Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sayıştay Konferans Salonu Ankara,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sayıştay Konferans Salonu Ankara,"— Sunum transkripti:

1 Sayıştay Konferans Salonu Ankara, 25.05.2011
Etik Kültürün Geliştirilmesinde Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum İşbirliği Projesi Sayıştay Konferans Salonu Ankara,

2 Projenin Genel Hatları
Proje Fikri Projenin Amacı Proje Büyüklüğü: 2,500,000 Euro Proje Dönemi:

3 Projenin Hazırlanış Süreci
Paydaşların tespiti Kamu Sektörü Özel Sektör Sivil Toplum Akademi Mesleki Örgütler

4 İstişare Süreci E-Posta Telefon Odak Grup Toplantıları
Genişletilmiş İstişare Toplantısı

5 Projenin Temel Etkinlik Kalemleri
Kurulun Kapasitesini Geliştirici Faaliyetler Kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplumla ortaklaşa etkinliklerin düzenlenmesi Farkındalık Artırıcı Etkinlikler Sivil Toplum Örgütlerinin Kapasitelerini Artırmaya Yönelik Hibe Programı

6 Kurulun Kapasitesini Geliştirici Faaliyetler
Türkiye’de etik sisteminin yapılanması ve Kamu Görevlileri Etik Kurulunun bu sistem içersindeki yerinin değerlendirildiği bir rapor hazırlanması Kurulun düzenlediği etkinliklerin kalite ve etkisini ölçmek üzere metodoloji geliştirilmesi Başka ülkelerdeki Etik Kurulu benzeri yapıların karşılaştırmalı analizi Kurulun kendisinin ve paydaşları ile ilişkisinin etkililiğinin değerlendirilmesi Ombudsman ile Etik Kurulu’nun işleyişi, görev ve yetki alanlarının kapsamı ve sınırları; kesiştiği ve ayrıldığı noktalar ile bu konudaki uluslararası ülke örneklerinin analizi Çalışma ziyaretleri düzenlenmesi

7 Kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplumla ortaklaşa etkinliklerin düzenlenmesi
Kamu-özel sektör-sivil toplum arasındaki etkileşim mekanizmalarının analizi Kamu etiği ve iş etiği arasındaki ilişkinin analizi Toplumda sürdürülebilir bir etik kültürün geliştirilmesine yönelik ilgili paydaşların nasıl bir işbirliği yürütebileceğine dair strateji belirlenmesi Etik Platformunun etkililiğinin değerlendirilmesi ve daha iyi işlemesi için öneriler geliştirilmesi Sivil toplum ile ilgili mevzuatın etik açıdan analiz edilmesi İç kontrol-etik ilişkisi ile etik kültürün yerleştirilmesinde iç denetçilerin rolünün analizi Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, sendikalar, mesleki kuruluşlar ve kamu kurumlarının etik komisyonlarıyla çalıştay ve konferanslar düzenlenmesi

8 …Kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplumla ortaklaşa etkinliklerin düzenlenmesi
Seçilecek iki kamu kurumunun sunduğu hizmetlerin genel bir değerlendirmesi ile paydaş analizinin yapılması Yolsuzluk ve etik olmayan davranışlar bağlamında bu kurumların değerlendirilmesi Bu kurumların karşılaştıkları sorun alanlarının tartışılacağı ve paydaşların da içinde bulunacağı çalıştaylar düzenlenmesi Bu kurumlara özgü etik ilkeler belirlemek üzere çalıştaylar düzenlenmesi Hizmetlerinden yararlananların bu kurumlar hakkındaki kanaatini ölçmek üzere projenin başında ve sonunda kamuoyu araştırması yaptırılması Bu kurumlarda yolsuzluk ve etik olmayan davranışları azaltmaya yönelik somut önlem paketi hazırlanması Bazı (temsil gücü yüksek) meslek ve özel sektör kuruluşlarının meslek etiği ve iş etik ilkeleri geliştirme faaliyetlerine destek olunması

9 Farkındalık Artırıcı Etkinlikler
Etikle ilgili kısa video klipler yaptırılması Kısa film, karikatür ve afiş yarışmaları düzenlenmesi Mesleki etik ilkeleri ile ilgili var olan şikayet ve yaptırım mekanizmalarının tanınırlığının arttırılmasına yönelik bir çalışma yaptırılması Etik alanında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerinin burs yoluyla desteklenmesi ve ürettikleri eserlerin telif hakkı karşılığı basımı ve internetten yayımı 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait Etik Haftalarında birer adet konferans düzenlenmesi Üniversitelerin öğrenci kulüpleriyle çalıştaylar düzenlenmesi Okullarda etik konularını ihtiva eden ders içeriklerinin gözden geçirilerek yeni içerik üretilmesi ve bu konu ile ilgili MEB temsilcileri ile çalıştaylar düzenlenmesi

10 Sivil Toplum Örgütlerinin Kapasitelerini Artırmaya Yönelik Hibe Programı
Bütçe Uygulama

11 Projenin Yürütülüş Şekli
Proje Yönetimi Kurul Personeli (Proje Direktörü, Proje Direktör Yardımcısı ve diğer Proje ekibi Proje Personeli (Proje Yöneticisi ve Proje Asistanları) Paydaşların Pozisyonu Yönlendirme Komitesi Sorumluluk Devri

12 Teşekkür ederim… Ahmet Coşkun Proje Direktörü


"Sayıştay Konferans Salonu Ankara," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları