Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOKLU ZEKA ÇE Şİ TLER İ www.siradisiannelik.com. 7 ÇOK GEÇ OLAB İ L İ R! www.siradisiannelik.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOKLU ZEKA ÇE Şİ TLER İ www.siradisiannelik.com. 7 ÇOK GEÇ OLAB İ L İ R! www.siradisiannelik.com."— Sunum transkripti:

1 ÇOKLU ZEKA ÇE Şİ TLER İ www.siradisiannelik.com

2 7 ÇOK GEÇ OLAB İ L İ R! www.siradisiannelik.com

3 Çocuklarınızın yeteneklerini erkenden ke ş fetmeniz, kariyerlerinde daha çabuk yol almalarını sa ğ layacaktır. Bunun için bilmeniz gereken çocu ğ unuzun zeka türüdür. Yani, ö ğ renirken nasıl daha iyi ö ğ rendi ğ idir. www.siradisiannelik.com

4 1- BEDENSEL ZEKA ÇOCU Ğ UNUZ E Ğ ER, HER İŞİ YAPARKEN BEDEN İ N İ ORTAYA KOYUYORSA, DANS ETMEDE, SPORDA, EL BECER İ LER İ NDE İ Y İ İ SE, TAKL İ K YETENE Ğİ VAR İ SE, ÇOCU Ğ UNUZ, BEDENSEL ZEKAYA SAH İ P DEMEKT İ R. ONU- ONLARI BU ALANDA YÖNLEND İ RMEK, HAYATTA DAHA BA Ş ARILI OLMALARINI SA Ğ LAYACAKTIR. www.siradisiannelik.com

5 2- MÜZ İ KSEL ZEKA -BU TÜR ÇOCUKLAR, MÜZ İ K YAPMA VE ANLAMA KONUSUNDA GAYET İ Y İ D İ RLER. - SESLE VE R İ T İ MLE DÜ Ş ÜNMEY İ SEVD İ KLER İ G İ B İ Ş ARKI SÖYLEMEKTEN, R İ T İ M TUTMAKTAN VE MÜZ İ K ALET İ ÇALMAKTAN ZEVK ALIRLAR. www.siradisiannelik.com

6 3- MATEMAT İ KSEL ZEKA ÇOCUKLARINIZ, SAYILAR İ LE KEND İ LER İ N İ İ FADE ETMEKTEN ZEVK ALIYOR VE MANTIKLARI GEL İŞ M İŞ İ SE, PROBLEM ÇÖZMEY İ, ORAGAN İ ZASYON YAPMAYI, Ş EK İ LLER İ SEV İ YORLARSA ÇOCUKLARINIZIN MATEMAT İ KSEL ZEKALARI GEL İŞ M İŞ DEMEKT İ R www.siradisiannelik.com.

7 4- SÖZEL ZEKA ÇOCUKLARINIZIN D İ L YETENE Ğİ GEL Ş M İŞ VE KONU Ş URKEN KEND İ LER İ N İ RAHATLIKLA İ FADE EDEB İ L İ YORLARSA, - İ Y İ D İ NLEY İ C İ VE İ Y İ KONU Ş MACI İ SELER, - AÇIKLAMA YAPMADA VE Ö Ğ RETMEDE İ Y İ İ SELER, - ÇOK İ Y İ YAZI, Şİİ R, ROMAN VS. YAZIYORLARSA, - KEL İ MELER İ B İ R KEZ GÖRDÜKLER İ NDE KAVRIYORLARSA, ÇOCUKLARINIZIN SÖZEL ZEKASI GEL İŞ M İŞ DEMEKT İ R. www.siradisiannelik.com

8 5- GÖRSEL ZEKA ÇOCU Ğ UNUZ E Ğ ER, RES İ MLER İ LE DÜ Ş ÜNÜYORSA, - RES İ MLERE, HAR İ TALARA BAKMAKTAN VE TELEV İ ZYON İ ZLEMEKTEN HO Ş LANIYORSA, - RES İ M YAPMAKTAN, B İ R Ş EYLER İ TASARLAMAKTAN ZEVK ALIYORSA, ÇOCUKLARINIZIN GÖRSEL ZEKASI GEL İŞ M İŞ DEMEKT İ R. ÇOCUKLARINIZ EN İ Y İ, GÖRSEL MATERYALLER İ LE Ö Ğ REN İ RLER. www.siradisiannelik.com

9 6- K İŞİ SEL- İ ÇSEL ZEKA BU TÜR ÇOCUKLARIN, KEND İ LER İ N İ SORGULAMA YETENEKLER İ GEL İŞ M İŞ T İ R. DO Ğ RULARININ VE YANLI Ş LARININ NELER OLDU Ğ UNU GAYET İ Y İ B İ L İ RLER. KEND İ KEND İ LER İ NE OLMAKTAN VE ÇALI Ş MAKTAN ZEVK ALIRLAR. EMPAT İ YETENEKLER İ GEL İŞ M İŞ T İ R. www.siradisiannelik.com

10 7- DO Ğ A DÜ Ş KÜNÜ ZEKA BU TÜR ÇOCUKLAR, İ MKAN OLSA DO Ğ ADA YA Ş AMAK İ STERLER. HAYVANALAR, B İ TK İ LER ONLARIN EN İ Y İ ARKADA Ş IDIR. B İ TK İ EKMEK, D İ KMEK, BAHÇE İ LE U Ğ RA Ş MAK, HAYVANLARA BAKMAK, ONLARI TEDAV İ ETMEK, DO Ğ AYI KE Ş FETMEK, EN ÇOK ZEVK ALDIKLARI KONULARDIR. DO Ğ AYA DA İ R YAPILAN DENEYLERDE GAYET İ Y İ D İ RLER. www.siradisiannelik.com

11 8- İ NSAN İ - SOSYAL ZEKA BU TÜR ÇOCUKLARIN İ NSAN İ İ L İŞ K İ LER İ GEL İŞ M İŞ T İ R. SÜREKL İ TOPLUMUN İ ÇER İ S İ NDE AKT İ F OLMAK İ STERLER. - D İ NLEMEY İ SEVERLER, -KAR Ş ISINDAK İ İ NSANIN DUYUDLARINI GAYET İ Y İ ANLARLAR VE KEND İ LER İ N İ ONLARIN YER İ NE KOYMAYI İ Y İ B İ L İ RLER, - İ NSANLARA YARDIM ETMEK, - GRUP İ LE ÇALI Ş MAK, -FAAL İ YETLERE VE KULÜPLERE KATILMAK TAM DA ONLARA GÖRED İ R.

12 BUNDAN SONRASINDA ANNE OLARAK, İ Y İ B İ R GÖZLEMC İ OLUN VE ÇOCUKLARINIZ OKUL HAYATINA BA Ş LAMADAN ONLARI, YETENEKLER İ DO Ğ RULTUSUNDA HAYATA HAZIRLAYIN. UNUTMAYIN; İŞ, E Ş VE A Ş SEÇ İ M İ HAYATTA VER İ LEN EN ÖNEML İ KARARLARDANDIR. ÇOCUKLARINIZIN S İ Z İ N SEVD İĞİ N İ Z MESLEKLER İ DE Ğİ L DE KEND İ SEVD İ KLER İ MESLEKLER İ YAPMALARI KONUSUNDA ONLARA DESTEK OLUN. “BIRAK O Ğ LUM YA, BOYA YAPIP DA BOYACI MI OLACAKSIN, BIRAK KIZIM YA NE YAZIP DURUYORSUN, YAZAR OLUP DA PARA MI KAZANACAKSIN” G İ B İ LAFLAR İ LE ÇOCUKLARINIZIN YETENEKLER İ N İ ÖLDÜRMEY İ N. Özlem P. Şİ N İ K Sıra Dı ş ı Annelik


"ÇOKLU ZEKA ÇE Şİ TLER İ www.siradisiannelik.com. 7 ÇOK GEÇ OLAB İ L İ R! www.siradisiannelik.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları