Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ö ğ rendikçe mi büyürüz,yoksa büyüdükçe mi ö ğ reniriz?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ö ğ rendikçe mi büyürüz,yoksa büyüdükçe mi ö ğ reniriz?"— Sunum transkripti:

1 Ö ğ rendikçe mi büyürüz,yoksa büyüdükçe mi ö ğ reniriz?

2 MERAK ETM İ YOR MUSUN ? MERAK ETM İ YOR MUSUN ? H İ Ç AYNAYA BAKIP BANA NE OLUYOR BÖYLE DED İ N M İ ? YOKSA ELLER İ M İ Z VE AYAKLARIMIZ HEP AYNI MI,BÜYÜYOR MU ? BÜYÜMED İĞİ N İ DÜŞÜNDÜ Ğ ÜN NELER VAR ? NE OLUR DE Ğİ ŞMES İ N HEP AYNI KALSIN DED İĞİ N B İ R ŞEY VAR MI ? PEK İ ÇEVREN İ ZDE NASIL B İ R DE Ğİ Ş İ M VAR ? BU DE Ğİ Ş İ ME HER ZAMAN BÜYÜME D İ YEB İ L İ R M İ Y İ Z ? BÜYÜDÜ Ğ ÜMÜZÜ FARK EDEB İ L İ YOR MUYUZ ? EN ÇOK NERELERDE VE NE ZAMAN H İ SSED İ YORUZ ? KÜÇÜKKEN BÜYÜYÜNCE YAPMAYI ÇOK İ STED İĞİ N B İ R ŞEY OLDU MU?

3 BANA NELER OLUYOR ? BANA NELER OLUYOR ? BOYUM NE ÇABUK UZADI ANLAYAMADIM B İ LE.. AYAKKABIM BANA OLMUYOR,DAHA GEÇEN AY ALDIM. ESK İ DEN M İ N İ C İ K AYAKLARIM VARDI…. SEVD İĞİ M RENKLER, MESLEKLER, Y İ YECEKLER B İ LE DE Ğİ Ş İ YOR, ARTIK DAHA GÜZEL YÜRÜYORUM…KOŞUYORUM.. GEÇEN YILA GÖRE DAHA İ Y İ BASKETBOL OYNUYORUM. K İ LOM B İ LE DE Ğİ ŞT İ ARTIK AYNADA KEND İ M İ TANIYAMIYORUM ESK İ DEN YALNIZ DIŞARI ÇIKAMAZDIM,ARTIK TEK BAŞINA GEZ İ YORUM, OYNUYORUM, DOLAŞIYORUM. ARTIK KEND İ M İ TANIYAMIYORUM..BANA NELER OLUYOR BÖYLE!!.

4 YÜRÜYORUM ARTIK

5 VE KOŞUYORUM.

6 ZIPLAYAB İ L İ YORUM …… BAK:

7 OKULA DA : G İ D İ YORUM

8 ÇOK SEV İ YORUM: DÜŞÜNMEY İ..

9 OYNAMAYI DA ÇOK SEV İ YORUM..

10 ARTIK YAPAB İ L İ YORUM…..

11 ÇOK MUTLUYUM…

12 NELER Ö Ğ RENECE Ğİ Z? BÜYÜDÜKÇE NELER DE Ğİ Ş İ YOR ? BÜYÜMEK NE DEMEK ? BUNA MECBUR MUYUZ ? GERÇEKTEN BÜYÜYOR MUYUZ ? VÜCUDUMUZDA MEYDANA GELEN DE Ğİ Ş İ M İ İ LK NE ZAMAN FARK ET İ K ? GEÇM İ Ş İ LE BU GÜNÜMÜZÜ KARŞILAŞTIRALIM. BU BÜYÜK FARKIN SEBEB İ NE OLAB İ L İ R? K İ M SEN İ BÖYLE SÜREKL İ SEN İ STEMEDEN DE Ğİ ŞT İ R İ YOR MERAK ETMED İ N M İ ?

13 KAVRAMLARIMIZ: Ö Ğ RENME DAVRANIŞ DE Ğİ Ş İ M GEL İ Ş İ M ZAMAN

14 BÜYÜME – GEL İ Ş İ M- DAVRANIŞLAR Gelişim : Aslında bir de ğ işimdir. Yani de ğ işmek farklılaşmak anlamına gelir. Eski görünüşün de ğ işmesi demektir. Ama bu olumlu yönde olanıdır. Yani her şeyin yolunda gitmesi gibi… Davranış : Emeklemek, aya ğ a kalkmak, yürümek, koşmak, atlamak, zıplamak, almak, vermek, tutmak kaldırmak….vb gibi günlük yaşamda yaptı ğ ımız bütün işlerin genel adı. Büyüme: Artık ben daha önce yapamadı ğ ım her hangi bir şeyi yapabiliyorum demek.. Artık koşuyorum, zıplayabiliyorum, konuşuyorum, oynaya biliyorum ….gibi.

15 BÜYÜME GEL İ Ş İ M İ GEL İ Ş İ M DAVRANIŞLARI DAVRANIŞLAR HAREKETLER İ M İ ETK İ LER.. KOŞMAK YÜRÜMEK GEZMEK OYNAMAK ZIPLAMAK ATLAMAK ATMAK ALMAK VERMEK KALDIRMAK SÜRMEK TUTMAK YIRTMAK VURMAK İ ÇMEK KESMEK KONUŞMAK KOKLAMAK FIRLATMAK TATMAK DOKUNMAK SONUÇ OLARAK :

16 TEMA ADI: Dün, bugün, yarın KAZANIM: Önceki yıllarda ve şimdi tek başına yapabildi ğ i davranışları karşılaştırarak zaman içinde nasıl bir de ğ işim geçirdi ğ ini fark eder.

17 TEMA ADI: Dün,bugün,yarın KAZANIM : Çocuk bebeklikten çocukluk dönemine geçişin bir olgu oldu ğ unu kavrar.

18 BU BEN M İ Y İ M ? BU BEN M İ Y İ M ?

19 ÜN İ TE SORULARI ÜN İ TE SORULARI Neden oynadı ğ ımız oyun ve oyuncaklar,besinler zamanla de ğ işiyor? Geçen yıl ve şimdi yapabildi ğ imiz ve yapamadı ğ ımız davranışlar nelerdir? Çocuklarla yetişkinler arasındaki davranış farkları nelerdir? Gelişimin bireyin davranışları üzerindeki etkisi nedir?


"Ö ğ rendikçe mi büyürüz,yoksa büyüdükçe mi ö ğ reniriz?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları