Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLKNUR ERDEM HEMŞİRE TSK ETİMESGUT ASKER HASTANESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLKNUR ERDEM HEMŞİRE TSK ETİMESGUT ASKER HASTANESİ"— Sunum transkripti:

1 İLKNUR ERDEM HEMŞİRE TSK ETİMESGUT ASKER HASTANESİ
Bir Asker Hastanesinde Kullanılan Elektronik Kayıt Sisteminin Hemşirelerin Günlük Çalışma Faaliyetlerine Etkileri İLKNUR ERDEM HEMŞİRE TSK ETİMESGUT ASKER HASTANESİ

2 Hastaneler yüzyıllarca bilgilerini manuel sistem ile kayıt ettiler.
Bilgisayarların iş sahasına girmesi ile hastanelerde hastane yöneticileri bilgisayara ilgi duymaya başladılar. Bilgisayarların hastane uygulamalarına girmesiyle hekimlerin, hemşirelerin ve diğer sağlık profesyonellerinin rolleri kesin olarak değişti. Artık hekimler ve hemşireleri bilgisayarla ortak iş görmek, bilgisayarlarla bütünleşmek ve onu kullanmak zorundaydılar.

3 Bilgisayarlaşma hastanelerde çok çabuk ilerledi ve bilgisayarlar; muhasebe, hasta kabul, hasta takip, faturalama gibi uygulama alanlarından hızla çıkarak klinik karar destek sistemlerini, hastane bilgi yönetim sistemlerini, laboratuar bilgi sistemlerini, radyoloji bilgi sistemleri gibi birçok modül ve sistem ile entegre olarak entegre hastane bilgi yönetim sistemlerini oluşturdular. Yeni bilgisayar teknolojileri sayesinde tıbbi kayıt bilgileri bilgisayar ortamına aktarıldı.

4 Bugün ülkemizde faaliyet gösteren 1
Bugün ülkemizde faaliyet gösteren hastanenin hepsi de değişik düzeylerde hastane bilgi yönetim sistemlerine sahiptirler. Fakat bu hastanelerin entegre hastane yönetim bilgi sistemlerine ulaşması için; zaman, sabır, yetişmiş personel ve bilgisayarla dost çalışanlara ihtiyacı bulunmaktadır. Bu konudan da yola cikarak bu arastirmayi hazirlamis bulunuyorum.

5 Bu çalışma T.S.K. Etimesgut AskerHastanesi’nde çalışan askeri hemşirelerin kullandıkları elektronik kayıt sisteminin, günlük çalışma faaliyetlerine olan etkileri, Bu sistemi kullanırken yaşadıkları kolaylıkların ve zorlukların değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.. 3 Yıldır yeni kullanımda olan elektronik kayıt sistemimiz ; 4 aydır medula sistemine kısmen entegre olup GATA başta olmak üzere 32 asker hastanede halen kullanılmaktadır.

6 Çalışmamız; aktif nöbet tutarak ; poliklinik - klinik ve ameliyathanede çalışan 56 kişilik hemşire grubu ile anket yontemiyle elde edilen sonuclarin SPSS ile analiz edilerek bulunan sonuclaridir

7 Araştırmamıza katılan hemşire grubunun
%64 ü yaş

8 Bu grubun %44 ü yıllık %23 ü yıl ve üzeri %21 ise yıllık çalışma sürelerine sahip hemşirelerdir.

9 % 80 oranın da Lisans mezunu olan hemşire grubumuzun
% 89 u bilgisayarı hem ev hem de işte olmak üzere çoğunlukla kullanmaktadır. Fakat bilgisayar kullanımında kendini yeterli görme sorusuna %57 KISMEN cevabı alınmıştır .

10 Çalışmamızda elektronik kayıt sisteminin(EKS) ne kadarını Hemşirelik uygulamalarına ayırıyorsunuz sorusuna ise Grubumuzun %73ü EKS nin %10- %30 u kadar Grubumuzun %19 u EKS nin %30 -%60 ı kadar cevabını aldık …

11 Hastaların; hastalık süreçlerindeki öykülerine ulaşma konusunda % 44 ünün EKS ni kullandıklarını ;
%33 ününde bazen kullandıkları araştırmada ortaya çıkmıştır

12 Diğer bir yandan kullanılan EKS nin hemşirelik uygulamalarında iş yükünü arttırdığı sorusuna grubun
% 42 si EVET olarak %29 u HAYIR olarak cevaplamıştır

13 Kullanılan EKS nin zaman kaybını önleme konusunda
%55 BAZEN olarak %23 HAYIR olarak %21 ise EVET olarak cevaplandırmıştır

14 Hemşire çalışma grubumuzun %35 i kullanılan kayıt sisteminin
hasta kayıtları ve güvenli hemşirelik uygulamaları konusunda destekleyici rolü olduğunu düşünmektedir

15 Kullanılan EKS nin malpraktisleri (mesleki hata) yanlış ilaç uygulamaları vb. engelleyici rolü görülmemiş ve %59 oranında HAYIR sonucu çıkmıştır Grubun yasal açıdan düşünüldüğünde kendini güvence altına almadığı sonucu çıkmıştır.

16 Yapılan çalışmada Doktor –Hemşire –Hasta arasında bilgi akışını güçledirici olduğu ortaya çıkmış ve % 41 oranında hizmet kalitesini arttırdığı bulguları elde edilmiştir

17 SONUÇ OLARAK Hastanelerde kullanılan elektronik kayıt sisteminin hemşirelik mesleğinin önemli bir parçası olduğu; Yasal açıdan hemşirelerin mesleklerini destekleyici rolünün ortaya çıkarılması gerektiği, Hemşirelik uygulamalarında yapılan yanlışları engellemek amacıyla programın geliştirilmesi gerektiği

18 Sistemi kullanan hastanelerde amacına uygun olarak daha çok resmi prosedürlerin yürütüldüğü; hemşirelik uygulamalarına daha az bir kısım ayrılarak iş yükünü arttırdığı saptanmış olup Zaman kaybını önlemediği bu konuda önlemlerin alınması gerektiği saptanmıştır.

19 TEŞEKKÜRLER


"İLKNUR ERDEM HEMŞİRE TSK ETİMESGUT ASKER HASTANESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları