Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yardımcı Üreme Tedavilerinde Komplikasyonlar Azaltılabilir mi ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yardımcı Üreme Tedavilerinde Komplikasyonlar Azaltılabilir mi ?"— Sunum transkripti:

1 Yardımcı Üreme Tedavilerinde Komplikasyonlar Azaltılabilir mi ?
Doç. Dr. Ulun ULUĞ Umut Tüp Bebek Merkezi İstanbul Üreme Tıbbında Güncel Yaklaşımlar Kursu, İzmir, 2010

2

3 Primum non nocere İskoçyada IVF endikasyonu alan (azoospermia dahil) hastaların 1 yıl içinde spontan gebe kalma olasılıkları %20 olarak saptanmıştır(Bhattacharia, 2010)

4 ART ‘ye bağlı komplikasyon riski genel olarak % 2 olarak belirtilmiştir (De Sutter ve ark, 2008)
Komplikasyonların rapor edilmekten kaçınılması gerçek insidansı yanıltmaktadır.

5 Maternal death related to IVF in the Netherlands 1984–2008
(Braat et al, 2000) Hollanda’da uygulanmış IVF siklusları 1) Direk IVF bağlı mortalite 6/100000 2) IVF bağlı gebeliklerde mortalite 42.5/100000

6 Batı Avrupa’da Gebeliğe bağlı maternal mortalite 10/100000 altında
IVF gelişen gebeliklerde mortalite daha fazla

7 IVF sonrası elde edilmiş gebeliği yüksek riskli gebelik olarak kabul etmekte fayda vardır.

8 Yardımcı Üreme Tekniklerinde Komplikasyonlar:
Aşırı Ovaryen yanıt Çoğul gebelik Yumurta toplama işlemine bağlı problemler Obstetrik komplikasyonlar Uzun dönem komplikasyonlar (Genetik ve Konjenital anomaliler) Ekonomik & Sosyal & Psişik komplikasyonlar Başarısızlık ?

9

10 Canlı Doğum (Live Birth) tanımı (Dünya Sağlık Örgütü-WHO)
Herhangi bir yaşam belirtisi gösteren gebelik ürününün gestasyonel yaşına bakılmaksızın uterusdan ayrılması

11 IVF uygulayan hekimin önleyebileceği komplikasyonlar
1- OHSS 2- Çoğul gebelik 3- Psişik ve ekonomik komplikasyonlar 4- OPU’ya bağlı morbidite 5- Başarısızlık ? Önlenemeyecek ama predikte edilebilecek komplikasyonlar 1- Kötü obstetrik sonuç 2- Konjenital ve genetik anomaliler 3- Başarısızlık ?

12

13 Çoğul gebeliklerin gelişimin önlenmesi embriyo transfer sayısının bir adetle sınırlandırılmasıdır.

14 ART sonrası ikiz gebelik komplikasyonmudur ?
İkiz gebelikler in prematürite riski çok fazlamıdır? 2) İkiz başlayan gebeliklerde eve bebek götürme oranı azalmışmıdır ?

15 Prematüritenin yeniden sınıflandırılması ?
Prematüriteye bağlı komplikasyonlar en fazla 34. haftadan önce izlenir. 37. haftadan önce olan doğumların %75 ; 34 ile 37 haftalar arasındadır (Gouyon et al 2010) Tekil gebeliklerde 34. haftadan önce doğum %1.8 İkiz gebeliklerde 34. haftadan önce doğum %11 (Morrison J, 2005)

16 Çoğul gebeliklerde maturasyon haftası(terme erişme) tekil gebeliklere göre farklıdır (Kahn et al , 2003) Tekil gebeliklerde 40. hafta İkiz gebeliklerde 38.5 hafta Üçüz gebeliklerde 36.hafta

17

18

19 Tekil gebeliklerde erken gebelik kaybı

20 Elektif tek embriyo (klevaj safhasında )transferi eve bebek götürme oranını %38 azaltırken, çoğul gebelik oranını %94 azaltmaktadır (Gelbaya et al 2009)

21 Taze sikluslarda ESET ile DET karşılaştırıldığında canlı doğum oranları azalmakta (OR:2.1)
Kümülatif (Dondurulmuş ve Çözdürülmüş dahil) canlı doğum oranlarında fark yok (OR:1.2) DET (2ET) ile TET (3ET) karşılaştırıldığında kümülatif canlı doğum oranlarında fark yok (OR:0.7) (Pandian et al, 2009)

22 No Stimulation No Trouble

23 Yüksek Ovaryen yanıt Fazla follikül gelişimi VEGF Abdominal mass
Fazla Estradiol Endometrial asenkronizasyon Oosit kalitesi OHSS Over Torsiyonu Azalmış implantasyon Anöploid embriyo gelişimi

24 Mild Stimulasyon Transfer sonrası dondurulan embriyo sayısı
Zayıf yanıt verme olasılığı OPU ve ET işlemlerinin değişmemesi OHSS riski az Ekonomik ? Kompliyans fazla Embriyo kalitesi Implantasyon Çoğul gebelik az

25 Implantasyon ve gebelik oranları Çoğul gebelik riski OHSS
Hasta düşmanı tedaviler Konvansiyonel kontrollü stimülasyon Kontrolsüz stimülasyon Hasta dostu tedaviler Mild stimulation protocols Doğal siklus Implantasyon ve gebelik oranları Çoğul gebelik riski OHSS

26 Normal fizyolojinin üstüne çıkıldığı zaman
Kontrollü ovaryen hiperstimülasyonda normal fizyolojik limitlerin üstüne çıkılmaktadır: Monofoliküler gelişim yerine multifoliküler gelişim Pik Estradiol 200 pg/ml yerine 1000 pg üstüne ulaşır Normal fizyolojinin üstüne çıkıldığı zaman normları neye göre değerlendirebiliriz ?

27 Endometrial reseptivitenin teropatik penceresi ne kadardır ?
Normal fizyolojide peak Estradiol 200 pg/ml Tanımlama olarak IVF siklusunda 500 pg/ml altındaki Estradiol değerleri zayıf yanıt veren olgu IVF sikluslarında pg/ml Estradiol değerlerinde bile gebelik rapor ediliyor Hayvan çalışmalarında endometriuma ekspoze edilen Estradiol katları insana çevirildiğinde ; bu değerleri kontrol eden klinik çalışma var mı? Endometriumda yüksek Estradiol seviyelerinde gelişen ultrastrüktürel değişikliklerin klinik olarak bir anlamı var mı?

28 Yüksek Estradiol değerleri ve Endometrial reseptivite
Implantation: Clinical evidence for a detrimental effect on uterine receptivity of high serum oestradiol concentrations in high and normal responder patients Simon et al (1995) Lower implantation rates in high responders: evidence for an altered endocrine milieu during the preimplantation period. Pellicer et al, 1996

29 High estradiol levels and high oocyte yield are not detrimental to in vitro fertilization outcome.
Sharara et al (1999) Can serum oestradiol be a predictor of quality of oocytes and embryos, maturation of oocytes and pregnancy rate in ICSI cycles? Özdeğirmenci et al (2010)

30

31

32

33 PGT uygulandıktan sonra 4. veya 5. gün Embriyo transferi uygulanmış
Hasta sayısı 44 67 Yaş 28-37 22-37 ns İlk deneme %73 %82 Bazal FSH 8.1 7.6 Transfer edilen Embriyo sayısı 1-2

34 Öploid Embriyo Oranı P=0.004

35 Gebelik Oranları P=ns

36 Natural siklus uygulanan hastalardan elde edilen embriyoların
%36.4 PGT sonrası anöploidi saptanmıştır (Ortalama yaş 31.4)

37 Obstetrik Komplikasyonlar
Tekil gebelikler (McDonald et al 2005, Jackson et al 2004) 1- preterm doğum 2- düşük doğum ağırlığı 3- preeklampsi 4- GDM İkiz gebelikler (Mc Donald et al2005, Adler-Levy et al 2009) 1- preterm doğum 2- düşük doğum ağırlığı 3- GDM

38 Konjenital Anomaliler
Kardiak defektler Özofagial atrezi Anorektal atrezi Hipospadias Imprinting gen defektleri Tekil gebeliklerde (Reefhius et al 2009

39 Oosit Toplanmasına (OPU) bağlı riskler
Intraabdominal kanama (%0.06- %0.03) Ovaryen abse gelişimi (olgu sunumları) Mesane zedelenmesi (oldukça sık) Vajen yırtıkları Anesteziye bağlı komplikasyonlar

40 OPU bağlı komplikasyonların önlenmesi
Deneyimli operatör Overlerin sabitlenmesi (2. el) Vajen prepasyonun iyi yapılması (povidin iod kullanılmasında sakınca yok) Yeterli anestezi ve sedasyon Mesanenin tamamiyle boşaltılması Post-op hastanın iyi takip edilmesi ve yeterli hidrasyonun yapılması Erken kan transfüzyonu OPU öncesi aspirin kullanılmaması Vajene iğne girişlerinin fazla olmaması Endometrioma veya hidrosaplenks aspirasyonundan kaçınmak

41 Psikolojik Destek IVF merkezlerinde psikolog bulundurulmaktadır
Psikoloğun görev tanımı ? Çocuk yetiştirebilme yetisi olmayan çiftlerin tedaviden çıkartılması; neye göre ?

42 IVF endikasyonu alan hastaların % 26 ile 31 tedavi sırasında veya sonrasında psişik nedenlerden dolayı takipten düşmektedirler (Olivius 2004, Brandes et al, 2009)

43 ART’de Komplikasyonlar Azaltılabilir mi ?
EVET ! AZALTILABİLİR

44 Öneriler ART uygulanacak çiftin medikal ve psikolojik değerlendirilmesinin iyi yapılması KOH protokolünün OHSS riski yaratmayacak ve zayıf ovaryen yanıta neden olmayacak kadar iyi ayarlanması OPU işlemi sırasında ve takibinde dikkatli olunması Transfer edilecek embriyo sayısının hastanın yaşı, infertilite etyolojisi ve isteğine göre değerlendirilmesi ART’nin başarısı ve obstetrik prognozu gerçekçi olarak çifte bilgilendirilmesi Antenatal takibin çok iyi yapılması


"Yardımcı Üreme Tedavilerinde Komplikasyonlar Azaltılabilir mi ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları