Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DERS BİLGİLERİNE ERİŞİM Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU, © 2013 Kocaeli Üniversitesi – Eğitim Fakültesi – B.Ö. T. E. 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DERS BİLGİLERİNE ERİŞİM Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU, © 2013 Kocaeli Üniversitesi – Eğitim Fakültesi – B.Ö. T. E. 1."— Sunum transkripti:

1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DERS BİLGİLERİNE ERİŞİM Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU, © 2013 Kocaeli Üniversitesi – Eğitim Fakültesi – B.Ö. T. E. 1

2 DERS B İ LG İ LER İ NE ER İ Ş İ M  Almakta oldu ğ unuz ve alaca ğ ınız derslere ilişkin bilgileri iki farklı şekilde edinebilirsiniz. 2 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. SONRAK İ SLAYT

3 Bu yöntem ile ö ğ renci de ğ erlendirme yüzdelerini görebilmektedir. 1. YÖNTEM: AKTS BİLGİ PAKETİ 3 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. SONRAK İ SLAYT

4 1. AKTS B İ LG İ PAKET İ 4 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. SONRAK İ SLAYT

5 5 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. • www.kocaeli.edu.tr Kocaeli Üniversitesi web adresi açılır. • Açılan sayfada sa ğ altı bölümde yer alan «AKTS Bilgi Paketi» ba ğ lantısına tıklanır. SONRAK İ SLAYT

6 6 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. • AKTS Bilgi Paketi sayfası açılacaktır. • Sayfanın üst bölümünde bulunan «Derece Programlarına İ lişkin Bilgiler» aşa ğ ı açılır listesine tıklayınız. • Açılan seçenekler arasından düzey seçiniz. SONRAK İ SLAYT

7 7 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. • Seçti ğ iniz düzey ile ilgili olarak Birimler listelenecektir. Bölümünüzün oldu ğ u «Akademik Birim»’i seçiniz. SONRAK İ SLAYT

8 8 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. • Seçti ğ iniz «Akademik Birim» altındaki bölümler listelenecektir. • «Bölümünüzü» seçiniz. SONRAK İ SLAYT

9 9 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. • Seçti ğ iniz bölüme ait bilgilere erişebilece ğ iniz arayüz açılacaktır. • Sol bölümde bulunan ba ğ lantıları kullanarak bölümüzle ilgili bilgilere erişebilirsiniz. • Bölümünüzde okutulan derslere ait bilgilere erişmek için sol menü grubunda bulunan «Ders Listesi» ba ğ lantısına tıklayınız. SONRAK İ SLAYT

10 10 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. • Karşınıza gelen ekranda seçti ğ iniz bölüme ait olan ders listesini e ğ itim dönemlerine göre organize edilmiş şekilde bulabilirsiniz. • Bu arayüz üzerinde detayına bakmak istedi ğ iniz dersin adına tıklayıp detay sayfasına geçiş yapabilirsiniz. SONRAK İ SLAYT

11 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. 11 • Ders detay sayfasında seçti ğ iniz derse ait aşa ğ ıdaki bilgilere erişebilirsiniz: • Ö ğ retim Elemanı Adı • Dersin Ö ğ renme Kazanımları • E ğ itim Şekli • Ön Koşullar, Di ğ er Koşullar • Önerilen Destekleyici Dersler • Dersin İ çeri ğ i • Önerilen/ İ stenen Ders Kaynakları • Planlanan Ö ğ renim • Faaliyetleri ve E ğ itim Yöntemi • De ğ erlendirme Yöntemi ve Ölçütleri • Dersin E ğ itim Dili • Mesleki Uygulama SONRAK İ SLAYT

12 12 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. • Örne ğ in derse ait ö ğ renme kazanımlarını incelemek istiyorsanız «Dersin Ö ğ renme Kazanımları» ba ğ lantısına tıklayınız. SONRAK İ SLAYT

13 13 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. SONRAK İ SLAYT

14 14 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. •İ ncelemekte oldu ğ unuz dersin «De ğ erlendirme Yöntem ve Ölçütlerini» incelemek için ilgili ba ğ lantıya tıklamanız gerekmektedir. SONRAK İ SLAYT

15 15 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. •İ ncelemekte oldu ğ unuz dersin «De ğ erlendirme Yöntemi ve Ölçütleri» listelenecektir. • Buradaki listeyi inceleyerek her bir de ğ erlendirme yönteminin ne oldu ğ unu yarıyıl içi çalışmalarının yüzdesini ve bu çalışmaların toplam notunuza olan katkısını ö ğ renebilirsiniz. SONRAK İ SLAYT

16 16 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. • Seçilen dersin «De ğ erlendirme Yöntem ve Ölçütleri» SONRAK İ SLAYT

17 Bu yöntem ile ö ğ renci de ğ erlendirme yüzdelerini görebilmektedir. 2. YÖNTEM: EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA 17 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. SONRAK İ SLAYT

18 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. 18 • Kocaeli Üniversitesi web sitesinde en alt bölümde bulunan «E Ğİ T İ MDE YEN İ DEN YAPILANMA» ba ğ lantısına tıklayınız. SONRAK İ SLAYT

19 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. 19 • E Ğİ T İ MDE YEN İ DEN YAPILANMA VE KAL İ TE SÜREC İ (EYYK) sayfası açılacaktır. SONRAK İ SLAYT

20 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. 20 • EYYK sayfasında sol menü grubunu kullanarak • «Akademik Düzeyler» menü seçene ğ iyle akademik düzey seçiniz. SONRAK İ SLAYT

21 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. 21 • Seçti ğ iniz Akademik Düzey’e göre • «Akademik Birim»’inizi ve «Bölümünüzü» seçiniz. • Not: Birimlerin sol tarafında bulunan küçük + işaretini kullanarak bölüm listesini genişletebilirsiniz. SONRAK İ SLAYT

22 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. 22 • Seçti ğ iniz bölüm aktif olacaktır. Bu bölüme ait Ders bilgilerini görüntülemek için sol menü grubunda bulunan • «AKTS Bilgi Paketi Kontrol» seçene ğ ini seçiniz. SONRAK İ SLAYT

23 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. 23 • AKTS Bilgi Paketi Kontrol seçene ğ ini seçti ğ inizde karşınıza buradakine benzer bir ekran gelecektir. Tarayıcınızın sa ğ tarafında bulunan kaydırma çubu ğ unu kullanarak sayfayı aşa ğ ıya do ğ ru kaydırınız. SONRAK İ SLAYT

24 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. 24 • AKTS Bilgi Paketi Kontrol sayfasının alt bölümünde • «Ders Bilgileri Kontrol» ba ğ lantısı bulunmaktadır. Bu ba ğ lantıya tıkladı ğ ınızda seçti ğ iniz bölüme ait ders bilgilerini gösteren sayfa açılacaktır. SONRAK İ SLAYT

25 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. 25 • Seçilen bölüme ait «Ders Bilgilerini» gösteren bu sayfada e ğ er isterseniz gösterilen «pdf» ikonuna tıklayarak dersin bilgilerini yazdırabilece ğ iniz bir pencere açabilirsiniz. • Sayfayı aşa ğ ı do ğ ru kaydırdıkça di ğ er derslerle ilgili bilgileri de görebilirsiniz. SONRAK İ SLAYT

26 Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. 26 SONRAK İ SLAYT

27 Bu sunum hakkında  Bu sunum ö ğ rencilerin bölümlerindeki dersleriyle ilgili bilgileri alabilecekleri kaynaklara erişimi göstermek üzere hazırlanmıştır. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU @ 2013, KOÜ - B.Ö.T.E. 27


"KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DERS BİLGİLERİNE ERİŞİM Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU, © 2013 Kocaeli Üniversitesi – Eğitim Fakültesi – B.Ö. T. E. 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları