Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORAN & ORANTI. İÇERİK:  ORAN  ORANTI a. Doğru orantı b. Ters orantı c. Bileşik orantı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORAN & ORANTI. İÇERİK:  ORAN  ORANTI a. Doğru orantı b. Ters orantı c. Bileşik orantı."— Sunum transkripti:

1 ORAN & ORANTI

2 İÇERİK:  ORAN  ORANTI a. Doğru orantı b. Ters orantı c. Bileşik orantı

3 ORAN VE ORANTININ GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIM ALANLARI  Yiyecek ve içeceklerde belli oranlar kullanılır.  Mimari yapılar belirli oranlar doğrultusunda inşa edilir.  Geometride bir çok soru oran orantı yardımıyla çözülür.  Türk bayrağında belirli oranlar kullanılır.  İnsan vücudunda kollar, bacaklar, gözler, ağız vb. hepsi bir orana göre şekillenmiştir.

4 ORAN NEDİR?  Aynı cinsten iki çokluğun karşılaştırılmasına oran denir. a’nın b’ye oranı a/b

5 ORANIN ÖZELLİKLERİ  Bölme işleminde birimler sadeleştiğinden oran birimsizdir.  a/b kesrinde, b hiçbir zaman sıfır olamaz.  Oranın payı ve paydası sıfırdan farklı bir sayı ile genişletilebilir  Oranın payı ve paydası sıfırdan farklı bir sayı ile sadeleştirilebilir.

6 Örnek: Hasan 3, Ali 5 Hasan 6, Ali 10 Hasan 9, Ali 15 Hasan 12, Ali 20 yaşında olabilir. Hasan’ ın yaşının Ali’nin yaşına oranı 3/5 denildiğinde :

7 Örnek:  40 kg suya 10 kg şeker karıştırılarak bir şeker- su karışımı elde ediliyor. Bu karışımdaki şekerin tüm karışıma oranını bulalım Çözüm: Toplam karışım = 40 kg su + 10 kg şeker = 50 kg karışım Şekerin tüm karışıma oranı= 10/50 = 1/5

8 ORANTI DOĞRU ORANTITERS ORANTIBİLEŞİK ORANTI

9 ORANTI NEDİR?  İki veya daha fazla oranın eşitliğine orantı denir

10 ORANTININ ÖZELLİKLERİ  İçler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. a.d=b.c  İçler yer değiştirebilir.  Dışlar yer değiştirebilir.

11 Örnek :

12 DOĞRU ORANTI İİki çokluktan biri artarken diğeride orantılı olarak artıyorsa veya biri azalırken diğeride orantılı olarak azalıyorsa bu iki çokluk doğru orantılıdır.

13 KURAL:  a, c, e sayıları sırasıyla b, d, f sayıları ile orantılı iseler,

14 Örnek: x ve y sayıları doğru orantılıdır. x=3 iken y=5 tir. x=5 iken y=? Cevap: x=3 y=6 x=5 y=? 3.?=5.6 ?=10

15 Örnek: 1 litre benzin ile 10 km yol giden araç 5 lt benzin ile kaç km yol gider?  Cevap: 1 lt ile 10 km yol giderse 5 lt ile X km yol gidilir. 1.x = 5.10 x=50

16 TERS ORANTI  İki çokluktan biri artarken diğeri de orantılı olarak azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri de orantılı olarak artıyorsa bu iki çokluk ters orantılıdır denir.

17 Kural:  x, y sayıları sırasıyla a, b sayılarıyla ters orantılı olsun buna göre, a.x = b.y = k dır. y x

18  ÖRNEK: Artarken Azalıyor Traktör sayısı (birinci çokluk) Bir tarlanın sürülme zamanı (ikinci çokluk) 124 128 3 624

19 Örnek: Bir havuzu 6 musluk 5 saatte doldurursa aynı nitelikte 2 musluk kaç saatte doldurur?  Cevap: musluk sayısı 6 3 2 azalıyor saat 5 10 15 artıyor Sonuç olarak 2 musluk bir havuzu 15 saatte doldurur.

20 Örnek: Kapasiteleri aynı olan 6 işçi bir işi 10 günde yapabildiğine göre, aynı işi 5 işçinin kaç günde yapabileceğini bulalım.  Cevap: İşçi sayısı ile işin yapılma süresi arasında ters orantı vardır. 6 işçi 10 gün 5 işçi x gün Ters orantı 6.10=5.x x=60/5 = 12

21 BİLEŞİK ORANTI  NOT: İkiden fazla eşit orandan meydana gelen orantıya bileşik orantı denir. Bu tür bileşik orantı sorularının çözümleri aşağıdaki gibi pratik olarak bulunur.

22 Örnek: 2 işçi günde 6 saat çalışarak 3 yılda bir bina yaparlarsa, 4 işçi günde 2 saat çalışarak 9 yılda kaç bina yapabilir? Cevap: 36.x = 72 x = 2

23 KAZANIMLAR  Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.  Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler  Gerçek yaşam durumlarını, tabloları veya doğru grafiklerini inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.  Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi tablo veya denklem olarak ifade eder.  Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar.

24 KAYNAKLAR  Öğretmen klavuzu  7. sınıf matematik ders kitabı  internet

25 HAZIRLAYAN  Sema ŞAHİN 110404030 2-B (gece)


"ORAN & ORANTI. İÇERİK:  ORAN  ORANTI a. Doğru orantı b. Ters orantı c. Bileşik orantı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları