCIJEX 1 MCG 1 ML 25 AMPSGKF7IKALSITRIOLParenteral CALCIJEX 2 MCG 1 ML 25 AMPSGKF7IKALSITRIOLParenteral

39 SUT 6.2.9.C – Parikalsitol kullanım ilkeleri 6.2.9.C-1. Parikalsitolün enjektable formları (1) Diyalizat kalsiyumunun 1.25 mmol/l ile kullanılmasına rağmen albümin ile düzeltilmiş serum kalsiyumu 9.2 mg/dl altında ve serum fosfor 5 mg/dl altında ve parathormon (PTH) düzeyi 300 pg/ml’nin üzerinde olan hemodiyaliz tedavisi altındaki hastalarda başlanır. (2) Aynı hasta grubunda düzeltilmiş serum kalsiyum düzeylerinin 10.2 mg/dl veya serum fosfor düzeylerinin 6 mg/dl’yi geçtiği durumlarda kesilir. (3) İlgili koşulların söz konusu olduğu hemodiyaliz tedavisi altındaki hastalarda nefroloji veya diyaliz sertifikalı iç hastalıkları/çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden birinin düzenlediği sağlık raporuna istinaden 3 aylık dozda bu hekimlerce veya diyaliz sertifikalı tüm hekimler tarafından reçete edilebilir. (4) Tetkik sonuçları reçete ekinde yer alacaktır. Reçete tekrarında yeni tetkik sonuçlarının reçeteye eklenmesi gerekmektedir. 6.2.9.C-2. Parikalsitolün oral formları (1)Parikalsitolün oral formları; evre 5 kronik böbrek yetmezliği hastalığı olup, periton diyaliz tedavisi altında olan, 3 aylık aktif D vitamini tedavisine ve Ca düzeyi 1.25 mmol/L konsantrasyonlu diyalizat solüsyonu kullanmasına rağmen, albumin ile düzeltilmiş serum kalsiyumu 10.2 mg/dl altında ve serum fosfor 5.5 mg/dl altında ve parathormon (PTH) düzeyi 500 pg/ml’nin üzerinde olan hastalarda kullanılır. Düzeltilmiş serum kalsiyum düzeylerinin 10.2 mg/dl veya serum fosfor düzeylerinin 6 mg/dl’yi geçtiği durumlarda kesilir. Nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenmiş sağlık raporuna dayanılarak nefroloji uzmanı veya diyaliz sertifikalı uzman hekimler tarafından reçete edilir. Tetkikler 3 ayda bir tekrarlanır ve tetkik sonucu reçeteye eklenir.” (2)Sinakalset kullanım şartları; (3)PTH>1000pg/ml veya PTH 700-1000 arasında iken Ca:10.5mg/dl üzerinde ise

40 2011 130/801293,74143204,39 6,1397,4 12,423,04Aynı+ antifosfat cc 3x1 2012 130/801584,75138164,69,55 895 11,214 Aynı+ İV FE (Venofer amp total 500mg )+ One alfa 0.25 mg 2x1 2013 110/602025,29140124,29,64,6 9,1220 Aynı+ EPO (Eprex 2000 Ü x3/hf SC) x1TAÜreKreatNaCCL (24 saatlik idrar) KCaPPTHHbFerritinTedavi 2002 130/901092,31404,39,111,1Zocor 10, lasix tb 2x1, enapril 5mg 2003 110/601013,81465,39,54,712,2aynı 2004 110/801023,51445,79,53,912,2Aynı + Anti-potasyum 1x1 2010 125/801463,64143254,3104,9298,511,325,22Enapril kesilmiş, Adalat crono 60 1x1, desal 3x1, anti-asidoz 3x1 Ferrosanol dued 2x1 Hastada hiperfosfatemi (>5.5) ile birlikte hiperparatiroidi ortaya çıktığı için tedaviye fosfor bağlayıcı ajan ekleniyor. Serum p < 6mg/dl olunca da hiperparatiroidiye yönelik olarak da oral vitamin D tedavisi ekleniyor

41 KBH-tedavi yaklaşımı-1  Tanıya spesifik tedavi  Komorbid durumların tedavisi  Progresyonu azaltmaya yönelik tedavi  Kardiyovasküler hastalığın tedavisi  Azalmış böbrek fonksiyonuna bağlı komplikasyonların tedavisi  Renal replasman tedavisine hazırlık  Diyaliz ve transplantasyon

42 RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ  Diyaliz yöntemleri Hemodiyaliz Periton diyalizi  Transplantasyon Canlı donörden Kadavra donörden

43 Sonuçta KBY tanısı bulunan bu hastada tedavi yaklaşımı olarak; – Önce progresyonu azaltmaya yönelik (Tuz kısıtlaması, ACEİ, statin) – Sonrasında ortaya çıkan asidoza yönelik anti-asidoz tedavisi – Anemiye yönelik önce Fe depoları doldurulduktan sonra halen hedef Hb’e ulaşılamadıysa EPO tedavisi – Hiperfosfatemiye yönelik oral fosfor bağlayıcı ajan ve P<6 mg/dl ve PTH yüksekse oral vit D tedavisi – Hastanın izleminde CCL<15ml/dk olunca RRT seçenekleri tanıtılıp HAZIRLIK


"Böbrek Yetmezliği ve Tedavisi Dr. Meltem Seziş Demirci." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları