Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEN İ DO Ğ ANLARI TANIYIN! www.siradisiannelik.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEN İ DO Ğ ANLARI TANIYIN! www.siradisiannelik.com."— Sunum transkripti:

1

2 YEN İ DO Ğ ANLARI TANIYIN! www.siradisiannelik.com

3 ONLAR, BU DÜNYAYA MASUM VE S İ ZE GÜVENEREK GEL İ RLER! www.siradisiannelik.com

4 HAYATLARINDAK İ İ LK YIL, HAYAT İ ÖNEME SAH İ PT İ R. NE KADAR ÇOK SEV İ L İ R, ÖPÜLÜR VE GÜVENDE OLURLARSA O KADAR BEDEN VE RUH SA Ğ LI Ğ I YER İ NDE OLARAK BÜYÜRLER. www.siradisiannelik.com

5 YA OLMAZSA????? www.siradisiannelik.com

6 ÖNCEL İ KLE S İ Z İ N HAYATINIZ ÇEK İ LMEZ HALE GELECEK. SONRASINDA DA KEND İ LER İ ÇEK İ LMEZ B İ R İ NSAN OLACAKLAR HEM DE HAYAT BOYU! www.siradisiannelik.com

7 YEN İ DO Ğ ANLAR, ALGILAMA VE İ FADE DUYGULARI İ LE DO Ğ ARLAR. BUNLAR, ONLAR İ Ç İ N EN İ LKEL İ LET İŞİ M ARAÇLARIDIR. www.siradisiannelik.com

8 GENELDE, YA YATARLAR YA DA BAKARLAR. www.siradisiannelik.com

9 I Ş I Ğ A, GÜRÜLTÜYE VE HAREKETE KAR Ş I TEPK İ GÖSTER İ RLER. E Ğ ER, TEPK İ GÖSTERM İ YORLARSA, EN KISA ZAMANDA UZMAN DOKTORA DANI Ş MANIZDA YARAR VAR. BEBEKLER, BU ETK İ LERE, HAREKET EDEREK, A Ğ LAYARAK VEYA UYUYARAK TEPK İ GÖSTEREB İ L İ RLER. www.siradisiannelik.com

10 YEN İ DO Ğ ANLARIN, DO Ğ MASI İ LE B İ RL İ KTE EN ÖNEML İ KONU A İ LELER İ N, B İ R A İ LE S İ STEM İ KURMU Ş OLMALARI VE BU S İ STEM İ ANLAMI Ş OLMALARI GEREKMEKTED İ R. www.siradisiannelik.com

11 YEN İ DO Ğ ANLAR İ LE İ LK İ LET İŞİ M, EMZ İ RMED İ R…VE BU ONA GÜVEN H İ SS İ N İ A Ş ILAMAKTADIR. www.siradisiannelik.com

12 YEN İ DO Ğ ANLAR İ LE ARANIZDA BAZISIKINTILAR OLAB İ L İ R. BUNLARIN NEDENLER İ ; E Ğ ER S İ Z VEYA BEBEKLER HASTALIKTAN DOLAYI B İ RB İ R İ N İ ZDEN AYRI KALMI Ş İ SEN İ Z, A Ğ RILARINIZ FAZLA İ SE, BEBEKLER İ N İ Z İ LE ARANIZDAK İ İ L İŞ K İ DE SIKINTILAR OLAB İ L İ R. BU DURUM, HORMONLARINIZIN DE ĞİŞİ KL İĞİ NDEN KAYNAKLANAN B İ R DURUMDUR VE B İ RÇOK ANNEDE GÖRÜLEB İ L İ R. KEND İ N İ Z İ KÖTÜ H İ SSETMEY İ N. www.siradisiannelik.com

13 DO Ğ UMDAN SONRA BEBEKLER İ N İ ZE OLAN YAKLA Ş IMINIZ, KEND İ LER İ N İ S İ Z İ N KUCA Ğ INIZDA GÜVENDE H İ SSETMELER İ, MUTLU B İ R ÇOCUK OLMALARINI SA Ğ LAYACAKTIR. www.siradisiannelik.com

14 BAZEN DO Ğ UM SONRASI ANNE- BEBEKLER ARSINDA KOPUKLUK OLAB İ L İ R. BUNUN NEDENLER İ NDEN B İ R İ S İ DE AMEL İ YAT İ LE DO Ğ UM YAPMI Ş İ SEN İ Z ACILARINIZ D İĞ ER İ DE HORMONLARINIZIN ETK İ S İ İ LE DUYSAL OLU Ş UNUZDUR. HEMEN HEMEN B İ RÇOK İ K İ Z ANNES İ BU DUYGUYU YA Ş AR VE B İ R TEK KEND İ S İ N İ N BÖYLE DÜ Ş ÜNDÜ Ğ ÜNÜ SANARAK KEND İ NDEN UTANIR. www.siradisiannelik.com

15 ÇOCU Ğ UNUZU TANIYIN ! GÖZ İ LE İ T Şİ M İ KURUN! GÖZLER KALB İ N AYNASIDIR. www.siradisiannelik.com

16 KIZGINSA, GÖZLER İ N İ KISMI Ş TIR. www.siradisiannelik.com

17 KORKUYORSA GÖZ BEBEKLER İ NDEN BELL İ D İ R! www.siradisiannelik.com

18 ÜZGÜNSELER, GÖZLER İ DE SÜZGÜNDÜR! www.siradisiannelik.com

19 EN İ Y İ İ LET İŞİ M ARACI, A Ğ LAMAKTIR X 2 www.siradisiannelik.com

20 HER B İ R A Ğ LAMANIN FARKLI B İ R TONU VARDIR. MÜZ İ K KULA Ğ INIZI GEL İŞ T İ R İ N VE BEBEKLER İ N İ Z İ N NEDEN – NASIL A Ğ LADI Ğ INI KE Ş FED İ N. www.siradisiannelik.com

21 HER ÇOCU Ğ UN KORKULARI VARDIR! -DÜ Ş ME KORKUSU, -GÜRÜLTÜ, -AN İ AYDINLIK, - AN İ B İ R HAREKET, G İ B İ …… www.siradisiannelik.com

22 HER ÇOCUK FARKLIDIR! HUYUNU SUYUNU Ö Ğ REN İ N!! -K İ M İ ÇOCUK BATTAN İ YEYE SARILMAYA BAYILIR; İ K İ ZLE İ RN ÇO Ğ UNDA GÖRÜLÜR, ANNE KARNINI HATIRLATTI Ğ I İ Ç İ N. -K İ M İ ÇIPLAK KALMAYA BAYILIR, -K İ M İ KLAS İ KT İ R, DÜZEN İ N İ BOZMAYA GELMEZ, -K İ M İ YATMAYA BAYILIR, -K İ M İ DE YER İ NDE DURAMAZ, www.siradisiannelik.com

23 UYUMAZLAR; - E ğ er, açsa, Di ş çıkartıyorsa, Gaz sancısı varsa, Bezi ıslak veya pis ise, Terlemi ş veya ü ş üyorsa, Emzi ğ i dü ş mü ş se, UYUMAZALAR!!!!! www.siradisiannelik.com

24 KONU Ş UN, Kendilerine güven gelsin, Anne sesine alı ş sınlar ve rahatlasınlar, Kelime hazineleri geli ş sin ve daha önce konu ş maya ba ş lasınlar! www.siradisiannelik.com

25 ÇOCUKLARINIZI SA Ğ LIKLA VE MUTLULUKLA BÜYÜTÜN. www.siradisiannelik.com


"YEN İ DO Ğ ANLARI TANIYIN! www.siradisiannelik.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları