Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çölleşme İle Mücadele Ulusal Eylem Programı (ÇMUEP) Yapılan Çalışmalar Dr. Ahmet ŞENYAZ Bakanlık Müşaviri 13.02.2014 Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çölleşme İle Mücadele Ulusal Eylem Programı (ÇMUEP) Yapılan Çalışmalar Dr. Ahmet ŞENYAZ Bakanlık Müşaviri 13.02.2014 Ankara."— Sunum transkripti:

1 Çölleşme İle Mücadele Ulusal Eylem Programı (ÇMUEP) Yapılan Çalışmalar Dr. Ahmet ŞENYAZ Bakanlık Müşaviri 13.02.2014 Ankara

2 çölleşme ya da arazi bozulumu……….. su kıtlığı/yokluğu • arazide yanlış uygulamaların yapılması • arazinin yetenek sınıflarına uygun olarak kullanılmaması kurak alan/ kurak bölge fakirlik/açlık az gelişmiş ülkeler KÜRESEL SORUN KÜRESEL SÖZLEŞME NEDEN?....... NEREDE?......

3 GELİŞMELER………. 1- Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi onayı (1998) 2- Türkiye ilk ÇMUEP hazırladı (2005-) Çevre ve Orman Bakanlığı 3- UNCCD 10 yıl stratejisi (2008-2018) 4- ÇEM kuruldu(2011) Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5- Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi hazırlandı(2013) 6- Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programının yenilenmesi

4 • NEDEN YENİ BİR STRATEJİ • Finansman yetersiz • Bilimsel temel zayıf • Bilinçlenme yetersiz • Savunuculuk oluşmamış • Taraflar arasında uzlaşı sorunu var • Kurumsal yetersizlikler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 10 Yıllık Strateji Belgesi (2008-2018) • BİN YIL EKOSİSTEM DEĞERLENDİRMESİ(MA) • Çölleşme sentez raporu • YENİ FİNANSMAN ARAÇLARI • GEF • ODA • YOKSULLUK AZALTMA STRATEJİLERİ

5 STRATEJİK HEDEFLER UNCCDTÜRKİYE 1 Etkilenmiş nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesi 1 Çölleşmeden etkilenen ve etkilenmesi muhtemel ekosistemlerin çölleşmeye neden olan faktörlerden korunması ve mevcut durumunun iyileştirilmesi 2 Etkilenmiş ekosistemlerin koşullarının iyileştirilmesi 2 Çölleşmeden doğrudan etkilenen muhtemel nüfusun hayat şartlarının iyileştirilmesi 3 Sözleşmeyi etkin bir şekilde uygulayarak küresel fayda sağlamak 3 İlgili uluslararası sözleşme, ulusal plan ve programlar arasında sinerji oluşturulması 4Sözleşmenin uygulanmasını sağlamak için aktörler arasında etkili bir ortaklık oluşturarak, kaynakları harekete geçirmek 4 İkili, bölgesel ve küresel mücadele çalışmalarına öncülük edilmesi ve destek olunması 5 ÇM ve kuraklık tesirlerinin azaltılması konusunda aktörler arasında etkili ortaklık oluşturularak verimli ve etkin mücadele için ihtiyaç duyulan ortamın ve kapasitenin geliştirilmesi

6 OPERASYONEL HEDEFLER UNCCDTÜRKİYE 1 Savunuculuk, bilinçlendirme, eğitim1 SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ 2 Politika çerçevesi2 KIRSAL KALKINMA 3 Bilim ve teknoloji3 ULUSAL EŞGÜDÜM VE İŞBİRLİĞİ 4 Kapasite geliştirme4 POLİTİKA ÇERÇEVESİ 5 Finansman ve teknoloji5 ULUSLARARASI EŞGÜDÜM VE İŞBİRLİĞİ 6 KAMUOYU OLUŞTURMA BİLİNÇLENDİRME VE EĞİTİM 7 BİLİM VE TEKNOLOJİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME 8 YÖNETSEL YAPILANMA VE KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME 9 FINANSMAN

7 Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programının Hazırlanması

8 ÇMUEP Hazırlama Ekibi kuruldu İş planı yapıldı Paydaş analizi yapıldı Paydaşlarla istişare toplantıları Literatür incelemesi yapıldı UKB Toplantısı 18.11.20132 Başlangıç çalıştayı yapıldı (25-27 Kasım Antalya) Çalıştay raporu hazırlandı Taslak ÇMUEP raporu hazırlandı ÇMUEP Hazırlıkları Temmuz 2013’te başladı

9 ÇMUEP EKİBİ

10 Paydaş Analizi ve İstişare Toplantıları… • ÇMUEP tanıtılıyor • ÇMUEP’e katılımi isteniyor • Tematik grup toplantıları ve eylem önerileri için görüşleri alınıyor

11 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Kurum adıGörüşülen kişiGöreviTarih TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gürsel KÜSEKGENEL MÜDÜR24.10.2013 Faruk FIRATOĞLUGEN. MD. YRD.13.09.2013 Yüksel ŞAHİN Ümit BİNGÖL Daire Başkanı 15.11.2013 BUGEMMevlüt GÜMÜŞ Mesut AKDAMAR GENEL MÜDÜR Daire Başkanı 09.10.2013 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Nevzat BİRİŞİKGEN. MD. YRD.13.09.2013 Murat ŞAHİNŞube Md.13.09.2013 Meltem BÜYÜKYAVUZZiraat Müh.13.09.2013 TAGEMDoç. Dr. Masum BURAK GENEL MÜDÜR12.09.2013 Ahmet YÜCERGEN. MUD. YRD.12.09.2013 İnci TEKELİUzman12.09.2013

12 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Kurum adıGörüşülen kişiGöreviTarih MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Haluk BİLGİN Erkan KÖKSOY Gn. Md.. Yrd. Dai. Bşk. 24.09.2013 ÇED GENEL MÜDÜRLÜĞÜÇağatay DİKMEN Kadir DEMİRPOLAT GENEL MÜDÜR GEN. MUD. YRD. 10.09.2013 ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gürcan SEÇKEİklim değ.Şub. Md.10.09.2013 İKLİM VE HAVA DAİRESİKemal KURUSAKIZUzman10.09.2013 Gülsevin ŞENELUzman10.09.2013 TABİATI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osman ÖZTÜRKGEN. MD. YRD.11.09.2013 Güner ERGÜNŞube Müdürü11.09.2013 TAPU KADASTRO GN. MD.Gökhan KANAL Ahmet ALTUN Gen. Md. Yrd. Uzman 03.10.2013

13 Mevzuat •Çevre Kanunu •Tarım Kanunu •Orman Kanunu •Mera Kanunu •Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu •Köy Kanunu •İmar Kanunu •Belediye Kanunu •Özel İdareler Kanunu •Kalkınma Ajansları •Büyükşehir Belediyeleri •Tarımsal Destekleme •Milli Parklar Kanunu •Turizmi Teşvik Kanunu •Maden Kanunu •Tarım Bakanlığı •Çevre ve Şehircilik Bakanlığı •Kalkınma Bakanlığı •Orman ve Su İşleri Bakanlığı •Kalkınma Ajansları •Toplulaştırma Yasası •TUİK mevzuatı ve yoksulluk çalışması LiTERATÜR ÇALIŞMALARI Uluslararası Sorumluluklarımız 1- Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 2- Sözleşme 10 Yıllık Stratejisi 3- COP kararları 4- Kılavuz ve el kitapları 4- Diğer Rio sözleşmeleri dokümanları Ulusal Planlar •Onuncu Kalkınma Planı(2014-2018) •Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi(2014-2023) Taslak •Kırsal Kalkınma Stratejisi(2005) •Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013) •Ulusal Havza Yönetim Stratejisi ve Eylem Planı (2012-2023) •Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı •Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı (2013-2017) •Nehir Havzası Yönetim Planları •Mekansal Planlar •Sektör planları(tarım, orman, mera, ulaşım, sanayi, turizm. enerji v.s.) DURUM ANALİZİ TÜRKİYE’NİN FOTOĞRAFI

14 Başlangıç Çalıştayı, Antalya

15 •ÇMUEP tanıtma •Ulusal Stratejileri hatırlatma •Eylem önerilerini alma(70 eylem önerisi) Başlangıç Çalıştayı, 25-27 Kasım Antalya

16 HarfAnlamBetimleme Sözel / belirli Eylem kesin ve net olarak tanımlanmalıdır. MölçülebilirEylem ölçülebilir olmalıdır. Akabul edilen Eylem uygulayıcılar tarafından kabul edilir olmalıdır. Rmakul / gerçekciEylem gerçekçi olmalıdır. TZamana bağlı Eylem net bir zaman takviminde yapılabilir olmalıdır EYLEMLERİ BELİRLERKEN………………….. İzleme ve raporlama yapacağımızı dikkate aldık….

17 Çölleşme ile Mücadele Eğitimi 3-6 Aralık 2013 Afyon

18 Gelinen Noktadaki Son DURUM…….. •Çalıştay raporu •1. Taslak ÇMUEP •Öneriler Listesi •İzleme Sisteminin Kurulması •UNCCD zorunlu göstergeleri ve raporlama(PRAIS) •arazi örtüsü ve fakirlik sınırının altındaki nüfusun oranı •UNCCD diğer göstergeleri •Ülkemize özgü göstergelerin belirlenmesi •Eylemler •Önceki program eylemleri(2005) •Yeni öneriler(Çalıştaylar) •Matris çalışması •Kurumlarca eylemlerin onaylanması •Katılım (yerel halk, diğer paydaşlar)

19 ÖNERİLER…………. •Kurumlarla etkin iletişim •Programda; –Yerel halkın düşünceleri –ARGE bölümü –Etkin koordinasyon mekanizmaları •Kapasite geliştirme(ÇEM) –Kurum + Personel

20 Teşekkürler…………. önce işbirliği


"Çölleşme İle Mücadele Ulusal Eylem Programı (ÇMUEP) Yapılan Çalışmalar Dr. Ahmet ŞENYAZ Bakanlık Müşaviri 13.02.2014 Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları