Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6 Adet Öğrenci 33 Adet Araştırma 1 Adet Merkez Laboratuvarı Klinik Eczacılık Bilim Dalı Uygulama Eczanesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezi Konferans Salonu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6 Adet Öğrenci 33 Adet Araştırma 1 Adet Merkez Laboratuvarı Klinik Eczacılık Bilim Dalı Uygulama Eczanesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezi Konferans Salonu."— Sunum transkripti:

1 6 Adet Öğrenci 33 Adet Araştırma 1 Adet Merkez Laboratuvarı Klinik Eczacılık Bilim Dalı Uygulama Eczanesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezi Konferans Salonu Kütüphane ve Bilgi Erişim Merkezi Öğrenci Hobi Odaları Kafeterya 5 Adet Amfi 5 Adet Derslik 4 Adet İnteraktif Modüler Derslik Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

2 KONFERANS SALONU 200 Ki ş ilik Fuaye Alanı AMF İ 200 Ki ş ilik 160 Ki ş ilik 100 Ki ş ilik 5 Adet KÜTÜPHANE ve B İ LG İ ER İŞİ M MERKEZ İ 200 m 2 Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

3 DERSL İ KLER 80 Ki ş ilik Klinik Eczacılık e ğ itimi için: İ NTERAKT İ F MODÜLER DERSL İ K KOMPLEKSLER İ 40 m 2 S İ MÜLE HASTA LABORATURLARI 6 Adet 5 Adet 4 Adet Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

4 ECZACILIK MÜZES İ 50 m 2 ARA Ş TIRMA LABORATUVARLARI65 m 2 65 m 2 UYGULAMA ECZANES İ 65 m 2 İ LAÇ VE ZEH İ R DANI Ş MA MERKEZ İ 65 m 2 İ LAÇ GÜVENL İĞİ ARA Ş. VE UYG. B İ R İ M İ 30 m 2 KAFETERYA270 m 2 Ö Ğ RENC İ HOB İ ODASI 80 m 2 33 Adet 3 Adet Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

5 ECZACI Eczane Eczacısı İ laç Endüstrisi Kozmetik Endüstrisi Klinik Eczacı Ecza Depoları Sa ğ lık Bakanlı ğ ına Ba ğ lı Kurumlar Akademisyen Eczacı Etkin Eczacılar yeti ş tirmek için kaliteli e ğ itim-ö ğ retimin sa ğ lanması Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

6 Anabilim dallarında ihtiyaç duyulan ö ğ retim elemanı sayısının artırılması E ğ itim-ö ğ retim komisyon ve koordinatörlüklerinin kurulması E ğ itim-ö ğ retim alanında köklü Eczacılık Fakülteleri ile i ş birli ğ i yapılması Akademik personelin ulusal ve uluslararası de ğ i ş im programlarına katılması Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

7 İ laç/hasta odaklı e ğ itim müfredatının olu ş turulması E ğ iticilerin e ğ itimi Eczacılık e ğ itiminde akreditasyon Klinik eczacılık uygulamaları için 1200 yataklı Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin etkin kullanılması Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

8 AKADEM İ K KADRO DA Ğ ILIMI Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

9 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Kimya Farmakoloji Klinik Eczacılık Farmasötik Botanik Farmakognozi Farmasötik Toksikoloji Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Teknoloji Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Kozmetoloji Radyofarmasi Farmasötik Biyoteknoloji Temel Eczacılık Bilimleri Analitik Kimya ABD Biyokimya ABD Temel Eczacılık Bilimleri Farmasötik Mikrobiyoloji Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

10 Anabilim DalıProfesörDoçentYardımcı Doçent Ö ğ retim Görevlisi Farmasötik Kimya ---- Farmakoloji -- 11 Farmasötik Botanik - -- 1 Farmakognozi ---- Farmasötik Toksikoloji ---- Eczacılık İş letmecili ğ i ---- Farmasötik Teknoloji ---- Radyofarmasi ---- Farmasötik Biyoteknoloji ---- Analitik Kimya -- 1 - Biyokimya -- 1 - Farmasötik Mikrobiyoloji ---- Eczacılık Temel Bilimleri ---- Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

11 Üniversite / FakülteAnabilim Dalı E ğ itim Durumu Ara ş. Gör. Sayısı Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik TeknolojiDoktora1 Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik KimyaDoktora1 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi FarmakolojiDoktora1 Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik MikrobiyolojiDoktora1 Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik ToksikolojiDoktora1 Dokuz Eylül Üniversitesi-Yabancı Dil2 Bo ğ aziçi Üniversitesi-Yabancı Dil1 Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

12 Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

13 Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014


"6 Adet Öğrenci 33 Adet Araştırma 1 Adet Merkez Laboratuvarı Klinik Eczacılık Bilim Dalı Uygulama Eczanesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezi Konferans Salonu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları