Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MATEMATİKTEN KORKMUYORUM!  YIL İÇİNDE ÖĞRENİLECEK KONULAR  DİKKATLİ TAKİP EDİN VE TEKRAR TEKRAR ÇÖMÜMLERİNİ İNCELEYİN.  ÖRNEKLER OLUŞTUR ÇÖZÜMLER YAP.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MATEMATİKTEN KORKMUYORUM!  YIL İÇİNDE ÖĞRENİLECEK KONULAR  DİKKATLİ TAKİP EDİN VE TEKRAR TEKRAR ÇÖMÜMLERİNİ İNCELEYİN.  ÖRNEKLER OLUŞTUR ÇÖZÜMLER YAP."— Sunum transkripti:

1 MATEMATİKTEN KORKMUYORUM!  YIL İÇİNDE ÖĞRENİLECEK KONULAR  DİKKATLİ TAKİP EDİN VE TEKRAR TEKRAR ÇÖMÜMLERİNİ İNCELEYİN.  ÖRNEKLER OLUŞTUR ÇÖZÜMLER YAP.  BAŞARILAR DİLİYORUM…  MEHMET YÜCEDAĞ

2 ALIŞ VERİŞ PROBLEMLERİ Bu problemlerde kar, zarar,alış fiyatı ve satış fiyatı gibi sözcükler kullanırız. Örnek: Bir satıcı, 5 balonu 1 YTL’ye sattığını ve bu satıştan 15 YKr kazandığını söylemiştir. Bir balonun satış fiyatı, alış fiyatı ve kârı kaç YKr’tur. Verilen: 5 balon : 1 YTL (satış fiyatı) 5 balon : 15 Ykr (kar) İstenen: 1 balon için satış fiyatı,alış fiyatı ve kâr? Çözüm : 1 YTL= 100 YKr olduğuna göre, 100 / 5 = 20 YKr ( 1 balonun satış fiyatı) 5 balondan 15 YKr kâr ediyorsa: 15 / 5 = 3 YKr ( 1 balonun kârı) 1 balon ……… 20 – 3 = 17 YKr satış kâr alış fiyatı

3 GRUPLAMAYLA ÇÖZÜLEN PROBLEMLER Örnek : 3 tanesi 9 YTL’ ye alınan defterlerin 42 tanesi kaç YTL’ ye alınır ? 1. Yol : Bire indirgeyerek çözebiliriz. 9 YTL / 3 = 3 YTL ( bir tane defter) 9 YTL / 3 = 3 YTL ( bir tane defter) 42 X 3 = 126 YTL. 2. YOL : Gruplamayla çözebiliriz. 42 / 3 = 14 tane grup var. Her grup 9 YTL oldu ğ u için : 9 X 14 = 126 YTL 9 YTL Her grupta 3’er defter var

4 ORTALAMA PROBLEMLER İ Reyyan’ın tema sonu sınav sonuçları ş öyledir : 4, 5, 3, 3, 5, Reyyan’nın notlarının ortalaması kaçtır ? 4, 5, 3, 3, 5, Reyyan’nın notlarının ortalaması kaçtır ? 4 + 5 + 3 + 3 + 5 = 20 notların toplamı Ortalaması alınacak Sayılar 5 tanedir. 20 / 5 = 4 ( notların ortalaması )

5 TERS İŞ LEM PROBLEMLER İ Örnek : Hangi sayının 3 katının 12 fazlası 72 eder ? Önce soruyu matematiksel olarak gösterelim : ? X 3 + 12 = 72 Bilinen sonuçtan ba ş layıp toplamanın tersi çıkarma, çarpmanın tersi bölme yapılarak sonuca gidilir. ? X 3 + 12 = 72 Ters i ş lemler : ? / 3 - 12 = 72 Çözüm : 72 – 12 = 60 60 / 3 = 20 eder.

6 Kat Problemleri İ ki sayının toplamı 800’ dür. Büyük sayı, küçük sayının 3 katıdır. Büyük sayı kaçtır ? Büyük sayı : ( 3 kat ) Küçük sayı : ( 1 kat ) + 800 ( 4 kat ) Çözüm : İ ki sayının toplamı içinde 4 kat vardır. Bir katı bulmak için : 800 / 4 = 200 ( 1 kat : küçük sayı ) 3 X 200 = 600 ( büyük sayı ) Uyarı : Katlarr belirlendikten sonra katlar toplanır. Sayıların toplamı katların toplamına bölünür. Bir kat bulunur.

7 PAYLA Ş TIRMA PROBLEMLER İ Durul ‘un 5 balonuna kar ş ılık, Damla’nın 2 balonu vardır. Her ikisinin 35 balonu oldu ğ una göre, kaç tanesi Durul’un, kaç tanesi Damla’nındır? Durul : 5 pay (kat ) Damla : 2 pay ( kat ) 35 balon… 7 pay ( kat ) 35 balon… 7 pay ( kat )Çözüm: 35 / 7 = 5 ( 1 pay ) 5 X 5 = 25 Durul ‘un balonları 5 X 2 = 10 Damla’nın balonları

8 FAZLALIK (FARK) PROBLEMLER İ İ ki ardı ş ık sayının toplamı 49 ‘ dur. Büyük sayı kaçtır ? Büyük sayı : + 1 Küçük sayı: 49 49 İ ki ardı ş ık sayı arasındaki fark daima 1 ‘ dir. 49 – 1 = 48 ( sayılar e ş itlendi ) 48 / 2 = 24 ( küçük sayı ) 24 + 1 = 25 ( büyük sayı ) İş lemin kontrolü (sa ğ lama): 25 + 24 = 49 eder.

9 KAT VE FAZLALIK PROBLEMLER İ İ ki sayının toplamı 42’ dir. Büyük sayı, küçük sayının 2 katından 3 eksiktir. Sayıları bulalım. B : -3 K : 42 3 kat - 3 42 + 3 = 45 ( Eksik olan sayı (3) eklenerek katlar e ş itlendi. 3 kat oldu.) 45 / 3 = 15 ( 1 kat : küçük sayı ) Büyük sayı, küçü ğ ün iki katından 3 eksik oldu ğ una göre: 2X 15 = 30 30 – 3 = 27 ( büyük sayı )

10 E Şİ TLEME PROBLEMLER İ Hande ‘nin 17, Buse’nin 9 kalemi var. Hande, Buse’ye kaç kalem verirse kalemleri e ş it olur ? Hande’nin kalemleri Buse’nin kalemleri + + 13 kalem - 17 9 Çözüm : İş lem olarak 17 – 9 = 8 kalem fark var. Farkın yarısı nı Buse’ye verirse kalemleri e ş it olur. 8 / 2 = 4 tane verirse kalemleri e ş it olmu ş olur.

11 “ARASINDA” ve “…E KADAR”PROBLEMLER İ 1 İ le 6 arasında kaç do ğ al sayı vardır ?...................... 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ile 6 arasındaki sayılar 2, 3, 4,5 olmak üzere 4 tane sayı buluruz. “Arasında den- di ğ inde : ba ş taki ve sondaki sayı sayılmıyor. Kısaca çözersek: 6 – 1 = 5 ( Büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır) 5 – 1 = 4 ( Ara oldu ğ u için 1 çıkarılır) sonucunu buluruz. (Son sayı – ilk sayı ) – 1 = 1 6

12 ARA- A Ğ AÇ PROBLEMLER İ 10 metrelik bir yolun bir kenarına 2 metrede bir a ğ açlar dikilmi ş tir. Kaç tane a ğ aç vardır? 2 m 2 m 10 metre 10 / 2 m = 5 ara var. Ara sayısından 1 fazla a ğ aç oldu ğ una göre : 5 + 1 = 6 a ğ aç var.

13 YA Ş PROBLEMLER İ 2Yıl önce ya ş larının toplamı 28 olan iki karde ş in 5 yıl sonraki ya ş toplamları kaç olur ? _ + Önceki ş imdiki sonraki (2 + 2 ) (5 + 5 ) İş lem olarak : 2 yıl önceki ya ş toplamları 28 ise, ş imdiki ya ş toplamları 2 +2 = 4 (ikisinin birlikte aldı ğ ı ya ş ) 28 + 4 = 32 ‘dir. 5 yıl sonra 5+ 5 = 10 32 + 10 = 42 olur. 28 3242

14 HIZ PROBLEMLER İ A ve B ş ehirlerinden birbirine do ğ ru aynı anda hareket eden iki otobüsün, saatteki hızları 50 km ve 60 km’ dir. İ ki ş ehir arası 440 km oldu ğ una göre, bu iki otobüs, kalkı ş larından kaç saat sonra kar ş ıla ş ırlar ? A B 400 km 50 km 60 km 50 + 60 = 110 km ( ikisinin bir saatte aldı ğ ı yol) 440 / 110 = 4 saat ( İ ki otobüs, 1 saatte 110 km yol alırsa, 440 km’yi 4 saatte bitirir.)

15 HAVUZ PROBLEMLER İ Bir havuzu dolduran iki musluktan biri dakikada 50 litre, di ğ eri 40 litre su akıtıyor. İ ki musluk da açıkken 30 dakika sonra havuzda kaç litre su biriktirir ? Dakikada 50 litre Dakikada 40 litre 50 + 40 = 90 litre ( 1 dakikada 2 muslu ğ un akıttı ğ ı su ) 30 X 90 = 270 litre 2 musluk açıkken, 30 dakika sonra havuzda 270 litre su birikir.


"MATEMATİKTEN KORKMUYORUM!  YIL İÇİNDE ÖĞRENİLECEK KONULAR  DİKKATLİ TAKİP EDİN VE TEKRAR TEKRAR ÇÖMÜMLERİNİ İNCELEYİN.  ÖRNEKLER OLUŞTUR ÇÖZÜMLER YAP." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları