Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/2 3/4 1/8 6/8 1/3.  Bir bütünün e ş parçalarını gösteren a/b ş eklinde yazılabilen ifadelere kesir denir. Kesirleri gösterirken ortada kesir çizgisi,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/2 3/4 1/8 6/8 1/3.  Bir bütünün e ş parçalarını gösteren a/b ş eklinde yazılabilen ifadelere kesir denir. Kesirleri gösterirken ortada kesir çizgisi,"— Sunum transkripti:

1 1/2 3/4 1/8 6/8 1/3

2  Bir bütünün e ş parçalarını gösteren a/b ş eklinde yazılabilen ifadelere kesir denir. Kesirleri gösterirken ortada kesir çizgisi, üstte pay, altta payda olur. Payda bir bütünün kaç e ş it parçaya ayrıldı ğ ını, pay ise bu parçalardan kaçının alındı ğ ını veya tarandı ğ ını gösterir.

3 Basit kesir: Payı küçük paydası büyük olan kesirlerdir. Birleşik kesir: Payı büyük paydası küçük olan yada pay ve paydası aynı olan kesirlerde birleşik kesirlerdir. Tamsayılı kesir: Bir sayma sayısı ve bir basit kesir ile birlikte yazılan kesirlerdir. Her birleşik kesir aynı zamanda tamsayılı kesirlerdir.

4 Bu şekiller bütündür: Bu şekiller 2 eşit parçaya bölünmüştür: Her parça, bütünün ½'si kadardır. ½ sayısı bir kesirdir.

5 Bu şekiller 3 eşit parçaya bölünmüştür: Her parça, bütünün 1/3'ü kadardır. 1/3 sayısı bir kesirdir. Bu şekiller 4 eşit parçaya bölünmüştür: Her parça, bütünün 1/4'ü kadardır. 1/4 sayısı bir kesirdir.

6 Dairelerin 3 / 5 'i yeşil Dairelerin 2 / 5 'i mavi Dairelerin 1 / 5 'i yeşil o

7 2/3 1/6 1/3 Dairelerin kaçı mavi?

8 Üçgenlerin kaçı mavi? 2/5 3/5 1/2

9 6 / 42 1/81/8 6 / 56

10  Payları eşit olan kesirlerden, payı küçük olan kesir en küçüktür, payı büyük olan kesir en büyüktür.  Eğer payları eşit olursa paydası büyük olan kesir en küçüktür, paydası küçük olan kesir en büyüktür.

11 Bütüne yakınlık Yarıma yakınlık Kesir birimlerini karşılaştırma Denk kesirlerden yararlanma

12 Burada kastedilen 1 tama yakınlıktır. Örnek: 4/5 ile 8/9 kesrini karşılaştıralım. 4/5 bütüne uzaklığı 1/5 ‘tir. 8/9’un bütüne uzaklığı 1/9’dur. Buradan 1/9’un 1 tam olmasına çok az kalmıştır. Yani 8/9 bütüne daha yakındır. O zaman 8/9>4/5 ‘tir.

13 Bütüne yakınlık Yarıma yakınlık Kesir birimlerini karşılaştırma Denk kesirlerden yararlanma

14  Burada kastedilen 1 tamın yarısına yakınlıktır.1/2’ye eş değer olan kesirlere yakınlığa bakılır. Örnek: 3/8 ile 7/12 kesirlerini karşılaştıralım. 3/8’in tamamı 8/8, yarısıda 4/8’dir. 3/8’in yarıma uzaklığı 1/8 ama yarımdan küçüktür. 7/12’nin tamamı 12/12, yarısıda 6/12’dir. 7/12’nin yarıma uzaklığı 1/12 ama yarımdan büyüktür. O zaman 7/12 > 3/8

15 Bütüne yakınlık Yarıma yakınlık Kesir birimlerini karşılaştırma Denk kesirlerden yararlanma

16  Payı 1 olan kesirlere birim kesir denir. Burada kesir birimlerine bakarak sıralama yaparız. Örnek: 3/4, 3/7, 3/11 kesirlerini karşılaştıralım. 3/4 üç tane 1/4, 3/7 üç tane 1/7, 3/11 üç tane 1/11 birim kesrine eşittir. Buradan 1/4, 1/7 ve 1/11 kıyaslarsak 1/4 > 1/7 > 1/11 sonuç olarak 3/4 > 3/7 > 3/11

17 Bütüne yakınlık Yarıma yakınlık Kesir birimlerini karşılaştırma Denk kesirlerden yararlanma

18  Buradaki amaç pay ve paydayı aynı sayıyla çarparak denk kesirler oluşturmaktır. Oluşan denk kesirlerin paydasının eşit olması işimizi kolaylaştıracak. Örnek: 5/8, 7/12, 1/6 kesirlerini karşılaştıralım. 5/8’in pay ve paydasını 3/3 ile çarparak 15/24 denk kesrini elde ederiz. 7/12’nin pay ve paydasını 2/2 ile çarparak 14/24 denk kesrini elde ederiz. 1/6’nın pay ve paydasını 4/4 ile çarparak 4/24 denk kesrini elde ederiz.

19  Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.  Kesirlerle yapılan işlemlerin strateji kullanarak tahmin eder.  Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.  Kesirlerle çarpma işlemini yapar.  Kesirlerle bölme işlemini yapar.

20  Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yapabilmek için paydaları eşitlememiz gerekir. Payda eşitlenirken ekok yani en küçük ortak katı bulunur. Örneğin paydalar 3 ve 12 olsun. Bunları eşitlemek için 3 ve 12’nin en küçük ortak katı nedir? 3’ün 4 katı 12’dir, 12’nin 1 katı 12’dir.En küçük ortak katı 12’dir,yani 12’de eşitlenir.

21  Kesirlerde çarpma işlemi yapılırken pay ile pay çarpılır paya yazılır, paydayla payda çarpılır paydaya yazılır.

22  Kesirlerde bölme işlemi yaparken birinci kesir aynen yazılır,ikinci kesir ters çevrilir.Bu iki kesir çarpılır.  İkinci yolumuz şöyledir; İkisinde paydaları eşitlenir.Birinci kesrin payı ikinci kesrin payına bölünür yani oranlanır.Buna ortak payda algoritması denir.

23  Göğün Y., İlköğretim 6. sınıf Matematik Öğretmen Kılavuzu, Özgün Yayınları, Ankara, 2008  www.matematikcifatih.com, 6. sınıf kesirler

24


"1/2 3/4 1/8 6/8 1/3.  Bir bütünün e ş parçalarını gösteren a/b ş eklinde yazılabilen ifadelere kesir denir. Kesirleri gösterirken ortada kesir çizgisi," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları