Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜYELER İ M İ ZLE YAPILAN ANKET SONUÇLARI ANKET İ CEVAPLAYAN ÜYE SAYISI 134 ANKET İ CEVAPLAMAYAN ÜYE SAYISI 39 ANKETE TOPLAM KATILIM 173.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜYELER İ M İ ZLE YAPILAN ANKET SONUÇLARI ANKET İ CEVAPLAYAN ÜYE SAYISI 134 ANKET İ CEVAPLAMAYAN ÜYE SAYISI 39 ANKETE TOPLAM KATILIM 173."— Sunum transkripti:

1

2 ÜYELER İ M İ ZLE YAPILAN ANKET SONUÇLARI

3 ANKET İ CEVAPLAYAN ÜYE SAYISI 134 ANKET İ CEVAPLAMAYAN ÜYE SAYISI 39 ANKETE TOPLAM KATILIM 173

4

5 ANKETTE KATILAN ÜYELER İ M İ ZE YÖNELT İ LEN SORULAR VE CEVAPLAR

6 T.E.B. MERKEZ HEYET İ ÇALIŞAMALARINI BE Ğ EN İ YOR MUSUNUZ ?

7

8 TEB MERKEZ HEYETİ’ NİN ÇALIŞMALARININ DAHA ÇOK HANGİ KONULAR ÜZERİNDE OLMASINI İSTERDİNİZ ?

9 MESLEK İ HAKLAR : 77 ECZANE EKONOM İ S İ : 55 KANUN VE YÖNETMEL İ K ÇALIŞMASI :32 ECZACI İ ST İ HDAMI : 30 KL İ N İ K ECZACILIK : 19 DERMAKOZMET İ K :17 AKILCI İ LAÇ KULLANIMI :16 MED İ KAL ÜRÜNLER :14 B İ TK İ SEL ÜRÜNLER :14 ECZANE TEKNOLOJ İ LER İ : 11

10

11 T.E.B. BAŞKANIMIZ ŞU AN KARŞINIZDA OLSA, O’ NA HANG İ SORUYU SORARDINIZ; O’ NDAN HANG İ İ STEKLERDE BULUNURDUNUZ?

12 YAŞANAN OLUMSUZ GEL İ ŞMELERE KARŞI ECZANELER İ M İ Z İ KORUYACAK NE G İ B İ TEDB İ RLER ALIYOR SUNUZ ? BU KONUDAK İ F İ K İ R VE PROJELERN İ Z NELERD İ R? T.E.B. MERKEZ HEYET İ N İ N ECZACILARIN GELECEK KAYGISINI G İ DERECEK B İ R V İ ZYON PROGRAMI VAR MIDIR ?

13 HER YIL ARAMIZA KATILACAK YAKLAŞIK 2000 YEN İ MESLEKTAŞIMIZIN İ ST İ HDAMININ SA Ğ LANMASI İ Ç İ N NE G İ B İ ÇALIŞMALAR YAPIYOR SUNUZ? “HAK VER İ LMEZ ALINIR” TEK TEK KAYIP ETT İĞİ M İ Z HAKLARIMIZI ALMAK İ Ç İ N ( İ SKONTOLARIMIZ V.S.) NE G İ B İ ÇALIŞMALAR YAPIYOR SUNUZ?

14 MESLE Ğİ M İ Z İ İ LG İ LEND İ REN KONULARIN DAHA ŞEFFAF B İ R ŞEK İ LDE TARTIŞILARAK ORTAK AKILLA HAREKET ED İ LMES İ GEREKMEZ M İ ? T.E.B MERKEZ HEYET İ ECZACI KAMUOYU İ LE NEDEN DAHA PAYLAŞIMCI OLMUYOR?

15 DÜŞEN İ LAÇ F İ YATLARI, K.K. İ ’ LER KONUSUNDA B İ R PLANINIZ VAR MIDIR; VAR İ SE BU PLANINIZ NED İ R? MUAYENE ÜCRET İ VE F İ YAT FARKLARI TAHS İ LATININ KALDIRILMASI İ Ç İ N HERHANG İ B İ R ÇALIŞMA YAPILMAKTA MIDIR?

16 MEDULADAN KAYNAKLI SIKINTILARIN G İ DER İ LMES İ İ Ç İ N NE G İ B İ B İ R ÇALIŞMA YAPILMAKTADIR? MESLEK HAKKIMIZIN TAM OLARAK ELDE ED İ LMES İ İ Ç İ N HANG İ ÇALIŞMALAR YAPILMAKTADIR ?

17 KAPANMAYLA KARŞI KARŞIYA KALAN C İ ROSU DÜŞÜK ECZANELER İ M İ Z İ N (YAKLAŞIK %30 ) KAPANMASINI ENGELLEMEK İ Ç İ N HERHANG İ B İ R ÇALIŞMA VAR MIDIR ? HASTALARIN ECZACILARA OLAN GÜVEN İ N İ SARSAN SUT’ TA SIK SIK YAPILAN DE Ğİ Ş İ KL İ KLERLE İ LG İ L İ NASIL B İ R ÇÖZÜM YOLU DÜŞÜNMEKTES İ N İ Z ?

18 ZAMAN İ ÇER İ S İ NDE OLUŞAN (EKONOM İ K, MESLEK İ V.S. ) SORUNLARIMIZI B İ REYSEL OLARAK TEK TEK GÖ Ğ ÜSLEMEK YER İ NE BU SORUNLARIMIZI TESP İ T ED İ P DAYATMACI KURUMLARA KARŞI TAARUZ RUHU İ LE HAREKETE GEÇMEK GEREKT İĞİ N İ DÜŞÜNMÜYOR MUSUNUZ ?

19 ECZACI EMEKL İ L İĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMALARINIZ HANG İ SEV İ YEDED İ R? GELECEKTE ECZACILIK MESLE Ğİ N İ YAPAB İ LECEK M İ Y İ Z ?

20 YURT DIŞI İ LAÇ TEM İ N İ BÜROSUNA ULAŞMAK İ Ç İ N ÇOK ZAMAN HARCAMAKTAYIZ. BU B İ R İ MDEK İ PERSONEL SAYISI MI YETERS İ Z, YOKSA KAL İ F İ YE PERSONEL M İ YOK ? REÇETE H İ ZMET BEDEL İ N İ N ARTIRILMASI İ Ç İ N DAHA ETK İ N NE G İ B İ ÇALIŞMALAR DÜŞÜNÜLMEKTED İ R ?

21 T.E.B. YURT DIŞI İ LAÇ B İ R İ M İ NDEN ELDE ED İ LEN KARIN ECZACILARA AD İ L B İ R ŞEK İ LDE ÖRNE Ğİ N %0 İ SKONTOLU ECZANELERE DA Ğ ITILMASI, EN AZINDAN ŞU SIKINTILI SÜREÇDE B İ R NEBZE NEFES ALINMASINI SA Ğ LAMAZ MI ? B İ ZLER YAŞAM SAVAŞI VER İ RKEN TEB’ İ N DE TAŞIN ALTINA EL İ N İ KOYMASI GEREKMEZ M İ ?

22 YEN İ YASA ÇIKMADAN ÖNCE ECZACILIK MESLE Ğİ NE BAŞLAMIŞ MESLEKTAŞLARIMIZIN KAZANILMIŞ HAKLARI OLAN İ STED İĞİ YERDE SERBEST ECZACILIK YAPMA YETK İ S İ NEDEN SINIRLANDIRILMIŞTIR ? BU MESLEKTAŞLARIMIZIN MA Ğ DUR İ YET İ N İ N G İ DER İ LMES İ İ Ç İ N TEB NE G İ B İ B İ R ÇALIŞMA YAPACAKTIR ?

23 EŞ İ ; KAMU GÖREVL İ S İ OLAN ECZACILARIMIZIN DURUMU HAKKINDA NE G İ B İ B İ R ÇALIŞMA YAPMAYI DÜŞÜNÜYORSUNUZ ? BU ECZACILARIMIZIN MA Ğ DUR İ YETLER İ N İ G İ DEREB İ LECEK M İ S İ N İ Z?

24 ECZACILIK YASASININ YAYINLANIŞ TAR İ H İ İ LE YÖNETMEL İĞİ M İ Z İ N YÜRÜRLÜ Ğ Ü Ğ E G İ RD İĞİ TAR İ H ARASINDA YAKLAŞIK 2 YILLIK B İ R SÜRE VARDIR. BU SÜRE ZARFINDA ECZANES İ N İ B İ RDEN FAZLA KAPAYIP TEKRAR AÇAN VEYA DEV İ R EDEN ECZACILARIMIZ MEVCUT İ KEN SADECE B İ R KEZ KAPATAN VEYA DEV İ R EDEN ECZACILARIMIZIN YAŞAMIŞ OLDU Ğ U HAK MAHRUM İ YET İ N İ G İ DERMEK İ Ç İ N TEB HERHANG İ B İ R ÇALIŞMA YAPMAYI DÜŞÜNMEKTE M İ D İ R ?

25 D İ J İ TAL ORTAMDA YAZILAN REÇETE VE RAPORLARDAN KAYNAKLI ECZACILARIMIZIN U Ğ RADI Ğ I KES İ NT İ LER İ N SORUMLUSU ECZACI OLMAMALIDIR. BU KES İ NT İ LER SA Ğ LIK KURULUŞLARINDAN VEYA HEK İ MLERDEN YAPILMALIDIR. ECZACI MEDULADAN ONAY ALDIKTAN SONRA HERHANG İ B İ R KES İ NT İ İ LE KARŞI KARŞIYA KALMAMALIDIR. BU KONUDA ECZACILARIMIZIN MA Ğ DUR İ YET İ N İ N G İ DER İ LMES İ İ Ç İ N HERHANG İ B İ R ÇALIŞMA YAPILMAKTA MIDIR?

26 ECZACI YARDIMCI PERSONEL İ İ Ç İ N E Ğİ T İ M PROGRAMI YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ ? DÖV İ Z KURUNDAN KAYNAKLI P İ YASADA BULUNMAYAN İ LAÇLARLA İ LG İ L İ B İ R ÇALIŞMA YAPILMAKTA MIDIR ?

27 YEN İ AÇILACAK ECZACILIK FAKÜLTER İ NDE B İ R ŞEK İ LDE B İ L İ M YAPILACA Ğ I İ NANCINDAYIM.FAKAT GELECE Ğİ PLANLAYARAK KONTENJANLARIN SINIRLANDIRILMASI KONUSUNDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ? ÇOCU Ğ UNUZUN ECZACILIK E Ğİ T İ M İ ALMASINI İ STER M İ S İ N İ Z ?

28 İ LAÇ F İ YAT KARANAMES İ İ LE İ LG İ L İ TEB, MESLE Ğİ M İ Z İ KORUYACAK NE G İ B İ ÇALIŞMALARDA BULUNDU ? T.E.B BAŞKANI B İ Z ECZACILARDAN NE BEKL İ YOR?

29


"ÜYELER İ M İ ZLE YAPILAN ANKET SONUÇLARI ANKET İ CEVAPLAYAN ÜYE SAYISI 134 ANKET İ CEVAPLAMAYAN ÜYE SAYISI 39 ANKETE TOPLAM KATILIM 173." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları