Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PREMATÜRİTE Dr. Esra Önal. Prematüre  37 gebelik haftasını tamamlamadan doğan bebeklere prematüre denir.  Tüm bebeklerin % 12 ye yakını prematüre doğar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PREMATÜRİTE Dr. Esra Önal. Prematüre  37 gebelik haftasını tamamlamadan doğan bebeklere prematüre denir.  Tüm bebeklerin % 12 ye yakını prematüre doğar."— Sunum transkripti:

1 PREMATÜRİTE Dr. Esra Önal

2 Prematüre  37 gebelik haftasını tamamlamadan doğan bebeklere prematüre denir.  Tüm bebeklerin % 12 ye yakını prematüre doğar. Prematüre doğum sıklığı giderek artmaktadır. (çoğul gebelikler nedeniyle)  1 yaş altında önemli bir mortalite nedenidir.  Yaşama sınırı: 23 hafta  Riskli grup: <32 hafta  En riskli grup: <30 hafta

3

4  Prematüre bebeklerin çoğunluğu aynı zamanda düşük doğum ağırlıklıdır.  < 2500 gr.

5 Risk Faktörleri  Sosyoekonomik faktörler –Düşük ekonomik durum –Adölesan gebelik –Tek ebeveyn –Sigara ve diğer madde bağımlılıkları  Enfeksiyon –Bakteriyel vajinosis (2. Trimesterda % 40) –Üriner enfeksiyon –Pyelonefrit  Çoğul gebelik (X6)  Uterus anomalileri

6 Prematürite etyolojisi  Bazı sebepler direkt prematüriteye neden olurken, bazı durumlarda da anne ya da bebek açısından prematüre doğum yaptırılmak zorunda kalınır.  Demografik nedenler: –Anne yaşı 35 yaş –Irk –Düşük sosyoekonomik seviye –Evli olmamak –Düşük eğitim seviyesi

7 Prematürite etyolojisi Maternal Faktörler:  Preeklampsi  Kronik hastalıklar: kalp hast, böbrek yetmezliği  Enfeksiyonlar: korioamnionit, bakteriyel vajinosis (2. Trimesterda % 40), üriner enfeksiyon, pyelonefrit  Sigara ve diğer madde bağımlılıkları  Uterus anomalileri  Servikal yetmezlik  Preterm doğum öyküsü

8 Prematürite etyolojisi Şimdiki öykü:  Multiple gebelik  İyi kilo almamak  Gebelik aralığının kısa olması  Hipotansiyon, hipertansiyon  İntrauterin enfeksiyon  1., 2. Trimester kanamaları  Plasenta problemleri (yetmezlik, plasenta previa)  Hiperemesis  Oligohidramnioz- polihidramnioz  Anemi, Kan uyuşmazlığı  Servikal yetmezlik  Konjenital fetal anomali, diğer fetal sorunlar  PROM

9 Prematüre özellikleri  Verniks kazeosa yok- azalmış  Deri altı yağ dokusu azalmış  Cilt buruşuk ve şeffaf görünümde, damarlar belirgin  Lanugo kılları bol  Ayak tabanı çizgileri yok  Tırnaklar yumuşak ve parmak uçlarını geçmez  Kulak kıkırdakları oluşmamış, yumuşak

10 Prematüre özellikleri  Baş vücuda oranla büyük ‘prematüre megasefalisi’  Diyafragmatik solunum, dispneye meyil –İnterkostal kaslar iyi gelişmemiş –Göğüs kafesi küçük –Alveoller iyi gelişmemiş –Negatif intratorasik basınç oluşturulamaz

11 Prematüre özellikleri  Yenidoğandaki fizyolojik hipertoni yerine hipotoni  Yenidoğanın normal reflekslerinin yokluğu  Ekstremitelerde kaba tremorlar  Yenidoğandaki hormonal işaretlerin olmayışı  Az gelişmiş genitalia (İnmemiş testis, labia major az gelişmiş)

12 Prematüre özellikleri  Femur distal epifizinin gelişmemesi  Fizyolojik sarılık daha uzun: karaciğerdeki bilirubin konjugasyon enzimlerinin eksikliği nedeniyle  Kern ikterus riski daha fazla  Hipoglisemi, hipoproteinemi, hipoprotrombinemiye eğilim: karaciğer immatüritesi nedeniyle  Faktör II, V, VII, X düşük seviyede  Kanamaya artmış eğilim

13 Prematüre özellikleri  Böbrekler immmatürdür.Glomerül ve nefronlar terme kadar gelişmeye devam eder.  37.haftadan önce glomerüler filtrasyon hızı ve tübüler fonksiyonlar azalmıştır.  İdrarı konsantre edebilir ama osmotik diürez sınırlıdır.  Üre klerensi, Cl, K, P düşüktür.  Enfeksiyon, kusma, diarede hızla asidoz veya alkaloz gelişir.

14 Prematüre özellikleri  Periyodik solunum %30-40 gözlenir.  Isı değişikliklerine uyumları yetersizdir.  Nöromüsküler sistem iyi gelişmemiştir. Yutma fonksiyonu 34 haftanın altında tam değildir. Aspirasyon sık görülür.  Doğum travmalarına hassasiyetleri daha fazladır.

15 Prematüre özellikleri  İmmünolojik defektleri vardır. Enfeksiyonlara yatkınlık fazladır. –Bakteriostatik ve bakterisidal aktivite az –Lökositlerin fagositozu yetersiz –Son trimesterda plasentadan geçecek olan immünglobulin G yok ya da az –Antikor sentez kapasiteleri az.

16 Gebelik yaşının belirlenmesi  SAT ne göre  Ultrasonografik olarak  Fizik muayene ile (Dubowitz- Ballard skorlaması) –Fiziksel ve nöromüsküler özellikler puanlanır. –Aldığı puana göre tablodan gebelik haftası bulunur.

17

18 Fiziksel özellikler  Cilt  Lanugo  Plantar çizgilenme  Meme  Göz- kulak  Genitalia

19 Physical Maturity T. PuanGestasyonel yaş, hafta -1020 -522 024 526 1028 1530 2032 2534 3036 3538 40 4542 5044

20  Vücut ağırlığı ve gebelik yaşına göre; –SGA ( small for gestational age) –AGA (appropiate for gestational age) –LGA ( large for gestational age) –En iyi prognoz AGA olanlardadır.

21 Tedavi  En önemlisi preterm doğumların önlenmesidir.  Antenatal kortikosteroid tedavisi  Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlem ve tedavi şarttır.

22 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Prematüre Bebeğin Bakımı Nötral termal ortam  Oksijen tüketiminin minimum olduğu ve bebeğin en iyi ağırlık kazandığı ısıdır.  Abdominal ciltte 36.2 C  Rektal 37 C  1800 gr. altında inkübatör ya da radiant ısıtıcıda tutulmalıdır.  Hipotermi, apne, asidoz ve hipoglisemiye neden olur.  Hipertermi, taşipne, taşikardi ve irritabiliteye neden olur.

23 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Prematüre Bebeğin Bakımı  Monitörizasyon (ısı, nabız, KB, Solunum, oksijenasyon)  Vücut ağırlığı, Boy, BÇ izlemi yapılır.  Oksijenasyonu sağlanır. –Hava yolları açık olmalı –Vital bulguları gözlenmeli –Gerekirse solunum desteği sağlanmalı –PaO2<50 mmHg ise oksijen verilir. –O2 saturasyonu izlemi yapılır. (Siyanoz hipokseminin işaretidir ama siyanoz olmadan da hipoksemi olabilir )

24 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Prematüre Bebeğin Bakımı  İntravenöz sıvı tedavisi (oral beslenemediği durumlarda)  İlaç tedavileri (dopamin, antibiyotik, surfaktan, aminofilin)  Yenidoğanın hemorajik hastalığını önlemek için K vitamini 1mg. im yapılır.

25 Beslenme  1500 gr. Üzerinde, >34 hafta olan bebekler, apne, siyanoz, taşikardi, takipne, abdominal distansiyon yoksa beslenebilir.  Oral veya NG sonda ile beslenebilir.  İlk haftada kalori gereksinimi 50-60 kcal/kg/gün, sonra 110-160 kcal/kg/gün  İlk haftada sıvı gereksinimi 60-80 cc/kg/gün, sonra 120-150 cc/kg/gün

26 Prematürenin akut sorunları  İntrakranial kanama ( ilk 3 gün)  Enfeksiyon: (yetersiz immün sistem ve invazif girişimler nedeniyle)  Anemi  Sarılık  Respiratuar hastalıklar –RDS –Pulmoner hemoraji –Pnömotoraks –Pulmoner interstisyel amfizem

27 Prematürenin akut sorunları  Kardiyovasküler sistem •Şok, hipotansiyon •Patent duktus arteriosus  Termoregülasyon bozukluğu (hipotermi)  Metabolik bozukluklar •Hipoglisemi-hiperglisemi •Hipokalsemi •Hipernatremi •Hiperkalemi •Aşırı insensible sıvı kaybı •Ca, P yetersizliği nedeniyle metabolik kemik hastalığı

28 Prematürenin akut sorunları Beslenme  Beslenme intoleransı  Nekrotizan enterokolit  Total parenteral nutrisyon komplikasyonları (hepatik yetmezlik, kolestaz)

29 Prematürite Komplikasyonları  Nazokomial enfeksiyonlar –Stafilokok –Gram (-) bakteriler –Kandida  SSS e ait komplikasyonlar –Posthemorajik hidrosefali –Periventriküler lökomalazi –Serebral palsi –Konvülzyon –Mental retardasyon, öğrenme bozuklukları

30 Prematürite Komplikasyonları  Bronkopulmoner displazi  Apne  Görme sorunları –Prematürite retinopatisi (ROP) –Myopati (% 30) –Şaşılık  Sensorinöral işitme kaybı

31 Eve gidiş  Ciddi medikal sorunlar düzelmiş olmalı  Açık yatakta vücut ısısını sağlayabilmeli  Tam beslenmeyi başarabilmeli  Apne ve bradikardi olmamalı  Gerekli bakım ile tedaviler için aile eğitimi verilmiş olmalı

32 Prognoz  Gebelik haftası >34 hafta İYİ  Doğum ağırlığı> 1500 gr. 1-3 yılda akranlarını yakalarlar.

33 Prognoz sekelsiz sağkalım  23 haftada % 30-50  24-26 haftada % 60-70

34


"PREMATÜRİTE Dr. Esra Önal. Prematüre  37 gebelik haftasını tamamlamadan doğan bebeklere prematüre denir.  Tüm bebeklerin % 12 ye yakını prematüre doğar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları