Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BURGESS’IN KONSANTR İ K BÖLGELEME MODEL İ. ERNEST WATSON BURGESS (16 Mayıs 1886 - 27 Aralık 1966) 1916 YILINDA KENTSEL SOSYOLOG OLARAK CH İ CAGO OKULUNDA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BURGESS’IN KONSANTR İ K BÖLGELEME MODEL İ. ERNEST WATSON BURGESS (16 Mayıs 1886 - 27 Aralık 1966) 1916 YILINDA KENTSEL SOSYOLOG OLARAK CH İ CAGO OKULUNDA."— Sunum transkripti:

1 BURGESS’IN KONSANTR İ K BÖLGELEME MODEL İ

2 ERNEST WATSON BURGESS (16 Mayıs 1886 - 27 Aralık 1966) 1916 YILINDA KENTSEL SOSYOLOG OLARAK CH İ CAGO OKULUNDA Ö Ğ RET İ M ÜYEL İĞİ NE BAŞLADI.PARK VE MCKENZ İ E İ LE B İ RL İ KTE KENTSEL EKOLOJ İ KURAMINI GEL İ ŞT İ RD İ

3 BURGESS, KENTSEL EKOLOJİ KURAMINDA KURAMSAL ÇERÇEVENİN MEKANSAL UYGULAMASINI YAPTI. MICHIGAN GÖLÜ KENTİN DAİRESEL OLARAK BÜYÜMESİNE ENGEL OLMASINA RAĞMEN BU MODELİ TASARLADI.

4 BU KURAMA GÖRE KENTLER İ N YAPISI, ORTAK MERKEZL İ ÇEMBERLER İ N AYIRDI Ğ I BEŞ İ ŞLEVSEL BÖLGEDEN OLUŞMAKTADIR. 1)MERKEZ İ İ Ş ALANI 2)GEÇ İ Ş BÖLGES İ 3) İ ŞÇ İ KONUTLARI 4)ORTA SINIF KONUTLARI 5)BANL İ YÖLER

5 1)MERKEZ İ İ Ş ALANI(ÇEK İ RDEK) ŞEHR İ N BU BÖLGES İ NDE YERLEŞ İ M ALANI YOKTUR SADECE İ ŞLETMELER BULUNMAKTADIR.BU ALAN GELEN TAŞIT YO Ğ UNLU Ğ UNU KARŞILAMAK İ Ç İ N GEL İ ŞM İ Ş B İ R ULAŞIM S İ STEM İ NE SAH İ PT İ R.AYRICA BU ALANDA YÜKSEK ARSA MAL İ YET İ NEDEN İ YLE ARSADAN DAHA VER İ ML İ FAYDALANAB İ LMEK İ Ç İ N GÖKDELENLER İ NŞA ED İ LM İ ŞT İ R.ER İ Ş İ LEB İ L İ RL İ K İ MKANLARI NEDEN İ YLE ÇO Ğ U DEVLET KURUMU, İ ŞLETMELER,STADYUMLAR VE RESTORANTLAR BURADA YER SEÇM İ ŞT İ R.

6

7 2)GEÇ İ Ş BÖLGES İ BU BÖLGE SANAY İ İ ÇER İ R.AYRICA BU BÖLGEDE BÜYÜK KONUTLARIN BÖLÜNMES İ YLE OLUŞAN KÜÇÜK KONUT B İ R İ MLER İ NDE GÖÇMENLER YANI SIRA TEK B İ REYLER BELL İ B İ R K İ RA KARŞILI Ğ INDA YAŞAMAKTADIR.B İ NALAR BAKIMSIZ VE ESK İ D İ R.BURADA YAŞAYANLARIN DÜZENL İ İ ŞLER İ YOKTUR.

8

9 3) İ ŞÇ İ BÖLGES İ BU BÖLGEDE BULUNAN İ ŞÇ İ SINIFI A İ LELER İ MÜTEVAZI ESK İ EVLERDE YAŞAMAKTADIR.BU İ NSANLARIN BÜYÜK ÇO Ğ UNLU Ğ U K İ RADA OTURMAKTADIR.BURADAK İ İ ŞÇ İ LER SANAY İ ALANLARINDA DÜZENL İ İ ŞE SAH İ PLERD İ R VE ULAŞIM MAL İ YET İ OLMAMASI İ Ç İ N İ Ş YERLER İ NE YAKIN YERLEŞM İ ŞLERD İ R.

10

11 4)ORTA SINIF KONUTLARI BU BÖLGEDE ÇO Ğ UNLUKLA ORTA SINIF A İ LELER İ N YAŞADI Ğ I KAL İ TEL İ VE DAHA GEN İ Ş EVLER BULUNUR.BURADAK İ EV T İ PLER İ MÜSTAK İ L YA DA APARTMAN TARZINDADIR.BURADA YAŞAYANLAR ŞEH İ R MERKEZ İ NDEK İ GÜRÜLTÜ VE K İ RL İ L İ KTEN KAÇAN İ ŞÇ İ SINIFINA GÖRE DAHA İ Y İ MADD İ DURUMA SAH İ P B İ REYLERD İ R.

12 5)BANL İ YÖLER KENT SINIRLARI DIŞINDA KALAN BU BÖLGEDE GEL İ R DÜZEY İ YÜKSEK A İ LELER YAŞAMAKTADIR.EVLER GENEL OLARAK LÜKS V İ LLALARDIR.MERKEZ İ İ Ş ALANINA ULAŞIM İ MKANLARI GEL İ ŞM İ ŞT İ R.KENT İ N K İ RL İ L İĞİ VE GÜRÜLTÜSÜNDEN TAMAMEN UZAKLAŞMAK AMACIYLA ŞEH İ RDEN UZAK ALANLARA YÖNELEN EN ZENG İ N KES İ M İ N YERLEŞMELER İ D İ R.

13

14

15

16 MODELE YAPILAN ELEŞT İ R İ LER MODELE B İ RÇOK ÇA Ğ DAŞ KENTSEL CO Ğ RAFYACI TARAFINDAN İ T İ RAZ ED İ LM İ ŞT İ R. TOPOGRAFYA VE ÇEVRESEL KOŞULLARIN FARKLI ETK İ LER İ OLASILI Ğ I ÜZER İ NDE DURULMAMIŞTIR. KENTLER İ N AŞIRI BÜYÜMES İ DURUMUNDA TEK MERKEZ İ N YETERS İ Z KALAB İ LECE Ğİ DÜŞÜNÜLMEM İ ŞT İ R.

17 HAZIRLAYANLAR 2013516026 VEL İ ERCAN 2012516043 B İ LAL H İ LM İ MUTLU


"BURGESS’IN KONSANTR İ K BÖLGELEME MODEL İ. ERNEST WATSON BURGESS (16 Mayıs 1886 - 27 Aralık 1966) 1916 YILINDA KENTSEL SOSYOLOG OLARAK CH İ CAGO OKULUNDA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları