Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Didem ÖZDEN 20120907021 İ lkö ğ retim Matematik Ö ğ retmenli ğ i ORAN-ORANTI Do ğ ru ve Ters Orantıyla İ lgili Problem Çözülmesi ve Kurulması 1 D İ DEM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Didem ÖZDEN 20120907021 İ lkö ğ retim Matematik Ö ğ retmenli ğ i ORAN-ORANTI Do ğ ru ve Ters Orantıyla İ lgili Problem Çözülmesi ve Kurulması 1 D İ DEM."— Sunum transkripti:

1 Didem ÖZDEN 20120907021 İ lkö ğ retim Matematik Ö ğ retmenli ğ i ORAN-ORANTI Do ğ ru ve Ters Orantıyla İ lgili Problem Çözülmesi ve Kurulması 1 D İ DEM ÖZDEN 20120907021

2 ORANTI DO Ğ RU ORANTI TERS ORANTI 2 D İ DEM ÖZDEN 20120907021

3 DOĞRU ORANTI  İ ki çokluktan biri artarken di ğ eri de aynı oranda artıyor ya da biri azalırken di ğ eri de aynı oranda azalıyorsa bu çokluklar do ğ ru orantılıdır.  Do ğ ru orantılı iki çokluktan birinin miktarını a ile, di ğ erinin miktarını b ile gösterelim. k sabit bir sayı olmak üzere olur. 3 D İ DEM ÖZDEN 20120907021

4 DOĞRU ORANTI  Do ğ ru orantıda aynı çokluklar alt alta gelecek ş ekilde yazılır. Bulunmak istenen yani bilinmeyen yalnız bırakılır. Bilinenler çapraz olarak çarpılır ve bilinmeyenin çaprazına bölünür. 4 D İ DEM ÖZDEN 20120907021

5 Örnek 1)  Ş ekerin kilosu ile fiyatı do ğ ru orantılıdır. 6 kg ş eker 2 TL ise 42 kg ş eker kaç TL olur? Çözüm: 6 kg ş eker 2 TL ise 42 kg ş eker x TL ‘dir 6.x=2.42 ‘tür. 5 D İ DEM ÖZDEN 20120907021

6 Örnek 2)  Bir otomobil, 5 litre benzinle 100 km yol alıyorsa 150 km yol gitmesi için kaç litre benzin gerekir? Çözüm: 5 lt benzinle 100 km yol alıyorsa x lt benzinle 150 km yol alır 5.150= x.100 litre 6 D İ DEM ÖZDEN 20120907021

7 Örnek 3)  Bir çiftçi, 4 inekten günde 8 kova, 3 keçiden ise 4 kova süt sa ğ abiliyorsa çiftli ğ indeki 12 inek ve 18 keçiden bir günde toplam kaç kova süt sa ğ abilir? Çözüm: 4 inek 8 kova 3 keçi 4 kova 12 inek x kova 18 keçi y kova 4.x= 12.8 3.y=18.4 Toplamda 24+24= 48 kova süt sa ğ abilir. 7 D İ DEM ÖZDEN 20120907021

8 TERS ORANTI  İ ki çokluktan biri artarken di ğ eri de aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken di ğ eri aynı oranda artıyorsa bu çokluklar ters orantılıdır.  Ters orantılı iki çokluktan birinin miktarını a ile, di ğ erinin miktarını b ile gösterelim. k sabit bir sayı olmak üzere a.b = k olur. 8 D İ DEM ÖZDEN 20120907021

9 TERS ORANTI  Ters orantıda aynı çokluklar alt alta gelecek ş ekilde yazılır. Bulunmak istenen yani bilinmeyen yalnız bırakılır. Bilinenler düz olarak çarpılır ve bilinmeyenin yanındakine bölünür. 9 D İ DEM ÖZDEN 20120907021

10 Örnek 1)  Bir havuzu 6 musluk 5 saatte doldurursa aynı nitelikteki 2 musluk kaç saatte doldurur? Çözüm: Musluk sayısı arttıkça havuzun dolma süresi azalacaktır. Ters orantı kurarız. 6 musluk 5 saat 2 musluk x saat 6.5=2.x 10 D İ DEM ÖZDEN 20120907021

11 Örnek 2)  Bir traktör bir tarlayı 72 saatte sürüyorsa 12 traktör aynı tarlayı kaç saatte sürer? Çözüm: 1 traktör 72 saat 12 traktör x saat 1.72=12.x 11 D İ DEM ÖZDEN 20120907021

12 Örnek 3)  Dünyanın en hızlı treninin sürati saatte 574 km/s’tir. Saatte ortalama sürati 287 km/s olan bir hızlı trenin 4 saatte aldı ğ ı yolu, dünyanın en hızlı treni kaç saatte alır? Çözüm : 287 km/s 4 saat 574 km/s x saat 287.4= 574.x 12 D İ DEM ÖZDEN 20120907021

13 ALIŞTIRMALAR  1) Bir a ş çı bir günde 10 pasta yapmaktadır. Bu a ş çı aynı cins pastalardan bir ayda kaç tane yapabilir? a) 200 b) 300 c) 400 d) 500 Çözüm: Do ğ ru orantı vardır. Çünkü gün sayısı arttıkça yapaca ğ ı pasta sayısı da artar. 1 günde 10 pasta 30 günde x pasta 1.x=30.10 x=300 pasta 13 D İ DEM ÖZDEN 20120907021

14  2) a ve b sayıları ters orantılıdır. a sayısı 49 iken b 12’dir. a sayısı 14 iken b sayısı kaç olur? a)57 b)1/57 c)42 d)1/42 Çözüm: a=49 iken b=12 ise a=14 iken b=x 49.12=14.x 14 D İ DEM ÖZDEN 20120907021

15  3) A ş a ğ ıdaki orantılarda bilinmeyenlerin yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz. a) b) c) d) Çözüm: a) b) c) d) 15 D İ DEM ÖZDEN 20120907021

16  4) Bir fabrikadaki i ş makinesinin di ş li çarkları resimdeki gibidir. 20 di ş li çark, 6 tam tur döndü ğ ünde di ğ er iki çark kaçar tur döner? Çözüm: 20 di ş liden olu ş an çark 1 tam tur döndü ğ ünde ba ğ lı oldu ğ u 60 di ş li çarkın 1 tam turdan az dönü ş yapması gerekir. Bu durum di ş li sayısı ile çarkları dönme sayıları arasında ters orantı oldu ğ unu gösterir. 20 di ş li 6 tur 60 di ş li x tur 30 di ş li y tur 60 di ş li çark 20 di ş li çark 30 di ş li çark 16 D İ DEM ÖZDEN 20120907021

17  5) Bir meyve suyu karı ş ımında 3 L elma suyuna 1 L nar suyu karı ş tırılmaktadır. 12 L meyve suyunda kaç litre elma suyu vardır? a) 16 b) 4 c) 36 d) 9 Çözüm: 3+1=4 L meyve suyunda 3 L elma suyu varsa 12 L meyve suyunda x L elma suyu 4.x=12.3 17 D İ DEM ÖZDEN 20120907021

18 KAYNAKÇA  İ lkö ğ retim Matematik 7 Ders Kitabı (Aydın Yayınları) İ lkö ğ retim Matematik 7 Ders Kitabı (Aydın Yayınları)  İ lkö ğ retim Matematik 7 Ders Kitabı (MEB) İ lkö ğ retim Matematik 7 Ders Kitabı (MEB)  http://www.erguven.net http://www.erguven.net  http://www.vitaminegitim.com/ortaokul/ http://www.vitaminegitim.com/ortaokul/ 18 D İ DEM ÖZDEN 20120907021


"Didem ÖZDEN 20120907021 İ lkö ğ retim Matematik Ö ğ retmenli ğ i ORAN-ORANTI Do ğ ru ve Ters Orantıyla İ lgili Problem Çözülmesi ve Kurulması 1 D İ DEM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları